*
Kam do školy?
Náš portál Vám ponúka informácie z oblasti vzdelávania na Slovensku. Nájdete tu vzdelávacie zariadenia od jaslí cez štandardné školy povinnej školskej dochádzky až po alternatívne formy vzdelávania.
* 
Materská škola    Dostojevského 933/5    014 01    Bytča      
Základná škola    Eliáša Lániho 261/7    014 01    Bytča      
Materská škola    Hurbanova 5    014 01    Bytča      
Materská škola    m. č. Hliník n.Váhom 167    014 01    Bytča      
Materská škola    m. č. Hrabové 89    014 01    Bytča      
Materská škola    m. č. Pšurnovice 176    014 01    Bytča      
Špeciálna zákl.škola i.    Mičurova 364/1    014 01    Bytča      
Základná škola    Mieru 18    014 01    Bytča      
Gymnázium    Štefánikova 219/4    014 01    Bytča      
Súkr. jazyková škola    Ul. S. Bíroša 660    014 01    Bytča      
Základná umelecká škola    Zámok 105    014 01    Bytča      
Základná škola s MŠ    Hlboké n. /V. 124    014 01    Hlboké nad Váhom      
Materská škola pri ZŠ    Hlboké nad Váhom 218    014 01    Hlboké nad Váhom      
Materská škola pri ZŠ    Hvozdnica 66    013 56    Hvozdnica      
Základná škola s MŠ    Hvozdnica 66    013 56    Hvozdnica      
Materská škola pri ZŠ    Jablonové 118    013 52    Jablonové      
Materská škola pri ZŠ    Kolárovice 61    013 54    Kolárovice      
Základná škola s MŠ    Kolárovice 62    013 54    Kolárovice      
Základná škola s MŠ    Kotešová 378    013 61    Kotešová      
Materská škola pri ZŠ    Kotešová 505    013 61    Kotešová      
Materská škola    Maršová - Rašov 1    013 51    Maršová - Rašov      
Materská škola pri ZŠ    Petrovice 447    013 53    Petrovice      
Základná škola s MŠ    Ústredie 72    013 53    Petrovice      
Materská škola    Bajzova 152    013 51    Predmier      
Základná škola    Bajzova 2    013 51    Predmier      
Základná škola s MŠ    Súľov - Hradná 64    013 52    Súľov - Hradná      
Materská škola pri ZŠ    Súľov 114    013 52    Súľov - Hradná      
Materská škola pri ZŠ    Štiavnik 1148    013 55    Štiavnik      
Základná škola s MŠ    Štiavnik 177    013 55    Štiavnik      

Základná škola, Ivor 1422, 013 62 Veľké Rovné
tel.: 041/558 22 28; e-mail: skola@ivor.sk; web: www.zsivor.sk

Materská škola pri ZŠ    Ústredie 8    013 62    Veľké Rovné      
Základná škola s MŠ    Veľké Rovné 302    013 62    Veľké Rovné