*
Základná škola A. Kmeťa, M. R. Štefánika 34, Levice
* 
Materská škola    Bajka 54    935 51    Bajka      
Základná škola    Bátovce 368    935 03    Bátovce      
Materská škola    Bátovce 408    935 03    Bátovce      
Materská škola    Beša 88    935 36    Beša      
Základná škola    Beša 88    935 36    Beša      
Materská škola    Bory 59    935 87    Bory      
Materská škola    Čajkov 285    935 24    Čajkov      
Základná škola    Čajkov 285    935 24    Čajkov      
Materská škola pri ZŠ    Čaka 364    935 68    Čaka      
Základná škola s MŠ    Čaka 364    935 68    Čaka      
Materská škola    Kostolná 66    935 63    Čata      
ZŠ Gábora Barrosa s VJM    Školská 4    935 63    Čata      
Základná škola    Demandice 131    935 85    Demandice      
Materská škola    Demandice 45    935 85    Demandice      
Materská škola    Dolná Seč 167    935 31    Dolná Seč      
Základná škola s VJM    Dolné Semerovce 154    935 85    Dolné Semerovce      
Materská škola    Dolné Semerovce 163    935 85    Dolné Semerovce      
Materská škola    Hlavná 59    935 37    Dolný Pial      
Základná škola    Hlavná 60    935 37    Dolný Pial      
Základná škola    Farná 151    935 66    Farná      
Základná škola s VJM    Farná 151    935 66    Farná      
Materská škola    Farná 518    935 66    Farná      
Materská škola    Hokovce 77    935 84    Hokovce      
Materská škola    Hontianska Vrbica 180    935 55    Hontianska Vrbica      
Základná škola    Hontianska Vrbica 6    935 55    Hontianska Vrbica      
Materská škola    Hontianske Trsťany 55    935 86    Hontianske Trsťany      
Materská škola    Hlavná 19    935 31    Horná Seč      
Materská škola    Horné Semerovce 71    935 84    Horné Semerovce      
Základná škola    Horné Semerovce 71    935 84    Horné Semerovce      
Materská škola    Horné Turovce 109    935 81    Horné Turovce      
SOŠ odevná    Hrkovce 115    936 01    Hrkovce      
Materská škola - Óvoda    Levická cesta 4    935 61    Hronovce      
Základná škola    Poštová 9    935 61    Hronovce      
Základná škola s VJM    Dr. Jána Zelenyáka 60    935 61    Hronovce - Lekér      
Materská škola    Hronské Kľačany 319    935 29    Hronské Kľačany      
Základná škola    Hronské Kľačany 322    935 29    Hronské Kľačany      
Základná škola    Hronské Kosihy 189    935 27    Hronské Kosihy      
Materská škola    Hronské Kosihy 189    935 27    Hronské Kosihy      
Základná škola    Ipeľský Sokolec 331    935 75    Ipeľský Sokolec      
Základná škola s MŠ VJM    Ipeľský Sokolec 332    935 75    Ipeľský Sokolec      
Materská škola pri ZŠ    Ipeľský Sokolec 341    935 75    Ipeľský Sokolec      
Základná škola    Jur nad Hronom 284    935 57    Jur nad Hronom      
Materská škola    Jur nad Hronom 398    935 57    Jur nad Hronom      
SOŠ obchodná    Mieru 23    935 32    Kalná nad Hronom      
Základná škola    Školská 11    935 32    Kalná nad Hronom      
Materská škola    Školská 11    935 32    Kalná nad Hronom      
Cirkevná ZŠ s MŠ    Keť 218    935 64    Keť      
Materská škola pri CZŠ    Keť 287    935 64    Keť      
Materská škola pri ZŠ    Kozárovce 927    935 22    Kozárovce      
Základná škola s MŠ    Kozárovce 927    935 22    Kozárovce      
Materská škola    Krškany 158    935 01    Krškany      
Materská škola    Kukučínov 18    937 01    Kukučínov      
Základná škola    Kukučínov 18    937 01    Kukučínov      
Základná škola    Kuraľany 152    935 64    Kuraľany      
Materská škola    Kuraľany 152    935 64    Kuraľany      
Spojená škola-ZŠ priNsP    29. augusta 1    934 01    Levice      
Spojená škola-MŠ priNsP    29. augusta 1    934 01    Levice      
Spojená škola - ŠK    29. augusta 2    934 01    Levice      
Materská škola    Dopravná 60    934 01    Levice      
Základná umelecká škola    F. Engelsa 2    934 01    Levice      
Pedagog. a soc.akadémia    F. Engelsa 3    934 29    Levice      
Stredná priem. škola    F. Hečku 25    934 47    Levice      
Materská škola    Hlboká 1    934 01    Levice      
Základná škola s VJM    J. Jesenského 41    934 01    Levice      
Obchodná akadémia    Kálmán.Kittenbergera 2    934 40    Levice      
Materská škola    Konopná 8    934 05    Levice      
Materská škola    m. č. Kalinčiakovo 44    934 01    Levice      
Základná škola A. Kmeťa    M. R. Štefánika 34    934 01    Levice      
Gymnázium A. Vrábla    Mierová 5    934 03    Levice      
SOŠ poľn. a služ.    Na lúkach 18    934 03    Levice      
Materská škola    Okružná 23    934 01    Levice      
Materská škola    Okružná 23    934 01    Levice      
Materská škola    P. O. Hviezdoslava 20    934 01    Levice      
Materská škola    Perecká 41    934 05    Levice      
Stred. odborná škola    Pod amfiteátrom 7    934 01    Levice      
Základná škola    Pri Podlužianke 6    934 01    Levice      
Základná škola    Saratovská 43    934 05    Levice      
Súkromná ZŠ T. Smaragd    Saratovská 85    934 05    Levice      
Základná škola    Saratovská 85    934 05    Levice      
Súkromné gymnázium    Saratovská 85    934 05    Levice      
Gymnázium sv.Vin.dePaul    Saratovská 87    934 05    Levice      
ZŠ sv. Vincenta    Saratovská 87    934 05    Levice      
Stredná odborná škola    Sv. Michala 36    934 80    Levice      
Cirkevné gymnázium VJM    Sv. Michala 38    934 01    Levice      
Základná škola    Sv. Michala 42    934 01    Levice      
Základná škola    Školská 14    934 01    Levice      
Materská škola    T. Vansovej 2    934 01    Levice      
Materská škola    Tekovská 28    934 01    Levice      
Materská škola    Tekovská 28    934 01    Levice      
SOŠ odevná    Vajanského 23    934 03    Levice      
Materská škola    Vojenská 114    934 01    Levice      
Spojená škola    Z. Nejedlého 41    934 01    Levice      
Spojená škola-MŠ priŠZŠ    Z. Nejedlého 41    934 05    Levice      
Spojená škola - ŠPP    Z. Nejedlého 41    934 01    Levice      
Spojená škola - ŠK    Z. Nejedlého 41    934 05    Levice      
Materská škola    Hlavná 10    935 38    Lok      
Základná škola    Hlavná 10    935 38    Lok      
Materská škola    Lontov 40    935 75    Lontov      
Materská škola    Málaš 165    935 67    Málaš      
Materská škola    Malé Ludince 8    937 01    Malé Ludince      
Materská škola    Školská 245/10    935 56    Mýtne Ludany      
Materská škola    Nová Dedina 65    935 25    Nová Dedina      
Cirk. ZŠ sv. Pavla    Nová Dedina 97    935 25    Nová Dedina      
Materská škola    Nový Tekov 86    935 33    Nový Tekov      
Materská škola    Nýrovce 53    935 67    Nýrovce      
Materská škola    Ondrejovce 14    935 51    Ondrejovce      
Základná škola s VJM    Hlavná 51    935 74    Pastovce      
Materská škola    Pastovce 244    935 74    Pastovce      
Materská škola    Plášťovce 280    935 82    Plášťovce      
CZŠ P. Palásthyho s VJM    Plášťovce 5    935 82    Plášťovce      
Základná škola    Plášťovce 634    935 82    Plášťovce      
Základná škola    Plavé Vozokany 114    935 69    Plavé Vozokany      
Materská škola    Plavé Vozokany 319    935 69    Plavé Vozokany      
Materská škola pri ZŠ    Podlužany 232    935 27    Podlužany      
Základná škola s MŠ    Podlužany 232    935 27    Podlužany      
Základná škola    Hlavná 120    935 62    Pohronský Ruskov      
Materská škola    Hlavná 89    935 62    Pohronský Ruskov      
Základná škola    Štiavnická cesta 26    935 05    Pukanec      
Materská škola    Záhradná 2    935 05    Pukanec      
Materská škola pri ZŠ    Školská 10    935 23    Rybník      
Základná škola s MŠ    Školská 10    935 23    Rybník      
Materská škola    Kúpeľná 2    935 87    Santovka      
Základná škola    Levická 25    935 87    Santovka      
Materská škola    Sazdice 99    935 85    Sazdice      
Materská škola    Sikenica - Trhyňa 184    937 01    Sikenica      
Základná škola s VJM    Slatina 24    935 84    Slatina      
Materská škola    Kováčova 10    935 26    Starý Tekov      
Základná škola    Tekovská 17    935 26    Starý Tekov      
Základná škola    E. B. Lukáča 6    936 01    Šahy      
ŠPP pri ŠZŠI    F. Rákocziho 1    936 01    Šahy      
Špeciálna zákl.škola i.    F. Rákocziho 1    936 01    Šahy      
Špec.materská škola int    F. Rákocziho 1    936 01    Šahy      
Materská škola    Hontianska cesta 45    936 01    Šahy      
Materská škola    Hviezdoslavova 30    936 01    Šahy      
Materská škola    Hviezdoslavova 32    936 01    Šahy      
Odborné učilište int.    Kapitulská 15    936 01    Šahy      
Gymnázium    Mládežnícka 22    936 01    Šahy      
Základná škola    Mládežnícka 24    936 01    Šahy      
Základná škola s VJM    Mládežnícka 24    936 01    Šahy      
Základná umelecká škola    Nám. B. Bartóka 1    936 01    Šahy      
Materská škola    Nám. Štefánika 14    936 01    Šahy      
Materská škola    Preseľany nad Ipľom 1    936 01    Šahy      
Cirkevná základná škola    Slov.národ.povstania 4    936 01    Šahy      
Cirkevné gymnázium    Slov.národ.povstania 4    936 01    Šahy      
SOŠ - Szakképző Iskola    Slov.národ.povstania 41    936 01    Šahy      
SOŠ poľnohospodár.    Slov.národ.povstania 41    936 01    Šahy      
Gymnázium s VJM    Mládežnícka 22    936 01    Šahy - Ipolyság      
Základná škola s VJM    Šalov 58    935 71    Šalov      
Materská škola    Šalov 58    935 71    Šalov      
ZŠ - Alapiskola    Šarovce 426    935 52    Šarovce      
Materská škola    Šarovce 60    935 52    Šarovce      
Materská škola    Tehla 113    935 35    Tehla      
Základná škola    Komenského 37    935 41    Tekovské Lužany      
Základná škola s VJM    Komenského 37    935 41    Tekovské Lužany      
Materská škola    Osloboditeľov 36    935 41    Tekovské Lužany      
Materská škola    Tekovský Hrádok 124    935 51    Tekovský Hrádok      
SOŠ strojárska    Kozmálovská cesta 9    935 28    Tlmače      
Materská škola    Nám. odborárov 9    935 21    Tlmače      
Materská škola    Nová 2    935 21    Tlmače      
Základná umelecká škola    Stará 31    935 21    Tlmače      
Základná škola    Školská 9    935 21    Tlmače      
Materská škola    Tupá 78    935 84    Tupá      
Materská škola    Veľké Kozmálovce 163    935 21    Veľké Kozmálovce      
Základná škola    Veľké Kozmálovce 56    935 21    Veľké Kozmálovce      
Základná škola s VJM    Veľké Ludince 390    935 65    Veľké Ludince      
Základná škola    Veľké Ludince 390    935 65    Veľké Ludince      
Materská škola    Veľké Ludince 392    935 65    Veľké Ludince      
Materská škola    Veľké Turovce 321    935 81    Veľké Turovce      
Materská škola    Hlavná 57    935 34    Veľký Ďur      
Základná škola    Mochovská 4    935 34    Veľký Ďur      
Materská škola    Vyškovce nad Ipľom 282    935 77    Vyškovce nad Ipľom      
Základná škola    Vyškovce nad Ipľom 34    935 77    Vyškovce nad Ipľom      
Materská škola    Zbrojníky 177    935 55    Zbrojníky      
Základná škola    Zbrojníky 177    935 55    Zbrojníky      
Základná škola s VJM    Komenského 1    937 01    Želiezovce      
Základná škola    Mierová 67    937 01    Želiezovce      
Materská škola    SNP 9    937 01    Želiezovce      
Materská škola    SNP 9    937 01    Želiezovce      
Materská škola    SNP 93    937 01    Želiezovce      
ZUŠ Franza Schuberta    Štúrova 15    937 01    Želiezovce      
Gymnázium    Štúrova 16    937 01    Želiezovce      
Špec. základná škola    Úzka 4    937 01    Želiezovce      

Gymnázium J.A.Komenského s VJM, Komenského 1, 937 01 Želiezovce - Zselíz
tel.: 036/771 11 07; e-mail: gimzsel@stonline.sk; web: www.gmzeliezovce.edu.sk
 
Materská škola pri ZŠ    Osloboditeľov 30    935 02    Žemberovce      
Základná škola s MŠ    Osloboditeľov 30    935 02    Žemberovce