*
Kam do školy?
Náš portál Vám ponúka informácie z oblasti vzdelávania na Slovensku. Nájdete tu vzdelávacie zariadenia od jaslí cez štandardné školy povinnej školskej dochádzky až po alternatívne formy vzdelávania.
* 
Materská škola    Hviezdoslavova 152    925 45    Abrahám      
Základná škola    Školská 4    925 45    Abrahám      
Materská škola s VJM    Čierna Voda 188    925 06    Čierna Voda      
Základná škola s VJM    Čierna Voda 22    925 06    Čierna Voda      
Materská škola    Čierny Brod 489    925 08    Čierny Brod      
Základná škola s VJM    Hlavná 148    925 08    Čierny Brod      
Základná škola    Hlavná 148    925 08    Čierny Brod      
Základná škola    Jána Majku 695    925 63    Dolná Streda      
Materská škola    Záhumenská 363    925 63    Dolná Streda      
Základná škola s VJM    Dolné Saliby 122    925 02    Dolné Saliby      
Základná škola    Dolné Saliby 19    925 02    Dolné Saliby      
Materská škola s VJM    Dolné Saliby 665    925 02    Dolné Saliby      
Materská škola    Dolné Saliby 666    925 02    Dolné Saliby      
MŠ pri ZŠ s VJM    Hlavná 94    925 41    Dolný Chotár      
Základná škola s MŠ VJM    Hlavná 94    925 41    Dolný Chotár      
Súkromná MŠ    Clementisove Sady 902/3    924 01    Galanta      
Materská škola    Česká 1453    924 01    Galanta      
Základná umelecká škola    Hlavná 1007/20    924 01    Galanta      

Súkromné gymnázium Galanta, Hodská 10, 924 01 Galanta
tel.: 031/780 57 80, 031/780 68 12; e-mail: gimnazium1@post.sk
web: www.privazgymnasium.sk

Základná škola    Mierová 1454/10    924 01    Galanta      
Materská škola s VJM    Nová doba 922/11    924 01    Galanta      
Materská škola    Nová doba 923/12    924 01    Galanta      
Materská škola    S. Clementisove Sady902/3    924 01    Galanta      
Špec. základná škola    Šafárikova 38    924 01    Galanta      
Základná škola    Štefánikova 977    924 01    Galanta      
Základná umelecká škola    Štvrť SNP 1000/30    924 01    Galanta      
ŠJ ako súčasť GYM    Štvrť SNP 1004/34    924 01    Galanta      
Gym. Z.Kodálya s VJM    Štvrť SNP 1004/34    924 01    Galanta      
Gymnázium J. Matúšku    Štvrť SNP 1004/34    924 01    Galanta      
Základná škola    Štvrť SNP 1415/49    924 01    Galanta      
Materská škola    Štvrť SNP 999/29    924 01    Galanta      
Základná škola s VJM    Švermova 8    924 01    Galanta      
SOŠ technická    Ul. Esterházyovcov 712/10    924 34    Galanta      
SOŠ obchodu a služieb    Z. Kodálya 765    924 47    Galanta      
Jazyk.škola ako s. SOŠ    Z. Kodálya 765    924 47    Galanta      
Materská škola    Hlavná 23    925 31    Gáň      
Základ.škola s MŠ s VJM    Hlavná 299    925 03    Horné Saliby      
Základná škola s MŠ    Hlavná 299    925 03    Horné Saliby      
MŠ pri ZŠ s VJM    Horné Saliby 781    925 03    Horné Saliby      
MŠ pri ZŠ    Horné Saliby 781    925 03    Horné Saliby      
Materská škola    Hoste 32    925 45    Hoste      
Základná škola    Hlavná 20    925 22    Jánovce      
Materská škola    Hlavná 24    925 22    Jánovce      
Materská škola    Mierová 960/18    925 23    Jelka      
Základná škola    Školská 399    925 23    Jelka      
Špec. základná škola    Školská 399    925 23    Jelka      
Špec. ZŠ s VJM    Školská 399    925 23    Jelka      
Základná škola s VJM    Školská 399/1    925 23    Jelka      
Základná škola s VJM    Hlavná 33    925 92    Kajal      
Materská škola    Hlavná 33    925 92    Kajal      
Materská škola    Košúty 202    925 09    Košúty      
Základná škola s VJM    Košúty 27    925 09    Košúty      
Základná škola    Košúty 27    925 09    Košúty      
Základná škola s VJM    Salibská 6    925 41    Kráľov Brod      
Materská škola s VJM    Tešedíkovská 60    925 41    Kráľov Brod      
Materská škola    Malá Mača 30    925 21    Malá Mača      
Základná škola s MŠ    Hájska 744    925 01    Matúškovo      
MŠ pri ZŠ    Hájska 744    925 01    Matúškovo      

Základná škola Janka Matúšku, Hlavná 525, 925 01 Matúškovo
tel.: 031/782 66 73
      
MŠ pri ZŠ s VJM    Mostová 210    925 07    Mostová      
ZŠ s MŠ s VJM    Mostová 210    925 07    Mostová      
Obchodná akadémia s VJM    Mostová 53    925 07    Mostová      
Súkromná SOŠ    Mostová 53    925 07    Mostová      
Súkromné SPV    Mostová 9    925 07    Mostová      
Súkromné SOP    Orechová 53    925 07    Mostová      
Súkr. hotelová akadémia    Orechová 53    925 07    Mostová      
Materská škola    Lazová 926    925 53    Pata      
Základná škola    Školská 240    925 53    Pata      
Materská škola    Pusté Sady 132    925 54    Pusté Sady      
Základná škola    Pusté Sady 43    925 54    Pusté Sady      
Materská škola    Hlavná 510    925 28    Pusté Úľany      
Základná škola    Hlavná 86    925 28    Pusté Úľany      
Materská škola    Dionýza Štúra 2116    926 01    Sereď      
Základná škola    Juraja Fándlyho 7    926 01    Sereď      
Špec. základná škola    Juraja Fándlyho 751    926 01    Sereď      
Materská škola    Komenského 1136    926 01    Sereď      
Základná umelecká škola    Komenského 1137    926 01    Sereď      

CZŠ sv. Cyrila a Metoda, Komenského 3064/4, 926 01 Sereď
web: www.cirkevnazssered.sk
      
Základná škola    Komenského 733    926 01    Sereď      
Základná škola    Komenského 8    926 01    Sereď      

Gymnázium, Kostolná 119/8, 926 01 Sereď
tel.: 031/789 37 52; e-mail: gymsered@zupa-tt.sk; web: www.gymsered.edupage.org

Obchodná akadémia    Mládežnícka 158/5    926 01    Sereď      
Materská škola pri SŠ    Budovateľská 1315    925 21    Sládkovičovo      
Materská škola pri SŠ    Fučíkova 366    925 21    Sládkovičovo      
ZŠ S.Petöfiho s MŠ    Fučíkova 425    925 21    Sládkovičovo      
MŠ pri ZŠ    Fučíkova 425    925 21    Sládkovičovo      

Súkromná SOŠ, Fučíkova 426, 925 21 Sládkovičovo
tel.: 031/784 01 34, 0907 513 525; e-mail: ssossladkovicovo@zoznam.sk;
web: www.ssossladkovicovo.stranka.info
    
Súkromná jazyková škola    Fučíkova 462    925 21    Sládkovičovo      
Spojená škola    Školská 1087    925 21    Sládkovičovo      
Základná umelecká škola    Školská 1087    925 21    Sládkovičovo      
Praktická škola    Školská 212    925 21    Sládkovičovo      
Spojená škola    Školská 212    925 21    Sládkovičovo      
MŠ pri ZŠ    Mierové nám. 10    925 51    Šintava      
Základná škola s MŠ    Mierové nám. 10    925 51    Šintava      
Základná škola s MŠ    Komenského 133    925 52    Šoporňa      
MŠ pri ZŠ    Komenského 133    925 52    Šoporňa      
MŠ pri ZŠ s VJM    Hlavná 312    925 04    Tomášikovo      
Základná škola s MŠ VJM    Hlavná 4    925 04    Tomášikovo      
Špeciálna ZŠ int. s VJM    Kaštieľ 3    925 04    Tomášikovo      
Základná škola    Hlavná 2    925 92    Topoľnica      
Materská škola    Hlavná 8    925 92    Topoľnica      
MŠ pri ZŠ    Dunajská 940    925 42    Trstice      
MŠ pri ZŠ s VJM    Školská 1072    925 42    Trstice      
Základ.škola s MŠ s VJM    Školská 647    925 42    Trstice      
Základná škola s MŠ    Školská 647    925 42    Trstice      
Súkromné ŠSZČ    Školská 650    925 42    Trstice      
Základná škola    Hlavná 428    925 62    Váhovce      
Základná škola s VJM    Hlavná 428    925 62    Váhovce      
Materská škola    Váhovce 116    925 62    Váhovce      
Základná škola s VJM    Hlavná 888    925 32    Veľká Mača      
Základná škola    Hlavná 888    925 32    Veľká Mača      
Materská škola    Hlavná 888    925 32    Veľká Mača      
Základná škola    Š. Majora 560    925 22    Veľké Úľany      
Materská škola    Š. Majora 560    925 22    Veľké Úľany      
Materská škola s VJM    Štefana Majora 560/8    925 22    Veľké Úľany      
Základ.škola s VJM    Štefana Majora 8    925 22    Veľké Úľany      
Základná škola s MŠ    Hlavná 382    925 27    Veľký Grob      
MŠ pri ZŠ    Veľký Grob 333    925 27    Veľký Grob      
Materská škola    Nová 598    925 55    Vinohrady nad Váhom      
Základná škola    Vinohrady nad Váhom 347    925 55    Vinohrady nad Váhom      
Základná škola s VJM    Hlavná 35    925 05    Vozokany      
Materská škola s VJM    Vozokany 297    925 05    Vozokany      
Základná škola s MŠ    Zemianske Sady 162    925 54    Zemianske Sady      
MŠ pri ZŠ    Zemianske Sady 164    925 54    Zemianske Sady      
Vysoká škola v Sládkovičove    Fučíkova 269    925 21    Sládkovičovo