*
Kam do školy?
Náš portál Vám ponúka informácie z oblasti vzdelávania na Slovensku. Nájdete tu vzdelávacie zariadenia od jaslí cez štandardné školy povinnej školskej dochádzky až po alternatívne formy vzdelávania.
* 
Materská škola    Baškovce 96    067 23    Baškovce      
Základná škola    Baškovce 96    067 23    Baškovce      
Základná škola    Brekov 178    066 01    Brekov      
Materská škola    Brekov 227    066 01    Brekov      
Materská škola    Brestov 61    066 01    Brestov      
Základná škola    Hankovce 32    067 12    Hankovce      
Materská škola    Hankovce 32    067 12    Hankovce      
Základná škola    Hažín nad Cirochou 156    067 83    Hažín nad Cirochou      
Materská škola    Hažín nad Cirochou 156    067 83    Hažín nad Cirochou      
Základná škola s MŠ    Hrabovec nad Laborcom 41  067 01  Hrabovec nad Laborcom
Materská škola pri ZŠ    Hrabovec nad Laborcom 48  067 01  Hrabovec nad Laborcom
Materská škola    Hrubov 16    067 23    Hrubov      
Základná škola    Hrubov 24    067 23    Hrubov      
Základná škola    Hudcovce 4    067 45    Hudcovce      
Materská škola    Hudcovce 4    067 45    Hudcovce      
Súkromná materská škola    1. mája 14    066 01    Humenné      
Materská škola    Dargovských hrdinov 18    066 01    Humenné      
Súkromná ZUŠ    Dargovských hrdinov 1832    066 01    Humenné      
Základná škola    Dargovských hrdinov 19    066 68    Humenné      
Materská škola    Družstevná 1472/16    066 01    Humenné      
Stredná odborná škola    Družstevná 1475    066 01    Humenné      
Stredná odborná škola    Družstevná 1737    066 01    Humenné      
Cirk.spojená škola -Gym    Duchnovičova 24    066 01    Humenné      
Cirk. spojená škola -ZŠ    Duchnovičova 24    066 01    Humenné      
Súkromná materská škola    Duchnovičova 26    066 01    Humenné      
Základná škola    Hrnčiarska 13    066 01    Humenné      
SPŠ chemická a potrav.    Komenského 1    066 59    Humenné      
Spojená škola in. - PŠI    Komenského 3    066 01    Humenné      
Spojená škola int.- ŠZŠ    Komenského 3    066 01    Humenné      
Spojená škola int.- OUI    Komenského 3    066 01    Humenné      
Gymnáz. gen. L. Svobodu    Komenského 4    066 51    Humenné      
Základná škola    Kudlovská 11    066 01    Humenné      
Materská škola    Kudlovská 47/236    066 01    Humenné      
Základná škola    Laborecká 66    066 01    Humenné      
Gymn. sv. J.Zlatoústeho    Lesná 28    066 01    Humenné      
ZŠ internátna s MŠ    Lesná 909/28    066 01    Humenné      
Materská škola pri ZŠI    Lesná 909/28    066 01    Humenné      
SOŠ zdravotnícka    Lipová 32    066 83    Humenné      
Materská škola    Mierová 37/19    066 01    Humenné      
Základná umelecká škola    Mierová 81    066 01    Humenné

SOŠ obchodu a služieb, mierová 1973/79, 066 01 Humenné
tel.: 057/775 27 34; web: www.sousluzhe.edu.sk
      
Materská škola pri ZŠ    Na Podskalku 57    066 01    Humenné      
Základná škola s MŠ    Na Podskalku 58    066 01    Humenné

Súkromná základná umelecká škola Múza, Námestie slobody 57, 066 01 Humenné
tel.: 0918 568 717; e-mail: havrilakova@muzahe.sk, dirbakova@muzahe.sk;
web: www.muzahe.sk
     
Materská škola    Osloboditeľov 1    066 01    Humenné      
Materská škola    Partizánska 22    066 01    Humenné      
Základná škola    Pugačevova 1381/7    066 01    Humenné      
Základná škola    SNP 1    066 01    Humenné      
Stredná odborná škola    Štefánikova 20    066 57    Humenné      
Stredná odborná škola    Štefánikova 20    066 57    Humenné      
Stredná odborná škola    Štefánikova 28    066 01    Humenné      
Základná škola    Štefánikova 31    066 01    Humenné      
Obchodná akadémia    Štefánikova 39    066 41    Humenné      
Materská škola    Štefánikova 49    066 01    Humenné      
Súkromná materská škola    Třebíčska 13    066 01    Humenné      
Špec. základná škola    Třebíčska 16    066 01    Humenné      
Materská škola    Třebíčska 1839/13    066 01    Humenné      
Materská škola    Tyršova 1    066 01    Humenné      
Materská škola    Chlmec 132    067 41    Chlmec      
Základná škola    Chlmec 51    067 41    Chlmec      
Materská škola pri ZŠ    Jabloň 50    067 13    Jabloň      
Základná škola s MŠ    Jabloň 50    067 13    Jabloň      
Základná škola    Jankovce 7    067 24    Jankovce      
Materská škola    Jankovce 8    067 24    Jankovce      
Materská škola    Jasenov 239    066 01    Jasenov      
Materská škola pri ZŠ    Gaštanová 10    067 83    Kamenica nad Cirochou      
Základná škola s MŠ    Osloboditeľov 204    067 83    Kamenica nad Cirochou      
Materská škola    Kamienka 143    067 83    Kamienka      
Materská škola    Karná 91    067 45    Karná      
Základná škola s MŠ    Kochanovce 169    066 01    Kochanovce      
Materská škola pri ZŠ    Kochanovce 206    066 01    Kochanovce      
Základná škola s MŠ    Košarovce 16    094 06    Košarovce      
Materská škola pri ZŠ    Košarovce 86    094 06    Košarovce      
Základná škola s MŠ    Koškovce 134    067 12    Koškovce      
Materská škola pri ZŠ    Koškovce 50    067 12    Koškovce      
Materská škola    Lackovce 37    066 01    Lackovce      
Materská škola    Lieskovec 123    067 45    Lieskovec      
Základná škola    Ľubiša 144    067 11    Ľubiša      
Materská škola    Ľubiša 71    067 11    Ľubiša      
Materská škola    Lukačovce 100    067 24    Lukačovce      
Základná škola    Lukačovce 94    067 24    Lukačovce      
Základná škola s MŠ    Modra nad Cirochou 250    067 82    Modra nad Cirochou      
Materská škola pri ZŠ    Modra nad Cirochou 302    067 82    Modra nad Cirochou      
Materská škola    Nižná Sitnica 104    094 07    Nižná Sitnica      
Základná škola    Nižná Sitnica 24    094 07    Nižná Sitnica      
Materská škola pri ZŠ    Nižné Ladičkovce 107    067 11    Nižné Ladičkovce      
Základná škola s MŠ    Nižné Ladičkovce 107    067 11    Nižné Ladičkovce      
Základná škola    Ohradzany 162    067 22    Ohradzany      
Základná škola    Pakostov 102    094 07    Pakostov      
Materská škola    Pakostov 102    094 07    Pakostov      
Materská škola pri ZŠ    Papín 147    067 33    Papín      
Základná škola s MŠ    Papín 168    067 33    Papín      
Materská škola    Porúbka 69    067 41    Porúbka      
Materská škola    Ptičie 8    067 41    Ptičie      
Materská škola    Rokytov pri Humennom 32    067 13    Rokytov pri Humennom      
Materská škola    Rovné 77    067 32    Rovné      
Materská škola    Ruská Poruba 107    094 08    Ruská Poruba      
Základná škola    Ruská Poruba 8    094 08    Ruská Poruba      
Materská škola    Slovenská Volová 54    067 22    Slovenská Volová      
Základná škola    Slovenská Volová 97    067 22    Slovenská Volová      
Základná škola s MŠ    Topoľovka 1    067 45    Topoľovka      
Materská škola pri ZŠ    Topoľovka 15    067 45    Topoľovka      
Základná škola    Turcovce 1    067 23    Turcovce      
Materská škola    Turcovce 18    067 23    Turcovce      
Materská škola pri ZŠ    Udavské 333    067 31    Udavské      
Základná škola s MŠ    Udavské 80    067 31    Udavské      
Materská škola    Veľopolie 6    067 31    Veľopolie      
Základná škola    Vyšná Sitnica 1    094 07    Vyšná Sitnica      
Materská škola    Vyšná Sitnica 129    094 07    Vyšná Sitnica      
Materská škola pri ZŠ    Vyšný Hrušov 143    067 32    Vyšný Hrušov      
Základná škola s MŠ    Vyšný Hrušov 63    067 32    Vyšný Hrušov      
Materská škola    Závadka 72    066 01    Závadka      
Základná škola    Závadka 73    066 01    Závadka      
Materská škola    Zbudské Dlhé 12    067 12    Zbudské Dlhé      
Základná škola    Zbudské Dlhé 44    067 12    Zbudské Dlhé      
Materská škola    Zubné 30    067 33    Zubné      
Základná škola    Zubné 41    067 33    Zubné