*
Kam do školy?
Náš portál Vám ponúka informácie z oblasti vzdelávania na Slovensku. Nájdete tu vzdelávacie zariadenia od jaslí cez štandardné školy povinnej školskej dochádzky až po alternatívne formy vzdelávania.
* 
Materská škola ZŠsMŠ    Štúrova 271    018 53    Bolešov      
Základná škola s MŠ    Štúrova 276    018 53    Bolešov      
Základná škola    Červený Kameň 228    018 56    Červený Kameň      
Materská škola    Červený Kameň 228    018 56    Červený Kameň      
Stred.priemyselná škola    Obrancov mieru 343/1    018 41    Dubnica nad Váhom      
Základná umelecká škola    Obrancov mieru 356    018 41    Dubnica nad Váhom      
Materská škola ZŠ s MŠ    Sídlisko Centrum I 32    018 41    Dubnica nad Váhom      
Základná škola s MŠ    Sídlisko Centrum I 32    018 41    Dubnica nad Váhom      
Materská škola    Sídlisko Centrum II 72/3    018 41    Dubnica nad Váhom      
Materská škola pri ZŠ    Sídlisko Centrum II 85    018 41    Dubnica nad Váhom      

Základná škola s MŠ, Sídlisko Centrum II 87, 018 41 Dubnica nad Váhom
tel.: 042/444 10 96; e-mail: skola@zscentrum2dub.edu.sk; web: www.zscentrum2.sk
      
Materská škola pri ZŠ    Sídlisko Pod hájom 28    018 41    Dubnica nad Váhom      
Základná škola s MŠ    Sídlisko Pod hájom 967    018 41    Dubnica nad Váhom      
Gymnázium    Školská 2    018 41    Dubnica nad Váhom      
Zákl.šk.sv.Dom.Savia    Školská 386    018 41    Dubnica nad Váhom      
Špeciálna základ. škola    Školská 386/1    018 41    Dubnica nad Váhom      
SŠ s org.zl. SOŠ a SOŠ    Štúrova 1388/23    018 41    Dubnica nad Váhom      
SŠ, org.zložka SOŠ (U)    Štúrova 1388/23A    018 41    Dubnica nad Váhom      
Materská škola    Dulov 201    018 52    Dulov      
Základná škola    Dulov 71    018 52    Dulov      
Materská škola pri ZŠ    Horná Poruba 84    018 35    Horná Poruba      
Základná škola s MŠ    Horná Poruba 84    018 35    Horná Poruba      
Obchodná akadémia    Hviezdoslavova 330/17    019 01    Ilava      
Materská škola    Medňanská 512    019 01    Ilava      
Základná škola    Medňanská 514/5    019 01    Ilava      
Špeciálna základ. škola    Pivovarská 455/62    019 01    Ilava      
Základná umelecká škola    Pivovarská 662/80    019 01    Ilava      
Materská škola    Okružná 53/5    019 01    Ilava-Klobušice      
Základná škola s MŠ    Košeca 243    018 64    Košeca      
Materská škola pri ZŠ    Košeca 490    018 64    Košeca      
Materská škola pri ZŠ    Košecké Podhradie 301    018 31    Košecké Podhradie      
Základná škola s MŠ    Košecké Podhradie 301    018 31    Košecké Podhradie      
Materská škola    Hviezdoslavova 2    018 63    Ladce      
Odborné učilište intern    Hviezdoslavova 668    018 63    Ladce      
Základná škola    Vážska 399    018 63    Ladce      
Materská škola    Mikušovce 16    018 57    Mikušovce      
Základná škola    Mikušovce 16    018 57    Mikušovce      
Základná škola    Janka Kráľa 1    018 51    Nová Dubnica      
Materská škola    Petra Jilemnického 12/5    018 51    Nová Dubnica      
Základná umelecká škola    Sad Duklian. hrdinov 88/9    018 51    Nová Dubnica      
Súkromná ZUŠ    Slov.národ.povstania 96/3    018 51    Nová Dubnica      
Súkromná mater.škola    Slov.národ.povstania 96/3    018 51    Nová Dubnica      

Súkromná základná škola, Ul. SNP 96/366,  018 51 Nová Dubnica
tel.: 042/443 33 35; e-mail: skoladokoran@szsndca.edu.sk;
web: www.szsndca.edupage.org

Spoj.šk.sv. J.Bosca-Gym    Trenčianska 66/28    018 51    Nová Dubnica      
Spoj.šk.sv.J.Bosca-ZŠ    Trenčianska 66/28    018 51    Nová Dubnica      
Stredná odborná škola    Pruské 294    018 52    Pruské      
ZŠ s MŠ H.Gavloviča    Školská 369    018 52    Pruské      
Mater.škola pri ZŠ s MŠ    Školská 389    018 52    Pruské      
Materská škola    Slavnica 49    018 54    Slavnica      
Materská škola    Tuchyňa 104    018 55    Tuchyňa      
Základná škola    Tuchyňa 105    018 55    Tuchyňa      
Základná škola    Zliechov 47    018 32    Zliechov      
Materská škola    Zliechov 47    018 32    Zliechov      
Dubnický technologický inštitút v Dubnici nad Váhom    Sládkovičova 553/20    018 41    Dubnica nad Váhom