*
Kam do školy?
Náš portál Vám ponúka informácie z oblasti vzdelávania na Slovensku. Nájdete tu vzdelávacie zariadenia od jaslí cez štandardné školy povinnej školskej dochádzky až po alternatívne formy vzdelávania.
* 
Materská škola    Dlhá 2    900 32    Borinka      
Materská škola    Hlavná 88    900 61    Gajary      
Základná škola    Skuteckého 438    900 61    Gajary      
Základná škola    Jablonové 348    900 54    Jablonové      
Súkromná ZUŠ    Jablonové 348    900 54    Jablonové      
Materská škola    Jablonové 348    900 54    Jablonové      
Materská škola    Hlavná 406    900 63    Jakubov      
Základná škola    Jakubov 276    900 63    Jakubov      
Materská škola    Kostolište 66    900 62    Kostolište      
Základná škola    Kuchyňa 551    900 52    Kuchyňa      
Materská škola    Kuchyňa 559    900 52    Kuchyňa      
Materská škola    Láb 223    900 67    Láb      
Základná škola    Láb 489    900 67    Láb      
Materská škola    Orechová 19    900 55    Lozorno      
Základná škola    Staničná 631    900 55    Lozorno      
Gymnázium    1. mája 8    901 01    Malacky      
Základná škola    Gen. M. R. Štefánika 7    901 01    Malacky      
ZŠ Mansveta Olšovského    Kláštorné nám. 1    901 01    Malacky      
Gymnázium sv.Fr.Assisk.    Kláštorné nám. 3    901 01    Malacky      
Materská škola    Kollárova 896    901 01    Malacky      
Špeciálna ZŠ    Pribinova 16/1    901 01    Malacky      
Praktická škola    Pribinova 16/1    901 01    Malacky      
Základná škola    Štúrova 142/A    901 01    Malacky      
Základná umelecká škola    Záhorácka 1918    901 01    Malacky      
Základná škola    Záhorácka 95    901 01    Malacky      
Základná škola    Malé Leváre 10    908 74    Malé Leváre      
Materská škola    Malé Leváre 411    908 74    Malé Leváre      
Základná škola    Nám. 4. apríla 16    900 33    Marianka      
Materská škola    Nám. 4. apríla 16    900 33    Marianka      
Materská škola pri ZŠ    Pernek 122    900 53    Pernek      
Základná škola s MŠ    Pernek 285    900 53    Pernek      
Základná škola    Plavecké Podhradie 195    906 36    Plavecké Podhradie      
Materská škola    Plavecké Podhradie 196    906 36    Plavecké Podhradie      
Základná škola    Plavecký Mikuláš 297    906 35    Plavecký Mikuláš      
Materská škola    Plavecký Mikuláš 297    906 35    Plavecký Mikuláš      
Základná škola    Plavecký Štvrtok 351    900 68    Plavecký Štvrtok      
Materská škola    Plavecký Štvrtok 89    900 68    Plavecký Štvrtok      
Základná škola    Rohožník 399    906 38    Rohožník      
Materská škola    Školská 408    906 38    Rohožník      
Základná škola pri RDD    Sološnica 1    906 37    Sološnica      
Str.odb.učiliš. pri RDM    Sološnica 1    906 37    Sološnica      
Odbor. učilište pri RDM    Sološnica 1    906 37    Sološnica      
Materská škola    Sološnica 32    906 37    Sološnica      
Základná škola    Sološnica 7    906 37    Sološnica      
Materská škola pri ZŠ    Studienka 222    908 75    Studienka      
Základná škola s MŠ    Studienka 222    908 75    Studienka      
Základná umelecká škola    Cintorínska 2    900 31    Stupava      
Materská škola    Hviezdoslavova 674    900 31    Stupava      
Materská škola    J. Kráľa 1592/1    900 31    Stupava      
Materská škola    Marcheggská 58    900 31    Stupava      
Materská škola    Ružová 3    900 31    Stupava      
Základná škola    Školská 2    900 31    Stupava      
Špeciálna základ. škola    Záhumneská 50/A    900 31    Stupava      
Základná škola    Suchohrad 130    900 64    Suchohrad      
Materská škola    Suchohrad 130    900 64    Suchohrad      
Základná škola s MŠ    Melíškova 650    908 73    Veľké Leváre      
Materská škola pri ZŠ    Mládežnícka 1009    908 73    Veľké Leváre      
Odbor. učilište pri RDM    Veľké Leváre 1106    908 73    Veľké Leváre      
Základná škola s MŠ    Hlavná 37    900 66    Vysoká pri Morave      
Materská škola pri ZŠ    Nám. Oslobodenia 2    900 66    Vysoká pri Morave      
Základná škola    Hlavná 31    900 65    Záhorská Ves      
Materská škola    Hlavná 569    900 65    Záhorská Ves      
Základná škola s MŠ    Sokolská 81    908 72    Závod      
Materská škola pri ZŠ    Štúrova 419    908 72    Závod      
Základná škola    Obchodná 7    900 51    Zohor      
Materská škola    Školská 2    900 51    Zohor