*
Kam do školy?
Náš portál Vám ponúka informácie z oblasti vzdelávania na Slovensku. Nájdete tu vzdelávacie zariadenia od jaslí cez štandardné školy povinnej školskej dochádzky až po alternatívne formy vzdelávania.
* 
Materská škola    5. apríla 12    957 01    Bánovce nad Bebravou      
Materská škola    9. mája 596/3    957 01    Bánovce nad Bebravou      
Základná škola    Duklianska 1    957 01    Bánovce nad Bebravou      
Spojená škola    Farská 7    957 01    Bánovce nad Bebravou      

Základná škola, Gorazdova 1319/6, 957 04 Bánovce nad Bebravou
tel.: 038/760 29 06; web:  www.zsgorazdovabn.edupage.sk

Materská škola    Hollého 1246/1    957 01    Bánovce nad Bebravou      
Základná škola    J. A. Komenského 1290/1    957 04    Bánovce nad Bebravou      
Materská škola    J. A. Komenského 1318/4    957 04    Bánovce nad Bebravou      
Materská škola    J. C. Hronského 1289/2    957 04    Bánovce nad Bebravou      
Materská škola    m. č. Horné Ozorovce 28    957 03    Bánovce nad Bebravou      
Základná umelecká škola    Novomeského 3    957 04    Bánovce nad Bebravou      
Základná škola    Partizánska 6    957 01    Bánovce nad Bebravou      
SOŠ    Partizánska 76    957 01    Bánovce nad Bebravou      
SOŠ Juraja Ribaya    Partizánska 76    957 01    Bánovce nad Bebravou      
Špeciálna základ. škola    Radlinského 1605    957 01    Bánovce nad Bebravou      
Materská škola    Radlinského 1668/10    957 01    Bánovce nad Bebravou      

Gymnázium Janka Jesenského, Radlinského 665/2, 957 01 Bánovce nad Bebravou
tel.: 038/760 31 60, 038/760 28 52, 0915 783 234, 0910 951 204
e-mail: info@gymbn.tsk.sk; web: www.gymradbn.sk    

Základná škola    Školská 1123/29    957 01    Bánovce nad Bebravou      
Špeciál.MŠ-ZŠInaruš.kom    Brezolupy 30    957 01    Brezolupy      
ZŠ int.žiaci s naruš.kom    Brezolupy 30    957 01    Brezolupy      
Materská škola    Dežerice 101    957 03    Dežerice      
Materská škola    Dolné Naštice 135    957 01    Dolné Naštice      
Materská škola pri ZŠ    Dvorec 63    956 55    Dvorec      
Základná škola s MŠ    Dvorec 63    956 55    Dvorec      
Materská škola    Horné Naštice 75    956 41    Horné Naštice      
Materská škola    Krásna Ves 141    956 53    Krásna Ves      
Materská škola    Kšinná 237    956 43    Kšinná      
Materská škola    Malá Hradná 104    956 54    Malá Hradná      
Materská škola    Nedašovce 185    956 35    Nedašovce      
Materská škola    Pečeňany 92    956 36    Pečeňany      
Základná škola    Podlužany 36    956 52    Podlužany      
Materská škola    Podlužany 36    956 52    Podlužany      
Materská škola    Prusy 177    957 03    Prusy      
Základná škola    Ruskovce 56    956 54    Ruskovce      
Materská škola    Ruskovce 57    956 54    Ruskovce      
Základná škola    Rybany 355    956 36    Rybany      
Materská škola    Rybany 357    956 36    Rybany      
Materská škola pri ZŠ    Slatina nad Bebravou 154    956 53    Slatina nad Bebravou 
Základná škola s MŠ    Slatina nad Bebravou 154    956 53    Slatina nad Bebravou      
Materská škola    Šišov 156    956 38    Šišov      
Základná škola    Šišov 74    956 38    Šišov      
Materská škola    Timoradza 2    956 52    Timoradza      

Základná škola s MŠ, SNP 5, 956 41 Uhrovec
e-mail: skola@zsuhrovec.edu.sk; web: www.zsuhrovec.edu.sk, http://novinky.uhrovcan.sk

Materská škola pri ZŠ    SNP 5    956 41    Uhrovec      
Materská škola    Veľké Držkovce 179    956 54    Veľké Držkovce      
Materská škola    Veľké Hoste 173    956 38    Veľké Hoste      
Materská škola    Zlatníky 62    956 37    Zlatníky      
Základná škola    Zlatníky 62    956 37    Zlatníky      
Materská škola    Žitná - Radiša 4    956 42    Žitná - Radiša