*
Kam do školy?
Náš portál Vám ponúka informácie z oblasti vzdelávania na Slovensku. Nájdete tu vzdelávacie zariadenia od jaslí cez štandardné školy povinnej školskej dochádzky až po alternatívne formy vzdelávania.
* 
Stredná odborná škola    Bijacovce 1    053 06    Bijacovce      
Stredná odborná škola    Bijacovce 1    053 06    Bijacovce      
Materská škola pri ZŠ    Bijacovce 5    053 06    Bijacovce      
Základná škola s MŠ    Bijacovce 5    053 06    Bijacovce      
Materská škola    Buglovce 4    053 04    Buglovce      
Základná škola    Dlhé Stráže 12    054 01    Dlhé Stráže      
Materská škola    Dlhé Stráže 88    054 01    Dlhé Stráže      
Materská škola    Doľany    053 02    Doľany      
Základná škola s MŠ    Domaňovce 30    053 02    Domaňovce      
Materská škola pri ZŠ    Domaňovce 31    053 02    Domaňovce      
Materská škola    Dravce 73    053 14    Dravce      
Základná škola    Dravce 97    053 14    Dravce      
Materská škola    Dúbrava 54    053 05    Dúbrava      
Základná škola    Dúbrava 6    053 05    Dúbrava      
Materská škola    Granč - Petrovce 107    053 05    Granč - Petrovce      
Základná škola    Granč - Petrovce 38    053 05    Granč - Petrovce      
Materská škola pri ZŠ    Jablonov 11    053 03    Jablonov      
Základná škola s MŠ    Jablonov 209    053 03    Jablonov      
ZŠ s MŠ J. Nepomuckého    Klčov 112    053 02    Klčov      
MŠ pri ZŠ sv. J. Nepom.    Klčov 112    053 02    Klčov      
ZUŠ sv. J. Nepomuckého    Klčov 156    053 02    Klčov      
Materská škola    Kurimany 76    054 01    Kurimany      
Stredná pedagog. škola    Bottova 15A    054 11    Levoča      
Špec. základná škola    Fraňa Kráľa 3    054 01    Levoča      
Materská škola    Gašpara Haina 36    054 01    Levoča      
Základná škola    Gašpara Haina 37    054 01    Levoča      
Materská škola    Gustáva Hermana 9    054 01    Levoča      
Základná škola    Jána Francisciho 11    054 01    Levoča      
Materská škola    Jána Francisciho 8/1674    054 01    Levoča      
Gymnázium sv. F. Assis.    Kláštorská 24    054 68    Levoča      
Sp.špec.šk.int.- ZŠslp.    Kláštorská 24/a    054 01    Levoča      
Špec. materská škola    Kláštorská 24/a    054 32    Levoča      
Prak.škola J.Vojtaššáka    Kláštorská 24/a    054 01    Levoča      
Špec. zákl. škola int.    Kláštorská 24/a    054 01    Levoča      
SOŠ zdravotnícka    Kláštorská 24/a    054 01    Levoča      
Gymn. J. F. Rimavského    Kláštorská 37    054 01    Levoča      
SOŠ Majstra Pavla    Kukučínova 9    054 27    Levoča      
Stredná odborná škola    Kukučínova 9    054 27    Levoča      
Materská škola    m. č. Levočské Lúky 3    054 01    Levoča      
Základná umelecká škola    Nám. Majstra Pavla 48    054 01    Levoča      
SOŠ zrak.post. int.    Nám. Štefana Kluberta 1    054 01    Levoča      
Základná škola    Nám. Štefana Kluberta 10    054 01    Levoča      
ŠZŠ zrak.postih. int.    Nám. Štefana Kluberta 2    054 01    Levoča      
ŠMŠ pre zrak.post. int.    Nám. Štefana Kluberta 2    054 01    Levoča      
ZŠ zrak.post. int.    Nám. Štefana Kluberta 2    054 01    Levoča      
Materská škola    Predmestie 26    054 01    Levoča      
Materská škola    Železničný riadok 3    054 01    Levoča      
Materská škola    Nemešany 62    053 02    Nemešany      
Základná škola    Nižné Repaše 107    053 71    Nižné Repaše      
Materská škola    Nižné Repaše 12    053 71    Nižné Repaše      
Materská škola    Oľšavica 40    053 73    Oľšavica      
Materská škola    Ordzovany 13    053 06    Ordzovany      
Základná umelecká škola    Galova 28    053 04    Spišské Podhradie      
Materská škola    Májová 54    053 04    Spišské Podhradie      

Základná škola, Palešovo námestie 9, 053 04 Spišské Podhradie
tel.: 0907 316 128; web: www.zspalnam.sk

Základná škola    Školská 3    053 04    Spišské Podhradie      
Materská škola    Komenského 10    053 02    Spišský Hrhov      
Základná škola s MŠ    Komenského 2    053 02    Spišský Hrhov      
SOŠ pri RC    Osloboditeľov 36    053 02    Spišský Hrhov      
SOŠ pri RC    Osloboditeľov 36    053 02    Spišský Hrhov      
OU pri RC    Osloboditeľov 36    053 02    Spišský Hrhov      
Základná škola    Školská 255/6    053 14    Spišský Štvrtok      
Materská škola    Ulica Obrancov Mieru 298    053 14    Spišský Štvrtok      
Materská škola    Studenec 13    053 04    Studenec      
Základná škola    Studenec 19    053 04    Studenec      
Materská škola    Torysky 112    053 72    Torysky      
Materská škola    Vyšný Slavkov 119    053 74    Vyšný Slavkov