*
Kam do školy?
Náš portál Vám ponúka informácie z oblasti vzdelávania na Slovensku. Nájdete tu vzdelávacie zariadenia od jaslí cez štandardné školy povinnej školskej dochádzky až po alternatívne formy vzdelávania.
* 
Materská škola pri ZŠ    Dlhá nad Oravou 110    027 55    Dlhá nad Oravou      
Základná škola s MŠ    Dlhá nad Oravou 110    027 55    Dlhá nad Oravou      
Gymnázium P.O.Hviezdos.    Hviezdoslavovo nám. 18    026 24    Dolný Kubín      
Materská škola    Chočská 1585/29    026 01    Dolný Kubín      
Základná škola    Kohútov sad 1752/4    026 01    Dolný Kubín      
Stredná odborná škola    M. Hattalu 2149    026 01    Dolný Kubín      
Spojená škola    Matuškova 1631    026 01    Dolný Kubín      
Základná umelecká škola    Matúškova 1632/5    026 01    Dolný Kubín      
Materská škola    Na Sihoti 1163/35    026 01    Dolný Kubín      
Materská škola    Nám. slobody 1270/5    026 01    Dolný Kubín      
Základná umelecká škola    Nám. slobody 1271/6    026 01    Dolný Kubín      
MŠ pri zdrav. zariad.    Nemocničná 1944/4    026 01    Dolný Kubín      
ZŠ s MŠ pri ZZ    Nemocničná 1944/4    026 01    Dolný Kubín      
Súkromné gymnázium    Nemocničná 2    026 01    Dolný Kubín      
Stredná odborná škola    Nemocničná 2    026 01    Dolný Kubín      
Materská škola    Obrancov mieru 1775/16    026 01    Dolný Kubín      
Súkromná ZŠ s MŠ    Obrancov mieru č. 1779    026 01    Dolný Kubín      
Súkromná materská škola    Obrancov mieru č. 1779    026 01    Dolný Kubín      
Materská škola    Odbojárov 1962/16    026 01    Dolný Kubín      
Materská škola pri ZŠ    Okružná 2062/25    026 01    Dolný Kubín      
ZŠ s MŠ A. Radlinského    Okružná 2062/25    026 01    Dolný Kubín      
Stredná odborná škola    Pelhřimovská 10    026 80    Dolný Kubín      
Obchodná akadémia    Radlinského 1725/55    026 36    Dolný Kubín      
Základná škola    SNP 1199/36    026 01    Dolný Kubín      
Súkromná SOŠ    SNP 1202/14    026 01    Dolný Kubín      
Základná škola    Ul. Martina Hattalu 2151    026 01    Dolný Kubín      
Cirkevné gymnázium    Ul. Okružná 2026/25    026 01    Dolný Kubín      
Materská škola    Záskalická 2053/5    026 01    Dolný Kubín      
Základná škola s MŠ    Komenského 279/32    026 01    Dolný Kubín - Kňažia      
Materská škola pri ZŠ    Komenského 279/32    026 01    Dolný Kubín - Kňažia      
Stredná odborná škola    Jelšavská 404    026 01    Dolný Kubín-Kňažia      
Materská škola    Horná Lehota 79    027 41    Horná Lehota      
Materská škola pri ZŠ    Chlebnice 133    027 55    Chlebnice      
Základná škola s MŠ    Chlebnice 134    027 55    Chlebnice      

SOŠ technická, Hrádok 226, 027 53 Istebné
tel.: 043/589 13 78, 043/589 11 11, 043/589 12 64; e-mail: skola@spsi.sk
web: www.spsi.sk

Materská škola pri ZŠ    Istebné č. 152    027 53    Istebné      
Základná škola s MŠ    Ul. Školská č. 143    027 53    Istebné      
Materská škola    Kraľovany 93    027 51    Kraľovany      
Základná škola s MŠ    Krivá 136    027 55    Krivá      
Materská škola pri ZŠ    Krivá 167    027 55    Krivá      
Základná škola s MŠ    Malatiná 70    026 01    Malatiná      
Materská škola pri ZŠ    Malatiná 70    026 01    Malatiná      
Materská škola    č. 122    026 01    Medzibrodie nad Oravou      
Materská škola    Oravská Poruba 46    027 54    Oravská Poruba      
Základná škola    Oravský Podzámok 36    027 41    Oravský Podzámok      
Materská škola    Pod Kýčerou 263    027 41    Oravský Podzámok      
Základná škola s MŠ    Párnica 86    027 52    Párnica      
Materská škola pri ZŠ    Párnica 86    027 52    Párnica      
Materská škola    Pribiš 139    027 41    Pribiš      
Materská škola pri ZŠ    Pucov 112    026 01    Pucov      
Základná škola s MŠ    Pucov 112    026 01    Pucov      
Materská škola    Sedliacka Dubová 31    027 55    Sedliacka Dubová      
Materská škola    Veličná 123    027 54    Veličná      
Materská škola pri ZŠ    Vyšnokubínska 135/35    027 01    Vyšný Kubín      
Základná škola s MŠ    Vyšnokubínska 135/35    027 01    Vyšný Kubín      
Základná škola    Stred 122    027 05    Zázrivá      
Materská škola    Stred 172    027 05    Zázrivá      
Základná škola s MŠ    Žaškov 219    027 21    Žaškov      
Materská škola pri ZŠ    Žaškov 219    027 21    Žaškov