*
Kam do školy?
Náš portál Vám ponúka informácie z oblasti vzdelávania na Slovensku. Nájdete tu vzdelávacie zariadenia od jaslí cez štandardné školy povinnej školskej dochádzky až po alternatívne formy vzdelávania.
* 
  
Základná škola    A. Bernoláka 20    962 12    Detva      
Základná škola    Kukučínova 480/6    962 12    Detva      
Materská škola    M. R. Štefánika 908/40    962 12    Detva      
Materská škola    Nám. SNP 17    962 12    Detva      
Materská škola    Obrancov mieru 876/5    962 12    Detva      
Špec.základná škola    Obrancov mieru 879/9    962 12    Detva      
Špec.zákl.škola pre TP    Pionierska 850/13    962 12    Detva      
Základná škola    Štúrova 12    962 12    Detva      
Základná umelecká škola    Štúrova 12    962 12    Detva      
Spojená stredná škola    Štúrova 848    962 12    Detva      
Obchodná akadémia    Štúrova 848    962 12    Detva      
Stred.odborná škola    Štúrova 848    962 12    Detva      

Gymnázium v Detve, Štúrova 849, 962 12 Detva
tel.: 045/545 76 19; web: www.gymdt.edu.sk
      
Materská škola    Ul. A. Bernoláka 19    962 12    Detva      
Základná škola    Ul. Obrancov mieru 884/23    962 12    Detva      

Základná škola s MŠ Milana Kolibiara, Detvianska Huta 369, 962 06 Detvianska Huta

tel.: 045/537 63 14; e-mail: ZSMK@zoznam.sk

Materská škola    Detvianska Huta 369    962 06    Detvianska Huta      
Materská škola    Dúbravy 114    962 12    Dúbravy      
Materská škola    J. Kráľa 1615    962 05    Hriňová      
Materská škola pri ZŠ    Krivec I č. 2572    962 05    Hriňová      
Základná škola s MŠ    Krivec I. 1355    962 05    Hriňová      
Základná škola s MŠ    Školská 1575    962 05    Hriňová      
Materská škola pri ZŠ    Školská 1614    962 05    Hriňová      
Základná umelecká škola    Školská 2643    962 05    Hriňová      
Materská škola    Klokoč 25/1    962 25    Klokoč      
Materská škola pri ZŠ    Korytárky 52    962 04    Korytárky      
Základná škola s MŠ    Korytárky 52    962 04    Korytárky      
Základná škola    Kriváň 435    962 04    Kriváň      
Materská škola    Kriváň 597    962 04    Kriváň      
Materská škola    Látky 51    985 45    Látky      
Základná škola    Látky 51    985 45    Látky      
Materská škola    Podkriváň 35    985 51    Podkriváň      
Základná škola    Slatinské Lazy 112    962 25    Slatinské Lazy      
Materská škola    Stožok 224    962 12    Stožok      
Základná škola    Za zámkom 436    962 02    Vígľaš      
Materská škola    Zvolenská 130/6    962 02    Vígľaš      
Materská škola    Vígľašská Huta-Kalinka 13    962 26    Vígľašská Huta-Kalinka