*
Kam do školy?
Náš portál Vám ponúka informácie z oblasti vzdelávania na Slovensku. Nájdete tu vzdelávacie zariadenia od jaslí cez štandardné školy povinnej školskej dochádzky až po alternatívne formy vzdelávania.
* 
Základná škola    Čabiny 131    067 02    Čabiny      
Materská škola    Čabiny 131    067 02    Čabiny      
Základná škola s MŠ    Habura 49    067 52    Habura      
Materská škola pri ZŠ    Habura 50    067 52    Habura      
Materská škola    Krásny Brod 75    067 03    Krásny Brod      
Gymnázium    Duchnovičova 13    068 13    Medzilaborce      
Špec. základná škola i.    Duchnovičova 479    068 01    Medzilaborce      
Špec. materská škola i.    Duchnovičova 479    068 01    Medzilaborce      
Materská škola    Duchnovičova 480/29    068 01    Medzilaborce      
Základná škola    Duchnovičova 480/29    068 01    Medzilaborce      
Stredná odborná škola    Duchnovičova 506    068 01    Medzilaborce      
Stredná odborná škola    Duchnovičova 506    068 01    Medzilaborce      
ŠMŠ sv. Nikolaja    Duchnovičova 506    068 01    Medzilaborce      
SOŠ pri RC sv.Nikolaja    Duchnovičova 506    068 01    Medzilaborce      
Materská škola    gen. Svobodu 675/23    068 01    Medzilaborce      
Základná škola    Komenského 135/6    068 01    Medzilaborce      
Základná umelecká škola    Mierová 292/17    068 01    Medzilaborce      
Materská škola pri ZŠ    Radvaň nad Laborcom 278    067 01  Radvaň nad Laborcom 
Základná škola s MŠ    Radvaň nad Laborcom 278    067 01  Radvaň nad Laborcom  
Materská škola pri ZŠ    Výrava 84    067 16    Výrava      
Základná škola s MŠ    Výrava 84    067 16    Výrava