*
Kam do školy?
Náš portál Vám ponúka informácie z oblasti vzdelávania na Slovensku. Nájdete tu vzdelávacie zariadenia od jaslí cez štandardné školy povinnej školskej dochádzky až po alternatívne formy vzdelávania.
* 
Základná škola    Hlavná 278    976 64    Bacúch      
Materská škola    Hlavná 278    976 64    Bacúch      
Materská škola    Beňuš 248    976 64    Beňuš      
Základná škola    Beňuš 250    976 64    Beňuš      
Materská škola    Braväcovo 195    976 64    Braväcovo      
Materská škola pri ZŠ    Boženy Němcovej 17    977 01    Brezno      
Materská škola pri ZŠ    Dr. Clementisa 3    977 01    Brezno      
Materská škola pri ZŠ    Hradby 9    977 01    Brezno      
Základná umelecká škola    Krčulova 21    977 01    Brezno      
Spojená škola    Laskomerského 3    977 47    Brezno      
Stred.priemyselná škola    Laskomerského 3    977 01    Brezno      
Základná škola s MŠ    Máj.povst.čes.ľudu 35    977 03    Brezno      
Materská škola pri ZŠ    Máj.povst.čes.ľudu 35    977 01    Brezno      
Hotelová akadémia    Malinovského 1    977 01    Brezno      
Obchodná akadémia    Malinovského 1    977 01    Brezno      
SOŠ    Mládežnícka 3    977 01    Brezno      
Stred. odborná škola    Mládežnícka 3    977 01    Brezno      
Materská škola pri ZŠ    Nálepkova 50    977 01    Brezno      
Základná škola s MŠ    Pionierska 2    977 01    Brezno      
Základná škola s MŠ    Pionierska 4    977 01    Brezno      
Súkr.ped.a soc.akadémia    Školská 5    977 01    Brezno      
Gymnázium J.Chalupku    Štúrova 13    977 01    Brezno      
Špec.základná škola    Záhradná 2    977 01    Brezno      
Základná škola    Dobroč, Jilemnického 746/    976 52    Čierny Balog      
Špec.základná škola    Hlavná 236/67    976 52    Čierny Balog      
Materská škola    Hlavná 249/50    976 52    Čierny Balog      
Základná škola    Jánošovka, Školská 511/2    976 52    Čierny Balog      
Základná škola    Krám, Bexel 1266/32    976 52    Čierny Balog      
Materská škola    Krám, Bexeľ 1266/32    976 52    Čierny Balog      
Materská škola    Družstevná 1702/8    976 52    Čierny Balog - Dobroč      
Materská škola pri ZŠ    Dolná Lehota 160    976 98    Dolná Lehota      
Základná škola s MŠ    Dolná Lehota 161    976 98    Dolná Lehota      
Materská škola    Hronská 104/15    976 68    Heľpa      
Základná škola    Školská 604/17    976 68    Heľpa      
Základná umelecká škola    Ul. Partizánska 362/36    976 68    Heľpa      
Materská škola    Horná Lehota 65    976 51    Horná Lehota      
Základná škola    Horná Lehota 65    976 51    Horná Lehota      
Materská škola    29. augusta 64    976 45    Hronec      
Základná škola    Partizánska cesta 407    976 75    Jasenie      
Materská škola    Partizánska cesta 74    976 75    Jasenie      
Základná škola s MŠ    Lom nad Rimavicou 3    976 53    Lom nad Rimavicou      
Materská škola pri ZŠ    Lom nad Rimavicou 3    976 53    Lom nad Rimavicou      
Materská škola    Hrable 1    976 57    Michalová      
Materská škola    Mýto pod Ďumbierom 283    976 44    Mýto pod Ďumbierom      
Základná škola    Mýto pod Ďumbierom 284    976 44    Mýto pod Ďumbierom      
Základná škola s MŠ    Školská 35    976 97    Nemecká      
Materská škola pri ZŠ    Školská 35    976 97    Nemecká      
Súkromné gymnázium    Družby 554/64    976 81    Podbrezová      
Súkromná SOŠ hutnícka    Družby 554/64    976 81    Podbrezová      
Materská škola    Kolkáreň 40    976 81    Podbrezová      
Základná škola    Kolkáreň 7/12    976 81    Podbrezová      
Materská škola    Štiavnička 32    976 81    Podbrezová      
Materská škola    Dolná 484/1    976 98    Podbrezová- Lopej      
Materská škola    Kpt. Nálepku 260    976 69    Pohorelá      
Základná škola    kpt. Nálepku 260    976 69    Pohorelá      
Základná škola    Hlavná 1    976 56    Pohronská Polhora      
Základná umelecká škola    Hlavná 1    976 56    Pohronská Polhora      
Materská škola    Hlavná 141    976 56    Pohronská Polhora      
Základná umelecká škola    Cesta osloboditeľov 8    976 66    Polomka      
Materská škola    Komenského 31    976 66    Polomka      
Základná škola    Komenského 34    976 66    Polomka      
Špec.základná škola    Štúrova 60    976 66    Polomka      
Materská škola pri ZŠ    Školská 418    976 63    Predajná      
Základná škola s MŠ    Školská 418    976 63    Predajná      
Materská škola    J. Bottu 129    976 71    Šumiac      
Základná škola    Kráľovohoľská 413    976 71    Šumiac      
Materská škola    Telgárt 154    976 73    Telgárt      
Základná škola    Telgárt 68    976 73    Telgárt      
Základná škola    Októbrová 16    976 46    Valaská      
Špec.zákl.škola inter.    Švermova 1    976 46    Valaská      
Praktická škola    Švermova 1    976 46    Valaská      
Odborné učilište inter.    Švermova 1    976 46    Valaská      
Špec.mater.škola inter.    Švermova 1    976 46    Valaská      
Materská škola    Švermova 8    976 46    Valaská      
Základná umelecká škola    Záhradná 1    976 46    Valaská      
Stred.škola podnikania    Strojárenská 22    976 46    Valaská-Piesok      
Materská škola    Vaľkovňa    976 69    Vaľkovňa      
Materská škola    Hviezdoslavova 2    976 67    Závadka nad Hronom      
Základná škola    Hviezdoslavova 30    976 67    Závadka nad Hronom