*
Kam do školy?
Náš portál Vám ponúka informácie z oblasti vzdelávania na Slovensku. Nájdete tu vzdelávacie zariadenia od jaslí cez štandardné školy povinnej školskej dochádzky až po alternatívne formy vzdelávania.
* 
Materská škola s VJM    Báč 83    930 30    Báč      
Základná škola s VJM    Baka 351    930 04    Baka      
Materská škola s VJM    Baka 351    930 04    Baka      
Materská škola s VJM    Baloň 254    930 08    Baloň      
Materská škola    Blahová 126    930 52    Blahová      
Základná škola s VJM    Blatná na Ostrove 203    930 32    Blatná na Ostrove      
Materská škola s VJM    Blatná na Ostrove 204    930 32    Blatná na Ostrove      
Materská škola s VJM    Boheľov 20    929 01    Boheľov      
Základná škola s VJM    Boheľov 20    929 01    Boheľov      
Materská škola s VJM    Čakany 107    930 40    Čakany      
Materská škola pri LVS    Čakany 7    930 40    Čakany      
Základná škola pri LVS    Čakany 7    930 40    Čakany      
MŠ pri ZŠ s vjm    Čenkovce 124    930 39    Čenkovce      
Základná škola s MŠ    Čenkovce 95    930 39    Čenkovce      
Základná škola s VJM    Hlavná 258    930 08    Čiližská Radvaň      
Materská škola s VJM    Hlavná 40    930 08    Čiližská Radvaň      
Materská škola s VJM    Dobrohošť 92    930 31    Dobrohošť      
Základná škola s VJM    Hlavná 98    930 31    Dobrohošť      
Základná škola    Hlavná 27    930 14    Dolný Bar      
Základná škola s VJM    Hlavná 27    930 14    Dolný Bar      
Materská škola s VJM    Hlavná 29    930 14    Dolný Bar      
Základná škola s VJM    Hlavná 41/113    930 10    Dolný Štál      
Základná umelecká škola    Hlavná 805/113    930 10    Dolný Štál      
Reformovaná ZŠ s VJM    Hlavná 85    930 10    Dolný Štál      
Materská škola s VJM    Záhradnícka 536/20    930 10    Dolný Štál      
Materská škola s VJM    Alžbetínske nám. 323/3    929 01    Dunajská Streda      
SOŠ stavebná    Gyulu Szabóa 1    929 01    Dunajská Streda      
ŠI ako súčasť SOŠ stav.    Gyulu Szabóa 1    929 01    Dunajská Streda      
Stredná odborná škola    Gyulu Szabóa 21    929 01    Dunajská Streda      
Súkr.gymnázium s VJM    Hlavná 21    929 01    Dunajská Streda      
Základná škola s VJM    Hviezdoslavova ul. 2094/2    929 01    Dunajská Streda      
Materská škola    Jesenského ulica 910/10    929 01    Dunajská Streda      
Základná škola    Jilemnického ulica 204/11    929 01    Dunajská Streda      
Základná škola s VJM    Komenského ulica 1219/1    929 01    Dunajská Streda      
Materská škola    Komenského ulica 357/2    929 01    Dunajská Streda      

SOŠ technická, Kračanská cesta 1240/36, 929 01 Dunajská Streda
tel.: 031/552 25 89, 031/552 25 46; e-mail: soustroj.ds@zupa-tt.sk
web: www.soukracands.edu.sk

Materská škola    Nám. priateľstva 2173/27    929 01    Dunajská Streda      
Špeciálna ZŠ s VJM    Nám. SNP 187/11    929 01    Dunajská Streda      
Gymnázium Á. Vámberyho    Nám. sv. Štefana 1190/4    929 36    Dunajská Streda 
ŠJ ako súčasť GYM    Nám. sv. Štefana 1190/4    929 36    Dunajská Streda      
ŠSZČ ako s.SOŠ rozv.vid    Nám. sv. Štefana 1533/3    929 38    Dunajská Streda      
Športové gymnázium    Nám. sv. Štefana 1533/3    929 01    Dunajská Streda      
ŠI ako s. SOŠ rozv.vid.    Nám. sv. Štefana 1533/3    929 38    Dunajská Streda      
SOŠ rozv.vidieka s VJM    Nám. sv. Štefana 3    929 38    Dunajská Streda      
Špec. základná škola    Nám. sv. Štefana 3    929 01    Dunajská Streda      
Materská škola    Námestie SNP 187/11    929 01    Dunajská Streda      
Súkr. ŠK ako súč. SSOŠ    Neratovické nám. 1916/16    929 01    Dunajská Streda 
Súkr. SPV s VJM    Neratovické nám. 1916/16    929 01    Dunajská Streda      
Súkromná SOŠ s VJM    Neratovické nám. 1916/16    929 01    Dunajská Streda      
Súkromná SOŠ s VJM    Neratovické nám. 1916/16    929 01    Dunajská Streda      
Materská škola s VJM    Októbrová ulica 939/47    929 01    Dunajská Streda      
Materská škola    Ružový háj 1359/19    929 01    Dunajská Streda      
Materská škola    Rybný trh 14    929 01    Dunajská Streda      
Praktická škola s VJM    Sládkovičova 6    929 01    Dunajská Streda      
Špeciálna ZŠ a PŠ s VJM    Sládkovičova 6    929 01    Dunajská Streda      
Základná umelecká škola    Smetanov háj 283/6    929 01    Dunajská Streda      
Gymnázium    Smetanov háj 285/8    929 01    Dunajská Streda      
Základná škola    Smetanov háj 286/9    929 01    Dunajská Streda      
Materská škola    Széchenyiho ulica 1999/9    929 01    Dunajská Streda      
Základná škola s VJM    Školská ulica 936/1    929 01    Dunajská Streda      
SOŠ zdravotnícka    Športová 349/34    929 01    Dunajská Streda      
Jazyk.škola ako súč.GYM    Športová ul. 349/34    929 01    Dunajská Streda      
Cirkevná ZŠ s VJM    Trhovisko 1    929 01    Dunajská Streda      
SPV pri SSOŠ    Trhovisko 2294/15    929 01    Dunajská Streda      
Súkromná SOŠ    Trhovisko 2294/15    929 01    Dunajská Streda      
Materská škola s VJM    Dunajský Klátov 5    930 21    Dunajský Klátov      
Materská škola s VJM    Cintorínska 5    930 05    Gabčíkovo      
Základná umelecká škola    Hlavná 4    930 05    Gabčíkovo      
Základná škola s VJM    Komenského 1081/1    930 05    Gabčíkovo      
Základná škola    Komenského 1082/3    930 05    Gabčíkovo      
Materská škola s VJM    Komenského 1113    930 05    Gabčíkovo      
Materská škola    Komenského 1113    930 05    Gabčíkovo      
Základná škola s VJM    Hlavná 82    930 34    Holice      
Materská škola s VJM    Holice 35    930 34    Holice      
Materská škola s VJM    Veľká Budafa 4    930 34    Holice      
Materská škola s VJM    Čečínska Potôň č. 7    930 36    Horná Potôň      
Základná škola s VJM    Hlavná 120    930 36    Horná Potôň      
Materská škola s VJM    Horná Potôň 124    930 36    Horná Potôň      
Základná škola s VJM    Školská ulica 5    930 13    Horné Mýto      
Materská škola s VJM    Školská ulica 69    930 13    Horné Mýto      
Základná škola s VJM    Hlavná 45    930 33    Horný Bar      
Materská škola s VJM    Horný Bar 192    930 33    Horný Bar      
Materská škola s VJM    Hubice 37    930 39    Hubice      
Materská škola    Hviezdoslavov 51    930 41    Hviezdoslavov      
Základná škola    Hviezdoslavov 51    930 41    Hviezdoslavov      
Materská škola s VJM    Ďatelinná 544/8    930 21    Jahodná      
Základná škola s VJM    Záhradná 202    930 21    Jahodná      
Materská škola s VJM    Janíky-Dolné 78    930 39    Janíky      
Materská škola s VJM    Hlavná 106    930 09    Jurová      
Základná škola s VJM    Jurová 134    930 09    Jurová      
Materská škola s VJM    Hlavná 35    930 07    Kľúčovec      
Materská škola s VJM    Kostolné Kračany 475    930 03    Kostolné Kračany      
Základná škola s VJM    Šipošovské 514    930 03    Kostolné Kračany      
MŠ ako súčasť ZŠ s VJM    Kráľovičove Kračany 71    930 03    Kráľovičove Kračany 
ZŠ s MŠ s VJM    Kráľovičove Kračany 75    930 03    Kráľovičove Kračany      
Základná škola s VJM    Kútniky 644    929 01    Kútniky      
Materská škola s VJM    Kútniky 644    929 01    Kútniky      
Materská škola    Kvetoslavov 264    930 41    Kvetoslavov      
Základná škola    Kvetoslavov 266    930 41    Kvetoslavov      
Materská škola    Lehnice 119    930 37    Lehnice      
Základná škola s VJM    Školská 116    930 37    Lehnice      
Špec. základná škola    Školská 116    930 37    Lehnice      
Základná škola    Školská 840    930 37    Lehnice      
Materská škola s VJM    Hlavná 126    930 03    Lúč na Ostrove      
Základná škola s VJM    Hlavná 126    930 03    Lúč na Ostrove      
Základná škola s VJM    Hlavná 23    930 14    Mad      
Materská škola s VJM    Hlavná 23    930 14    Mad      
Materská škola s VJM    Hlavná 256    929 01    Malé Dvorníky      
Základná škola s VJM    Malé Dvorníky 277    929 01    Malé Dvorníky      
Materská škola s VJM    Hlavná 203    930 07    Medveďov      
Materská škola s VJM    Mierovo 22    930 41    Mierovo      
Základná škola s VJM    Mierovo 22    930 41    Mierovo      
Materská škola s VJM    Železničná 98    930 35    Michal na Ostrove      
Základná škola s VJM    Železničná 98    930 35    Michal na Ostrove      
Základná škola s VJM    Hlavná 118    930 06    Ňárad      
Materská škola s VJM    Ňárad 119    930 06    Ňárad      
Základná škola s VJM    Nový Život 1    930 38    Nový Život      
Materská škola s VJM    Nový Život 144    930 38    Nový Život      
Materská škola s VJM    Nový Život-Tonkovce 486    930 38    Nový Život      
Materská škola s VJM    Hlavná 19    930 12    Ohrady      
Základná škola s VJM    Ohrady 20    930 12    Ohrady      
Spojená škola    Gorkého 4/90    930 28    Okoč      
Základná škola s VJM    Hlavná 509/22    930 28    Okoč      
Materská škola s VJM    Nám. SNP 856/1    930 28    Okoč      
Materská škola s VJM    Gorkého 2    930 28    Okoč - Opatovský Sokolec      
Odborné učilište s VJM    Gorkého 90/4    930 28    Okoč - Opatovský Sokolec      
Základná škola s MŠ VJM    Hlavná 193    930 02    Orechová Potôň      
MŠ pri ZŠ s VJM    Hlavná 193    930 02    Orechová Potôň      
Základná škola    Hlavná 193    930 02    Orechová Potôň      
Základná škola s VJM    Padáň 289    929 01    Padáň      
Materská škola s VJM    Padáň 289    929 01    Padáň      
MŠ pri ZŠ s VJM    Pataš 228    929 01    Pataš      
Základná škola s MŠ VJM    Pataš 228    929 01    Pataš      
Materská škola s VJM    Potônske Lúky 41    930 52    Potônske Lúky      
Základná škola s VJM    Potônske Lúky 41    930 52    Potônske Lúky      
Materská škola s VJM    Povoda 75    929 01    Povoda      
Základná škola s VJM    Rohovce 106    930 30    Rohovce      
Materská škola s VJM    Rohovce 107    930 30    Rohovce      
Materská škola    Dunajská 33    931 01    Šamorín      
Materská škola    Gazdovský rad 37    931 01    Šamorín      
Základná škola M.Bela    Kláštorná 4    931 01    Šamorín      
Materská škola s VJM    Mliečno 108    931 01    Šamorín      
Základná škola s VJM    Mliečno 124    931 01    Šamorín      
Základná umelecká škola    Parková 4    931 01    Šamorín      
Materská škola    Poľovnícka 5    931 01    Šamorín      
Špeciálna ZŠ s VJM    Pomlejská cesta 1    931 01    Šamorín      
Špec. základná škola    Pomlejská cesta 1    931 01    Šamorín      
Základná škola s VJM    Rybárska 1093/2    931 01    Šamorín      
Gymnázium M.R.Štefánika    Slnečná 2    931 01    Šamorín      
ŠJ ako súčasť GYM    Slnečná 2    931 01    Šamorín      
Gymnáz.I.Madácha s VJM    Slnečná 2    931 01    Šamorín      
ZŠ pri liečebnom ústave    Šamorín - Čilistov 62    931 01    Šamorín      
Špec.MŠ pri lieč.ústave    Šamorín - Čilistov 62    931 01    Šamorín      
Jasle a Materská škola - Anjelská záhrada   Stará cesta 3 (71B)   93101 Šamorín
Materská škola s VJM    Školská 14    931 01    Šamorín      
Materská škola    Školská 14    931 01    Šamorín      
Materská škola    Ulica Márie 682    931 01    Šamorín      
Materská škola    Veterná 496/21    931 01    Šamorín      

Súkromná Hotelová akadémia SD Jednota, Vinohradská 48, 931 01 Šamorín
tel.: 031/562 24 15; e-mail: sekretariat@hasossamorin.edu.sk;
web: www.hasossamorin.edu.sk
      
Súkromná SOŠ SD Jednota, Vinohradská 48, 931 01 Šamorín      
tel.: 031/562 24 15; e-mail: sekretariat@hasossamorin.edu.sk;
web: www.hasossamorin.edu.sk

Materská škola s VJM    Štvrtok na Ostrove 356    930 40    Štvrtok na Ostrove      
Základná škola    Štvrtok na Ostrove 416    930 40    Štvrtok na Ostrove      
Základná škola s VJM    Štvrtok na Ostrove 416    930 40    Štvrtok na Ostrove      

Základná škola s VJM, Hlavná 115, 930 11 Topoľníky
e-mail: skola@zstopolniky.edu.sk; web: www.zstopolniky.sk
      
Materská škola s VJM    Pionierska 20    930 11    Topoľníky      
MŠ ako súčasť ZŠ s VJM    Nám. Ľ. Kossutha 500/4    930 13    Trhová Hradská      
Zákl.škola s MŠ s VaVJM    Školská 492    930 13    Trhová Hradská      
Základná škola s VJM    Trstená na Ostrove 128    930 09    Trstená na Ostrove      
Materská škola s VJM    Trstená na Ostrove 128    930 09    Trstená na Ostrove      
Materská škola    Veľká Paka 253    930 51    Veľká Paka      
Základná škola    Veľká Paka 253    930 51    Veľká Paka      
Základná škola s VJM    Veľké Blahovo 149    930 01    Veľké Blahovo      
Materská škola s VJM    Veľké Blahovo 98    930 01    Veľké Blahovo      
Obchodná akadémia    Bratislavská 38    932 01    Veľký Meder      
Gymnáz.M.Korvína s VJM    Bratislavská 38    932 12    Veľký Meder      
Základná škola s VJM    Bratislavská 622/38    932 01    Veľký Meder      
Špec. základná škola    Dunajská 51    932 01    Veľký Meder      
Materská škola    Nám. Bélu Bartóka 495/18    932 01    Veľký Meder      

Základná škola J. A. Komenského, Nám. B. Bartóka 497/20, 932 01 Veľký Meder
tel.: 031/555 23 23; e-mail: riaditelka@zsvmeder.edu.sk

Základná umelecká škola    Železničná 16    932 01    Veľký Meder      
Materská škola s VJM    Železničná 7    932 01    Veľký Meder      
Materská škola s VJM    Hlavná 88    930 02    Vieska      
Materská škola s VJM    Vojka nad Dunajom 219    930 31    Vojka nad Dunajom      
Základná škola s VJM    Školská 204    930 25    Vrakúň      
Materská škola s VJM    Vrakúň 471    930 25    Vrakúň      
Základná škola s VJM    Malá 231    930 16    Vydrany      
Základná škola    Malá 231    930 16    Vydrany      
Materská škola s VJM    Vydrany 314    930 16    Vydrany      
Základná umelecká škola    Čakanská cesta 3    930 39    Zlaté Klasy      
Špec. základná škola    Čakanská cesta 800/1    930 39    Zlaté Klasy      
Základná škola    Hlavná 25    930 39    Zlaté Klasy      
Materská škola    Poľná cesta 3    930 39    Zlaté Klasy      
Materská škola    Školská 4    930 39    Zlaté Klasy      
Základná škola s VJM    Školská 784/8    930 39    Zlaté Klasy      
Súkromná SOŠ    Trhovisko 776/1    930 39    Zlaté Klasy