*
Kam do školy?
Náš portál Vám ponúka informácie z oblasti vzdelávania na Slovensku. Nájdete tu vzdelávacie zariadenia od jaslí cez štandardné školy povinnej školskej dochádzky až po alternatívne formy vzdelávania.
* 
Základná škola s MŠ    Bzovík 136    962 41    Bzovík      
Materská škola pri ZŠ    Bzovík 195    962 41    Bzovík      
Základná škola s MŠ    Cerovo 58    962 52    Cerovo      
Materská škola pri ZŠ    Cerovo 58    962 52    Cerovo      
Materská škola    Čabradský Vrbovok 61    962 51    Čabradský Vrbovok      
Materská škola    Čekovce 131    962 42    Čekovce      
Základná škola    Dolný Badín 28    962 51    Dolný Badín      

Spojená škola, ¼. Štúra 155, 962 71 Dudince
tel.: 0915 764 534; e-mail: skola@skoladudince.sk; web: www.skoladudince.sk
      
Materská škola pri ZŠ    ¼. Štúra 178    962 71    Dudince      
Základná umelecká škola    ¼udovíta Štúra 155    962 71    Dudince      
Materská škola pri ZŠ    Hontianske Moravce 135    962 70    Hontianske Moravce      
Základná škola s MŠ    Hontianske Moravce 18    962 70    Hontianske Moravce      
Špec.základná škola    Kostolná 1    962 70    Hontianske Moravce      
Materská škola pri ZŠ    Hontianske Nemce 171    962 65    Hontianske Nemce      
Základná škola s MŠ    Hontianske Nemce 77    962 65    Hontianske Nemce      
Základná škola    Hontianske Tesáre 138    962 68    Hontianske Tesáre      
Materská škola    Hontianske Tesáre 148    962 68    Hontianske Tesáre      
Stred. odborná škola    Janka Jesenského 888/1    963 01    Krupina      
Základná škola    M. R. Štefánika 3    963 01    Krupina      
Gymnázium A.Sládkoviča    M. R. Štefánika 8    963 01    Krupina      
Obchodná akadémia    M.R.Štefánika 8    963 01    Krupina      
Materská škola    Malinovského 874    963 01    Krupina      
Špec.základná škola    Partizánska 26    963 01    Krupina      
Základná umelecká škola    Svätotrojičné nám. 7    963 01    Krupina      
Základná škola    Školská 10    963 01    Krupina      
Súkromná materská škola    Školská 2344    963 01    Krupina      
Materská škola    Ladzany 61    962 67    Ladzany      
Materská škola    Litava 144    962 44    Litava      
Základná škola    Litava 4    962 44    Litava      
Materská škola pri ZŠ    Sebechleby 132    962 66    Sebechleby      
Základná škola s MŠ    Sebechleby 145    962 66    Sebechleby      
Základná škola s MŠ    Senohrad 129    962 43    Senohrad      
Materská škola    Senohrad 170    962 43    Senohrad      
Materská škola    Terany 262    962 68    Terany