*
Kam do školy?
Náš portál Vám ponúka informácie z oblasti vzdelávania na Slovensku. Nájdete tu vzdelávacie zariadenia od jaslí cez štandardné školy povinnej školskej dochádzky až po alternatívne formy vzdelávania.
*
 
Základná škola    Bobrovec 490    032 21    Bobrovec      
Materská škola    Bobrovec 94    032 21    Bobrovec      
Materská škola pri ZŠ    Dúbrava 30    032 12    Dúbrava      
Základná škola s MŠ    Dúbrava 464    032 12    Dúbrava      
Základná škola    Hybe 140    032 31    Hybe      
Materská škola    Hybe 16    032 31    Hybe      
Materská škola    Jakubovany 21    032 04    Jakubovany      
ZŠ pre žiakov s naruš.    Liptovský Jamník 42    033 01    Jamník      
Materská škola    Kráľova Lehota 82    032 33    Kráľova Lehota      
Základná škola    Kvačany 227    032 23    Kvačany      
Materská škola    Kvačany 232    032 24    Kvačany      
Základná škola s MŠ    Liptovská Kokava 354    032 44    Liptovská Kokava      
Materská škola pri ZŠ    Liptovská Kokava 91    032 44    Liptovská Kokava      
Materská škola    Porúbka 170    033 01    Liptovská Porúbka      
Materská škola    Liptovská Sielnica 90    032 23    Liptovská Sielnica      
Materská škola pri ZŠ    Belanská 7    033 01    Liptovský Hrádok      
Stredná odborná škola    Celiny 536    033 15    Liptovský Hrádok      
Materská škola pri ZŠ    Hradná 335    033 01    Liptovský Hrádok      
Špec. základná škola    Hradná 336    033 01    Liptovský Hrádok      
Základná škola s MŠ    Hradná 342    033 01    Liptovský Hrádok      
Gymnázium    Hradná 497/23    033 01    Liptovský Hrádok      
Stredná odborná škola    Hradná 534    033 01    Liptovský Hrádok      
Základná škola s MŠ    J. D. Matejovie 539    033 01    Liptovský Hrádok      
Súkromná ZUŠ    J. D. Matejovie 591    033 01    Liptovský Hrádok      
Základná umelecká škola    Partizánska 185    033 01    Liptovský Hrádok      

Stredná odborná škola drevárska, Pod lipami 77, 033 01 Liptovský Hrádok
tel.: 044/522 25 30; e-mail: soudlh@soudlh.sk; web: www.soudlh.sk

Špeciálna zákl.škola i.    Kúpeľná 97    032 03    Liptovský Ján      
Špeciál. materská škola    Kúpeľná 97    032 03    Liptovský Ján      
Základná škola s MŠ    Starojánska 11    032 03    Liptovský Ján      
Materská škola pri ZŠ    Starojánska 19    032 03    Liptovský Ján      
Materská škola    Agátová 637    031 04    Liptovský Mikuláš      
Stredná odborná škola    Čs. brigády 1804    031 01    Liptovský Mikuláš      
Základná škola    Demänovská cesta 5    031 01    Liptovský Mikuláš      
Spojená škola-SOŠ    Demänovská cesta 669    031 01    Liptovský Mikuláš      
Spojená škola-SOŠ    Demänovská cesta 669    031 01    Liptovský Mikuláš      

Gymnázium M. M. Hodžu, Hodžova 13, 031 36 Liptovský Mikuláš
tel.: 044/551 83 32; e-mail: school@gymlm.sk; web: www.gymlm.sk

Spojená škola-ZŠ    Hurbanova 6    031 01    Liptovský Mikuláš      
Spojená škola    J. Rumana 6    031 01    Liptovský Mikuláš      
Materská škola pri ZŠ    J.P.Kerna 76    031 01    Liptovský Mikuláš      
Odborné učilište int.    Janka Alexyho 1942    031 01    Liptovský Mikuláš      
Praktická škola    Janka Alexyho 1942    031 01    Liptovský Mikuláš      
Materská škola    Kláštorná 550    031 04    Liptovský Mikuláš      
Spojená škola-gymnázium    Komenského 10    031 01    Liptovský Mikuláš      
Materská škola    Komenského 13    031 01    Liptovský Mikuláš      
Jazyková škola    M. M. Hodžu 13    031 36    Liptovský Mikuláš      
Materská škola    Nábr. 4. apríla 1936    031 01    Liptovský Mikuláš      
Základná škola    Nábr. 4. apríla 1936/23    031 01    Liptovský Mikuláš      
Základná škola    Nábr. A. Stodolu 1863    031 01    Liptovský Mikuláš      
Materská škola    Nábr. A. Stodolu 1888    031 01    Liptovský Mikuláš      
Obchodná akadémia    Nábrežie K.Petroviča 1571    031 47    Liptovský Mikuláš      
Základná škola    Okoličianska 404    031 04    Liptovský Mikuláš      
Materská škola    Ondrašovská 55    031 05    Liptovský Mikuláš      
Základná škola s MŠ    P. J. Kerna 76    031 01    Liptovský Mikuláš      
Materská škola    Palúčanská 22    031 01    Liptovský Mikuláš      
MŠ pri zdravot. zariad.    Palúčanská 25    031 23    Liptovský Mikuláš      
ZŠ s MŠ pri ZZ    Palúčanská 25    031 23    Liptovský Mikuláš      
SOŠ stavebná    Školská 8    031 01    Liptovský Mikuláš      
Stredná odborná škola    Školská 8    031 01    Liptovský Mikuláš      
Stredná odborná škola    Štúrova 1989    031 01    Liptovský Mikuláš      
Materská škola    Ul. čs. brigády 2    031 01    Liptovský Mikuláš      
Základná škola    Ul. čs. brigády 4    031 01    Liptovský Mikuláš      
ZŠ Apoštola Pavla    Ul. Jura Janošku 11    031 01    Liptovský Mikuláš      

ZUŠ Jána Levoslava Bellu, M. M. Hodžu 5, 031 01 Liptovský Mikuláš
tel.: 044/562 15 80; web: www.liptov.sk/zus

Súkromná materská škola    Ul. T. Vansovej 16    031 01    Liptovský Mikuláš      
Materská škola    Vranovská 601    031 01    Liptovský Mikuláš      
Spojená škola-SOŠ    Vrbická 632    031 01    Liptovský Mikuláš      
Spojená škola-SOŠ    Vrbická 632    031 01    Liptovský Mikuláš      
Základná škola    Žiarska 679/13    031 04    Liptovský Mikuláš      
Materská škola    Liptovský Peter č.1    033 01    Liptovský Peter      
Materská škola    Liptovský Trnovec 136    032 22    Liptovský Trnovec      
Materská škola pri ZŠ    Ľubeľa 162    032 14    Ľubeľa      
Základná škola s MŠ    Ľubeľa 197    032 14    Ľubeľa      
Materská škola pri ZŠ    Partizánska Ľupča 423    032 15    Partizánska Ľupča      
Základná škola s MŠ    Partizánska Ľupča 423    032 15    Partizánska Ľupča      
Základná škola pri ZZ    Železnô 5    032 15    Partizánska Ľupča      
Materská škola    Pavčina Lehota 88    031 01    Pavčina Lehota      
Materská škola    Pavlova Ves 57    032 21    Pavlova Ves      
Základná škola s MŠ    Pribylina 2    032 42    Pribylina      
Materská škola pri ZŠ    Pribylina 380    032 42    Pribylina      
Materská škola    Prosiek 50    032 23    Prosiek      
Materská škola    Smrečany 117    032 05    Smrečany      
Materská škola pri ZŠ    Svätý Kríž 184    032 11    Svätý Kríž      
Základná škola s MŠ    Svätý Kríž 184    032 11    Svätý Kríž      
Materská škola    Vavrišovo 4    032 41    Vavrišovo      
Základná škola s MŠ    Ul. Školská č. 339    032 61    Važec      
Materská škola pri ZŠ    Ul. školská č. 339    032 61    Važec      
Materská škola    Veterná Poruba 36    031 04    Veterná Poruba      
Materská škola    Vlachy 109    032 13    Vlachy      
Základná škola    Školská 790    032 32    Východná      
Materská škola    Východná 715    032 32    Východná      
Základná škola    Hlavná 189    032 02    Závažná Poruba      
Materská škola    Závažná Poruba 139    032 02    Závažná Poruba      
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika v Liptovskom Mikuláši    P. O. Box 45    031 01    Liptovský Mikuláš