*
Základná škola Michalovce, Moskovská 1
* 
Materská škola    Bajany 161    072 54    Bajany      
Materská škola    Bánovce nad Ondavou 87    072 04    Bánovce nad Ondavou      
Materská škola    Hlavná 100    076 72    Beša      
Základná škola s MŠ    Bracovce 26    072 05    Bracovce      
Materská škola pri ZŠ    Bracovce 275    072 05    Bracovce      
Materská škola    Budkovce 119    072 15    Budkovce      
Základná škola    Školská 355    072 15    Budkovce      
Základná škola    Čičarovce 109    076 71    Čičarovce      
Materská škola    Čičarovce 91    076 71    Čičarovce      
Materská škola    Čierne Pole 16    079 01    Čierne Pole      
Materská škola    Drahňov 170    076 74    Drahňov      
Základná škola    Hlavná 1    076 74    Drahňov      
Materská škola    Dúbravka 236    072 15    Dúbravka      
Materská škola    Falkušovce 179    072 05    Falkušovce      
Materská škola pri ZŠ    Hatalov 182    072 16    Hatalov      
Základná škola s MŠ    Hatalov 183    072 16    Hatalov      
Základná škola    Horovce 181    072 02    Horovce      
Materská škola    Horovce 183    072 02    Horovce      
Materská škola    Iňačovce 141    072 11    Iňačovce      
Základná škola    Iňačovce 33    072 11    Iňačovce      
Základná škola    Jovsa 172    072 32    Jovsa      
Materská škola    Jovsa 182    072 32    Jovsa      
Materská škola    Kaluža 4    072 36    Kaluža      
Základná škola    Hlavná 36    079 01    Kapušianske Kľačany      
Materská škola    Kapušianske Kľačany 72    079 01    Kapušianske Kľačany      
Materská škola    Klokočov 91    072 36    Klokočov      
Materská škola    Krásnovce 86    072 01    Krásnovce      
Základná škola    Krížany 36    079 01    Krišovská Liesková      
Materská škola    Liesková 65    079 01    Krišovská Liesková      
Základná škola    Lastomír 144    072 37    Lastomír      
Materská škola    Lastomír 63    072 37    Lastomír      
Základná škola    Laškovce 38    072 01    Laškovce      
Materská škola    Lesné 89    071 01    Lesné      
Materská škola    Ložín 299    072 05    Ložín      
Základná škola s MŠ    Hlavná 175    072 06    Malčice      
Materská škola pri ZŠ    Malčice 213    072 06    Malčice      
Materská škola    Markovce 126    072 06    Markovce      
Základná škola    Markovce 31    072 06    Markovce      
Základná škola    Maťovce 53    079 01    Maťovské Vojkovce      
Materská škola    Maťovce 53    079 01    Maťovské Vojkovce      
Súkr.zákl.umel.škola    Borovicová 1    071 01    Michalovce      
Materská škola    Fr. Kráľa 78    071 01    Michalovce      
Materská škola sv.    J.Švermu 4    071 01    Michalovce      
Základná škola    Jána A. Komenského 1    071 01    Michalovce      

Súkromná HA ESO Euroškola, Komenského 1, 071 01 Michalovce
tel.: 056/642 25 73, 056/688 17 45; e-mail: skola@haesomi.edu.sk;
web: www.haesomi.edu.sk
      
Materská škola    Jána A. Komenského 2    071 01    Michalovce      
Základná škola    Jána Švermu 6    071 01    Michalovce      
Materská škola    Jána Švermu 8    071 01    Michalovce      
Obchodná akadémia    Kapušianska 2    071 01    Michalovce      
Súkromná SPŠ odevná    Komenského 1    071 01    Michalovce      
Cirkevná materská škola    Kostolné nám. 16    071 01    Michalovce      
Základná škola    Kpt. Nálepku 16    071 01    Michalovce      
Základná škola    Krymská 5    071 01    Michalovce      
Materská škola    Leningradská 1    071 01    Michalovce      
Gymnázium    Ľudovíta Štúra 26    071 01    Michalovce      
Gymnázium Pavla Horova    Masarykova 1    071 79    Michalovce      

Stredná zdravotnícka škola, Masarykova 27, 071 01 Michalovce
tel.: 056/644 14 52, 056/644 15 96; e-mail: skola@szsmi.edu.sk;
web: www.szsmi.edu.sk
      
Materská škola    Masarykova 30    071 01    Michalovce      
Súkr.hotelová akadémia    Masarykova 42    071 01    Michalovce      
Základná škola    Moskovská 1    071 01    Michalovce      
Základná škola    Okružná 17    071 01    Michalovce      
Súkr.zákl.umelecká škol    Okružná 17    071 01    Michalovce      
Materská škola    Okružná 19    071 01    Michalovce      
Stredná odborná škola    Partizánska 1    071 92    Michalovce      
Materská škola    S. H. Vajanského 5    071 01    Michalovce      
Špec. základná škola i.    Školská 10    071 01    Michalovce      
Odborné učilište i    Školská 12    071 01    Michalovce      
Praktická škola i.    Školská 12    071 01    Michalovce      
Základná škola    Školská 2    071 01    Michalovce      
SOŠ hotel.služ. a obch.    Školská 4    071 01    Michalovce      
Materská škola    Školská 5    071 01    Michalovce      
ZŠ pri zdrav. zariadení    Špitálska 1    071 01    Michalovce      
Základná umelecká škola    Štefánika 20    071 01    Michalovce      
Súkr.zákl.umelecká škol    Štefánikova č.1285    071 01    Michalovce      

Základná škola, T. J. Moussona 4, 071 01 Michalovce
tel.: 056/644 13 47, 056/688 43 65; e-mail: skola1@1zsmi.sk;
web: www.zsmoumi.edupage.org

Cirkevná SOŠ, Tehliarska 2, 071 01 Michalovce
tel.: 056/643 18 04; e-mail: skola@csoumi.svcmi.sk; web: www.csoumi.edu.sk
      
Cirkevná materská škola    Topolianska 153    071 01    Michalovce      

Cirkevná základná škola sv. Michala, Volgogradská 2, 071 01 Michalovce
tel.:056/643 62 03; e-mail: czs@zsvolgomi.edu.sk; web: www.gsobrance.edupage.sk


Materská škola    Moravany 319    072 03    Moravany      
Materská škola    Nacina Ves 156    072 21    Nacina Ves      

Základná škola, Nacina Ves 63, 072 21 Nacina Ves
tel.: 056/649 82 16, e-mail: zsnacinaves@stonline.sk

Materská škola    Hlavná 97    076 75    Oborín      
Základná škola s MŠ    Palín 104    072 13    Palín      
Materská škola pri ZŠ    Palín 104    072 13    Palín      
Špec. základná škola    Kapušianska 2    072 14    Pavlovce nad Uhom      
Materská škola pri ZŠ    Pavlovce nad Uhom 39    072 14    Pavlovce nad Uhom      
Základná škola s MŠ    Pavlovce nad Uhom 986    072 14    Pavlovce nad Uhom      
Základná škola    Petrovce nad Laborcom 100    072 21    Petrovce nad Laborcom      
Materská škola    Petrovce nad Laborcom 76    072 21    Petrovce nad Laborcom      
Materská škola    Poruba pod Vihorlatom 172    072 32    Poruba pod Vihorlatom      
Materská škola    J. I. Barča 140    072 01    Pozdišovce      
Základná škola    J. Záborského 7    072 01    Pozdišovce      
Materská škola    Hlavná 169    076 77    Ptrukša      
Materská škola pri ZŠ    Rakovec nad Ondavou 1    072 03    Rakovec nad Ondavou  
Základná škola s MŠ    Rakovec nad Ondavou 2    072 03    Rakovec nad Ondavou      
Materská škola    Hlavná 67    076 77    Ruská      
Materská škola    Slavkovce 151    072 17    Slavkovce      
Materská škola    Sliepkovce 162    072 37    Sliepkovce      
Materská škola    Staré 68    072 23    Staré      
Základná škola    Staré 68    072 23    Staré      
Materská škola    Družstevná 506    072 22    Strážske      
Základná škola    Mierová 1    072 22    Strážske      
SPŠ dopravná    Mierová 727    072 22    Strážske      
Stred. škola podnikania    Mierová 727    072 22    Strážske      
Št.jazyk.škola pri SŠP    Mierová 727    072 22    Strážske      
Základná umelecká škola    Obchodná 23    072 22    Strážske      
Materská škola    Stretava 128    072 13    Stretava      
Základná škola    Šamudovce 23    072 01    Šamudovce      
Špec. základná škola    Tichá 50    072 04    Trhovište      
Základná škola s MŠ    Trhovište 50    072 04    Trhovište      
Materská škola pri ZŠ    Trhovište 51    072 04    Trhovište      
Materská škola    Trnava pri Laborci 75    072 31    Trnava pri Laborci      
Základná škola s MŠ    Tušická Nová Ves 64    072 02    Tušická Nová Ves      
Materská škola pri ZŠ    Tušická Nová Ves 87    072 02    Tušická Nová Ves      
Špeciálna MŠ internátna    J. Dózsu 32    079 40    Veľké Kapušany      
Špec. základná škola    J. Dózsu 32    079 01    Veľké Kapušany      

SOŠ poľnohospodárstva a služieb na vidieku, J. Kráľa 25, 079 01 Veľké Kapušany
tel.: 056/638 24 27; e-mail: skola@sposkap.svcmi.sk;
web: www.sposvkapusany.edu.sk

Materská škola    Síd.P.O.Hviezdoslava 1644    079 01    Veľké Kapušany      
Základná škola POH    Síd.P.O.Hviezdoslava 43    079 55    Veľké Kapušany      
Materská škola s VJM    Sídl. L. N. Tolstého 89/2    079 01    Veľké Kapušany      
Základná umelecká škola    Z. Fábryho 19    079 01    Veľké Kapušany      

ZŠ s VJM J.Erdélyiho, Z. Fábryho 36, 079 01 Veľké Kapušany
tel.: 056/628 48 70, 056/628 48 71; e-mail: zs.erdelyi@inmail.sk;
web: www.zsmvkapusany.edu.sk
      
Gymnázium    Zoltána Fábryho 1    079 01    Veľké Kapušany      
Materská škola    Veľké Raškovce 112    076 75    Veľké Raškovce      
Materská škola    Veľké Slemence 18    076 77    Veľké Slemence      
Základná škola s VJM    Veľké Slemence 18    076 77    Veľké Slemence      
Materská škola pri ZŠ    Vinné 514    072 31    Vinné      
Základná škola s MŠ    Vinné 514    072 31    Vinné      
Materská škola    Elektrárenská 318    076 72    Vojany      
Cirkevná základná škola    Elektrárenská 50    076 72    Vojany      
Základná škola    Vrbnica 20    072 16    Vrbnica      
Základná škola    Vysoká nad Uhom 314    072 14    Vysoká nad Uhom      
Materská škola    Vysoká nad Uhom 314    072 14    Vysoká nad Uhom      
Základná škola s MŠ    Zalužice 121    072 34    Zalužice      
Materská škola pri ZŠ    Zalužice 270    072 34    Zalužice      
Materská škola    Závadka 36    072 33    Závadka      
Materská škola    Zbudza 60    072 23    Zbudza      
Základná škola    Zemplínska Široká 277    072 13    Zemplínska Široká      
Materská škola    Zemplínska Široká 277    072 13    Zemplínska Široká      
Základná škola    Žbince 145    072 16    Žbince      
Materská škola    Žbince 34    072 16    Žbince