*
Súkr.stredná umel.škola    ul. J.Lettricha č.3    036 01    Martin 
*
ZŠ M. R. Štefánika 1 , Vrútky
* 
Základná škola    Belá - Dulice 84    038 11    Belá - Dulice      
Materská škola    Belá - Dulice 87    038 11    Belá - Dulice      
Základná škola    Benice 96    038 42    Benice      
Základná škola    Blatnica 310    038 15    Blatnica      
Materská škola    Blatnica 393    038 15    Blatnica      
Materská škola    Bystrička 137    036 01    Bystrička      
Základná škola    Bystrička č.297    038 04    Bystrička      
Materská škola    Ďanová 151    038 42    Ďanová      
Materská škola    Dražkovce 154    038 02    Dražkovce      
Základná škola    Dražkovce 59    038 02    Dražkovce      
Základná škola    Gymnaziálna 197    038 43    Kláštor pod Znievom      
Súkromná ZUŠ    Gymnaziálna č. 197    038 43    Kláštor pod Znievom      
Materská škola    Kláštor pod Znievom 9    038 43    Kláštor pod Znievom      
Materská škola    Košťany nad Turcom 169    038 41    Košťany nad Turcom      
Základná škola    Ostrovná 1    038 41    Košťany nad Turcom      
Materská škola    Krpeľany 143    038 54    Krpeľany      
Základná škola    Školská 1    038 54    Krpeľany      
Špec. základná škola i.    Školská 141    038 54    Krpeľany      
Materská škola    Hrabiny 290    038 61    Lipovec      
Materská škola    Aurela Stodolu 1    036 01    Martin      

Základná škola, Aurela Stodolu 60, 036 01 Martin
tel.: 043/427 68 50; e-mail: aurelstodola@post.sk; web: www.zastodolamt.edu.sk

Súkromná materská škola    Bagarova 2C    036 01    Martin      
Obchodná akadémia    Bernolákova 2    036 37    Martin      
Jazyková škola    Bernolákova 2    036 37    Martin      
Základná škola    Budovateľov 9    036 01    Martin      
Spojená škola-SOŠ stroj    Červenej armády 25    036 01    Martin      
Spojená škola-SŠP    Červenej armády 25    036 01    Martin      
Spojená škola-SOŠ    Červenej armády 25    036 01    Martin      
Súkromná materská škola    Divadelná 32    036 01    Martin      
Materská škola    Družstevná 10    036 01    Martin      
Materská škola pri ZŠ    Gorkého 31    036 01    Martin      
Základná škola s MŠ    Gorkého 33    036 01    Martin      
Materská škola pri ZŠ    Hurbanova 1    036 01    Martin      
Základná škola s MŠ    Hurbanova 27    036 01    Martin      
Súkromná ZUŠ    Hviezdoslavova 21    036 01    Martin      
Materská škola    J. Lettricha 19    036 01    Martin      
Gymnázium    J. Lettricha 2    036 01    Martin      
Základná umelecká škola    Jahodnícka 1    036 01    Martin      
Základná škola    Jahodnícka 1    036 01    Martin      
Materská škola    Jána Šimka 7    036 01    Martin      
Súkromná materská škola    Jesenského 10246/1A    036 01    Martin      
Základná škola    Jozefa Kronera 25    036 01    Martin      
MŠ pri zdrav. zariad.    Kollárova 2    036 01    Martin      
ZŠ s MŠ pri ZZ    Kollárova 2    036 01    Martin      

Stredná priemyselná škola, L. Novomeského 5/24, 036 36 Martin
tel.: 043/413 38 11; e-mail: office@spsmt.sk; web: www.spsmt.sk

Evanjelická ZŠ    M.R.Štefánika 17    036 01    Martin      
Gymnázium V.Paulinyho T    Malá hora 3    036 01    Martin      
Základná škola    P. Mudroňa 3    036 01    Martin      
Súkromná materská škola    P. Mudroňa 32    036 01    Martin      
Špec. základná škola    P. Mudroňa 46    036 01    Martin      
Praktická škola    P. Mudroňa 46    036 01    Martin      

Základná umelecká škola, P. Mudroňa 6, 036 01 Martin
tel.: 043/413 34 80; e-mail: fizelova@zusmartin.sk, web: www.zusmartin.sk

Materská škola    P. O. Hviezdoslava 17    036 01    Martin      
Stredná odborná škola    Stavbárska 11    036 01    Martin      
Odborné učilište    Stavbárska 11    036 80    Martin      
Materská škola pri ZŠ    Tomášikova 1    036 01    Martin      

ZŠ s MŠ A. Bernoláka, Tomášikova 1, 036 01 Martin
tel.: 043/427 04 61; e-mail: skola@bernolaka.sk; web: www.bernolaka.sk

Súkromná ZUŠ    Ul. Aurela Stodolu 60    036 01    Martin      
Súkr.stredná umel.škola    ul. J.Lettricha č.3    036 01    Martin      
Súkromná jazyková škola    Ul. Jesenského 5    036 01    Martin      
Materská škola    Ul. kpt. Nálepku 5    036 01    Martin      
Súkr. materská škola    Ul. Lettricha 2    036 01    Martin      
Súkromná ZUŠ    Ul. Maše Haľamovej 21    036 01    Martin      
Súkromná materská škola    Ul. Zvolenská 32    036 01    Martin      
Súkromná materská škola    Východná 18    036 01    Martin      
Súkromná základná škola    Východná 18    036 01    Martin      
Súkromná základná škola    Východná 18    036 01    Martin      
Základná škola s MŠ    Priehradná 11    036 01    Martin 8      
Materská škola pri ZŠ    Priehradná 28    036 01    Martin 8      
Základná škola s MŠ    V.J.Dolinského 2    036 01    Martin 8      
Materská škola pri ZŠ    V.J.Dolinského 2    036 01    Martin 8      
Stredná odborná škola    Zelená 2    036 08    Martin-Priekopa      

Základná škola, Necpaly 164, 038 12 Necpaly
tel.: 043/429 61 32; e-mail: riaditel@zsnecpaly.edu.sk

Materská škola    Necpaly 213    038 12    Necpaly      
Základná škola    1. mája 7    038 52    Podhradie      
Materská škola    Podhradie 237    038 52    Podhradie      
Materská škola    Príbovce 171    038 42    Príbovce      
Základná škola    Sklabiňa 138    038 03    Sklabiňa      
Materská škola    Sklabiňa 138    038 03    Sklabiňa      
Materská škola    Slovany 58    038 43    Slovany      
Materská škola    Hurbanova 10    038 52    Sučany      

Bilingválne gymnázium Milana Hodžu, Komenského 215, 038 52 Sučany
tel.: 043/429 34 74, 043/429 30 86; e-mail: gbas@gbas.sk; web: www.gbas.sk

Základná škola SNP, Partizánska 13, 038 52 Sučany
tel.: 043/429 30 60; web: www.zssucany.edupage.org

Materská škola    Ul. Fatranska 88    038 54    Šútovo      
Materská škola    Trebostovo 5    038 41    Trebostovo      
Základná škola    Komenského 10    038 53    Turany      
Spojená škola-SOŠ drev.    Komenského 1049/23    038 53    Turany      
Spojená škola-SOŠ    Komenského 1049/23    038 53    Turany      
Spojená škola-SPŠ    Komenského 1049/23    038 53    Turany      
Materská škola    Krížna 1157/11    038 53    Turany      
Materská škola    Obchodná 27    038 53    Turany      
Materská škola pri ZŠ    Ul. čsl. armády 290/18    038 51    Turčianska Štiavnička      
Základná škola s MŠ    Ul. čsl.armády 290/18    038 51    Turčianska Štiavnička      
Materská škola    Turčianske Jaseno 71    038 02    Turčianske Jaseno      
Základná škola    Turčianske Kľačany 326    038 61    Turčianske Kľačany      
Materská škola    Valča 375    038 35    Valča      
Základná škola    Valča 81    038 35    Valča      
Základná škola    Čachovský rad 34    038 61    Vrútky      
Gymnázium    Čachovský rad 36    038 61    Vrútky      
Materská škola    Francúzs. partizánov 19    038 61    Vrútky      
Základná škola s MŠ    M. R. Štefánika 1    038 61    Vrútky      
Materská škola    Nábrežná 2    038 61    Vrútky      
Základná umelecká škola    Sv. Cyrila a Metoda 20    038 61    Vrútky      
Materská škola    Sv. Cyrila a Metoda 64    038 61    Vrútky      
Materská škola pri ZŠ    Ul. 1. Čs. brigády 39    038 61    Vrútky      
Materská škola    Žabokreky 166    038 40    Žabokreky      
Základná škola    Žabokreky 54    038 40    Žabokreky