*
Súkromné gymnázium    Dneperská 1    040 12    Košice
*
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Šrobárova 2,  Košice
*
Stredná odborná škola    Moldavská cesta 2    041 99    Košice
*
 
SOŠ poľnohospodár.    Abovská 32(Kukučínova23)    040 17    Košice      
SPŠ hutnícka    Alejová 1    041 49    Košice      
Gymnázium    Alejová 1    041 49    Košice      
Praktická škola    Alejová 6    040 11    Košice      
Odborné učilište    Alejová 6    040 11    Košice      
Materská škola    Azovská 1    040 12    Košice      
Základná škola pri RC    Bankov č. 15    040 31    Košice      
Odborné učilištepri RC    Bankov č. 15    040 31    Košice      
Reeduk.domov pre mládež    Bankov č.15    040 31    Košice      
Základná škola    Belehradská 21    040 13    Košice      
Materská škola    Belehradská 6    040 13    Košice      
Materská škola    Bernolákova 14    040 11    Košice      
Základná škola    Bernolákova 16    040 11    Košice      
ZŠ sv. Cyrila a Metoda    Bernolákova 18    040 11    Košice      
Základná umelecká škola    Bernolákova 26    040 11    Košice      
Stredná odborná škola    Bocatiova 1    041 53    Košice      

Základná škola, Bruselská 18, 040 13 Košice
tel.: 055/636 35 38; e-mail: zsbruselska@stonline.sk;
web: www.zsbruselska.edupage.org

Materská škola    Budapeštianska 1    040 13    Košice      
Materská škola    Budapeštianska 3    040 13    Košice      
Základná škola    Bukovecká 17    040 12    Košice      
Súkr.str.odborná škola    Bukovecká 17    040 12    Košice      
Materská škola    Cottbuská 34    040 11    Košice      
Materská škola    Čínska 24    040 13    Košice      
Materská škola    Čordákova 17    040 23    Košice      
Gymnázium sv.koš.mučen.    Čordákova 50    040 23    Košice      
ZŠ sv. košických mučen    Čordákova 50    040 23    Košice      
Materská škola    Dénešova 53    040 11    Košice      

Súkromné gymnázium, Dneperská 1, 040 12 Košice
tel.: 0905 654 490; e-mail: gymbosak@gymbosak.sk; web: www.gymbosak.sk

Súkromná základná škola    Dneperská 1    040 12    Košice      
Materská škola    Dneperská 8    040 12    Košice      
Základná škola    Drábova 3    040 23    Košice      
Základná škola    Družicová 4    040 12    Košice      
Materská škola    Družicová 5    040 12    Košice      
Gymnázium    Exnárova 10    040 22    Košice      
Stredná umelecká škola    Exnárova 8    040 22    Košice

Súkromné hudobné a dramatické konzervatórium, Exnárova 8, 040 22, Košice
tel.: 055/799 45 77, 0918 457 202; e-mail: shdkke@gmail.com;
web: www.shdkke.wz.cz
      
Základná škola    Fábryho 44    040 22    Košice      
Materská škola    Galaktická 9    040 12    Košice      
Súkromné gymnázium    Galaktická 9    040 12    Košice      
Súkr.základná škola    Galaktická 9    040 12    Košice      
Stredná odborná škola    Gemerská 1    040 11    Košice      
Základná škola    Gemerská 2    040 01    Košice      
Stredná odborná škola    Grešákova 1    040 01    Košice      
Materská škola    Havanská 26    040 13    Košice      
MŠ sv. košických mučen.    Hemerkova 26    040 23    Košice      
Materská škola    Hemerkova 26    040 23    Košice      

SPŠ dopravná, Hlavná 113, 040 01 Košice
tel.: 055/622 78 91, 055/622 78 92; e-mail: spsdke@spsdopke.edu.sk;
web: www.spsdopke.edu.sk
      
Základná umelecká škola    Hlavná 68    040 01    Košice      
Materská škola    Hrebendova 5    040 11    Košice      
Materská škola    Hrnčiarska 1    040 01    Košice      
Základná škola    Hroncova 23    040 01    Košice      
Základná umelecká škola    Hroncova 23    040 01    Košice      
Materská škola    Hronská 7    040 11    Košice      
Materská škola    Humenská 51    040 11    Košice      
Materská škola    Húskova 45    040 23    Košice      
Katolícka str.pedag.šk.    Charkovská 1    040 22    Košice      
Gymn. sv. E. Steinovej    Charkovská 1    040 22    Košice      
Špeciálna zákl.škola    Inžinierska 24    040 11    Košice      
Materská škola    Ipeľská 10    040 11    Košice      
Základná umelecká škola    Irkutská 1    040 12    Košice      
Škola úžit.výtvarníctva    Jakobyho 15    040 84    Košice      
Materská škola    Jaltská 33    040 22    Košice      
Základná škola    Janigova 2    040 23    Košice      
Základná umelecká škola    Jantárová 6    040 01    Košice      
Materská škola    Jarná 4    040 01    Košice      

Súkr. pedagogická a sociálna akadémia, Jegorovovo nám. 5, 040 22 Košice
tel.: 055/799 45 77-9, 0911 592 770; e-mail: spark2005@centrum.sk;

Základná škola    Jenisejská 22    040 12    Košice      
Materská škola    Jenisejská 24    040 12    Košice      
Základná škola    Juhoslovanská 2    040 13    Košice      
Materská škola    Juhoslovanská 4    040 13    Košice      
Hotelová akadémia    Južná trieda 10    040 01    Košice      
Stredná odborná škola    Južná trieda 48    040 01    Košice      
SOŠ potravinárska    Južná trieda 48    040 01    Košice      
Materská škola    Kalinovská 9    040 22    Košice      
Súkromné gymnázium    Katkin park II    040 11    Košice      
Základná škola    Kežmarská 28    040 11    Košice      

Základná škola, Kežmarská 30, 040 11 Košice
tel.: 055/789 88 18, 055/642 51 91; e-mail: zs@k30.sk, web: www.k30.sk
      
Materská škola    Kežmarská 46    040 11    Košice      
Súkr.zákl.umelec. škola    Kmeťova 23    040 01    Košice      
Súkromné konzervatórium    Kmeťova 23    040 01    Košice      
SPŠ strojnícka    Komenského 2    040 01    Košice      
Jazyková škola    Komenského 2    040 01    Košice      
SPŠ elektrotechnická    Komenského 44    040 01    Košice      

Základná umelecká škola, Kováčska 43, 040 01 Košice
Výtvarný odbor: tel.: 055/622 19 74, 055/622 07 60, 0911 216 037;
e-mail: zuskosice@centrum.sk; web: www.zuskosice.wz.cz

Základná škola, Krosnianska 2, 040 22 Košice      
tel.: 055/671 25 26; e-mail: skola@zskrosnianke.edu.sk;
web: www.zskrosnianke.edu.sk

Základná škola    Krosnianska 4    040 22    Košice      
Súkr. zákl.umelec.škola    Krosnianska 6    040 22    Košice      
Cirkevná materská škola    Krosnianska 6    040 22    Košice      
SOŠ    Kukučínova 23    040 01    Košice      
SOŠ poľnohospodárska    Kukučínova 23    040 12    Košice      
Súkromná SOŠ PAMIKO    Kukučínova 23    040 01    Košice      
SOŠ stavebná    Kukučínova 23    040 01    Košice      
SOŠ zdravotnícka    Kukučínova 40    041 37    Košice      
Základná škola    Kuzmányho 6    041 74    Košice      
Sp.škola-Gymnázium a ZŠ    Kuzmányho 6    041 74    Košice      
Základná škola    Lˇ. Podjavorinskej 1    040 11    Košice      
Súkromná SOŠ Tercium    Lermontovova 1    040 01    Košice      
SPŠ stavebná a geodet.    Lermontovova 1    041 72    Košice      
Materská škola    Lidické nám. 18    040 22    Košice      
Špeciál. materská škola    Ľudová 15    040 11    Košice      
Súkromná základná škola    Masarykova 19/A    040 22    Košice      
Základná škola    Masarykova 19/A    040 01    Košice      
Základná škola    Maurerova 21    040 22    Košice      

Stredná zdravotnícka škola sv. Alžbety, Mäsiarska 25, 040 01 Košice
tel.: 055/622 62 02; e-mail: szssvalzbety@pobox.sk, szssvalzbety@gmail.com
web: www.szssvalzbetyke.edupage.org

Materská škola    Miškovecká 20    040 11    Košice      
Stredná odborná škola    Moldavská cesta 2    041 99    Košice      
Materská škola    Moldavská cesta 23    040 11    Košice      
SOŠ zdravotnícka    Moyzesova 17    041 76    Košice      
Cirkevná materská škola    Moyzesova 8    040 01    Košice      
Evanj.materská škola    Muškátova 7    040 11    Košice      
Materská škola    Muškátová 7    040 11    Košice      
Súkr.MŠpri ŠZŠ-autizmus    Myslavská 401    040 16    Košice      
Súkr.ZŠ s MŠ- autizmus    Myslavská 401    040 16    Košice      
Súkrom. praktická škola    Myslavská 401    040 16    Košice      
Základná škola    Nám. L. Novomeského 2    040 01    Košice      
Gymnázium M.R.Štefánika    Nám. L. Novomeského 4    042 24    Košice      
Obchodná akadémia    Nám.mladých poľnoho. 2    040 17    Košice      
Materská škola    Němcovej 4    040 01    Košice      
Materská škola    Nešporova 28    040 11    Košice      
Materská škola    Obrancov mieru 16    040 01    Košice      
Materská škola    Obrancov mieru 20    040 01    Košice      
Špec. základná škola    Odborárska 2    040 01    Košice      

Gymnázium v Košiciach, Opatovská 7, 042 08 Košice
tel.: 055/727 44 11-4; 055/727 44 15; e-mail: zastupca@gymopatke.edu.sk
web: http://gymopatke.edupage.org

Špec. materská škola    Opatovská cesta 101    040 01    Košice      
Špeciálna ZŠ pri DC    Opatovská cesta 101    041 85    Košice      
Základná škola pri DC    Opatovská cesta 101    041 85    Košice      
ŠZŠpreTP pri Spoj.škole    Opatovská cesta 97    040 57    Košice      
SOŠ preTP priSpoj.škole    Opatovská cesta 97    040 57    Košice      
Spojená škola pre TP-OA    Opatovská cesta 97    040 57    Košice      
ZŠsMŠ preTPpri Sp.škole    Opatovská cesta 97    040 57    Košice      
Praktická škola    Opatovská cesta 97    040 57    Košice      
Stredná odborná škola    Ostrovského 1    040 01    Košice      
SOŠ stavebná    Ostrovského 1    040 01    Košice      
Materská škola    Oštepová 1    040 01    Košice      
Súkromná materská škola    Ovručská 14    040 22    Košice      
Materská škola    Ovručská 14    040 22    Košice      

SOŠ pôšt a telekomunikácií, Palackého 14, 040 01 Košice
tel.: 055/643 48 05, 055/643 48 40, 055/643 48 04; e-mail: skola@sospatke.sk;
web: www.sospatke.sk
      
Súkr.stred. odbor.praxe    Palackého 14    040 01    Košice      
Súkr.str.umel.škola fil    Palackého 14    040 01    Košice      

SOŠ železničná, Palackého 14, 040 01 Košice
tel.: 055/622 83 63, 055/678 02 16; e-mail: souzke@iol.sk; web: www.souzke.edu.sk

Materská škola    Palárikova 22    040 01    Košice      
Materská škola    Park Angelinum 7    040 01    Košice      
Základná škola    Park Angelinum 8    042 15    Košice      
Materská škola    Park mládeže 4    040 01    Košice      
Gymnázium    Park mládeže 5    040 01    Košice      
Súkromné gymnázium    Petzvalova 4    040 11    Košice      
Súkromná základná škola    Petzvalova 4 (Tr.SNP104)    040 11    Košice      

Obchodná akadémia, Polárna 1, 040 12 Košice      
tel.: 055/674 62 67; e-mail: skola@polarka.sk; web: www.polarka.sk

Základná škola    Polianska 1    040 01    Košice      
Materská škola    Polianska 4    040 01    Košice      
Súkromné 8-r. gymnázium    Postupimská 37    040 22    Košice      

Súkromná stredná odborná škola - OA - HA, Postupimská 37, 040 22 Košice      
tel.: 055/671 93 00, 0908 978 283; e-mail: juventusnovy@post.sk;
 web: www.soapostuke.edu.sk, www.shake.sk

Základná škola, Postupimská 37, 040 22 Košice      
tel.:055/799 98 97, 055/799 98 98, 055/799 98 99; e-mail: posupimska@centrum.sk
web: www.zspostupimke.edu.sk

Gymnázium    Poštová 9    042 52    Košice      
Základná škola    Považská 12    040 11    Košice      
Materská škola    Povst. českého ľudu 11    040 22    Košice      
Základná škola    Požiarnická 3    040 01    Košice      
Základná škola    Rehoľná 2    040 18    Košice      
Materská škola pri ZŠ    Rehoľná 2    040 18    Košice      
Špec. základná škola    Rovníková 11    040 12    Košice      
Materská škola    Rumanova 4    040 01    Košice      
Materská škola    Smetanova 11    040 01    Košice      
Základná škola    Staničná 13    040 01    Košice      
Základná umelecká škola    Starozagorská 10    040 23    Košice      
Základná škola    Starozagorská 8    040 23    Košice      
Súkr. základná škola    Starozagorská 8    040 23    Košice      
Súkr.materská škola    Starozagorská 8    040 11    Košice      
Materská škola    Šafárikova trieda 4    040 11    Košice      
Evanjelické gymnázium    Škultétyho 10    040 01    Košice      
Gymnázium    Šrobárova 1    042 23    Košice      
Súkr.materská škola    Tatranská 10    040 01    Košice      
Materská škola    Tatranská 23    040 01    Košice      

Konzervatórium, Timonova 2, 042 03 Košice

tel.: 055/622 19 67, 055/729 95 74; e-mail: kon-ke@stonline.sk; web: www.konke.sk

Súkromná základná škola    Tomášikova 31    040 01    Košice      
Súkromné gymnázium    Tomášikova 31    040 01    Košice      
Základná škola    Tomášikova 31    040 01    Košice      
Základná škola    Trebišovská 10    040 11    Košice      
Materská škola    Trebišovská 11    040 11    Košice      
Gymnázium    Trebišovská 12    040 11    Košice      
ZŠ s MŠ pri zdrav.zar.    Trieda SNP 1    040 11    Košice      
MŠ pri ZŠ pri zdrav.zar    Trieda SNP 1    040 11    Košice      
Športové gymnázium    Trieda SNP 104    040 11    Košice      
Škol. inter. pri GYM    Trieda SNP 104    040 11    Košice      
Súkr.jazyková škola    Trieda SNP 61    040 11    Košice      
Materská škola    Turgenevova 38    040 01    Košice      
Materská škola    Turgenevova 7    040 01    Košice      
Základná škola    Ulica Jána Pavla II. 1    040 11    Košice      
Súkromná základná škola    Ulica slobody 1    040 11    Košice      
Základná škola    Ulica slobody 1    040 11    Košice      
Súkr.šport.gymnázium    Užhorodská 39    040 11    Košice      
Základná škola    Užhorodská 39    040 11    Košice      
Jazyková škola    Užhorodská 8    040 11    Košice      
Praktická škola pri ŠZŠ    Vojenská 13    040 01    Košice      
Špec. základná škola    Vojenská 13    040 01    Košice      
Materská škola    Watsonova 2    040 01    Košice      
Obchodná akadémia    Watsonova 61    041 38    Košice      
Materská škola    Zádielska 4    040 01    Košice      
Jazyková škola sv.T.Akv    Zbrojničná 3    040 01    Košice      
Škol. inter. pri GYM    Zbrojničná 3    040 01    Košice      
Gymn. sv. T. Akvinského    Zbrojničná 3    040 01    Košice      
Materská škola    Zupkova 37    040 22    Košice      
Materská škola    Zuzkin park 2    040 11    Košice      
Materská škola    Žižkova 4    040 01    Košice      

SOŠ strojnícka Aurela Stodolu, Učňovská 5, 040 15 Košice - Šaca      
tel.: 055/622 18 43; e-mail: souas@souas.sk; web: www.souaske.edu.sk

Základná škola    Abovská 36    040 17    Košice-Barca      
Materská škola    Hečkova 13    040 17    Košice-Barca      

SOŠ veterinárna, Námestie mladých poľnohospodárov 2, 040 17 Košice-Barca
tel.: 055/685 53 47, 055/685 54 13; e-mail: sposoa@stonline.sk; web: www.sosvet.sk
   

Liečeb.-vých.sanatórium    Tešedíkova 3    040 17    Košice-Barca      
Základná škola pri LVS    Tešedíkova 3    040 17    Košice-Barca      
Materská škola    Kadlubská 1    040 01    Košice-Kavečany      
Materská škola    Poľná 1    040 14    Košice-Košická Nová Ves      
Škol.SZČ pri Gym.sv.E.S    Poľná ul. 1    040 22    Košice-Košická Nová Ves      
ZŠ s MŠ sv.M. Križina    Rehoľná 2    040 18    Košice-Krásna N/Hornádom      
Materská škola    Žiacka 18    040 18    Košice-Krásna n/Hornádom      
Materská škola    Lorinčík 15    040 11    Košice-Lorinčík      
Materská škola    Za priekopou 57    040 16    Košice-Myslava      
Materská škola    Bystrická 34    040 11    Košice-Pereš      
Materská škola    Kovalská 12/A    040 15    Košice-Poľov      
Základná škola    Ul. Dolina 43    040 15    Košice-Poľov      
Základná škola    Mládežnícka 3    040 15    Košice-Šaca      
Materská škola    Mládežnícka 504/2    040 15    Košice-Šaca      
Stredná odborná škola    Učňovská 5    040 15    Košice-Šaca      
Materská škola    Repíková 58    040 17    Košice-Šebastovce      
Materská škola    Repná 4    040 13    Košice-Ťahanovce      
Základná škola    Želiarska 4    040 13    Košice-Ťahanovce      
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach    Šrobárova 2    041 80    Košice      

Univerzita veterinárskeho lekárstva v Košiciach, Komenského 73, 041 81 Košice
tel.: 0915 984 003, 0915 986 723; e-mail: studijne@uvm.sk; web: www.uvm.sk

Technická univerzita v Košiciach    Letná 9    042 00    Košice      

Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach, Kukučínova 17, 04001 Košice
tel.: 055/720 10 71; e-mail: vsbm@vsbm.sk, info@vsbm.sk; web: www.vsbm.sk