*
Súkromné gymnázium    Dneperská 1    040 12    Košice
*
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Šrobárova 2,  Košice
*
Stredná odborná škola    Moldavská cesta 2    041 99    Košice
*
 
Materská škola    Arnutovce 11    053 13    Arnutovce      
Materská škola    Školská 51    076 84    Bačka      
Základná škola s VJM    Školská 67    076 84    Bačka      
Materská škola    Lesná 55    076 61    Bačkov      
Základná škola    Lesná 55    076 61    Bačkov      
Špeciálna ZŠ pri RC    Školská 158    076 61    Bačkov      
Základná škola    Bačkovík 63    044 45    Bačkovík      
Materská škola    Bačkovík 63    044 45    Bačkovík      
Materská škola    Bajany 161    072 54    Bajany      
Materská škola    Bánovce nad Ondavou 87    072 04    Bánovce nad Ondavou      
Materská škola    Bara 38    076 32    Bara      
Základná škola    Beniakovce 38    044 42    Beniakovce      
Materská škola    Beniakovce 95    044 42    Beniakovce      
Materská škola    Hlavná 100    076 72    Beša      
Materská škola    Betlanovce 23    053 15    Betlanovce      
Materská škola    Kaštielna 247    049 21    Betliar      
Základná škola    Železničná 156    049 21    Betliar      
Materská škola pri ZŠ    Bežovce 90    072 53    Bežovce      
Základná škola s MŠ    Bežovce 90    072 53    Bežovce      
Základná škola    Bidovce 209    044 45    Bidovce      
Materská škola    Bidovce 213    044 45    Bidovce      
Materská škola    Hlavná 2    076 41    Biel      
Základná škola    Hlavná 24    076 41    Biel      
Materská škola    Blatné Remety 85    072 44    Blatné Remety      
Základná škola    Blatné Remety 98    072 44    Blatné Remety      
Základná škola s MŠ    Bohdanovce 209    044 16    Bohdanovce      
Materská škola pri ZŠ    Bohdanovce 60    044 16    Bohdanovce      
Materská škola pri ZŠ    Školská 233    076 53    Boľ      
Základná škola s MŠ VJM    Školská 233    076 53    Boľ      
Základná škola    Boliarov 50    044 47    Boliarov      
Materská škola    Boliarov 50    044 47    Boliarov      
Materská škola pri ZŠ    Ružová 304    076 32    Borša      
Základná škola s MŠ    Ružová 304    076 32    Borša      
Základná škola    Hlavná 141    076 43    Boťany      
Materská škola    Hlavná 78    076 43    Boťany      
Základná škola s MŠ    Bracovce 26    072 05    Bracovce      
Materská škola pri ZŠ    Bracovce 275    072 05    Bracovce      
Materská škola    Rozmarínová 125    076 05    Brehov      
Materská škola    Bretka 56    980 46    Bretka      
Základná škola    Bretka 56 -Beretke 56    980 46    Bretka      
Základná škola    Brezová 138/21    076 12    Brezina      
Materská škola    Brezová 260    076 12    Brezina      
Materská škola pri ZŠ    Berzehorská 154    049 51    Brzotín      
Základná škola s MŠ    Berzehorská 154    049 51    Brzotín      
Materská škola    Budimír 11    044 43    Budimír      
Základná škola s MŠ    Budimír 11    044 43    Budimír      
Materská škola    Budkovce 119    072 15    Budkovce      
Základná škola    Školská 355    072 15    Budkovce      
Materská škola    Bunkovce 63    072 44    Bunkovce      
Materská škola    Buzica 257    044 73    Buzica      
Základná škola s VJM    Buzica 327    044 73    Buzica      
Základná škola    Bystrany 13    053 62    Bystrany      
Materská škola    Bystrany 49    053 62    Bystrany      
Materská škola    Bystrany 98    053 62    Bystrany      
Materská škola    Hlavná 197    076 05    Cejkov      
Základná škola    Hlavná 333    076 05    Cejkov      
Materská škola    Cestice 70    044 71    Cestice      
Základná škola    Cestice 70    044 71    Cestice      
Základná škola    Čakanovce 80    044 45    Čakanovce      
Materská škola    Čakanovce 80    044 45    Čakanovce      
Základná škola    Pionierska 33    044 14    Čaňa      
Materská škola    Školská 12    044 14    Čaňa      
Základná škola s MŠ    Školská 7    044 71    Čečejovce      
Materská škola    Školská 7    044 71    Čečejovce      
Základná škola    Hlavná 73    076 17    Čeľovce      
Materská škola    Hlavná 73    076 17    Čeľovce      
Materská škola pri ZŠ    Čerhov 230    076 81    Čerhov      
Základná škola s MŠ    Hlavná 1    076 81    Čerhov      
Základná škola    Čičarovce 109    076 71    Čičarovce      
Materská škola    Čičarovce 91    076 71    Čičarovce      
Základná škola    Hlavná 1    076 43    Čierna      
Materská škola    Hlavná 25    076 43    Čierna      
Materská škola    Čierna Lehota 68    049 36    Čierna Lehota      

Základná škola, Školská 3, 076 43 Čierna nad Tisou      
tel.: 056/635 05 09; e-mail:gozscnt@zoznam.sk; web: www.zsskolcnt.edu.sk

Základná umelecká škola    Školská 41    076 43    Čierna nad Tisou      
Materská škola    Záhradná 17    076 43    Čierna nad Tisou      
Základná škola s VJM    Zimná 6    076 43    Čierna nad Tisou      
Obchod.akad.pri Spoj.šk    Železničná 127    076 43    Čierna nad Tisou      
Materská škola    Čierne Pole 16    079 01    Čierne Pole      
Materská škola    Čižatice 66    044 47    Čižatice      
Materská škola    Čoltovo 127    049 12    Čoltovo      
Základná škola s VJM    Čoltovo 77    049 12    Čoltovo      
Materská škola    Čučma 172    048 01    Čučma      
Materská škola    Danišovce 21    053 22    Danišovce      
Materská škola    Pod Lipinami 2    076 61    Dargov      
Materská škola    Dedinky 79    049 73    Dedinky      
Základná škola    Hlavná 110    049 55    Dlhá Ves      
Materská škola    Hlavná 42    049 55    Dlhá Ves      
Materská škola    Hlavná 146/64    076 41    Dobrá      
Základná umelecká škola    Jarková 793    049 25    Dobšiná      
Odborné učilište    Nová 803    049 25    Dobšiná      
Špeciálna zákl.škola    Nová 803    049 25    Dobšiná      
Materská škola    P. J. Šafárika 657    049 25    Dobšiná      
Materská škola    SNP 562    049 25    Dobšiná      
Gymnázium    SNP 607    049 25    Dobšiná      
Základná škola    Zimná 190    049 25    Dobšiná      
SOŠ    Zimná 96    049 25    Dobšiná      
Stredná odborná škola    Zimná 96    049 25    Dobšiná      
Materská škola    Drahňov 170    076 74    Drahňov      
Základná škola    Hlavná 1    076 74    Drahňov      
Materská škola    Drienovec 313    044 01    Drienovec      
Základná škola    Drienovec 44    044 01    Drienovec      
Základná škola s VJM    Drnava 105    049 42    Drnava      
Základná škola    Drnava 186    049 42    Drnava      
Materská škola    Drnava 2    049 42    Drnava      
Materská škola    m. č. Tepličany, Tichá 1    044 31    Družstevná pri Hornáde      
Materská škola    Prešovská 48    044 31    Družstevná pri Hornáde      
Základná škola    Hlavná 5    044 31    Družstevná pri Hornáde283      
Materská škola    Dúbravka 236    072 15    Dúbravka      
Materská škola    Ďurďošík 69    044 45    Ďurďošík      
Základná škola    Ďurkov 192    044 19    Ďurkov      
Materská škola    Ďurkov 273    044 19    Ďurkov      
Materská škola    Obchodná 177/6    076 62    Dvorianky      
Základná škola    Dvorníky 88    044 02    Dvorníky - Včeláre      
Materská škola    Dvorníky 88    044 02    Dvorníky - Včeláre      
Materská škola    Falkušovce 179    072 05    Falkušovce      
Materská škola    Geča 12    044 10    Geča      
Materská škola    Hlavná ulica 117    056 01    Gelnica      
Základná škola    Hlavná ulica 121    056 01    Gelnica      
Špec. základná škola    Kováčska 12    056 01    Gelnica      
Základná umelecká škola    Lutherovo nám. 1    056 01    Gelnica      
Materská škola    Slovenská 49    056 01    Gelnica      

Gymnázium, SNP 1, 056 01 Gelnica
tel.: 053/482 12 96, 0910 873 025, 053/482 14 06; e-mail: gym@gymgl.sk;
web: www.gymgl.sk

Základná škola s VJM    Gemerská Hôrka 268    049 12    Gemerská Hôrka      
Materská škola    Gemerská Hôrka 7    049 12    Gemerská Hôrka      
Základná škola s VJS    Gemerská Hôrka 92    049 12    Gemerská Hôrka      
Materská škola    Gemerská Panica 258    980 46    Gemerská Panica      
Základná škola    Gemerská Panica 258    980 46    Gemerská Panica      
Materská škola    F. Kráľa 511    049 22    Gemerská Poloma      
Základná škola    Sládkovičova 487    049 22    Gemerská Poloma      
Materská škola    Gočovo 94    049 24    Gočovo      
Materská škola    Malogyňovská 71    044 14    Gyňov      
Základná škola    Haniska 290    044 57    Haniska      
Materská škola    Haniska 295    044 57    Haniska      
Základná škola s MŠ    Levočská 53    053 01    Harichovce      
Materská škola pri ZŠ    Staničná 20    053 01    Harichovce      
Materská škola pri ZŠ    Hatalov 182    072 16    Hatalov      
Základná škola s MŠ    Hatalov 183    072 16    Hatalov      
Materská škola pri ZŠ    Helcmanovce 41    055 63    Helcmanovce      
Základná škola s MŠ    Helcmanovce 41    055 63    Helcmanovce      
Materská škola    Henckovce 95    049 23    Henckovce      
Základná škola    Herľany 37    044 46    Herľany      
Materská škola    Hincovce 28    053 63    Hincovce      
Materská škola    Hlivištia 138    073 01    Hlivištia      
Súkromné gymnázium    Bindt 20    053 32    Hnilčík      
Materská škola    Hnilčík 38    053 32    Hnilčík      
Základná škola    Hnilec 78    053 75    Hnilec      
Materská škola    Hnilec 78    053 75    Hnilec      
Základná škola    Horovce 181    072 02    Horovce      
Materská škola    Horovce 183    072 02    Horovce      
Základná škola s MŠ    Hlavná 369    053 15    Hrabušice      
Materská škola I.pri ZŠ    Hlavná 369/91    053 15    Hrabušice      
Špec. základná škola    Hviezdoslavova 164    053 15    Hrabušice      
Materská škola IIpri ZŠ    Zimná 413    053 15    Hrabušice      
ZŠ pri zdrav.zariadení    Hraň 447    076 03    Hraň      
Materská škola pri ZŠ    Letná 421    076 03    Hraň      
Základná škola s MŠ    SNP 446/178    076 03    Hraň      
Základná škola s MŠ    Hlavná 75    076 15    Hrčeľ      
Materská škola pri ZŠ    Hlavná 75    076 15    Hrčeľ      
Materská škola    Hrhov 365    049 44    Hrhov      
Základná škola s VJM    Hrhov 46    049 44    Hrhov      
Základná škola    Hrušov 114    049 43    Hrušov      
Materská škola    Hrušov 5    049 43    Hrušov      
Materská škola    Hýľov 44    044 12    Hýľov      
Základná škola    Hýľov 62    044 12    Hýľov      
Základná škola    Choňkovce 128    072 63    Choňkovce      
Materská škola    Choňkovce 40    072 63    Choňkovce      
Základná škola    Chrasť nad Hornádom 44    053 63    Chrasť nad Hornádom      
Materská škola    Chrasť nad Hornádom 44    053 63    Chrasť nad Hornádom      
Základná škola    Chrastné 30    044 44    Chrastné      
Materská škola    Iliašovce 155    053 11    Iliašovce      
Základná škola    Iliašovce 29    053 11    Iliašovce      
Materská škola    Iňačovce 141    072 11    Iňačovce      
Základná škola    Iňačovce 33    072 11    Iňačovce      
Základná škola s MŠ    Jablonov nad Turňou 229    049 43    Jablonov nad Turňou      
Materská škola pri ZŠ    Jablonov nad Turňou 229    049 43    Jablonov nad Turňou      
Základná škola    Školská 297    055 61    Jaklovce      
Materská škola    Školská 560    055 61    Jaklovce      
Základná škola    Jamník 184    053 22    Jamník      
Materská škola    Jamník 185    053 22    Jamník      
Základná škola    Janík 28    044 05    Janík      
Materská škola    Janík 28    044 05    Janík      
Základná škola    Jasov 23    044 23    Jasov      
Materská škola    Jasov 62    044 23    Jasov      
Materská škola    Jenkovce 113    072 52    Jenkovce      
Materská škola    Hlavná 35    049 45    Jovice      
Základná škola    Jovsa 172    072 32    Jovsa      
Materská škola    Jovsa 182    072 32    Jovsa      
Základná škola    Kaľava 5    053 42    Kaľava      
Materská škola    Kaľava 64    053 42    Kaľava      
Základná škola s MŠ    Kalša 128    044 18    Kalša      
Materská škola pri ZŠ    Kalša 128    044 18    Kalša      
Materská škola    Kaluža 4    072 36    Kaluža      
Základná škola    Hlavná 36    079 01    Kapušianske Kľačany      
Materská škola    Kapušianske Kľačany 72    079 01    Kapušianske Kľačany      
Základná škola    Hlavná 117    076 13    Kazimír      
Materská škola    Hlavná 243/76    076 13    Kazimír      
Materská škola    Kecerovce 31    044 47    Kecerovce      
Základná škola    Kecerovce 79    044 47    Kecerovce      
Materská škola    Kečovo 72    049 55    Kečovo      
Základná škola    Kečovo 72    049 55    Kečovo      
Materská škola    Kechnec 13    044 58    Kechnec      
Materská škola    Klokočov 91    072 36    Klokočov      
Materská škola    Kluknava 190    053 51    Kluknava      
Základná škola    Kluknava 43    053 51    Kluknava      
Materská škola    Kobeliarovo 21    049 23    Kobeliarovo      
Materská škola    Koceľovce 28    049 35    Koceľovce      
Materská škola    Kojšov 187    055 52    Kojšov      
Materská škola    Kokšov - Bakša 178    044 13    Kokšov - Bakša      
Základná škola    Kokšov - Bakša 20    044 13    Kokšov - Bakša      
Materská škola    Kolinovce 106    053 42    Kolinovce      
Materská škola    Košická 34    044 31    Kostoľany nad Hornádom      
Základná škola    M. Kočanovej 2    044 31    Kostoľany nad Hornádom      
SOŠ poľnohospodár.    Abovská 32(Kukučínova23)    040 17    Košice      
SPŠ hutnícka    Alejová 1    041 49    Košice      
Gymnázium    Alejová 1    041 49    Košice      
Praktická škola    Alejová 6    040 11    Košice      
Odborné učilište    Alejová 6    040 11    Košice      
Materská škola    Azovská 1    040 12    Košice      
Základná škola pri RC    Bankov č. 15    040 31    Košice      
Odborné učilištepri RC    Bankov č. 15    040 31    Košice      
Reeduk.domov pre mládež    Bankov č.15    040 31    Košice      
Základná škola    Belehradská 21    040 13    Košice      
Materská škola    Belehradská 6    040 13    Košice      
Materská škola    Bernolákova 14    040 11    Košice      
Základná škola    Bernolákova 16    040 11    Košice      
ZŠ sv. Cyrila a Metoda    Bernolákova 18    040 11    Košice      
Základná umelecká škola    Bernolákova 26    040 11    Košice      
Stredná odborná škola    Bocatiova 1    041 53    Košice      

Základná škola, Bruselská 18, 040 13 Košice
tel.: 055/636 35 38; e-mail: zsbruselska@stonline.sk;
web: www.zsbruselska.edupage.org

Materská škola    Budapeštianska 1    040 13    Košice      
Materská škola    Budapeštianska 3    040 13    Košice      
Základná škola    Bukovecká 17    040 12    Košice      
Súkr.str.odborná škola    Bukovecká 17    040 12    Košice      
Materská škola    Cottbuská 34    040 11    Košice      
Materská škola    Čínska 24    040 13    Košice      
Materská škola    Čordákova 17    040 23    Košice      
Gymnázium sv.koš.mučen.    Čordákova 50    040 23    Košice      
ZŠ sv. košických mučen    Čordákova 50    040 23    Košice      
Materská škola    Dénešova 53    040 11    Košice      

Súkromné gymnázium, Dneperská 1, 040 12 Košice
tel.: 0905 654 490; e-mail: gymbosak@gymbosak.sk; web: www.gymbosak.sk

Súkromná základná škola    Dneperská 1    040 12    Košice      
Materská škola    Dneperská 8    040 12    Košice      
Základná škola    Drábova 3    040 23    Košice      
Základná škola    Družicová 4    040 12    Košice      
Materská škola    Družicová 5    040 12    Košice      
Gymnázium    Exnárova 10    040 22    Košice      
Stredná umelecká škola    Exnárova 8    040 22    Košice

Súkromné hudobné a dramatické konzervatórium, Exnárova 8, 040 22, Košice
tel.: 055/799 45 77, 0918 457 202; e-mail: shdkke@gmail.com;
web: www.shdkke.wz.cz
     
Základná škola    Fábryho 44    040 22    Košice      
Materská škola    Galaktická 9    040 12    Košice      
Súkromné gymnázium    Galaktická 9    040 12    Košice      
Súkr.základná škola    Galaktická 9    040 12    Košice      
Stredná odborná škola    Gemerská 1    040 11    Košice      
Základná škola    Gemerská 2    040 01    Košice      
Stredná odborná škola    Grešákova 1    040 01    Košice      
Materská škola    Havanská 26    040 13    Košice      
MŠ sv. košických mučen.    Hemerkova 26    040 23    Košice      
Materská škola    Hemerkova 26    040 23    Košice      

SPŠ dopravná, Hlavná 113, 040 01 Košice
tel.: 055/622 78 91, 055/622 78 92; e-mail: spsdke@spsdopke.edu.sk;
web: www.spsdopke.edu.sk

Základná umelecká škola    Hlavná 68    040 01    Košice      
Materská škola    Hrebendova 5    040 11    Košice      
Materská škola    Hrnčiarska 1    040 01    Košice      
Základná škola    Hroncova 23    040 01    Košice      
Základná umelecká škola    Hroncova 23    040 01    Košice      
Materská škola    Hronská 7    040 11    Košice      
Materská škola    Humenská 51    040 11    Košice      
Materská škola    Húskova 45    040 23    Košice      
Katolícka str.pedag.šk.    Charkovská 1    040 22    Košice      
Gymn. sv. E. Steinovej    Charkovská 1    040 22    Košice      
Špeciálna zákl.škola    Inžinierska 24    040 11    Košice      
Materská škola    Ipeľská 10    040 11    Košice      
Základná umelecká škola    Irkutská 1    040 12    Košice      
Škola úžit.výtvarníctva    Jakobyho 15    040 84    Košice      
Materská škola    Jaltská 33    040 22    Košice      
Základná škola    Janigova 2    040 23    Košice      
Základná umelecká škola    Jantárová 6    040 01    Košice      
Materská škola    Jarná 4    040 01    Košice      

Súkr. pedagogická a sociálna akadémia, Jegorovovo nám. 5, 040 22 Košice
tel.: 055/799 45 77-9, 0911 592 770; e-mail: spark2005@centrum.sk;
web: www.spark.edupage.org

Základná škola    Jenisejská 22    040 12    Košice      
Materská škola    Jenisejská 24    040 12    Košice      
Základná škola    Juhoslovanská 2    040 13    Košice      
Materská škola    Juhoslovanská 4    040 13    Košice      
Hotelová akadémia    Južná trieda 10    040 01    Košice      
Stredná odborná škola    Južná trieda 48    040 01    Košice      
SOŠ potravinárska    Južná trieda 48    040 01    Košice      
Materská škola    Kalinovská 9    040 22    Košice      
Súkromné gymnázium    Katkin park II    040 11    Košice      
Základná škola    Kežmarská 28    040 11    Košice      

Základná škola, Kežmarská 30, 040 11 Košice
tel.: 055/789 88 18, 055/642 51 91; e-mail: zs@k30.sk, web: www.k30.sk

Materská škola    Kežmarská 46    040 11    Košice      
Súkr.zákl.umelec. škola    Kmeťova 23    040 01    Košice      
Súkromné konzervatórium    Kmeťova 23    040 01    Košice      
SPŠ strojnícka    Komenského 2    040 01    Košice      
Jazyková škola    Komenského 2    040 01    Košice      
SPŠ elektrotechnická    Komenského 44    040 01    Košice      

Základná umelecká škola, Kováčska 43, 040 01 Košice
Výtvarný odbor: tel.: 055/622 19 74, 055/622 07 60, 0911 216 037;
e-mail: zuskosice@centrum.sk; web: www.zuskosice.wz.cz

Základná škola, Krosnianska 2, 040 22 Košice      
tel.: 055/671 25 26; e-mail: skola@zskrosnianke.edu.sk;
web: www.zskrosnianke.edu.sk

Základná škola    Krosnianska 4    040 22    Košice      
Súkr. zákl.umelec.škola    Krosnianska 6    040 22    Košice      
Cirkevná materská škola    Krosnianska 6    040 22    Košice      
SOŠ    Kukučínova 23    040 01    Košice      
SOŠ poľnohospodárska    Kukučínova 23    040 12    Košice      
Súkromná SOŠ PAMIKO    Kukučínova 23    040 01    Košice      
SOŠ stavebná    Kukučínova 23    040 01    Košice      
SOŠ zdravotnícka    Kukučínova 40    041 37    Košice      
Základná škola    Kuzmányho 6    041 74    Košice      
Sp.škola-Gymnázium a ZŠ    Kuzmányho 6    041 74    Košice      
Základná škola    Lˇ. Podjavorinskej 1    040 11    Košice      
Súkromná SOŠ Tercium    Lermontovova 1    040 01    Košice      
SPŠ stavebná a geodet.    Lermontovova 1    041 72    Košice      
Materská škola    Lidické nám. 18    040 22    Košice      
Špeciál. materská škola    Ľudová 15    040 11    Košice      
Súkromná základná škola    Masarykova 19/A    040 22    Košice      
Základná škola    Masarykova 19/A    040 01    Košice      
Základná škola    Maurerova 21    040 22    Košice      

Stredná zdravotnícka škola sv. Alžbety, Mäsiarska 25, 040 01 Košice
tel.: 055/622 62 02; e-mail: szssvalzbety@pobox.sk, szssvalzbety@gmail.com
web: www.szssvalzbetyke.edupage.org

Materská škola    Miškovecká 20    040 11    Košice      
Stredná odborná škola    Moldavská cesta 2    041 99    Košice      
Materská škola    Moldavská cesta 23    040 11    Košice      
SOŠ zdravotnícka    Moyzesova 17    041 76    Košice      
Cirkevná materská škola    Moyzesova 8    040 01    Košice      
Evanj.materská škola    Muškátova 7    040 11    Košice      
Materská škola    Muškátová 7    040 11    Košice      
Súkr.MŠpri ŠZŠ-autizmus    Myslavská 401    040 16    Košice      
Súkr.ZŠ s MŠ- autizmus    Myslavská 401    040 16    Košice      
Súkrom. praktická škola    Myslavská 401    040 16    Košice      
Základná škola    Nám. L. Novomeského 2    040 01    Košice      
Gymnázium M.R.Štefánika    Nám. L. Novomeského 4    042 24    Košice      
Obchodná akadémia    Nám.mladých poľnoho. 2    040 17    Košice      
Materská škola    Němcovej 4    040 01    Košice      
Materská škola    Nešporova 28    040 11    Košice      
Materská škola    Obrancov mieru 16    040 01    Košice      
Materská škola    Obrancov mieru 20    040 01    Košice      
Špec. základná škola    Odborárska 2    040 01    Košice      

Gymnázium v Košiciach, Opatovská 7, 042 08 Košice
tel.: 055/727 44 11-4; 055/727 44 15; e-mail: zastupca@gymopatke.edu.sk
web: http://gymopatke.edupage.org

Špec. materská škola    Opatovská cesta 101    040 01    Košice      
Špeciálna ZŠ pri DC    Opatovská cesta 101    041 85    Košice      
Základná škola pri DC    Opatovská cesta 101    041 85    Košice      
ŠZŠpreTP pri Spoj.škole    Opatovská cesta 97    040 57    Košice      
SOŠ preTP priSpoj.škole    Opatovská cesta 97    040 57    Košice      
Spojená škola pre TP-OA    Opatovská cesta 97    040 57    Košice      
ZŠsMŠ preTPpri Sp.škole    Opatovská cesta 97    040 57    Košice      
Praktická škola    Opatovská cesta 97    040 57    Košice      
Stredná odborná škola    Ostrovského 1    040 01    Košice      
SOŠ stavebná    Ostrovského 1    040 01    Košice      
Materská škola    Oštepová 1    040 01    Košice      
Súkromná materská škola    Ovručská 14    040 22    Košice      
Materská škola    Ovručská 14    040 22    Košice      

SOŠ pôšt a telekomunikácií, Palackého 14, 040 01 Košice
tel.: 055/643 48 05, 055/643 48 40, 055/643 48 04; e-mail: skola@sospatke.sk;
web: www.sospatke.sk
  
Súkr.stred. odbor.praxe    Palackého 14    040 01    Košice      
Súkr.str.umel.škola fil    Palackého 14    040 01    Košice      

SOŠ železničná, Palackého 14, 040 01 Košice
tel.: 055/622 83 63, 055/678 02 16; e-mail: souzke@iol.sk; web: www.souzke.edu.sk

Materská škola    Palárikova 22    040 01    Košice      
Materská škola    Park Angelinum 7    040 01    Košice      
Základná škola    Park Angelinum 8    042 15    Košice      
Materská škola    Park mládeže 4    040 01    Košice      
Gymnázium    Park mládeže 5    040 01    Košice      
Súkromné gymnázium    Petzvalova 4    040 11    Košice      
Súkromná základná škola    Petzvalova 4 (Tr.SNP104)    040 11    Košice      

Obchodná akadémia, Polárna 1, 040 12 Košice      

tel.: 055/674 62 67; e-mail: skola@polarka.sk; web: www.polarka.sk

Základná škola    Polianska 1    040 01    Košice      
Materská škola    Polianska 4    040 01    Košice      
Súkromné 8-r. gymnázium    Postupimská 37    040 22    Košice      

Súkromná stredná odborná škola - OA - HA, Postupimská 37, 040 22 Košice      
tel.: 055/671 93 00, 0908 978 283; e-mail: juventusnovy@post.sk;
 web: www.soapostuke.edu.sk, www.shake.sk      

Základná škola, Postupimská 37, 040 22 Košice      
tel.:055/799 98 97, 055/799 98 98, 055/799 98 99; e-mail: posupimska@centrum.sk
web: www.zspostupimke.edu.sk

Gymnázium    Poštová 9    042 52    Košice      
Základná škola    Považská 12    040 11    Košice      
Materská škola    Povst. českého ľudu 11    040 22    Košice      
Základná škola    Požiarnická 3    040 01    Košice      
Základná škola    Rehoľná 2    040 18    Košice      
Materská škola pri ZŠ    Rehoľná 2    040 18    Košice      
Špec. základná škola    Rovníková 11    040 12    Košice      
Materská škola    Rumanova 4    040 01    Košice      
Materská škola    Smetanova 11    040 01    Košice      
Základná škola    Staničná 13    040 01    Košice      
Základná umelecká škola    Starozagorská 10    040 23    Košice      
Základná škola    Starozagorská 8    040 23    Košice      
Súkr. základná škola    Starozagorská 8    040 23    Košice      
Súkr.materská škola    Starozagorská 8    040 11    Košice      
Materská škola    Šafárikova trieda 4    040 11    Košice      
Evanjelické gymnázium    Škultétyho 10    040 01    Košice      
Gymnázium    Šrobárova 1    042 23    Košice      
Súkr.materská škola    Tatranská 10    040 01    Košice      
Materská škola    Tatranská 23    040 01    Košice      

Konzervatórium, Timonova 2, 042 03 Košice
tel.: 055/622 19 67, 055/729 95 74; e-mail: kon-ke@stonline.sk; web: www.konke.sk
  
Súkromná základná škola    Tomášikova 31    040 01    Košice      
Súkromné gymnázium    Tomášikova 31    040 01    Košice      
Základná škola    Tomášikova 31    040 01    Košice      
Základná škola    Trebišovská 10    040 11    Košice      
Materská škola    Trebišovská 11    040 11    Košice      
Gymnázium    Trebišovská 12    040 11    Košice      
ZŠ s MŠ pri zdrav.zar.    Trieda SNP 1    040 11    Košice      
MŠ pri ZŠ pri zdrav.zar    Trieda SNP 1    040 11    Košice      
Športové gymnázium    Trieda SNP 104    040 11    Košice      
Škol. inter. pri GYM    Trieda SNP 104    040 11    Košice      
Súkr.jazyková škola    Trieda SNP 61    040 11    Košice      
Materská škola    Turgenevova 38    040 01    Košice      
Materská škola    Turgenevova 7    040 01    Košice      
Základná škola    Ulica Jána Pavla II. 1    040 11    Košice      
Súkromná základná škola    Ulica slobody 1    040 11    Košice      
Základná škola    Ulica slobody 1    040 11    Košice      
Súkr.šport.gymnázium    Užhorodská 39    040 11    Košice      
Základná škola    Užhorodská 39    040 11    Košice      
Jazyková škola    Užhorodská 8    040 11    Košice      
Praktická škola pri ŠZŠ    Vojenská 13    040 01    Košice      
Špec. základná škola    Vojenská 13    040 01    Košice      
Materská škola    Watsonova 2    040 01    Košice      
Obchodná akadémia    Watsonova 61    041 38    Košice      
Materská škola    Zádielska 4    040 01    Košice      
Jazyková škola sv.T.Akv    Zbrojničná 3    040 01    Košice      
Škol. inter. pri GYM    Zbrojničná 3    040 01    Košice      
Gymn. sv. T. Akvinského    Zbrojničná 3    040 01    Košice      
Materská škola    Zupkova 37    040 22    Košice      
Materská škola    Zuzkin park 2    040 11    Košice      
Materská škola    Žižkova 4    040 01    Košice      

SOŠ strojnícka Aurela Stodolu, Učňovská 5, 040 15 Košice - Šaca      
tel.: 055/622 18 43; e-mail: souas@souas.sk; web: www.souaske.edu.sk

Základná škola    Abovská 36    040 17    Košice-Barca      
Materská škola    Hečkova 13    040 17    Košice-Barca      

SOŠ veterinárna, Námestie mladých poľnohospodárov 2, 040 17 Košice-Barca
tel.: 055/685 53 47, 055/685 54 13; e-mail: sposoa@stonline.sk; web: www.sosvet.sk

Liečeb.-vých.sanatórium    Tešedíkova 3    040 17    Košice-Barca      
Základná škola pri LVS    Tešedíkova 3    040 17    Košice-Barca      
Materská škola    Kadlubská 1    040 01    Košice-Kavečany      
Materská škola    Poľná 1    040 14    Košice-Košická Nová Ves      
Škol.SZČ pri Gym.sv.E.S    Poľná ul. 1    040 22    Košice-Košická Nová Ves      
ZŠ s MŠ sv.M. Križina    Rehoľná 2    040 18    Košice-Krásna N/Hornádom      
Materská škola    Žiacka 18    040 18    Košice-Krásna n/Hornádom      
Materská škola    Lorinčík 15    040 11    Košice-Lorinčík      
Materská škola    Za priekopou 57    040 16    Košice-Myslava      
Materská škola    Bystrická 34    040 11    Košice-Pereš      
Materská škola    Kovalská 12/A    040 15    Košice-Poľov      
Základná škola    Ul. Dolina 43    040 15    Košice-Poľov      
Základná škola    Mládežnícka 3    040 15    Košice-Šaca      
Materská škola    Mládežnícka 504/2    040 15    Košice-Šaca      
Stredná odborná škola    Učňovská 5    040 15    Košice-Šaca      
Materská škola    Repíková 58    040 17    Košice-Šebastovce      
Materská škola    Repná 4    040 13    Košice-Ťahanovce      
Základná škola    Želiarska 4    040 13    Košice-Ťahanovce      
Základná škola    Košická Belá 235    044 65    Košická Belá      
Materská škola    Košická Belá 236    044 65    Košická Belá      
Materská škola    Košická Polianka 122    044 41    Košická Polianka      
Základná škola    Košická Polianka 148    044 41    Košická Polianka      
Materská škola    Košické Oľšany 133    044 42    Košické Oľšany      
Základná škola    Košické Oľšany 207    044 42    Košické Oľšany      
Materská škola    Košický Klečenov 43    044 45    Košický Klečenov      
Materská škola    Kráľovce 86    044 44    Kráľovce      
Základná škola    Kráľovce č. 86    044 44    Kráľovce      
Materská škola    Fábryho 1249/2    077 01    Kráľovský Chlmec      

Gymnázium, Horešská 18, 077 01 Kráľovský Chlmec      
tel.: 056/632 15 39; e-mail: gymkch@gymkch.edu.sk; web: www.gymkch.edu.sk

Základná škola    Hunyadyho 1256/16    077 01    Kráľovský Chlmec      
Materská škola    L. Kossutha 19    077 01    Kráľovský Chlmec      
Základná škola    L. Kossutha 56    077 01    Kráľovský Chlmec      
Materská škola    m. č. Fejséš 1    077 01    Kráľovský Chlmec      
Špec. základná škola    Majlátha 1    077 01    Kráľovský Chlmec      
Materská škola    Mierová 5    077 01    Kráľovský Chlmec      
Základná umelecká škola    Nam.hrdinov 10    077 01    Kráľovský Chlmec      
Spojená škola - SOŠ,OA    Rákocziho 23    077 01    Kráľovský Chlmec      
Materská škola    Krásnohorská Dlhá Lúka 2    049 45    Krásnohorská Dlhá Lúka      
Základná škola    Krásnohorská Dlhá Lúka 2    049 45    Krásnohorská Dlhá Lúka      
Základná škola s MŠ    Lipová 115    049 41    Krásnohorské Podhradie      
MŠ pri ZŠ s VJS a M    Pokroková 182    049 41    Krásnohorské Podhradie      
Základná škola    Pokroková 199    049 41    Krásnohorské Podhradie      
Materská škola    Krásnovce 86    072 01    Krásnovce      
Materská škola    Potočná 112/4    076 61    Kravany      
Materská škola pri ZŠ    Krčava 184    072 51    Krčava      
Základná škola s MŠ    Krčava 184    072 51    Krčava      
Základná škola    Krížany 36    079 01    Krišovská Liesková      
Materská škola    Liesková 65    079 01    Krišovská Liesková      
Špeciálna zákl.škola    Hlavná 3    053 42    Krompachy      
Materská škola    Hlavná 3    053 42    Krompachy      

Gymnázium, Lorencova 46, 053 42 Krompachy
e-mail: gymkromp@gmail.com; web: www.gymkromp.edu.sk

Základná škola    Maurerova 14    053 42    Krompachy      
Súkr.stredná odb.škola    Maurerova 55    053 42    Krompachy      
Základná umelecká škola    Nám. slobody 8    053 42    Krompachy      
Materská škola    Robotnícka 3    053 42    Krompachy      
Materská škola    SNP 44    053 42    Krompachy      
Základná škola    SNP 47    053 42    Krompachy      
Základná škola    Zemanská 2    053 42    Krompachy      
Materská škola s VJM    Kružná 23    049 51    Kružná      
Materská škola    Kunova Teplica 132    049 33    Kunova Teplica      
Základná škola s MŠ    Hlavná 267    076 12    Kuzmice      
Materská škola pri ZŠ    Kuzmice 284    076 12    Kuzmice      
Základná škola    Kysak 210    044 81    Kysak      
Materská škola    Kysak 210    044 81    Kysak      
Základná škola    Hlavná 42    076 34    Ladmovce      
Materská škola    Ladmovce 113    076 34    Ladmovce      
Základná škola    Lastomír 144    072 37    Lastomír      
Materská škola    Lastomír 63    072 37    Lastomír      
Základná škola    Školská 242    076 14    Lastovce      
Materská škola    Školská 246    076 14    Lastovce      
Základná škola    Laškovce 38    072 01    Laškovce      
Materská škola    Lekárovce 305    072 54    Lekárovce      
Základná škola    Lekárovce 305    072 54    Lekárovce      
Materská škola    Hlavná 490    076 84    Leles      
Základná škola    Oriešková 9    076 84    Leles      
Materská škola    Lesné 89    071 01    Lesné      
Materská škola    Nábrežná 9    053 13    Letanovce      
Materská škola    Slovenského raja 124    053 13    Letanovce      
Špec. základná škola    Slovenského raja 16    053 13    Letanovce      
Cirkevná základná škola    Školská 55    053 13    Letanovce      
Materská škola    Lieskovany 50    053 21    Lieskovany      
Materská škola    Ložín 299    072 05    Ložín      
Základná škola    Školská 10    044 20    Malá Ida      
Materská škola    Školská 5    044 20    Malá Ida      
Materská škola    Kostolná 49    076 82    Malá Tŕňa      
Základná škola s MŠ    Hlavná 175    072 06    Malčice      
Materská škola pri ZŠ    Malčice 213    072 06    Malčice      
Materská škola    Hlavná 108    076 63    Malé Ozorovce      
Materská škola    Malé Trakany 337    076 42    Malé Trakany      
Základná škola s VJM    Szenczi Molnár Albert 11    076 52    Malý Horeš      
Materská škola    Veľkohorešská 15    076 52    Malý Horeš      
Materská škola    Hlavná 23    076 36    Malý Kamenec      
Súkr. zákl.umel.škola    Obchodná 7    055 01    Margecany      
Materská škola pri ZŠ    Školská 2    055 01    Margecany      

Základná škola s MŠ, Školská 20, 055 01 Margecany
tel.: 053/489 42 08; e-mail: zsmargecany@stonline.sk;
web: www.zsmargecany.edupage.org

Materská škola    Markovce 126    072 06    Markovce      
Základná škola    Markovce 31    072 06    Markovce      
Základná škola    Markuška 12    049 34    Markuška      
Materská škola    Markuška 40    049 34    Markuška      
Špec. základná škola    Michalská 39    053 21    Markušovce      
Základná škola s MŠ    Školská 16    053 21    Markušovce      
Materská škola pri ZŠ    Školská 18    053 21    Markušovce      
Základná škola    Matejovce nad Hornádom 9    053 21    Matejovce nad Hornádom      
Materská škola    Matejovce nad Hornádom 97    053 21    Matejovce nad Hornádom 
Základná škola    Maťovce 53    079 01    Maťovské Vojkovce      
Materská škola    Maťovce 53    079 01    Maťovské Vojkovce      
SOŠ poľnohospodár.    Kováčska 53    044 25    Medzev      
SOŠ poľnohospodárska    Kováčska 53    044 25    Medzev      
Materská škola    Mariánske nám. 35    044 25    Medzev      
Základná umelecká škola    Štóska 159    044 25    Medzev      
Základná škola    Štóska 183    044 25    Medzev      
Materská škola    Hlavná 281    076 14    Michaľany      
Základná škola    Školská 339/2    076 14    Michaľany      
Súkr.zákl.umel.škola    Borovicová 1    071 01    Michalovce      
Materská škola    Fr. Kráľa 78    071 01    Michalovce      
Materská škola sv.    J.Švermu 4    071 01    Michalovce      
Základná škola    Jána A. Komenského 1    071 01    Michalovce      

Súkromná HA ESO Euroškola, Komenského 1, 071 01 Michalovce
tel.: 056/642 25 73, 056/688 17 45; e-mail: skola@haesomi.edu.sk;
web: www.haesomi.edu.sk

Materská škola    Jána A. Komenského 2    071 01    Michalovce      
Základná škola    Jána Švermu 6    071 01    Michalovce      
Materská škola    Jána Švermu 8    071 01    Michalovce      
Obchodná akadémia    Kapušianska 2    071 01    Michalovce      
Súkromná SPŠ odevná    Komenského 1    071 01    Michalovce      
Cirkevná materská škola    Kostolné nám. 16    071 01    Michalovce      
Základná škola    Kpt. Nálepku 16    071 01    Michalovce      
Základná škola    Krymská 5    071 01    Michalovce      
Materská škola    Leningradská 1    071 01    Michalovce      
Gymnázium    Ľudovíta Štúra 26    071 01    Michalovce      
Gymnázium Pavla Horova    Masarykova 1    071 79    Michalovce      

Stredná zdravotnícka škola, Masarykova 27, 071 01 Michalovce
tel.: 056/644 14 52, 056/644 15 96; e-mail: skola@szsmi.edu.sk;
web: www.szsmi.edu.sk
      
Materská škola    Masarykova 30    071 01    Michalovce      
Súkr.hotelová akadémia    Masarykova 42    071 01    Michalovce      
Základná škola    Moskovská 1    071 01    Michalovce      
Základná škola    Okružná 17    071 01    Michalovce      
Súkr.zákl.umelecká škol    Okružná 17    071 01    Michalovce      
Materská škola    Okružná 19    071 01    Michalovce      
Stredná odborná škola    Partizánska 1    071 92    Michalovce      
Materská škola    S. H. Vajanského 5    071 01    Michalovce      
Špec. základná škola i.    Školská 10    071 01    Michalovce      
Odborné učilište i    Školská 12    071 01    Michalovce      
Praktická škola i.    Školská 12    071 01    Michalovce      
Základná škola    Školská 2    071 01    Michalovce      
SOŠ hotel.služ. a obch.    Školská 4    071 01    Michalovce      
Materská škola    Školská 5    071 01    Michalovce      
ZŠ pri zdrav. zariadení    Špitálska 1    071 01    Michalovce      
Základná umelecká škola    Štefánika 20    071 01    Michalovce      
Súkr.zákl.umelecká škol    Štefánikova č.1285    071 01    Michalovce      

Základná škola, T. J. Moussona 4, 071 01 Michalovce
tel.: 056/644 13 47, 056/688 43 65; e-mail: skola1@1zsmi.sk;
web: www.zsmoumi.edupage.org

Cirkevná SOŠ, Tehliarska 2, 071 01 Michalovce
tel.: 056/643 18 04; e-mail: skola@csoumi.svcmi.sk; web: www.csoumi.edu.sk

Cirkevná materská škola    Topolianska 153    071 01    Michalovce      

Cirkevná základná škola sv. Michala, Volgogradská 2, 071 01 Michalovce
tel.:056/643 62 03; e-mail: czs@zsvolgomi.edu.sk; web: www.gsobrance.edupage.sk

Materská škola    Milhosť 6    044 58    Milhosť      
Špeciálna ZŠ pri RC    Biele Vody 265    053 76    Mlynky      
ZŠ pri RC    Biele Vody 265    053 76    Mlynky      
Základná škola s MŠ    Biele Vody 266    053 76    Mlynky      
Materská škola pri ZŠ    Biele Vody 266    053 76    Mlynky      
Základná škola    Mníšek nad Hnilcom 497    055 64    Mníšek nad Hnilcom      
Materská škola    Mníšek nad Hnilcom 497    055 64    Mníšek nad Hnilcom      
Materská škola    Mokrance 162    045 01    Mokrance      
Základná škola    Mokrance 163    045 01    Mokrance      
Základná škola    Českoslov. armády 15    045 01    Moldava nad Bodvou      
Zákl.škola a gym.s VJM    Českoslov. armády 15    045 01    Moldava nad Bodvou      
Gymnázium s VJM    Českoslov. armády 15    045 01    Moldava nad Bodvou      
Materská škola s vjm    Českoslov. armády 22    045 01    Moldava nad Bodvou      
Špec. základná škola    Hlavná 53    045 01    Moldava nad Bodvou      
Stredná odborná škola    Hlavná 54    045 01    Moldava nad Bodvou      
Základná umelecká škola    Hlavná 67    045 01    Moldava nad Bodvou      
Materská škola    Hviezdoslavova 17    045 01    Moldava nad Bodvou      
Materská škola    Krátka 10    045 01    Moldava nad Bodvou      
Materská škola    m. č. Budulov 116    045 01    Moldava nad Bodvou      
Materská škola IV.    Severná 19    045 01    Moldava nad Bodvou      
Základná škola    Severná 21    045 01    Moldava nad Bodvou      
Gymnázium Š. Moysesa    Školská 13    045 17    Moldava nad Bodvou      
Materská škola    Moravany 319    072 03    Moravany      
Materská škola    Nacina Ves 156    072 21    Nacina Ves      

Základná škola, Nacina Ves 63, 072 21 Nacina Ves
tel.: 056/649 82 16, e-mail: zsnacinaves@stonline.sk

Súkromná materská škola    Grün 157    053 33    Nálepkovo      
Materská škola pri ZŠ    Školská 684    053 33    Nálepkovo      
Základná škola s MŠ    Školská 684    053 33    Nálepkovo      
Materská škola    Nižná Kamenica 60    044 45    Nižná Kamenica      
Základná škola    Nižná Kamenica 60    044 45    Nižná Kamenica      
Základná škola    Veľká Nemecká 2    044 15    Nižná Myšľa      
Materská škola    Veľká Nemecká 2    044 15    Nižná Myšľa      
Základná škola s MŠ    Letná 14    049 23    Nižná Slaná      
Materská škola pri ZŠ    Letná 16    049 23    Nižná Slaná      
Materská škola    Nižný Čaj 24    044 16    Nižný Čaj      
Materská škola    Čaksova 1/167    044 12    Nižný Klátov      
Základná škola    Klátovská 56    044 12    Nižný Klátov      
Materská škola    Nižný Lánec 54    044 73    Nižný Lánec      
Základná škola    Nižný Lánec 54    044 73    Nižný Lánec      
Materská škola    Nám. M. Pavlíka 96    076 17    Nižný Žipov      
Základná škola    Školská 58    076 17    Nižný Žipov      
Základná škola    Nová Polhora 94    044 44    Nová Polhora      
Materská škola    Nová Polhora 95    044 44    Nová Polhora      
Základná škola    Nováčany 102    044 21    Nováčany      
Materská škola    Nováčany 86    044 21    Nováčany      
Základná škola    Letná 91    076 02    Novosad      
Materská škola    Zimná 278    076 02    Novosad      
Materská škola    Sv. Cyrila a Metoda 136    075 01    Nový Ruskov      
Materská škola    Obišovce 133    044 81    Obišovce      
Materská škola    Hlavná 97    076 75    Oborín      
Materská škola    Odorín 65    053 22    Odorín      
Základná škola    Odorín 65    053 22    Odorín      
Základná škola    Ochtiná 50    049 35    Ochtiná      
Materská škola    Ochtiná 51    049 35    Ochtiná      
Materská škola    Lúčna 3    053 61    Olcnava      
Základná škola    Lúčna 3    053 61    Olcnava      
Základná škola s MŠ    Palín 104    072 13    Palín      
Materská škola pri ZŠ    Palín 104    072 13    Palín      
Základná škola    Paňovce 96    044 71    Paňovce      
Materská škola    Paňovce 96    044 71    Paňovce      
Materská škola    Parchovany 462    076 62    Parchovany      
Základná škola    Parchovany 462    076 62    Parchovany      
Materská škola    Pašková 61    049 32    Pašková      
Špec. základná škola    Kapušianska 2    072 14    Pavlovce nad Uhom      
Materská škola pri ZŠ    Pavlovce nad Uhom 39    072 14    Pavlovce nad Uhom      
Základná škola s MŠ    Pavlovce nad Uhom 986    072 14    Pavlovce nad Uhom      
Materská škola    Peder 119    044 05    Peder      
Základná škola    Peder 119    044 05    Peder      
Základná škola    Perín 145    044 74    Perín - Chym      
Materská škola    Perín 145    044 74    Perín - Chym      
Základná škola    Petrovce nad Laborcom 100    072 21    Petrovce nad Laborcom      
Materská škola    Petrovce nad Laborcom 76    072 21    Petrovce nad Laborcom      
Základná škola    Hlavná 162    076 11    Plechotice      
Materská škola    Hlavná 162    076 11    Plechotice      
Základná škola    Československej armády 31    049 11    Plešivec      
Materská škola    Čs. armády 54    049 11    Plešivec      
Základná škola    Gemerská 1    049 11    Plešivec      
Materská škola    Ploské 74    044 44    Ploské      
Materská škola    Podhoroď 107    072 64    Podhoroď      
Základná škola    Podhoroď 17    072 64    Podhoroď      
Materská škola    Hlavná 126    076 84    Poľany      
Materská škola pri ZŠ    Kultúrna 2    044 24    Poproč      
Základná škola s MŠ    Školská 3    044 24    Poproč      
Základná škola s MŠ    Poráč 125    053 23    Poráč      
Materská škola pri ZŠ    Poráč 125    053 23    Poráč      
Materská škola    Poruba pod Vihorlatom 172    072 32    Poruba pod Vihorlatom      
Základná škola s MŠ    Porúbka 20    072 61    Porúbka      
Materská škola pri ZŠ    Porúbka 40    072 61    Porúbka      
Materská škola    J. I. Barča 140    072 01    Pozdišovce      
Základná škola    J. Záborského 7    072 01    Pozdišovce      
Odborné učilište i.    Breziny 256    055 62    Prakovce      
Praktická škola    Breziny 256    055 62    Prakovce      
Základná škola s MŠ    Prakovce 307    055 62    Prakovce      
Materská škola pri ZŠ    Prakovce 308    055 62    Prakovce      
Spoj.škola - SOŠ a OA    Sídlisko Breziny 282    055 62    Prakovce      
SOŠ pri Spoj.škole    Sídlisko Breziny 282    055 62    Prakovce      
Stredná odborná škola    J. Majlátha 2    076 51    Pribeník      
SOŠ    J. Majlátha 2    076 51    Pribeník      
Materská škola    Pribeník 276    076 51    Pribeník      
Základná škola    Ul. Hlavná 233    076 51    Pribeník      
Materská škola    Hlavná 169    076 77    Ptrukša      
Materská škola    Hlavná 95/10    076 37    Rad      
Materská škola pri ZŠ    Rakovec nad Ondavou 1    072 03    Rakovec nad Ondavou 
Základná škola s MŠ    Rakovec nad Ondavou 2    072 03    Rakovec nad Ondavou      
Materská škola    Rankovce 19    044 46    Rankovce      
Základná škola    Rejdová 43    049 26    Rejdová      
Materská škola    Rejdová 44    049 26    Rejdová      
Materská škola    Remetské Hámre 265    072 41    Remetské Hámre      
Základná škola    Remetské Hámre 27    072 41    Remetské Hámre      
Materská škola    Rešica 112    044 73    Rešica      
Špec. základná škola    Richnava 189    053 51    Richnava      
Materská škola    Richnava 260    053 51    Richnava      
Materská škola    Roštár 82    049 35    Roštár      
Základná škola    Roštár 83    049 35    Roštár      
Materská škola    SNP 466    044 42    Rozhanovce      
Základná škola    Ul. SNP 121    044 42    Rozhanovce      
Obchodná akadémia    Akademika Hronca 8    048 01    Rožňava      
Materská škola    Ernesta Rótha 4    048 12    Rožňava      
Materská škola    Ernesta Rótha 518/4    048 01    Rožňava      
Stredná odborná škola    Hviezdoslavova 5    048 01    Rožňava      
SPŠ stavebná    Hviezdoslavova 5    048 01    Rožňava      

Základná škola Zoltána Fábryho s VJM, J. A. Komenského 5, 048 01 Rožňava
tel: 058/788 54 90, 058/788 54 91; e-mail: zsfabryhoroznava@gmail.com;
web: www.zsfabrv.sk

Katolícka ZŠ    Kósu-Schoppera 22    048 01    Rožňava      
Cirk.zákl.umelec.škola    Kósu-Schoppera 22    048 01    Rožňava      
Materská škola    Kozmonautov 1793/14    048 01    Rožňava      
ZŠ Ref.kresť.cikr.sVJM    Kozmonautov 2    048 01    Rožňava      
Materská škola    Krátka 1825/28    048 01    Rožňava      
Materská škola    Kyjevská 2020/14    048 01    Rožňava      
SOŠ služieb    m. č. Rožňavská baňa 211    048 01    Rožňava      
SOŠ zdravotnícka    Námestie 1. mája č. 1    048 01    Rožňava      
Základná umelecká škola    Normová 1190/2    048 01    Rožňava      
Materská škola    Pionierov 639/18    048 01    Rožňava      
Materská škola    Štítnická 337/9/A    048 01    Rožňava      
Gymnázium P. J.Šafárika    Ul. akademika Hronca 1    048 01    Rožňava      
Evanjel. materská škola    Ul. Zeleného stromu 14    048 01    Rožňava      
Základná škola    Ulica pionierov 1    048 01    Rožňava      
Materská škola    Vajanského 370/6    048 01    Rožňava      
Základná škola    Zakarpatská 12    048 01    Rožňava      
Základná škola    Zeleného stromu 14    048 01    Rožňava      
Odborné učilište    Zeleného stromu 8    048 01    Rožňava      
Špec. základná škola i.    Zeleného stromu 8    048 01    Rožňava      
Základná škola    Zlatá 2    048 01    Rožňava      
Materská škola    Rožňavské Bystré 45    049 31    Rožňavské Bystré      
Základná škola    Rožňavské Bystré 47    049 31    Rožňavské Bystré      
Materská škola    Rudná 19    048 01    Rudná      
Materská škola    5RPII    053 23    Rudňany      
Materská škola    Rudňany 253    053 23    Rudňany      
Špec. základná škola    Zimné 83    053 23    Rudňany      
Odborné učilište    Zimné 83    053 23    Rudňany      
Základná škola    Zimné 96    053 23    Rudňany      
Materská škola pri ZŠ    Rudník 205    044 23    Rudník      
Základná škola s MŠ    Rudník 205    044 23    Rudník      
Materská škola    Hlavná 67    076 77    Ruská      
Materská škola    Ruskov 280    044 19    Ruskov      
Základná škola    Ruskov 32    044 19    Ruskov      
Materská škola    m. č. Byster 191    044 41    Sady nad Torysou      
Materská škola    m. č. Zdoba 160    044 41    Sady nad Torysou      
Základná škola    Zdoba 160    044 41    Sady nad Torysou      
Základná umelecká škola    Dargovských hrdinov 26    078 01    Sečovce      
Spojená materská škola    Jarná 20    078 01    Sečovce      
Gymnázium pri Spoj.škol    Kollárova 17    078 01    Sečovce      
Spoj.škola - G a SOŠ    Kollárova 17    078 01    Sečovce      
Cirk.zákl.umelec.škola    Kollárova 17    078 01    Sečovce      
Základ. škola sv.Rodiny    Kollárová 17    078 01    Sečovce      
Základná škola    Komenského 707/4    078 01    Sečovce      
Špec. základná škola    Nová 1690/11    078 01    Sečovce      
Materská škola    Nová 1690/11    078 01    Sečovce      
Materská škola    Obchodná 26/63    078 01    Sečovce      
Základná škola    Obchodná 5    078 01    Sečovce      
Materská škola    Hlavná 200    044 58    Seňa      
Základná škola    Seňa 507    044 58    Seňa      
Materská škola    Silica 128    049 52    Silica      
Základná škola s VJM    Silica 44    049 52    Silica      
Materská škola    Garážová 157/19    076 03    Sirník      
Základná škola    Hlavná 7    076 03    Sirník      
Materská škola    Skároš 260    044 11    Skároš      
Základná škola    Školská 251    044 11    Skároš      
Materská škola    Slančík 46    044 17    Slančík      
Základná škola s MŠ    Hlavná 320/79    044 17    Slanec      
Materská škola pri ZŠ    Hlavná 55/114    044 17    Slanec      
Materská škola    Slanské Nové Mesto 174    044 18    Slanské Nové Mesto      
Materská škola    Slatvina 165/63    053 61    Slatvina      
Materská škola    Slavec 76    049 51    Slavec      
Materská škola    Slavkovce 151    072 17    Slavkovce      
Základná škola    P. Dobšinského 125    049 36    Slavošovce      
Materská škola    Sídlisko 226    049 36    Slavošovce      
Materská škola    Sliepkovce 162    072 37    Sliepkovce      
Základná škola    Parádna 202    076 12    Slivník      
Materská škola    Parádna 202    076 12    Slivník      
Materská škola    Hlavná 305    076 33    Slovenské Nové Mesto      
Základná škola    Školská 19    076 33    Slovenské Nové Mesto      
Materská škola    Slovinky 591    053 40    Slovinky      
Základná škola    Slovinky 71    053 40    Slovinky      
Základná škola    Komenského 3    053 11    Smižany      
Materská škola    Komenského 5    053 11    Smižany      
Základná umelecká škola    Nám. M. Pajdušáka 390    053 11    Smižany      
Materská škola    Ružová 9    053 11    Smižany      
Cirkevná základná škola    Smreková 38    053 11    Smižany      
Materská škola    Zelená 1    053 11    Smižany      
Materská škola    Smolnícka Huta 31    055 65    Smolnícka Huta      
Materská škola pri ZŠ    Smolník 526    055 66    Smolník      
Základná škola s MŠ    Smolník 528    055 66    Smolník      
Materská škola    Gagarinova 916/2A    073 01    Sobrance      
Základná škola    Komenského 12    073 01    Sobrance      
Základná škola    Komenského 6    073 01    Sobrance      

Gymnázium, Kpt. Nálepku 6, 073 01 Sobrance
tel.: 056/652 24 64; e-mail: gsobrance.edu.sk; web: www.gsorance.edupage.sk

Spoj.škola - SOŠ a OA    Nám.slobody 12    073 01    Sobrance      
Základná umelecká škola    Štefánikova 22    073 01    Sobrance      
Špeciálna zákl.škola    Tyršova 1    073 01    Sobrance      
Základná škola    Sokoľ 165    044 31    Sokoľ      
Materská škola    Sokoľ 165    044 31    Sokoľ      
Základná škola    Sokoľany 147    044 56    Sokoľany      
Materská škola    Sokoľany 148    044 56    Sokoľany      
Materská škola    Obchodná 384/1    076 35    Somotor      
Základná škola s VJM    Somotor 40    076 35    Somotor      
Základná škola    Somotor 41    076 35    Somotor      
Materská škola    E. M. Šoltésovej 27    052 01    Spišská Nová Ves      
Stredná odborná škola    Filinského 7    052 01    Spišská Nová Ves      
Praktická škola    Gaštanova ul. č. 11    052 01    Spišská Nová Ves      
Špec. ZŠ sv.M.M.Kolbeho    Gaštanova ul. č. 11    052 01    Spišská Nová Ves      
Materská škola    Gorazdova 28    052 01    Spišská Nová Ves      
Základná škola    Hutnícka 16    052 01    Spišská Nová Ves      
Praktická škola pri ŠZŠ    Hviezdoslavova 25    052 01    Spišská Nová Ves      
Materská škola    Hviezdoslavova 33    052 01    Spišská Nová Ves      

SPŠ strojnícka, Hviezdoslavova 6, 052 01 Spišská Nová Ves

tel.: 053/446 62 49, 053/446 63 08; e-mail: skola@strojsnv.sk; web: www.strojsnv.sk
     
Materská škola    I. Krasku 3    052 01    Spišská Nová Ves      
Základná škola    Ing. Kožucha 7    052 01    Spišská Nová Ves      
Základná umelecká škola    J. Fabiniho 1    052 01    Spišská Nová Ves      
Špec. základná škola    J. Fabiniho 2    052 01    Spišská Nová Ves      
Materská škola    J. Hanulu 6    052 01    Spišská Nová Ves      
ZŠ pri zdravot. zariad.    Jána Jánskeho 1    052 01    Spišská Nová Ves      
Gymnázium    Javorová 16    052 01    Spišská Nová Ves      
Jazyková škola pri gymn    Javorová 16    052 01    Spišská Nová Ves      
Základná škola    Komenského 2    052 01    Spišská Nová Ves      
Materská škola    Komenského 25    052 05    Spišská Nová Ves      
Základná škola    Levočská 11    052 01    Spišská Nová Ves      
Základná škola    Lipová 13    052 01    Spišská Nová Ves      
Materská škola    Lipová 21    052 01    Spišská Nová Ves      
Materská škola    m. č. Novoveská Huta 147    053 31    Spišská Nová Ves      
Stred.priemyselná škola    Markušovská cesta 2    052 01    Spišská Nová Ves      
SOŠ stavebná    Markušovská cesta 4    052 01    Spišská Nová Ves      
SOŠ stavebná    Markušovská cesta 4    052 01    Spišská Nová Ves      
ZŠ sv. Cyrila a Metoda    Markušovská cesta 8    052 01    Spišská Nová Ves      
Základná škola    Nad Medzou 1    052 01    Spišská Nová Ves      
Materská škola    P. Jilemnického 2    052 01    Spišská Nová Ves      
Materská škola    Potočná 9    052 01    Spišská Nová Ves      
SOŠ hotel.služ. a obch.    Radničné námestie 1    052 01    Spišská Nová Ves      
Cirkevne gymnázium    Radničné námestie 271/8    052 01    Spišská Nová Ves      
Materská škola    S. Tomášika 5    052 01    Spišská Nová Ves      
Materská škola    Slovenská 14    052 01    Spišská Nová Ves      
Spoj.škola - SOŠP, OA    Stojan 1    052 01    Spišská Nová Ves      
Materská škola    Stolárska 2    052 01    Spišská Nová Ves      

Gymnázium, Školská 7, 052 01 Spišská Nová Ves
tel.: 053/442 32 17; e-mail: skola@gymsnv.sk; web: www.gymsnv.sk

Základná škola    Z. Nejedlého 2    052 05    Spišská Nová Ves      
Materská škola    Z. Nejedlého 5    052 01    Spišská Nová Ves      
Materská škola    Kostolná 271    052 01    Spišské Tomášovce      
ZŠ sv. Michala    Školská 1    052 01    Spišské Tomášovce      
Materská škola    Školská 1    052 01    Spišské Tomášovce      
Cirk.zákl.umelec.škola    Komenského 6    053 61    Spišské Vlachy      
Cirkevná základná škola    Komenského 6    053 61    Spišské Vlachy      
Základná škola    Komenského 6    053 61    Spišské Vlachy      
Špec. základná škola i.    Partizánska 13    053 61    Spišské Vlachy      
Materská škola    SNP 1    053 61    Spišské Vlachy      
Základná škola    SNP 13    053 61    Spišské Vlachy      
Materská škola    Spišský Hrušov 217    053 63    Spišský Hrušov      
Základná škola    Spišský Hrušov 264    053 63    Spišský Hrušov      
Materská škola pri ZŠ    Hlavná 140    076 16    Stanča      
Cirkevná ZŠ s MŠ    Stanča 140    076 16    Stanča      
Materská škola    Staré 68    072 23    Staré      
Základná škola    Staré 68    072 23    Staré      
Materská škola    Ružová 153    076 52    Strážne      
Materská škola    Družstevná 506    072 22    Strážske      
Základná škola    Mierová 1    072 22    Strážske      
SPŠ dopravná    Mierová 727    072 22    Strážske      
Stred. škola podnikania    Mierová 727    072 22    Strážske      
Št.jazyk.škola pri SŠP    Mierová 727    072 22    Strážske      
Základná umelecká škola    Obchodná 23    072 22    Strážske      
Základná škola    Školská 2    076 31    Streda nad Bodrogom      
Základná škola    Školská 4    076 31    Streda nad Bodrogom      
Materská škola - Óvoda    Záhradná 10    076 31    Streda nad Bodrogom      
Materská škola    Stretava 128    072 13    Stretava      
Materská škola    Svätá Mária 113    076 35    Svätá Mária      
Materská škola    Školská 2    076 83    Svätuše      
Základná škola    Školská 220    076 83    Svätuše      
Materská škola    Svinica 187    044 45    Svinica      
Základná škola    Svinica 187    044 45    Svinica      
Základná škola    Šamudovce 23    072 01    Šamudovce      
Materská škola    Šemša 142    044 21    Šemša      
Základná škola    Šemša 142    044 21    Šemša      
SOŠ    Jelšavská 317    049 32    Štítnik      
Materská škola    Jelšavská 318    049 32    Štítnik      
Základná škola    Školská 295    049 32    Štítnik      
SOŠ poľnohospodárska    Teplická 212    049 32    Štítnik      
Súkr.MŠ pri ZŠ pri kúpeľ    Štós - kúpele č. 242    044 26    Štós      
Súkr.ZŠ s MŠ pri kúpeľoch    Štós - kúpele č.242    044 26    Štós      
Základná škola    Štós 35    044 26    Štós      
Materská škola    Štós 48    044 26    Štós      
Materská škola    Mlynská 320    053 34    Švedlár      
Základná škola    Školská 122    053 34    Švedlár      
Materská škola    Železničná 460    053 34    Švedlár      
Materská škola    Teplička 49    052 01    Teplička      
Základná škola    Teplička 49    052 01    Teplička      
Materská škola    Tibava 33    073 01    Tibava      
Materská škola    Gorkého 18    075 01    Trebišov      
Základná škola    Gorkého 55    075 01    Trebišov      
Základná škola    I. Krasku 12    075 01    Trebišov      
Stredná odborná škola    Komenského 12    075 01    Trebišov      
Základná škola    Komenského 1962/8    075 01    Trebišov      
Cirkev. SOŠ sv.Jozafáta    Komenského 1963/10    075 01    Trebišov      
Materská škola    Komenského 1964/11    075 01    Trebišov      
Gymnázium    Komenského 32    075 01    Trebišov      
Štát.jazyk.škola pri G    Komenského 32    075 01    Trebišov      

Obchodná akadémia, Komenského 3425/18, 075 42 Trebišov      
tel.: 056/672 65 90. 056/672 59 84; e-mail: oa_tv@stonline.sk; web: www.oatv.edu.sk

Základná umelecká škola    M. R. Štefánika 252/55    075 01    Trebišov      
Špec. základná škola    M. R. Štefánika 83    075 01    Trebišov      
Cirkevné gymnázium    M. R. Štefánika 9    075 01    Trebišov      
Základná škola    M. R. Štefánika 910/51    075 01    Trebišov      
Materská škola Mier    P. O. Hviezdoslava 422/3    075 01    Trebišov      
Odborné učilište i.    Poľná 1    075 01    Trebišov      
Špeciálna ZŠ internátna    Poľná 1    075 01    Trebišov      
Praktická škola i.    Poľná 1    075 01    Trebišov      
Základná škola    Pribinova 34    075 01    Trebišov      
Materská škola    Škultétyho 1031/26    075 01    Trebišov      
Špec. základná škola    Tichá 50    072 04    Trhovište      
Základná škola s MŠ    Trhovište 50    072 04    Trhovište      
Materská škola pri ZŠ    Trhovište 51    072 04    Trhovište      
Materská škola    Trnava pri Laborci 75    072 31    Trnava pri Laborci      
Materská škola    Školská 100    044 11    Trstené pri Hornáde      
Základná škola    Školská 94    044 11    Trstené pri Hornáde      
Základná škola s VJM    Turňa nad Bodvou 301    044 02    Turňa nad Bodvou      
Materská škola    Turňa nad Bodvou 567    044 02    Turňa nad Bodvou      

Základná škola s VJM, Turňa nad Bodvou 301, 044 02 Turňa nad Bodvou      
tel.: 055/466 21 31, e-mail: 301.skola@stonline.sk

Základná škola    Turnianska Nová Ves 84    044 04    Turnianska Nová Ves      
Materská škola    Turnianska Nová Ves 84    044 04    Turnianska Nová Ves      
Základná škola s MŠ    Tušická Nová Ves 64    072 02    Tušická Nová Ves      
Materská škola pri ZŠ    Tušická Nová Ves 87    072 02    Tušická Nová Ves      
Základná škola    Úbrež 141    072 42    Úbrež      
Materská škola    Úbrež 42    072 42    Úbrež      
Materská škola    Vajkovce 65    044 43    Vajkovce      
Základná škola    Hlavná 165    044 13    Valaliky      
Materská škola    Poľná 4    044 13    Valaliky - Všechsvätých      
Materská škola    Hlavná 57    044 13    Valaliky-Buzice      
Základná umelecká škola    Kostolná 10    044 13    Valaliky-Všechsvätých      
Základná škola    Športová 259    076 15    Veľaty      
Materská škola    Športová 93    076 15    Veľaty      
Základná škola    Parková 1    044 55    Veľká Ida      
Materská škola    Veľká Ida č. 359    044 55    Veľká Ida      
Špeciálna MŠ internátna    J. Dózsu 32    079 40    Veľké Kapušany      
Špec. základná škola    J. Dózsu 32    079 01    Veľké Kapušany      

SOŠ poľnohospodárstva a služieb na vidieku, J. Kráľa 25, 079 01 Veľké Kapušany
tel.: 056/638 24 27; e-mail: skola@sposkap.svcmi.sk;
web: www.sposvkapusany.edu.sk

Materská škola    Síd.P.O.Hviezdoslava 1644    079 01    Veľké Kapušany      
Základná škola POH    Síd.P.O.Hviezdoslava 43    079 55    Veľké Kapušany      
Materská škola s VJM    Sídl. L. N. Tolstého 89/2    079 01    Veľké Kapušany      
Základná umelecká škola    Z. Fábryho 19    079 01    Veľké Kapušany      

ZŠ s VJM J.Erdélyiho, Z. Fábryho 36, 079 01 Veľké Kapušany
tel.: 056/628 48 70, 056/628 48 71; e-mail: zs.erdelyi@inmail.sk;
web: www.zsmvkapusany.edu.sk

Gymnázium    Zoltána Fábryho 1    079 01    Veľké Kapušany      
Materská škola    Hlavná 42    076 63    Veľké Ozorovce      
Základná škola    Hlavná 42    076 63    Veľké Ozorovce      
Materská škola    Veľké Raškovce 112    076 75    Veľké Raškovce      
Základná škola    Veľké Revištia 24    072 43    Veľké Revištia      
Materská škola    Veľké Revištia 32    072 43    Veľké Revištia      
Materská škola    Veľké Slemence 18    076 77    Veľké Slemence      
Základná škola s VJM    Veľké Slemence 18    076 77    Veľké Slemence      
Materská škola    Kostolná 1    076 42    Veľké Trakany      
Základná škola s VJM    Školská 278    076 42    Veľké Trakany      
Základná škola s MŠ    Veľký Folkmar 328    055 51    Veľký Folkmar      
Materská škola pri ZŠ    Veľký Folkmar 328    055 51    Veľký Folkmar      
Základná škola s VJM    Školská 348    076 52    Veľký Horeš      
Materská škola s VJM    Školská 64    076 52    Veľký Horeš      
Základná škola    Úzka 221/7    076 52    Veľký Horeš      
Materská škola    Hlavná 315    076 36    Veľký Kamenec      
Základná škola    Hlavná 315    076 36    Veľký Kamenec      
Odborné učilište i.    Hlavná 232    076 31    Viničky      
Stredná odborná škola    Hlavná 232/14    076 31    Viničky      
SOŠ vinársko-ovocinársk    Hlavná 232/14    076 31    Viničky  
Materská škola    Tokajská 191    076 31    Viničky      
Materská škola pri ZŠ    Vinné 514    072 31    Vinné      
Základná škola s MŠ    Vinné 514    072 31    Vinné      
Materská škola    Vítkovce 20    053 63    Vítkovce      
Základná škola    Vítkovce 53    053 63    Vítkovce      
Materská škola pri ZŠ    Letná 68    049 24    Vlachovo      
Základná škola s MŠ    SNP 239    049 24    Vlachovo      
Materská škola    Elektrárenská 318    076 72    Vojany      
Cirkevná základná škola    Elektrárenská 50    076 72    Vojany      
Materská škola    Hlavná 263    076 22    Vojčice      
Základná škola    Školská 379    076 22    Vojčice      
Materská škola    Hlavná 18    076 83    Vojka      
Materská škola pri ZŠ    Vojkovce 112    053 61    Vojkovce      
Základná škola s MŠ    Vojkovce 112    053 61    Vojkovce      
Základná škola    Vrbnica 20    072 16    Vrbnica      
Základná škola    Vtáčkovce 1    044 47    Vtáčkovce      
Špec. základná škola    Vtáčkovce 2    044 47    Vtáčkovce      
Základná škola    Vysoká nad Uhom 314    072 14    Vysoká nad Uhom      
Materská škola    Vysoká nad Uhom 314    072 14    Vysoká nad Uhom      
Základná škola    Hlavná 113    044 15    Vyšná Myšľa      
Materská škola    Hlavná 114    044 15    Vyšná Myšľa      
Základná škola    Vyšná Rybnica 138    072 41    Vyšná Rybnica      
Materská škola    Vyšná Rybnica 70    072 41    Vyšná Rybnica      
Materská škola    29    049 26    Vyšná Slaná      
Materská škola    Vyšné Remety 113    072 41    Vyšné Remety      
Materská škola    Vyšný Klátov 132    044 12    Vyšný Klátov      
Základná škola    Záhor 148    072 53    Záhor      
Materská škola    Záhor 70    072 53    Záhor      
Základná škola s MŠ    Zalužice 121    072 34    Zalužice      
Materská škola pri ZŠ    Zalužice 270    072 34    Zalužice      
Základná škola s MŠ    Hlavná 11    076 53    Zatín      
Materská škola pri ZŠ    Zatín 114    076 53    Zatín      
Materská škola    Závadka 194    053 33    Závadka      
Základná škola    Závadka 195    053 33    Závadka      
Materská škola    Závadka 36    072 33    Závadka      
Materská škola    Zbudza 60    072 23    Zbudza      
Materská škola    Zemplín 111    076 34    Zemplín      
Základná škola    Úpor 6    076 16    Zemplínska Nová Ves      
Materská škola    Úpor 6    076 16    Zemplínska Nová Ves      
Základná škola    Zemplínska Široká 277    072 13    Zemplínska Široká      
Materská škola    Zemplínska Široká 277    072 13    Zemplínska Široká      
Základná škola    Hlavná 209    076 64    Zemplínska Teplica      
Materská škola    Okružná 366/4    076 64    Zemplínska Teplica      
Materská škola    Školská 365    076 01    Zemplínske Hradište      
Materská škola    Hlavná 28    076 05    Zemplínske Jastrabie      
Základná škola    Hlavná 28    076 05    Zemplínske Jastrabie      
Materská škola    Žakarovce 338    055 71    Žakarovce      
Základná škola    Žarnov 46    044 04    Žarnov      
Materská škola    Žarnov 46    044 04    Žarnov      
Základná škola    Žbince 145    072 16    Žbince      
Materská škola    Žbince 34    072 16    Žbince      
Materská škola    Ždaňa 243    044 11    Ždaňa      
Špec. základná škola i.    Ždaňa 244    044 11    Ždaňa      
Praktická škola int.    Ždaňa 244    044 11    Ždaňa      
CZŠ sv. koš. mučeníkov    Ždaňa 96    044 11    Ždaňa      
Základná škola    Ždaňa 96    044 11    Ždaňa      
Materská škola    Žehra 10    053 61    Žehra      
Materská škola    Žehra 48    053 61    Žehra      
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach    Šrobárova 2    041 80    Košice      

Univerzita veterinárskeho lekárstva v Košiciach, Komenského 73, 041 81 Košice
tel.: 0915 984 003, 0915 986 723; e-mail: studijne@uvm.sk; web: www.uvm.sk
 
Technická univerzita v Košiciach    Letná 9    042 00    Košice      

Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach, Kukučínova 17, 04001 Košice
tel.: 055/720 10 71; e-mail: vsbm@vsbm.sk, info@vsbm.sk; web: www.vsbm.sk