*
Kam do školy?
Náš portál Vám ponúka informácie z oblasti vzdelávania na Slovensku. Nájdete tu vzdelávacie zariadenia od jaslí cez štandardné školy povinnej školskej dochádzky až po alternatívne formy vzdelávania.
* 
Základná škola s MŠ    Bojničky 150    920 55    Bojničky      
MŠ pri ZŠ    Bojničky 150    920 55    Bojničky      
MŠ pri ZŠ    Osloboditeľov 16    920 42    Červeník      
Základná škola s MŠ    Osloboditeľov 9    920 42    Červeník      
Materská škola    Dolné Otrokovce 62    920 61    Dolné Otrokovce      
Materská škola    Dolné Trhovište 204    920 61    Dolné Trhovište      
Základná škola    Dolné Zelenice 109    920 52    Dolné Zelenice      
Materská škola    Dolné Zelenice 55    920 52    Dolné Zelenice      
Základná škola s MŠ    Dvorníky 149    920 56    Dvorníky      
MŠ pri ZŠ    Dvorníky 5    920 56    Dvorníky      
Základná škola    A. Felcána 4    920 01    Hlohovec      
SOŠ technická    F. Lipku 5    920 01    Hlohovec      
SOŠ technická    F. Lipku 5    920 01    Hlohovec      
Materská škola    Fraštácka 4    920 01    Hlohovec      
Materská škola    Hollého 3    920 01    Hlohovec      
Materská škola    Kalinčiakova 1    920 01    Hlohovec      
Gymnázium    Komenského 13    920 01    Hlohovec      
VŠJ ako súčasť GYM    Komenského 13    920 01    Hlohovec      
Základná škola    Koperníkova 24    920 01    Hlohovec      
SOŠ umeleckopriem.    M. Benku 3    920 01    Hlohovec      

Základná škola, M. R. Štefánika 30, 920 01 Hlohovec
tel.: 033/733 15 31; e-mail: jednotka@zshlohovec.edu.sk;
web: www.zsstefhlo.edupage.org

Materská škola pri ŠZŠ    M. R. Štefánika 38    920 01    Hlohovec      
Špec. ZŠ s MŠ    M. R. Štefánika 38    920 01    Hlohovec      
Materská škola    Nábrežie A. Hlinku 23    920 01    Hlohovec      
Odborné učilište int.    Palárikova 1    920 01    Hlohovec      
Základná škola    Podzámska 35    920 01    Hlohovec      
Základ. škola sv.Jozefa    Pribinova 35    920 01    Hlohovec      
Základná umelecká škola    Pribinova 5    920 01    Hlohovec      
Obchodná akadémia    Tehelná 4    920 01    Hlohovec      
Materská škola    Vinohradská 7    920 01    Hlohovec      
Cirkevná materská škola    Vinohradská 9    920 01    Hlohovec      
SOŠ pri reeduk. domove    Zámocká 1    920 29    Hlohovec      
SOŠ pri RDM    Zámocká 1    920 29    Hlohovec      
Základná škola    Školská 165    920 03    Hlohovec-Šulekovo      
MŠ pri ZŠ    Horné Otrokovce 121    920 62    Horné Otrokovce      
Základná škola s MŠ    Horné Otrokovce 137    920 62    Horné Otrokovce      
Materská škola    Horné Trhovište 81    920 66    Horné Trhovište      
Materská škola    Horné Zelenice 3    920 52    Horné Zelenice      
Materská škola    Jalšové 137    922 31    Jalšové      
MŠ pri ZŠ    Kľačany 212    920 64    Kľačany      
Základná škola s MŠ    Kľačany 263    920 64    Kľačany      
Materská škola    Koplotovce 122    920 01    Koplotovce      
Základná škola    Nám. sv. Ignáca 31    920 41    Leopoldov      
Materská škola    Štúrova 419/1    920 41    Leopoldov      
MŠ pri ZŠ    A. S. Puškina 31    922 42    Madunice      
Základná škola s MŠ    Železničná 102    922 42    Madunice      
Materská škola    Merašice 2    920 61    Merašice      
Základná škola s MŠ    Pastuchov 210    920 63    Pastuchov      
MŠ pri ZŠ    Pastuchov 234    920 63    Pastuchov      
Materská škola    Sasinkovo 320    920 65    Sasinkovo      
Základná škola s MŠ    Siladice 187    920 52    Siladice      
MŠ pri ZŠ    Siladice 247    920 52    Siladice      

Základná škola s MŠ, Trakovice 10, 919 33 Trakovice
tel.: 033/743 42 33; e-mail: zstrakovice@gmail.com;
web: http://zstrakovice.edupage.org

MŠ pri ZŠ    Trakovice 362    919 33    Trakovice      
Základná škola    Žlkovce 250    920 42    Žlkovce      
Materská škola    Žlkovce 250    920 42    Žlkovce