*
Kam do školy?
Náš portál Vám ponúka informácie z oblasti vzdelávania na Slovensku. Nájdete tu vzdelávacie zariadenia od jaslí cez štandardné školy povinnej školskej dochádzky až po alternatívne formy vzdelávania.
* 
Základná škola    Bajč 251    946 54    Bajč      
Materská škola    Bajč 251    946 54    Bajč      
ZŠ J. Kovátsa s VJM    Hlavná 889    946 34    Bátorove Kosihy      
Materská škola    Lúčky 598    946 34    Bátorove Kosihy      
Materská škola    Malá 977    946 34    Bátorove Kosihy      
Základná škola    Modranská cesta 889    946 34    Bátorove Kosihy      
Materská škola    Bodza 108    946 16    Bodza      
Materská škola    Hlavná 83    946 17    Brestovec      
Materská škola    Hlavná 48    946 35    Búč      
ZŠ Mihálya Katonu s VJM    Hlavná 503    946 35    Búč      
Materská škola    Hlavná 44    946 02    Čalovec      
Základná škola s VJM    Hlavná 73    946 02    Čalovec      
Základná škola    Hlavná 73    946 02    Čalovec      
Materská škola pri ZŠ    Hlavná 286/2    946 19    Číčov      
ZŠ s MŠ S. Gáspára    Hlavná 286/2    946 19    Číčov      
Materská škola    Podbrežná 2    946 56    Dulovce      
Základná škola    Starohorská 8    946 56    Dulovce      
Materská škola    Hlavná 180    946 16    Holiare      
Stredné odb. škola    1. mája 1    947 01    Hurbanovo      
Základná umelecká škola    Komárňanská 116    947 01    Hurbanovo      
Špeciálna ZŠ s VJM    Komárňanská 42    947 01    Hurbanovo      
SPŠ stavebná    Konkolyho 8    947 01    Hurbanovo      
Základná škola    Nám. Konkolyho-Thege 2    947 01    Hurbanovo      
Materská škola    Nový diel 50    947 01    Hurbanovo      
Materská škola pri ZŠ    Športová 7    947 01    Hurbanovo      
ZŠ s MŠ Árpáda Fesztyho    Športová 7    947 01    Hurbanovo      
Špec. základná škola    Zelený háj, Hlavná 157    947 01    Hurbanovo      
Materská škola    Kostolná 225    946 31    Chotín      
ZŠ L. Tarczyho s VJM    Školská 332    946 31    Chotín      
ZŠ s MŠ    Školská ulica 89/7    946 52    Imeľ      
MŠ pri ZŠ    Zdravotnícka 622/28    946 52    Imeľ      
ZŠ s MŠ Károlya Dömeho    Ďatelinová ulica 296    946 39    Iža - Izsa      
Materská škola pri ZŠ    Ďatelinová ulica 296    946 39    Iža - Izsa      
Základná škola    Hlavná 102    946 01    Kameničná      
Základná škola s VJM    Hlavná 102    946 01    Kameničná      
Materská škola    Priateľstva 662    946 01    Kameničná      
Materská škola    Pokroková 216    946 20    Klížska Nemá      
ŠJ pri Cirk.8.r.gymnáz.    Brnenské nám. 15    946 03    Kolárovo      
Cirk. 8-roč. gymnázium    Brnenské nám. 15    946 03    Kolárovo      
Materská škola    Brnenské nám. 16    946 03    Kolárovo      
ZUŠ - Művész.Alapiskola    Kostolné nám. 10    946 03    Kolárovo      
Materská škola    Lesná 10    946 03    Kolárovo      
Materská škola    Lesná 8    946 03    Kolárovo      
Špec. základná škola    Lesná 9    946 03    Kolárovo      
ZŠ J. A. Komenského    Rábska 14    946 03    Kolárovo      
Špeciálna ZŠ s VJM    Remeselnícka 2    946 03    Kolárovo      
Súkromná SOŠ s VJM    Slovenská 52    946 03    Kolárovo      
ZŠ Mateja Korvína s VJM    Školská 6    946 03    Kolárovo      
ZŠ F.Rákocziho II s VJM    V. Palkovicha 3    946 03    Kolárovo      
SCŠ MARIANUM - ZŠ s MŠ    Biskupa Királya 30    945 05    Komárno      
SCŠ MARIANUM-gymnázium    Biskupa Királya 30    945 01    Komárno      
Gymnázium H.S. s VJM    Biskupa Királya 5    945 01    Komárno      
SOŠ strojárska    Bratislavská cesta 10    945 25    Komárno      
SOŠ poľn. a služ.    Budovateľská 32    945 01    Komárno      
SOŠ obchodu a služieb    Budovateľská 32    945 01    Komárno      
Základná škola s VJM    Eötvösa 39    945 01    Komárno      
Materská škola    Eötvösa 48    945 05    Komárno      
Materská škola    Eötvösa 64    945 05    Komárno      
Materská škola    Františkánov 20    945 01    Komárno      
Materská škola    Handlovská 4    945 01    Komárno      
Spojená škola - ŠMŠ    Hradná 7    945 01    Komárno      
Spojená škola - ŠZŠ    Hradná 7    945 01    Komárno      
Materská škola    K. Kacza 33    945 01    Komárno      
Materská škola    K. Kacza 39    945 01    Komárno      
Materská škola    Kapitánova 29    945 01    Komárno      
Základná škola    Komenského 3    945 01    Komárno      
Špeciálna ZŠ s v.j.m.    Košická 8    945 01    Komárno      
Základná umelecká škola    Letná 12    945 01    Komárno      
Materská škola    Lodná 1    945 01    Komárno      
Materská škola    Mederčská 38    945 01    Komárno      
Materská škola    Mieru 16    945 01    Komárno      
ZŠ s VJM Móka Jókaiho    Mieru 2    945 53    Komárno      
Materská škola    Nová Stráž, Dlhá 1    945 04    Komárno      
Materská škola    Nová Stráž, Dlhá 1    945 04    Komárno      
SCŠ - MŠ pri CZŠ    Palatínova 47    945 01    Komárno      
Stredná priemysel.škola    Petőfiho 2    945 50    Komárno      
ŠJ pri Gymnáziu    Pohraničná 10    945 52    Komárno      
Gymnázium Ľ. J. Šuleka    Pohraničná 10    945 52    Komárno      
Základná škola    Pohraničná 9    945 01    Komárno      
Základná škola    Práce 24    945 01    Komárno      
Základná škola    Rozmarínová 1    945 01    Komárno      
Materská škola    Vodná 29    945 01    Komárno      
Spojená škola-ZŠ priNsP    Železničná 13    945 01    Komárno      
Spojená škola-MŠ priNsP    Železničná 13    945 01    Komárno      
SOŠ záhradnícka a poľn.    Dunajský rad 138    946 36    Kravany nad Dunajom      
Základná škola s MŠ    Kravany nad Dunajom 143    946 36    Kravany nad Dunajom 
Materská škola pri ZŠ    Kravany nad Dunajom 143    946 36    Kravany nad Dunajom 
Základná škola s VJM    Cesta na vŕšku 1    946 32    Marcelová      
Základná škola    Cesta na vŕšku 1    946 32    Marcelová      
Súkromná ZUŠ EUHŠ    Cesta na vŕšku 1    946 32    Marcelová      
Materská škola    Lipový rad 32    946 32    Marcelová      
Materská škola    Námestie slobody 11    946 32    Marcelová      
Materská škola    Martovce 131    947 01    Martovce      
Reformovaná CZŠ s VJM    Martovce 145    947 01    Martovce      

Základná škola s VJM, Moča 417, 946 37 Moča
tel.: 035/778 94 08; e-mail: skola@zsmoca.edu.sk

Materská škola    Moča 420    946 37    Moča      
ZŠ Gergelya Édesa s VJM    Hlavná 359    946 33    Modrany      
Materská škola    Modrany 498    946 33    Modrany      
Materská škola    Hurbanova 4    946 51    Nesvady      
Základná škola s VJM    Komenského 21    946 51    Nesvady      
Základná škola    Komenského 21    946 51    Nesvady      
Materská škola    Sládkovičova 2    946 51    Nesvady      
Základná škola s VJM    Nitrianska 378    946 13    Okoličná na Ostrove      
Materská škola    Nitrianska 384    946 13    Okoličná na Ostrove      
Materská škola    Hlavná 47    946 39    Patince      
Materská škola    Kvetná 39    946 55    Pribeta      
Základná škola    Pavilón B, Školská 26    946 55    Pribeta      
Základná škola s VJM    Školská 8    946 55    Pribeta      
Materská škola s VJM    Kvetná 39    946 55    Pribeta - Perbete      
Materská škola s VJM    Radvaň nad Dunajom 143    946 38    Radvaň nad Dunajom 
Základná škola s VJM    Radvaň nad Dunajom 248    946 38    Radvaň nad Dunajom  
Základná škola s VJM    Hlavná 27    946 17    Sokolce      
Materská škola    Hlavná 31    946 17    Sokolce      
Materská škola    Pivničná 8    946 57    Svätý Peter      
Materská škola    Pivničná 8    946 57    Svätý Peter      
ZŠ J. Kossányiho s VJM    Školská 22    946 57    Svätý Peter      
Základná škola    Školská 22    946 57    Svätý Peter      
Základná škola    Školská 2    946 32    Šrobárová      
Materská škola    Školská 4    946 32    Šrobárová      
Materská škola    Školská 30    946 15    Tôň      
Základná škola s VJM    Školská 31    946 15    Tôň      
Materská škola    Trávnik 197    946 18    Trávnik      
Materská škola    Hlavná 45    946 21    Veľké Kosihy      
Základná škola s VJM    Hlavná 92    946 21    Veľké Kosihy      
Materská škola    Hlavná 47    946 38    Virt      
Materská škola    Hlavná 76    946 65    Vrbová nad Váhom      
Materská škola    Kolárovská cesta 821/19    946 14    Zemianska Olča      
Základná škola    Školská 10    946 14    Zemianska Olča      
ZŠ Ferenca Móru s VJM    Školská 10    946 14    Zemianska Olča      
MŠ pri ZŠ M. Kóczána    IV. Bélu kráľa 173    946 12    Zlatná na Ostrove      
ZŠ s MŠ Móra Kóczána    Komenského 555    946 12    Zlatná na Ostrove      
Univerzita J. Selyeho v Komárne    ul. Roľníckej školy 1519    945 01    Komárno