*
Kam do školy?
Náš portál Vám ponúka informácie z oblasti vzdelávania na Slovensku. Nájdete tu vzdelávacie zariadenia od jaslí cez štandardné školy povinnej školskej dochádzky až po alternatívne formy vzdelávania.
* 
Materská škola pri ZŠ    Beckov 262    916 38    Beckov      
Základná škola s MŠ    Beckov 410    916 38    Beckov      
Materská škola pri ZŠ    Bošáca 131    913 07    Bošáca      
Základná škola s MŠ    Bošáca 396    913 07    Bošáca      
Materská škola    Brunovce 107    916 25    Brunovce      
Materská škola -ZŠ Ľ.P.    Bzince pod Javorinou 343    916 11  Bzince pod Javorinou
Základná škola Ľ.P.s MŠ    Bzince pod Javorinou 346    916 11  Bzince pod Javorinou
Súkromná materská škola    Malinovského 882    916 21    Čachtice      
Materská škola    Pionierska 348    916 21    Čachtice      
Základná umelecká škola    Pionierska 348    916 21    Čachtice      
Základná škola    Pionierska 351    916 21    Čachtice      
Materská škola pri ZŠ    Častkovce 157    916 27    Častkovce      
Základná škola s MŠ    Častkovce 157    916 27    Častkovce      
Materská škola    Dolné Srnie 170    916 41    Dolné Srnie      
Materská škola pri ZŠ    Horná Streda 391    916 24    Horná Streda      
Základná škola s MŠ    Horná Streda 391    916 24    Horná Streda      
Materská škola    Hôrka nad Váhom 225    916 32    Hôrka nad Váhom      
Materská škola    Hrádok 149    916 33    Hrádok      
Materská škola pri ZŠ    Kálnica 384    916 37    Kálnica      
Základná škola s MŠ    Kálnica 385    916 37    Kálnica      
Základná škola s MŠ    Kočovce 380    916 31    Kočovce      
Materská škola ZŠ s MŠ    Kočovce 383    916 31    Kočovce      

Základná škola s MŠ, Lubina 1, 916 12 Lubina
tel.: 032/777 84 06; 0905 745 713; e-mail: skola@zslubina.edu.sk;
web: www.zslubina.edupage.sk

Materská škola pri ZŠ    Lubina 134    916 12    Lubina      
Základná škola    Lúka 135    916 34    Lúka      
Materská škola    Modrová 70    916 35    Modrová      
Materská škola    Modrovka 75    916 35    Modrovka      
Spojená škola MŠ pri ZŠ    Moravské Lieskové 25    916 42    Moravské Lieskové      
Spojená škola - ZŠ s MŠ    Moravské Lieskové 252    916 42    Moravské Lieskové      
Spojená škola - ZUŠ    Moravské Lieskové 83    916 42    Moravské Lieskové      
Materská škola pri ZŠ    Nová Bošáca 68    913 08    Nová Bošáca      
Základná škola s MŠ    Nová Bošáca 76    913 08    Nová Bošáca      
Strenčá odborná škola    Bzinská 11    915 01    Nové Mesto nad Váhom      
Špeciálna základ. škola    J. Kollára 3    915 01    Nové Mesto nad Váhom      
Stredné odborná škola    Jánošíkova 4    915 01    Nové Mesto nad Váhom      

Gymnázium sv. Jozefa, Klčové 87, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
tel.: 032/771 24 92, 0903 215 026; e-mail: gymsvjnm@centrum.sk;
web: www.zsjozefnm.edu.sk
      
Spoj.škola sv.Jozefa ZŠ    Klčové 87    915 01    Nové Mesto nad Váhom      
ŠSZČ Spoj.šk.ZŠsv.Jozef    Klčové 87    915 01    Nové Mesto nad Váhom      
Základná škola    Kpt. Nálepku 12    915 01    Nové Mesto nad Váhom      

Základná škola, Odborárska 1374, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
tel.: 032/771 54 17; e-mail: zsodborarska@stonline.sk;
web: www.zs4nmnv.edupage.org

Stredná odborná škola    Piešťanská 2262/80    915 01    Nové Mesto nad Váhom      
Materská škola    Poľovnícka 12    915 01    Nové Mesto nad Váhom      
Gymnázium    Športová 41    915 01    Nové Mesto nad Váhom      
Bilingv.slov.špan.gymn.    Športová 41    915 01    Nové Mesto nad Váhom      
Základná umelecká škola    Štúrova 15    915 01    Nové Mesto nad Váhom      
Základná škola    Tematínska 2092    915 01    Nové Mesto nad Váhom      
Materská škola    Očkov 176    916 22    Očkov      
Materská škola pri ZŠ    Poštová 2    916 23    Pobedim      
Základná škola s MŠ    Zákostolná 433    916 23    Pobedim      
Materská škola pri ZŠ    Hlavná 804    916 22    Podolie      

Základná škola s MŠ, Hlavná 804, 916 22 Podolie
tel.: 032/779 41 04; e-mail: zs_podolie@post.sk; web: www.zspodolie.edu.sk

Materská škola    Potvorice 88    916 25    Potvorice      
Materská škola    Považany 215    916 26    Považany      
Základná škola A.Rudnay    Považany 216    916 26    Považany      
Súkromná hotel.akadémia    Gen. M. R. Štefánika 375    916 01    Stará Turá      
Základná škola    Hurbanova 128/25    916 01    Stará Turá      
Materská škola    Hurbanova 142    916 01    Stará Turá      
Základná umelecká škola    Slov.národ.povstania 293    916 01    Stará Turá      
Stredná odborná škola    Športová 675    916 01    Stará Turá      
Materská škola    Trenčianske Bohuslavice 2    913 06    Trenčianske Bohuslavice      

Základná škola, Trenčianske Bohuslavice 2, 913 06 Trenčianske Bohuslavice
tel.: 032/778 22 36; e-mail: zstbohuslavice@gmail.com, riaditelka@zstbohuslavice.edu.sk; web: www.zstbohuslavice.edu.sk
 
Základná škola    Vaďovce 93    916 13    Vaďovce      
Materská škola    Vaďovce 93    916 13    Vaďovce