*
Kam do školy?
Náš portál Vám ponúka informácie z oblasti vzdelávania na Slovensku. Nájdete tu vzdelávacie zariadenia od jaslí cez štandardné školy povinnej školskej dochádzky až po alternatívne formy vzdelávania.
* 
Materská škola    Baďan 11    969 75    Baďan      
Základná škola s MŠ    Banská Belá 315    966 15    Banská Belá      
Materská škola pri ZŠ    Banská Belá 55    966 15    Banská Belá      
Gymnázium A.Kmeťa    A.Gwerk.-Göllnerovej 6    969 17    Banská Štiavnica      
SPŠ S.Stankovianskeho    Akademická 13    969 01    Banská Štiavnica      
SPŠ S.Mikovíniho    Akademická 13    969 01    Banská Štiavnica      
Stredná lesnícka škola    Akademická 16    969 01    Banská Štiavnica      
SOP - Školské lesy    Akademická 16    969 01    Banská Štiavnica      
Materská škola    Bratská 9/1492    969 01    Banská Štiavnica      
Súkromná materská škola    Dolná ružová 22    969 01    Banská Štiavnica      
Súkromná HA    Drieňová 12    969 16    Banská Štiavnica      
SOŠ lesnícka    E. M. Šoltésovej 5    969 01    Banská Štiavnica      

Spoj. katolícka škola sv. F. Assiského, Kammerhofská 1, 969 01 Banská Štiavnica
tel.: 045/692 10 50; e-mail: kancelaria@gymkambs.edu.sk; web: www.katgymbs.sk

Základná škola    Ludvíka Svobodu 40    969 01    Banská Štiavnica      
Materská škola    Mierová 2    969 01    Banská Štiavnica      
Materská škola    Nám. padlých hrdinov 2    969 03    Banská Štiavnica      
Základná umelecká škola    Nám. sv. Trojice 4    969 01    Banská Štiavnica      
Špec.základná škola    Novozámocká 11    969 01    Banská Štiavnica      
Základná škola    P. Dobšinského 17    969 01    Banská Štiavnica      
Cirk. základná škola    Radničné nám. 14    969 01    Banská Štiavnica      
SOŠ obchodu a služieb    Špitálska 4    969 01    Banská Štiavnica      
Materská škola    Ul. 1. mája 4    969 01    Banská Štiavnica      
Materská škola    Ilija 151    969 03    Ilija      
Súkromá ŠvP    Počúvadlianske Jazero 43    969 01    Počúvadlo      
Materská škola    Podhorie 85    969 82    Podhorie      
Materská škola pri ZŠ    Prenčov 183    969 73    Prenčov      
Základná škola s MŠ    Prenčov 203    969 73    Prenčov      
Materská škola pri ZŠ    Svätý Anton 43    969 72    Svätý Anton      
Základná škola s MŠ    Svätý Anton 47    969 72    Svätý Anton      
Základná škola s MŠ    Štiavnické Bane 128    969 81    Štiavnické Bane      
Materská škola pri ZŠ    Štiavnické Bane 128    969 81    Štiavnické Bane