*
Kam do školy?
Náš portál Vám ponúka informácie z oblasti vzdelávania na Slovensku. Nájdete tu vzdelávacie zariadenia od jaslí cez štandardné školy povinnej školskej dochádzky až po alternatívne formy vzdelávania.
* 
Materská škola    Brestovec 147    907 01    Brestovec      

Základná škola, Brestovec 147, 907 01 Brestovec
tel.: 034/621 59 24; web: www.zsbresovec.edu.sk

Materská škola    Budovatežská 348/11    906 13    Brezová pod Bradlom      
Stredná odborná škola    Cesta SNP 1    906 13    Brezová pod Bradlom      
Základná umelecká škola    Horný rad 566/89    906 13    Brezová pod Bradlom      
Materská škola    Sídl. D. Jurkoviča 426/2    906 13    Brezová pod Bradlom      
Základná škola    Sídl. Dolné Lúky 357    906 13    Brezová pod Bradlom      
Materská škola    Bukovec 67    906 14    Bukovec      
Materská škola    Hrašné 3    916 14    Hrašné      
Základná škola    Jablonka 1    906 21    Jablonka      
Materská škola    Jablonka 1    906 21    Jablonka      
Základná škola    Kostolné 263    916 13    Kostolné      
Materská škola    Kostolné 263    916 13    Kostolné      
Základná škola    Košariská 81    906 15    Košariská      
Materská škola    Košariská 97    906 15    Košariská      

Základná škola s MŠ, Krajné 173, 916 16 Krajné
tel.: 032/778 61 07; e-mail: riaditel@zskrajne.sk, ucitel@zskrajne.sk;
web: www.zskrajne.sk
      
Materská škola pri ZŠ, Krajné 173, 916 16 Krajné
tel.: 032/778 61 07; e-mail: riaditel@zskrajne.sk, ucitel@zskrajne.sk;
web: www.zskrajne.sk

Materská škola    Bradáčova 773/30    907 01    Myjava      
Materská škola    Hoštáky 671/12    907 01    Myjava      
Gymnázium    Jablonská 5    907 01    Myjava      
Základná škola s MŠ    m. č. Turá Lúka 103    907 01    Myjava      
Materská škola pri ZŠ    m. č. Turá Lúka 103    907 01    Myjava      
Základná umelecká škola    Partizánska 290/17    907 01    Myjava      
Materská škola    SNP 407/1    907 01    Myjava      
Stred.priemyselná škola    SNP 413/8    907 01    Myjava      
Špeciálna ZŠ Zdrav.zar.    Staromyjavská 59    907 01    Myjava      
Základná škola    Štúrova 18    907 01    Myjava      
Špeciálna základ. škola    Továrenská 63    907 01    Myjava      
Stredná odborná škola    Trokanova 3    907 01    Myjava      
Základná škola    Viestova 1    907 01    Myjava      
Materská škola    Poriadie 113    906 22    Poriadie      
Materská škola    Priepasné 115    906 15    Priepasné      
Materská škola    Rudník 2    906 23    Rudník      
Základná škola    Rudník 2    906 23    Rudník      
Základná škola    Stará Myjava 129    907 01    Stará Myjava      
Materská škola    Stará Myjava 141    907 01    Stará Myjava      
Základná škola s MŠ    Vrbovce 147    906 06    Vrbovce      
Materská škola pri ZŠ    Vrbovce 165    906 06    Vrbovce