*
Kam do školy?
Náš portál Vám ponúka informácie z oblasti vzdelávania na Slovensku. Nájdete tu vzdelávacie zariadenia od jaslí cez štandardné školy povinnej školskej dochádzky až po alternatívne formy vzdelávania.
* 
Materská škola    Hlavná ulica 117    056 01    Gelnica      
Základná škola    Hlavná ulica 121    056 01    Gelnica      
Špec. základná škola    Kováčska 12    056 01    Gelnica      
Základná umelecká škola    Lutherovo nám. 1    056 01    Gelnica      
Materská škola    Slovenská 49    056 01    Gelnica      

Gymnázium, SNP 1, 056 01 Gelnica
tel.: 053/482 12 96, 0910 873 025, 053/482 14 06; e-mail: gym@gymgl.sk;
web: www.gymgl.sk

Materská škola pri ZŠ    Helcmanovce 41    055 63    Helcmanovce      
Základná škola s MŠ    Helcmanovce 41    055 63    Helcmanovce      
Základná škola    Školská 297    055 61    Jaklovce      
Materská škola    Školská 560    055 61    Jaklovce      
Materská škola    Kluknava 190    053 51    Kluknava      
Základná škola    Kluknava 43    053 51    Kluknava      
Materská škola    Kojšov 187    055 52    Kojšov      
Súkr. zákl.umel.škola    Obchodná 7    055 01    Margecany      
Materská škola pri ZŠ    Školská 2    055 01    Margecany      

Základná škola s MŠ, Školská 20, 055 01 Margecany
tel.: 053/489 42 08; e-mail: zsmargecany@stonline.sk;
web: www.zsmargecany.edupage.org

Základná škola    Mníšek nad Hnilcom 497    055 64    Mníšek nad Hnilcom      
Materská škola    Mníšek nad Hnilcom 497    055 64    Mníšek nad Hnilcom      
Súkromná materská škola    Grün 157    053 33    Nálepkovo      
Materská škola pri ZŠ    Školská 684    053 33    Nálepkovo      
Základná škola s MŠ    Školská 684    053 33    Nálepkovo      
Odborné učilište i.    Breziny 256    055 62    Prakovce      
Praktická škola    Breziny 256    055 62    Prakovce      
Základná škola s MŠ    Prakovce 307    055 62    Prakovce      
Materská škola pri ZŠ    Prakovce 308    055 62    Prakovce      
Spoj.škola - SOŠ a OA    Sídlisko Breziny 282    055 62    Prakovce      
SOŠ pri Spoj.škole    Sídlisko Breziny 282    055 62    Prakovce      
Špec. základná škola    Richnava 189    053 51    Richnava      
Materská škola    Richnava 260    053 51    Richnava      
Materská škola    Smolnícka Huta 31    055 65    Smolnícka Huta      
Materská škola pri ZŠ    Smolník 526    055 66    Smolník      
Základná škola s MŠ    Smolník 528    055 66    Smolník      
Materská škola    Mlynská 320    053 34    Švedlár      
Základná škola    Školská 122    053 34    Švedlár      
Materská škola    Železničná 460    053 34    Švedlár      
Základná škola s MŠ    Veľký Folkmar 328    055 51    Veľký Folkmar      
Materská škola pri ZŠ    Veľký Folkmar 328    055 51    Veľký Folkmar      
Materská škola    Závadka 194    053 33    Závadka      
Základná škola    Závadka 195    053 33    Závadka      
Materská škola    Žakarovce 338    055 71    Žakarovce