*
Kam do školy?
Náš portál Vám ponúka informácie z oblasti vzdelávania na Slovensku. Nájdete tu vzdelávacie zariadenia od jaslí cez štandardné školy povinnej školskej dochádzky až po alternatívne formy vzdelávania.
*      
Obchodná akadémia    17. novembra 2701    022 01    Čadca      
Stredná odborná škola    A. Hlinku 1336    022 01    Čadca      
Materská škola    Fraňa Kráľa 1707    022 01    Čadca      
Materská škola pri ZŠ    Horelica 429    022 01    Čadca      
Základná škola s MŠ    Horelica 429    022 01    Čadca      
Stredná odborná škola    Horná 137    022 01    Čadca      
PaSA sv. M. Goretti    Horná 137    022 01    Čadca      
Materská škola    Hurbanova 1155    022 04    Čadca      
Materská škola    Janka Kráľa 2392    022 01    Čadca      
Základná umelecká škola    M. R. Štefánika 2007    022 01    Čadca      
Základná škola    M. R. Štefánika 2007    022 01    Čadca      
Materská škola    Milošová 445    022 01    Čadca      
Základná škola    Milošová u Prívary 477    022 01    Čadca      
Stredná odborná škola    Okružná 693    022 01    Čadca      
Základná škola pri ZZ    Palárikova 2311    022 01    Čadca      
Spojená škola    Palárikova 2758    022 01    Čadca      
Materská škola pri ZŠ    Podzávoz 2739    022 01    Čadca      
Základná škola s MŠ    Podzávoz 2739    022 01    Čadca      
Základná škola    Rázusova 2260    022 01    Čadca      
Materská škola    SNP 742    022 04    Čadca      
Základná umelecká škola    Školská 945    022 01    Čadca      
Stredná odborná škola    Ul. 17. novembra 2579    022 01    Čadca      
Základná škola    Ulica Komenského 752    022 04    Čadca      
Materská škola    Ústredie 169    023 13    Čierne      
Základná škola    Ústredie 183    023 13    Čierne      
Základná škola s MŠ    Vyšný Koniec 969    023 13    Čierne      
Materská škola pri ZŠ    Vyšný Koniec 969    023 13    Čierne      
Materská škola pri ZŠ    Dlhá nad Kysucou 201    023 54    Dlhá nad Kysucou      
Základná škola s MŠ    Dlhá nad Kysucou 201    023 54    Dlhá nad Kysucou      
Základná škola    Dunajov 235    023 02    Dunajov      
Materská škola    Dunajov 266    023 02    Dunajov      
Materská škola    Hlavice 542    023 22    Klokočov      
Základná škola    Ustredie 976    023 22    Klokočov      
Základná škola s MŠ    Klubina 157    023 04    Klubina      
Materská škola pri ZŠ    Klubina 157    023 04    Klubina      
Materská škola    Korňa 720    023 21    Korňa      
Základná škola    Ústredie 503    023 21    Korňa      

Základná škola s MŠ, Kalinovská 431, 023 02 Krásno nad Kysucou
tel.: 041/438 52 79; e-mail: ZS.Kalinov.Z@zoznam.sk; web: www.zskalkrakys.edu.sk

Materská škola pri ZŠ    Kalinovská 431    023 02    Krásno nad Kysucou      
Stredná odborná škola    Krásno nad Kysucou 1642    023 02    Krásno nad Kysucou 
Materská škola    Lesnícka 1370    023 02    Krásno nad Kysucou      
Základná škola    m. č. Michalkov 613    023 02    Krásno nad Kysucou      
Základná škola    Mládežnícka 1343    023 02    Krásno nad Kysucou      
Základná umelecká škola    Slov.národ.povstania 167    023 02  Krásno nad Kysucou 
Materská škola    Makov 146    023 56    Makov      
Základná škola    Makov 264    023 56    Makov      
Materská škola pri ZŠ    Nová Bystrica 685    023 05    Nová Bystrica      
Základná škola s MŠ    Nová Bystrica 686    023 05    Nová Bystrica      
Materská škola pri ZŠ    Vychylovka 687    023 05    Nová Bystrica      
Základná škola s MŠ    Vychylovka 687    023 05    Nová Bystrica      
Základná škola s MŠ    Polgrúň 464    023 52    Olešná      
Materská škola pri ZŠ    Rovňany 618    023 52    Olešná      
Základná škola    Nižný Koniec 1374    023 01    Oščadnica      
Materská škola    Píla 22    023 01    Oščadnica      
Materská škola    Ústredie 1579    023 01    Oščadnica      
Základná škola    Ústredie 760    023 01    Oščadnica      
Základná škola    Podvysoká 307    023 57    Podvysoká      
Materská škola    Podvysoká 354    023 57    Podvysoká      
Základná škola s MŠ    Radôstka 168    023 04    Radôstka      
Materská škola pri ZŠ    Radôstka 168    023 04    Radôstka      
Materská škola    Fojstvo 1253    023 51    Raková      
Materská škola    Korcháň 1070    023 51    Raková      
Cirk. ZŠ J. Palárika    Raková 705    023 51    Raková      
Základná škola    Raková 950    023 51    Raková      
Základná škola    Trstená 475    023 51    Raková      
Základná škola s MŠ    Kudlov 781    023 14    Skalité      
Materská škola pri ZŠ    Kudlov 781    023 14    Skalité      
Základná škola    Skalité č.729    023 14    Skalité      
Materská škola    Ústredie 632    023 14    Skalité      
Materská škola pri ZŠ    Salajna 118    023 04    Stará Bystrica      
Základná škola s MŠ    Stará Bystrica 680    023 04    Stará Bystrica      
Materská škola    Staškov 364    023 53    Staškov      
Základná škola    Staškov 502    023 53    Staškov      
Základná škola    Svrčinovec 336    023 12    Svrčinovec      
Materská škola    Svrčinovec 856    023 12    Svrčinovec      
Základná škola    Bukovina 305    023 54    Turzovka      

Gymnázium, Ľ. Štúra 35, 023 54 Turzovka

tel.: 041/435 36 33, 041/433 36 68-9; e-mail: gymtu@stonline.sk;
web: http://gturzovka.edupage.org

Základná umelecká škola    M. R. Štefánika 355    023 54    Turzovka      
Špec. ZŠ int.sv. Jozefa    R. Jašíka 219    023 54    Turzovka      
Prakt. škola sv. Jozefa    R. Jašíka 219    022 01    Turzovka      
Špec. základná škola    Stred 39    023 54    Turzovka      
Materská škola    Šárky 463    023 54    Turzovka      
Základná škola    Horný Kelčov 658    023 55    Vysoká nad Kysucou      
Materská škola    Vysoká nad Kysucou 287    023 55    Vysoká nad Kysucou      
Základná škola    Vysoká nad Kysucou 316    023 55    Vysoká nad Kysucou      
Materská škola    Zákopčie 888    023 11    Zákopčie      
Základná škola    Zákopčie 957    023 11    Zákopčie      
Materská škola pri ZŠ    Zborov nad Bystricou 201    023 03    Zborov nad Bystricou 
Základná škola s MŠ    Zborov nad Bystricou 604    023 03    Zborov nad Bystricou