*
Kam do školy?
Náš portál Vám ponúka informácie z oblasti vzdelávania na Slovensku. Nájdete tu vzdelávacie zariadenia od jaslí cez štandardné školy povinnej školskej dochádzky až po alternatívne formy vzdelávania.
* 
Základná škola    Bačkovík 63    044 45    Bačkovík      
Materská škola    Bačkovík 63    044 45    Bačkovík      
Základná škola    Beniakovce 38    044 42    Beniakovce      
Materská škola    Beniakovce 95    044 42    Beniakovce      
Základná škola    Bidovce 209    044 45    Bidovce      
Materská škola    Bidovce 213    044 45    Bidovce      
Základná škola s MŠ    Bohdanovce 209    044 16    Bohdanovce      
Materská škola pri ZŠ    Bohdanovce 60    044 16    Bohdanovce      
Základná škola    Boliarov 50    044 47    Boliarov      
Materská škola    Boliarov 50    044 47    Boliarov      
Materská škola    Budimír 11    044 43    Budimír      
Základná škola s MŠ    Budimír 11    044 43    Budimír      
Materská škola    Buzica 257    044 73    Buzica      
Základná škola s VJM    Buzica 327    044 73    Buzica      
Materská škola    Cestice 70    044 71    Cestice      
Základná škola    Cestice 70    044 71    Cestice      
Základná škola    Čakanovce 80    044 45    Čakanovce      
Materská škola    Čakanovce 80    044 45    Čakanovce      
Základná škola    Pionierska 33    044 14    Čaňa      
Materská škola    Školská 12    044 14    Čaňa      
Základná škola s MŠ    Školská 7    044 71    Čečejovce      
Materská škola    Školská 7    044 71    Čečejovce      
Materská škola    Čižatice 66    044 47    Čižatice      
Materská škola    Drienovec 313    044 01    Drienovec      
Základná škola    Drienovec 44    044 01    Drienovec      
Materská škola    m. č. Tepličany, Tichá 1    044 31    Družstevná pri Hornáde      
Materská škola    Prešovská 48    044 31    Družstevná pri Hornáde      
Základná škola    Hlavná 5    044 31    Družstevná pri Hornáde283      
Materská škola    Ďurďošík 69    044 45    Ďurďošík      
Základná škola    Ďurkov 192    044 19    Ďurkov      
Materská škola    Ďurkov 273    044 19    Ďurkov      
Základná škola    Dvorníky 88    044 02    Dvorníky - Včeláre      
Materská škola    Dvorníky 88    044 02    Dvorníky - Včeláre      
Materská škola    Geča 12    044 10    Geča      
Materská škola    Malogyňovská 71    044 14    Gyňov      
Základná škola    Haniska 290    044 57    Haniska      
Materská škola    Haniska 295    044 57    Haniska      
Základná škola    Herľany 37    044 46    Herľany      
Materská škola    Hýľov 44    044 12    Hýľov      
Základná škola    Hýľov 62    044 12    Hýľov      
Základná škola    Chrastné 30    044 44    Chrastné      
Základná škola    Janík 28    044 05    Janík      
Materská škola    Janík 28    044 05    Janík      
Základná škola    Jasov 23    044 23    Jasov      
Materská škola    Jasov 62    044 23    Jasov      
Základná škola s MŠ    Kalša 128    044 18    Kalša      
Materská škola pri ZŠ    Kalša 128    044 18    Kalša      
Materská škola    Kecerovce 31    044 47    Kecerovce      
Základná škola    Kecerovce 79    044 47    Kecerovce      
Materská škola    Kechnec 13    044 58    Kechnec      
Materská škola    Kokšov - Bakša 178    044 13    Kokšov - Bakša      
Základná škola    Kokšov - Bakša 20    044 13    Kokšov - Bakša      
Materská škola    Košická 34    044 31    Kostoľany nad Hornádom      
Základná škola    M. Kočanovej 2    044 31    Kostoľany nad Hornádom      
Základná škola    Košická Belá 235    044 65    Košická Belá      
Materská škola    Košická Belá 236    044 65    Košická Belá      
Materská škola    Košická Polianka 122    044 41    Košická Polianka      
Základná škola    Košická Polianka 148    044 41    Košická Polianka      
Materská škola    Košické Oľšany 133    044 42    Košické Oľšany      
Základná škola    Košické Oľšany 207    044 42    Košické Oľšany      
Materská škola    Košický Klečenov 43    044 45    Košický Klečenov      
Materská škola    Kráľovce 86    044 44    Kráľovce      
Základná škola    Kráľovce č. 86    044 44    Kráľovce      
Základná škola    Kysak 210    044 81    Kysak      
Materská škola    Kysak 210    044 81    Kysak      
Základná škola    Školská 10    044 20    Malá Ida      
Materská škola    Školská 5    044 20    Malá Ida      
SOŠ poľnohospodár.    Kováčska 53    044 25    Medzev      
SOŠ poľnohospodárska    Kováčska 53    044 25    Medzev      
Materská škola    Mariánske nám. 35    044 25    Medzev      
Základná umelecká škola    Štóska 159    044 25    Medzev      
Základná škola    Štóska 183    044 25    Medzev      
Materská škola    Milhosť 6    044 58    Milhosť      
Materská škola    Mokrance 162    045 01    Mokrance      
Základná škola    Mokrance 163    045 01    Mokrance      
Základná škola    Českoslov. armády 15    045 01    Moldava nad Bodvou      
Zákl.škola a gym.s VJM    Českoslov. armády 15    045 01    Moldava nad Bodvou      
Gymnázium s VJM    Českoslov. armády 15    045 01    Moldava nad Bodvou      
Materská škola s vjm    Českoslov. armády 22    045 01    Moldava nad Bodvou      
Špec. základná škola    Hlavná 53    045 01    Moldava nad Bodvou      
Stredná odborná škola    Hlavná 54    045 01    Moldava nad Bodvou      
Základná umelecká škola    Hlavná 67    045 01    Moldava nad Bodvou      
Materská škola    Hviezdoslavova 17    045 01    Moldava nad Bodvou      
Materská škola    Krátka 10    045 01    Moldava nad Bodvou      
Materská škola    m. č. Budulov 116    045 01    Moldava nad Bodvou      
Materská škola IV.    Severná 19    045 01    Moldava nad Bodvou      
Základná škola    Severná 21    045 01    Moldava nad Bodvou      
Gymnázium Š. Moysesa    Školská 13    045 17    Moldava nad Bodvou      
Materská škola    Nižná Kamenica 60    044 45    Nižná Kamenica      
Základná škola    Nižná Kamenica 60    044 45    Nižná Kamenica      
Základná škola    Veľká Nemecká 2    044 15    Nižná Myšľa      
Materská škola    Veľká Nemecká 2    044 15    Nižná Myšľa      
Materská škola    Nižný Čaj 24    044 16    Nižný Čaj      
Materská škola    Čaksova 1/167    044 12    Nižný Klátov      
Základná škola    Klátovská 56    044 12    Nižný Klátov      
Materská škola    Nižný Lánec 54    044 73    Nižný Lánec      
Základná škola    Nižný Lánec 54    044 73    Nižný Lánec      
Základná škola    Nová Polhora 94    044 44    Nová Polhora      
Materská škola    Nová Polhora 95    044 44    Nová Polhora      
Základná škola    Nováčany 102    044 21    Nováčany      
Materská škola    Nováčany 86    044 21    Nováčany      
Materská škola    Obišovce 133    044 81    Obišovce      
Základná škola    Paňovce 96    044 71    Paňovce      
Materská škola    Paňovce 96    044 71    Paňovce      
Materská škola    Peder 119    044 05    Peder      
Základná škola    Peder 119    044 05    Peder      
Základná škola    Perín 145    044 74    Perín - Chym      
Materská škola    Perín 145    044 74    Perín - Chym      
Materská škola    Ploské 74    044 44    Ploské      
Materská škola pri ZŠ    Kultúrna 2    044 24    Poproč      
Základná škola s MŠ    Školská 3    044 24    Poproč      
Materská škola    Rankovce 19    044 46    Rankovce      
Materská škola    Rešica 112    044 73    Rešica      
Materská škola    SNP 466    044 42    Rozhanovce      
Základná škola    Ul. SNP 121    044 42    Rozhanovce      
Materská škola pri ZŠ    Rudník 205    044 23    Rudník      
Základná škola s MŠ    Rudník 205    044 23    Rudník      
Materská škola    Ruskov 280    044 19    Ruskov      
Základná škola    Ruskov 32    044 19    Ruskov      
Materská škola    m. č. Byster 191    044 41    Sady nad Torysou      
Materská škola    m. č. Zdoba 160    044 41    Sady nad Torysou      
Základná škola    Zdoba 160    044 41    Sady nad Torysou      
Materská škola    Hlavná 200    044 58    Seňa      
Základná škola    Seňa 507    044 58    Seňa      
Materská škola    Skároš 260    044 11    Skároš      
Základná škola    Školská 251    044 11    Skároš      
Materská škola    Slančík 46    044 17    Slančík      
Základná škola s MŠ    Hlavná 320/79    044 17    Slanec      
Materská škola pri ZŠ    Hlavná 55/114    044 17    Slanec      
Materská škola    Slanské Nové Mesto 174    044 18    Slanské Nové Mesto      
Základná škola    Sokoľ 165    044 31    Sokoľ      
Materská škola    Sokoľ 165    044 31    Sokoľ      
Základná škola    Sokoľany 147    044 56    Sokoľany      
Materská škola    Sokoľany 148    044 56    Sokoľany      
Materská škola    Svinica 187    044 45    Svinica      
Základná škola    Svinica 187    044 45    Svinica      
Materská škola    Šemša 142    044 21    Šemša      
Základná škola    Šemša 142    044 21    Šemša      
Súkr.MŠ pri ZŠ pri kúpeľ    Štós - kúpele č. 242    044 26    Štós      
Súkr.ZŠ s MŠ pri kúpeľoch    Štós - kúpele č.242    044 26    Štós      
Základná škola    Štós 35    044 26    Štós      
Materská škola    Štós 48    044 26    Štós      
Materská škola    Školská 100    044 11    Trstené pri Hornáde      
Základná škola    Školská 94    044 11    Trstené pri Hornáde      

Základná škola s VJM, Turňa nad Bodvou 301, 044 02 Turňa nad Bodvou      
tel.: 055/466 21 31, e-mail: 301.skola@stonline.sk

Materská škola    Turňa nad Bodvou 567    044 02    Turňa nad Bodvou      
Základná škola    Školská    044 02    Turňa nad Bodvou č.301      
Základná škola    Turnianska Nová Ves 84    044 04    Turnianska Nová Ves      
Materská škola    Turnianska Nová Ves 84    044 04    Turnianska Nová Ves      
Materská škola    Vajkovce 65    044 43    Vajkovce      
Základná škola    Hlavná 165    044 13    Valaliky      
Materská škola    Poľná 4    044 13    Valaliky - Všechsvätých      
Materská škola    Hlavná 57    044 13    Valaliky-Buzice      
Základná umelecká škola    Kostolná 10    044 13    Valaliky-Všechsvätých      
Základná škola    Parková 1    044 55    Veľká Ida      
Materská škola    Veľká Ida č. 359    044 55    Veľká Ida      
Základná škola    Vtáčkovce 1    044 47    Vtáčkovce      
Špec. základná škola    Vtáčkovce 2    044 47    Vtáčkovce      
Základná škola    Hlavná 113    044 15    Vyšná Myšľa      
Materská škola    Hlavná 114    044 15    Vyšná Myšľa      
Materská škola    Vyšný Klátov 132    044 12    Vyšný Klátov      
Základná škola    Žarnov 46    044 04    Žarnov      
Materská škola    Žarnov 46    044 04    Žarnov      
Materská škola    Ždaňa 243    044 11    Ždaňa      
Špec. základná škola i.    Ždaňa 244    044 11    Ždaňa      
Praktická škola int.    Ždaňa 244    044 11    Ždaňa      
CZŠ sv. koš. mučeníkov    Ždaňa 96    044 11    Ždaňa      
Základná škola    Ždaňa 96    044 11    Ždaňa