*
Kam do školy?
Náš portál Vám ponúka informácie z oblasti vzdelávania na Slovensku. Nájdete tu vzdelávacie zariadenia od jaslí cez štandardné školy povinnej školskej dochádzky až po alternatívne formy vzdelávania.
* 
Materská škola    Bušovce 13    059 93    Bušovce      
Materská škola    Červený Kláštor 63    059 06    Červený Kláštor      
Základná škola s MŠ    Holumnica 121    059 94    Holumnica      
Materská škola pri ZŠ    Holumnica 78    059 94    Holumnica      
Materská škola    Huncovce 231    059 92    Huncovce      
Základná škola    Školská 212    059 92    Huncovce      
Základná škola    Ihľany 127    059 94    Ihľany      
Materská škola    Ihľany 51    059 94    Ihľany      
Materská škola pri ZŠ    Jurské 20    059 94    Jurské      
Základná škola s MŠ    Jurské 40    059 94    Jurské      
Materská škola    Cintorínska 3    060 01    Kežmarok      
Základná umelecká škola    Dr. Daniela Fischera 2    060 01    Kežmarok      
Základná škola    Dr. Daniela Fischera 2    060 12    Kežmarok      
Stredná odborná škola    Garbiarska 1    060 01    Kežmarok      

Základná škola, Hradné námestie 38, 060 11 Kežmarok      
tel.: 052/452 39 83; e-mail: riaditel@zshradnekk.edu.sk; web: www.zshradnekk.edu.sk

Základná umelecká škola    Hviezdoslavova 12    060 01    Kežmarok      
Gymn. P. O.Hviezdoslava    Hviezdoslavova 20    060 14    Kežmarok      
Materská škola    Karola Kuzmányho 41    060 01    Kežmarok      
Špec. základná škola    Kostolné námestie 28    060 01    Kežmarok      
Stredná odborná škola    Kušnierska 2    060 01    Kežmarok      
Stredná odborná škola    Kušnierska 2    060 01    Kežmarok      
Súkromná materská škola    Kušnierska brána 3    060 01    Kežmarok      
Materská škola    Možiarska 1    060 01    Kežmarok      
Hotel.akad. O.Brucknera    MUDr. Alexandra 29    060 15    Kežmarok      
Základná škola    Nižná brána 8    060 01    Kežmarok      
MŠ pri ZŠ sv. Kríža    Petržalská 21    060 01    Kežmarok      
ZŠ s MŠ sv. Kríža    Petržalská 21    060 01    Kežmarok      
Stredná odborná škola    Pradiarenská 1    060 01    Kežmarok      
Materská škola    Severná 5    060 01    Kežmarok      
Stredná odborná škola    Slavkovská 19    060 01    Kežmarok      
Súkrom. materská škola    Záhradná 2    060 01    Kežmarok      
Materská škola    Krížová Ves 223    059 01    Krížová Ves      
Základná škola    Krížová Ves 43    059 01    Krížová Ves      
Materská škola    Krížová Ves 66    059 01    Krížová Ves      
Materská škola    Obchodná 59    059 07    Lendak      
Základná umelecká škola    Školská 1    059 07    Lendak      
Základná škola    Školská 1    059 07    Lendak      
Materská škola    gen. Svobodu 40    059 71    Ľubica      

Základná škola, Školská 1, 059 71 Ľubica
tel.: 052/456 61 81; e-mail: zslubica@zslubica.edu.sk, janka.kapralova@post.sk
web: www.zslubica.edupage.org

Materská škola    Gerlachovská 52    060 01    Malý Slavkov      
Materská škola    Južná 155/40    059 05    Matiašovce      
Základná škola    Mlynská 156/1    059 05    Matiašovce      
Materská škola pri ZŠ    Mlynčeky 15    059 76    Mlynčeky      
Základná škola s MŠ    Mlynčeky 15    059 76    Mlynčeky      
Materská škola    Podhorany 38    059 93    Podhorany      
Základná škola    Podhorany 68    059 93    Podhorany      
Základná umelecká škola    Rakúsy 34    059 76    Rakúsy      
Materská škola pri ZŠ    Rakúsy 55    059 76    Rakúsy      

Základná škola s MŠ, Rakúsy 81, 059 76 Rakúsy
tel.: 052/452 67 36; e-mail: zssms.rakusy@gmail.com;
web: www.zsrakusy.edupage.org

Materská škola pri ZŠ    Slovenská Ves 313    059 02    Slovenská Ves      
Základná škola s MŠ    Slovenská Ves 313    059 02    Slovenská Ves      
Materská škola    Mierová 1    059 01    Spišská Belá      
Jazyková škola pri ZŠ    Moskovská 20    059 01    Spišská Belá      
Základná škola J.M.P.    Moskovská 20    059 01    Spišská Belá      
Základná škola    Štefánikova 19    059 01    Spišská Belá      
Základná umelecká škola    Zimná 12    059 01    Spišská Belá      
Špec. základná škola    Zimná 21    059 01    Spišská Belá      
Základná škola    Štúrova 231    061 01    Spišská Stará Ves      
Materská škola    Štúrova 232    061 01    Spišská Stará Ves      
Gymnázium    Ulica SNP 3    061 15    Spišská Stará Ves      
Základná škola s MŠ    Hlavná 66    059 04    Spišské Hanušovce      
Materská škola pri ZŠ    Spišské Hanušovce 68    059 04    Spišské Hanušovce      
Základná škola    Stará Lesná 102    059 52    Stará Lesná      
Materská škola    Stará Lesná 55    059 52    Stará Lesná      
Materská škola pri ZŠ    Stráne pod Tatrami 17    059 76    Stráne pod Tatrami      
Základná škola s MŠ    Stráne pod Tatrami 33    059 76    Stráne pod Tatrami      
Materská škola    Toporec 1    059 95    Toporec      
Materská škola    Toporec 239    059 95    Toporec      
Základná škola    Toporec 3    059 95    Toporec      
Špec. základná škola    Toporec 39    059 95    Toporec      
Materská škola    Tvarožná 104    059 71    Tvarožná      
Základná škola    Tvarožná 104    059 71    Tvarožná      
Materská škola    Veľká Franková 56    059 78    Veľká Franková      
Základná škola    Veľká Franková 56    059 78    Veľká Franková      
Základná škola    Školská 267    059 52    Veľká Lomnica      
Materská škola    Železničná 115    059 52    Veľká Lomnica      
Spojená škola - OU    Železničná 115    059 52    Veľká Lomnica      
Spojená škola - ŠZŠ    Železničná 115    059 52    Veľká Lomnica      
Základná škola s MŠ    Vlková 18    059 72    Vlková      
Materská škola pri ZŠ    Vlková 26    059 72    Vlková      
Materská škola pri ZŠ    Vlkovce 70    059 71    Vlkovce      
Základná škola s MŠ    Vlkovce 70    059 71    Vlkovce      
Materská škola    Vojňany 69    059 02    Vojňany      
Materská škola    Vrbov 216    059 72    Vrbov      
Základná škola    Vrbov 266    059 72    Vrbov      
Materská škola    Výborná 8    059 02    Výborná      
Základná škola    Žakovce 70    059 73    Žakovce      
Materská škola    Žakovce 71    059 73    Žakovce