*
Kam do školy?
Náš portál Vám ponúka informácie z oblasti vzdelávania na Slovensku. Nájdete tu vzdelávacie zariadenia od jaslí cez štandardné školy povinnej školskej dochádzky až po alternatívne formy vzdelávania.
* 
Materská škola    Dolný Vadičov 139    023 45    Dolný Vadičov      
Základná škola    Horný Vadičov 277    023 45    Horný Vadičov      
Materská škola    Horný Vadičov 515    023 45    Horný Vadičov      
Materská škola    Budatínska Lehota č.31    023 36    Kysucké Nové Mesto      
Základná škola    Clementisova ulica č.616    024 01    Kysucké Nové Mesto      
Základná škola    Dolinský potok č.1114    024 01    Kysucké Nové Mesto      
Gymnázium    Komenského 1357    024 01    Kysucké Nové Mesto      
Materská škola    Komenského ulica č.1162    024 01    Kysucké Nové Mesto      
Špec. základná škola    Lipová 622    024 01    Kysucké Nové Mesto      
Materská škola    Litovelská ulica č.605    024 01    Kysucké Nové Mesto      
Odborné učilište int.    Murgašova 580    024 01    Kysucké Nové Mesto      
Spojená škola-SPŠ    Nábrežná 1325    024 01    Kysucké Nové Mesto      
Spojená škola-OA    Nábrežná 1325    024 01    Kysucké Nové Mesto      
Základná škola    Nábrežná ulica č.845    024 01    Kysucké Nové Mesto      
Spojená škola-SOŠ    Športová 1326    024 01    Kysucké Nové Mesto      
Spojená škola-SOŠ    Športová 1326    024 01    Kysucké Nové Mesto      
Základná umelecká škola    Štúrova ulica č.467    024 01    Kysucké Nové Mesto      
Materská škola    Ulica 9.mája č.1292    024 04    Kysucké Nové Mesto      
Základná škola    Kysucký Lieskovec 208    023 34    Kysucký Lieskovec      
Materská škola    Kysucký Lieskovec 309    023 34    Kysucký Lieskovec      
Základná umelecká škola    Kysucký Lieskovec 309    023 34    Kysucký Lieskovec 
Materská škola    Lodno    023 34    Lodno      
Základná škola    Lodno 67    023 34    Lodno      
Materská škola    Nesluša 110    023 41    Nesluša      
Základná škola    Nesluša 837    023 41    Nesluša      
Základná škola    Horná 19    023 35    Ochodnica      
Materská škola    Ochodnica 355    023 35    Ochodnica      
Základná škola s MŠ    Povina 323    023 33    Povina      
Materská škola pri ZŠ    Povina 323    023 33    Povina      
Materská škola    Radoľa 2    023 36    Radoľa      
Základná škola    Radoľa 326    023 36    Radoľa      

Základná škola, Rudina 443, 023 31 Rudina
tel.: 041/421 45 24; e-mail: zsrudina@centrum.sk

Materská škola    Rudina 444    023 31    Rudina      
Materská škola    Rudinka 118    023 31    Rudinka      
Materská škola pri ZŠ    Rudinská 115    023 31    Rudinská      
Základná škola s MŠ    Rudinská 115    023 31    Rudinská      
Základná škola    Snežnica 218    023 32    Snežnica      
Materská škola    Snežnica 282    023 32    Snežnica