*
Súkromná ZŠ s MŠ Montessori, Zlatohorská 18, Bratislava-Lamač
*
ZŠ Sokolíkova ul.2, 841 01 Bratislava
*
ZŠ Dr. Milana Hodžu s MŠ Palisády, Škarniclova 1, 81101 Bratislava 
*
Cirkevná základná škola Narnia, Beňadická 38, 851 06 Bratislava
*
 
Materská škola pri ZŠ    Ul. 1. mája 1    900 84    Báhoň      
Základná škola s MŠ    Ul. 1. mája 3    900 84    Báhoň      
Materská škola    Komenského 1    900 27    Bernolákovo      
Základná umelecká škola    Komenského 3    900 27    Bernolákovo      
Základná škola    Komenského 3    900 27    Bernolákovo      
Škol. inter. pri GYM    Svätoplukova 38    900 27    Bernolákovo      
Súkromné gymnázium    Svätoplukova 38    900 27    Bernolákovo      
Spojená škola - SPPŠ    Svätoplukova 38    900 27    Bernolákovo      
Materská škola    Antona Vosátka 2    900 82    Blatné      
Základná škola    Šarfická 301    900 82    Blatné      
Materská škola    Boldog 76    925 26    Boldog      
Materská škola    Dlhá 2    900 32    Borinka      
Materská škola    Hraničiarska 101    851 10    Bratislava-Čunovo      
Súkr. ŠSZŠ FIS    Kremeľská 2    841 10    Bratislava-Devín      
Základná škola    Kremeľská 2    841 10    Bratislava-Devín      
Súkromné 8-r. gymnázium    Kremeľská 2    841 10    Bratislava-Devín      
Súkromná MŠ FIS    Kremeľská 2    841 10    Bratislava-Devín      
Materská škola    Kremeľská 36    841 10    Bratislava-Devín      
Základná umelecká škola    Istrijská 22    841 07    Bratislava-Devínska Nová      
Základná škola    Ivana Bukovčana 3    841 08    Bratislava-Devínska Nová      
SOŠ strojárska    Jána Jonáša 5    843 06    Bratislava-Devínska Nová      
Materská škola    Milana Marečka 20    841 08    Bratislava-Devínska Nová      

Súkromná ZŠ FINESA, P. Horova 16, 841 09 Bratislava-Devínska Nová Ves
tel.: 0903 722 530, 0905 474 900; e-mail: finesa@skolafinesa.sk;
web: www.skolafinesa.sk
      
Základná škola, Pavla Horova 16, 841 08 Bratislava-Devínska Nová Ves
tel.: 02/64 77 90 56, 02/64 53 84 61/3; e-mail: skolahorova@mail.t-com.sk;
web: www.zshorova.sk

Materská škola    Pavla Horova 3    841 08    Bratislava-Devínska Nová      
Súkr. stred.odbor.praxe    Vápenka 15    841 07    Bratislava-Devínska Nová      
Súkromná jazyková škola    Batkova 2    841 01    Bratislava-Dúbravka      
Súkromná základná škola    Batkova 2    841 01    Bratislava-Dúbravka      
Súkromná ZUŠ ALKANA    Batkova 2    841 01    Bratislava-Dúbravka      
Základná umelecká škola    Batkova 2    841 01    Bratislava-Dúbravka      
Súkromné gymnázium    Batkova 2    841 01    Bratislava-Dúbravka      
Súkr. konzervatórium AL    Batkova 2    841 01    Bratislava-Dúbravka      
Súkr. gymnázium ALKANA    Batkova 2    841 01    Bratislava-Dúbravka      
Súkromná materská škola    Bazovského 2    841 01    Bratislava-Dúbravka      
Základná škola    Beňovského 1    841 01    Bratislava-Dúbravka      
Cirkevná materská škola    Bilíkova 1    841 01    Bratislava-Dúbravka      

Gymnázium, Bilíkova 24, 844 19 Bratislava-Dúbravka
tel.: 02/ 64 46 12 00, 02/64 46 12 00; e-mail: gymbil@gymbilba.sk;
web: www.gymbilba.sk
      
Súkr. pedagogická škola    Bullova 2    845 18    Bratislava-Dúbravka      


Súkromná SOŠ veterinárna, Bullova 2, 844 20 Bratislava-Dúbravka
tel.: 02/64 5 3 31 74/5; e-mail: svsbuba@szm.sk; web: www.ssvsbabu.szm.sk

Pedagogická a sociálna akadémia, Bullova 2,  844 11 Bratislava-Dúbravka
tel.: 02/64 36 59 40; e-mail: psabullova2@pobox.sk; web: www.psabuba.edu.sk

Materská škola    Cabanova 44    841 02    Bratislava-Dúbravka      
Materská škola    Damborského 3    841 01    Bratislava-Dúbravka      
Materská škola    Galbavého 5    841 01    Bratislava-Dúbravka      
SOŠ potravinárska    Harmincova 1    841 01    Bratislava-Dúbravka      
Súkromná MŠ pri ZŠ    J. Valašťana Dolinského 1    841 02    Bratislava-Dúbravka      
Špeciálna základ. škola    J. Valašťana-Dolinského 1    841 01    Bratislava-Dúbravka
Špeciálna MŠ    J. Valašťana-Dolinského 1    841 01    Bratislava-Dúbravka      
Súkromná ZŠ s MŠ    J. Valašťana-Dolinského 1    841 02    Bratislava-Dúbravka      
Praktická škola    J. Valašťana-Dolinského 1    841 01    Bratislava-Dúbravka      

SPŠ elektrotechnická, Karola Adlera 5, 841 02  Bratislava-Dúbravka
tel.: 02/64 36 10 41, 02 64 36 65 26, 02/64 36 48 63, e-mail: office@adlerka.sk
web: www.adlerka.sk

Základná škola    Nejedlého 8    841 02    Bratislava-Dúbravka      
Materská škola    Ožvoldíkova 15    841 02    Bratislava-Dúbravka      
Súkromná MŠ    Pekníkova 4    841 02    Bratislava-Dúbravka      
Materská škola    Pekníkova 4    841 02    Bratislava-Dúbravka      
Základná škola    Pri kríži 11    841 02    Bratislava-Dúbravka      
Súkr. ZUŠ ART PEGAS    Pri Kríži 11    841 02    Bratislava-Dúbravka      
Materská škola    Pri kríži 2    841 02    Bratislava-Dúbravka      
Materská škola    Sekurisova 10    841 02    Bratislava-Dúbravka      
Základná škola    Sokolíkova 2    841 01    Bratislava-Dúbravka      
Materská škola    Švantnerova 1    841 02    Bratislava-Dúbravka      
Materská škola    Ušiakova 1    841 01    Bratislava-Dúbravka      
Základná škola s MŠ    Trnková 1    851 10    Bratislava-Jarovce      
Materská škola pri ZŠ    Trnková 4    851 10    Bratislava-Jarovce      
Materská škola    Adámiho 11    841 05    Bratislava-Karlova Ves      
Materská škola    Borská 4    841 04    Bratislava-Karlova Ves      
Špeciálna ZŠ pre TP    Dúbravská cesta 1    845 25    Bratislava-Karlova Ves      
Odborné učilište    Dúbravská cesta 1    845 29    Bratislava-Karlova Ves      
Praktická škola pre TP    Dúbravská cesta 1    845 25    Bratislava-Karlova Ves      
Škola úžit.výtvarníctva    Dúbravská cesta 11    842 56    Bratislava-Karlova Ves      
Základná umelecká škola    Karloveská 3    841 04    Bratislava-Karlova Ves      
Cirkevná základná škola    Karloveská 32    841 04    Bratislava-Karlova Ves      
Súkromná SOŠ    Karloveská 32    841 04    Bratislava-Karlova Ves      
Základná škola    Karloveská 61    841 04    Bratislava-Karlova Ves      
Materská škola    Kolískova 14    841 05    Bratislava-Karlova Ves      
Gymnázium    Ladislava Sáru 1    841 04    Bratislava-Karlova Ves      
Materská škola    Ladislava Sáru 3    841 04    Bratislava-Karlova Ves      
Materská škola    Ľudovíta Fullu 12    841 05    Bratislava-Karlova Ves      
Materská škola    Majerníkova 11    841 05    Bratislava-Karlova Ves      
Súkromné gymnázium    Majerníkova 62    841 05    Bratislava-Karlova Ves      
Základná škola    Majerníkova 62    841 05    Bratislava-Karlova Ves      
Súkromná ZŠ    Majerníkova 62    841 05    Bratislava-Karlova Ves      
SOŠ pre TP mládež    Mokrohájska cesta 1    842 40    Bratislava-Karlova Ves      
Základná škola pre TP    Mokrohájska cesta 3    844 13    Bratislava-Karlova Ves      
Gymnázium pre TP    Mokrohájska cesta 3    844 13    Bratislava-Karlova Ves      
Obchodná akadémia preTP    Mokrohájska cesta 3    844 13  Bratislava-Karlova Ves
Obchodná škola pre TP    Mokrohájska cesta 3    844 13    Bratislava-Karlova Ves      
Materská škola pre TP    Mokrohájska cesta 3    844 13    Bratislava-Karlova Ves      
Materská škola    Pod Rovnicami 1    841 04    Bratislava-Karlova Ves      
Materská škola    Suchohradská 3    841 04    Bratislava-Karlova Ves      
ŠZŠI pre zrak.postih.    Svrčia 6    842 11    Bratislava-Karlova Ves      
ZŠI pre zrak.postih.    Svrčia 6    842 11    Bratislava-Karlova Ves      
ZŠ int. pre nevidiacich    Svrčia 6    842 11    Bratislava-Karlova Ves      
ŠMŠ int. pre deti so ZP    Svrčia 6    842 11    Bratislava-Karlova Ves      
ŠZŠI pre slabozrakých    Svrčia 6    842 11    Bratislava-Karlova Ves      
ZUŠ pre žiakov so ZP    Svrčia 6    842 11    Bratislava-Karlova Ves      
Spojená škola-Gymnázium    Tilgnerova 14    841 05    Bratislava-Karlova Ves      
Spojená škola - ZŠ    Tilgnerova 14    841 05    Bratislava-Karlova Ves      
Základná škola    Veternicova 20    841 05    Bratislava-Karlova Ves      
Súkr. obchodná akadémia    Borinská 23    841 03    Bratislava-Lamač      
Materská škola pri ZŠ    Heyrovského 4    841 03    Bratislava-Lamač      
Základná škola s MŠ    Malokarpatské nám. 1    841 03    Bratislava-Lamač      
Súkromná ZŠ s MŠ    Zlatohorská 18    841 03    Bratislava-Lamač      
Súkromná MŠ pri ZŠ    Zlatohorská 18    841 03    Bratislava-Lamač      
Materská škola pri ZŠ    Cádrova 15    831 01    Bratislava-Nové Mesto      
Základná škola s MŠ    Cádrova 23    831 01    Bratislava-Nové Mesto      
Súkromné gymnázium    Česká 10    831 03    Bratislava-Nové Mesto      
Súkr. obchodná akadémia    Česká 10    831 03    Bratislava-Nové Mesto      
Základná škola s MŠ    Česká 10    831 03    Bratislava-Nové Mesto      
Špeciálna základ. škola    Hálkova 54    831 03    Bratislava-Nové Mesto      
ŠZŠ pre žiakov s autizm    Hálkova 54    831 03    Bratislava-Nové Mesto      

Základná umelecká škola, Hálkova 56, 831 03 Bratislava-Nové Mesto
tel.: 02/44 63 21 17-9; e-mail: zus-riaditelka@stonline.sk; web: www.zushalkova.eu

ZŠ pre sluch.post.-int.    Hrdličkova 17    833 20    Bratislava-Nové Mesto      
Špeciálna ZŠi pre sl.p.    Hrdličkova 17    831 01    Bratislava-Nové Mesto      
ZŠI pre nehovoriacich    Hrdličkova 17    831 01    Bratislava-Nové Mesto      
ŠMŠ int. pre deti so SP    Hrdličkova 17    831 01    Bratislava-Nové Mesto      
Základná škola pri LVS    Hrdličkova 21    831 01    Bratislava-Nové Mesto      

Základná škola s MŠ, Jeséniova 54, 831 01 Bratislava-Nové Mesto
tel.: 02/54 65 45 94, 0911 739 645; e-mail: saliniova@zsjeseniovaba.edu.sk
web: www.zsjeseniovaba.edu.sk

Materská škola pri ZŠ    Jeséniova 61    831 01    Bratislava-Nové Mesto      
Základná škola    Kalinčiakova 12    831 04    Bratislava-Nové Mesto      
Materská škola pri ZŠ    Legerského 18    831 02    Bratislava-Nové Mesto      
Materská škola pri ZŠ    Letná 7    831 03    Bratislava-Nové Mesto      
Materská škola pri DFN    Limbová 1    833 40    Bratislava-Nové Mesto      
Základná škola pri DFN    Limbová 1    833 40    Bratislava-Nové Mesto      
SOŠ hotelová akadémia    Mikovíniho 1    831 02    Bratislava-Nové Mesto      
Súkromná MŠ Felix    Mikovíniho 3    831 03    Bratislava-Nové Mesto      
Materská škola pri ZŠ    Na Revíne 14    831 01    Bratislava-Nové Mesto      
Základná škola s MŠ    Odborárska 2    831 02    Bratislava-Nové Mesto      
Materská škola pri ZŠ    Odborárska 2    831 02    Bratislava-Nové Mesto      
Materská škola pri ZŠ    Osadná 5    831 03    Bratislava-Nové Mesto      
Stredná odborná škola    Račianska 105    831 02    Bratislava-Nové Mesto      
Obchodná akadémia    Račianska 107    831 02    Bratislava-Nové Mesto      
SOŠ polygrafická    Račianska 190    835 26    Bratislava-Nové Mesto      
Spojená škola - SOŠCH    Račianska 78    836 02    Bratislava-Nové Mesto      
Materská škola pri ZŠ    Rešetkova 6    831 03    Bratislava-Nové Mesto      
Základná škola s MŠ    Riazanská 75    831 03    Bratislava-Nové Mesto      
Súkromná SOŠ HOST    Riazanská 75    831 03    Bratislava-Nové Mesto      
Základná škola s MŠ    Sibírska 39    831 02    Bratislava-Nové Mesto      
Materská škola pri ZŠ    Šancová 65    831 04    Bratislava-Nové Mesto      
Materská škola pri ZŠ    Šuňavcova 13    831 02    Bratislava-Nové Mesto      
Materská škola pri ZŠ    Teplická 5    831 02    Bratislava-Nové Mesto      
ZŠ pre nadané deti    Teplická 7    831 02    Bratislava-Nové Mesto      
Gymn. pre nadané deti    Teplická 7 (Skalická 1)    831 02    Bratislava-Nové Mesto      
Súkromná ZUŠ    Vajnorská 19    831 03    Bratislava-Nové Mesto      
Súkromná základná škola    Vihorlatská 10    831 04    Bratislava-Nové Mesto      
Základná škola s MŠ    Za kasárňou 2    831 03    Bratislava-Nové Mesto      
Základná škola pri nem.    Antolská 11    851 07    Bratislava-Petržalka      
Materská škola pri nem.    Antolská 11    851 07    Bratislava-Petržalka      
Cirkevné konzervatórium    Beňadická 16    851 06    Bratislava-Petržalka      
Bilingválne gymnázium    Beňadická 38    851 06    Bratislava-Petržalka      
Cirkevná ZŠ Narnia    Beňadická 38    851 06    Bratislava-Petržalka      
Materská škola    Bohrova 1    851 01    Bratislava-Petržalka      
Materská škola    Bradáčova 4    851 02    Bratislava-Petržalka      
Základná škola    Budatínska 61    851 06    Bratislava-Petržalka      
Materská škola    Bulíkova 25    851 04    Bratislava-Petržalka      
Materská škola    Bzovícka 6    851 07    Bratislava-Petržalka      
Základná škola    Černyševského 8    851 01    Bratislava-Petržalka      
Základná umelecká škola    Daliborovo námestie 2    851 01    Bratislava-Petržalka      

Základná škola, Dudova 2, 851 02 Bratislava-Petržalka      
tel.: 02/63 82 09 09, e-mail: zsdudova@zsdudovaba.edu.sk, web: www.zsdudova.sk

Obchodná akadémia    Dudova 4    851 02    Bratislava-Petržalka      
Gymnázium A. Einsteina    Einsteinova 35    852 03    Bratislava-Petržalka      
SOŠ potravinárska    Farského 9    851 01    Bratislava-Petržalka      
Súkromná MŠ    Fedinova 7    851 01    Bratislava-Petržalka      

Gymnázium Sv. Rodiny, Gercenova 10, 851 01 Bratislava-Petržalka
tel.: 02/63 45 16 22; e-mail: gsrge@zoznam.sk; web: www.gsr.edupage.sk

Cirkevná základná škola    Gercenova 10    851 01    Bratislava-Petržalka      
Základná škola    Gessayova 2    852 66    Bratislava-Petržalka      
Materská škola    Gessayova 31    851 03    Bratislava-Petržalka      
Gymnázium    Haanova 28    851 04    Bratislava-Petržalka      
Materská škola    Haanova 9    851 04    Bratislava-Petržalka      

SPŠ elektrotechnická, Hálova 16, 851 01 Bratislava-Petržalka
tel.: 02/63 82 34 02; e-mail: skola@spsehalova.sk; web: www.spsehalova.sk 

Súkromná obchodná akadémia AMOS, Holíčska 2, 851 05 Bratislava-Petržalka      
tel.: 02/63 81 56 88; e-mail: soa@soa-amos.sk; web: www.soa-amos.sk

Materská škola    Holíčska 30    851 05    Bratislava-Petržalka      
Základná škola    Holíčska 50    851 05    Bratislava-Petržalka      
Obchodná akadémia    Hrobákova 11    851 02    Bratislava-Petržalka      
Materská škola    Iľjušinova 1    851 01    Bratislava-Petržalka      
Materská škola    Jankolova 8    851 04    Bratislava-Petržalka      
Súkromné SOP    Kremnická 26    851 01    Bratislava-Petržalka      
Súkromná ZUŠ    Kremnická 26    851 01    Bratislava-Petržalka      
Súkromná jazyková škola    Kremnická 26    851 01    Bratislava-Petržalka      
Súkr. hotelová akadémia    Kremnická 26    851 01    Bratislava-Petržalka      
Súkr. obchodná akadémia    Kremnická 26    851 01    Bratislava-Petržalka      
Súkromné gymnázium    Kremnická 26    851 01    Bratislava-Petržalka      
Súkromná základná škola    Kremnická 26    851 01    Bratislava-Petržalka      
Základná škola    Lachova 1    851 03    Bratislava-Petržalka      
Materská škola    Lachova 31    851 03    Bratislava-Petržalka      
Cirkevná materská škola    Lachova 33    851 03    Bratislava-Petržalka      
Materská škola    Lietavská 1    851 06    Bratislava-Petržalka      
Súkr. ZŠ pre intel.nad.    M. Curie-Sklodowskej 1    851 04    Bratislava-Petržalka      
Súkromná SOŠ    M. Curie-Sklodowskej 1    851 04    Bratislava-Petržalka      
Materská škola    Macharova 1    851 01    Bratislava-Petržalka      
Súkromná ZUŠ    Macharova 1    851 01    Bratislava-Petržalka      
Základná škola    Nobelovo námestie 6    851 01    Bratislava-Petržalka      
Základná škola    Pankúchova 4    851 04    Bratislava-Petržalka      
Gymnázium    Pankúchova 6    851 04    Bratislava-Petržalka      
Materská škola    Pifflova 10    851 01    Bratislava-Petržalka      
Základná škola    Prokofievova 5    851 01    Bratislava-Petržalka      
Súkromná ZUŠ    Prokofievova 5    851 01    Bratislava-Petržalka      
Materská škola    Röntgenova 16    851 01    Bratislava-Petržalka      
Materská škola    Rovniankova 8    851 02    Bratislava-Petržalka      
SOŠ zdravotnícka    Strečnianska 18    850 07    Bratislava-Petržalka      
Materská škola    Strečnianska 2    851 05    Bratislava-Petržalka      
Materská škola    Ševčenkova 35    851 01    Bratislava-Petržalka      
Materská škola    Šustekova 33    851 04    Bratislava-Petržalka      
Praktická škola    Švabinského 7    851 01    Bratislava-Petržalka      
Odborné učilište    Švabinského 7    851 01    Bratislava-Petržalka      
Základná umelecká škola    Topoľčianska 15    851 05    Bratislava-Petržalka      
Spojená škola - CMŠ    Tupolevova 20    851 01    Bratislava-Petržalka      
Spojená škola - Ev.Gym.    Tupolevova 20    851 05    Bratislava-Petržalka      
Spojená škola - CZŠ    Tupolevova 20    851 01    Bratislava-Petržalka      
Základná škola    Tupolevova 20    851 01    Bratislava-Petržalka      
Základná škola    Turnianska 10    851 07    Bratislava-Petržalka      
Materská škola    Turnianska 6    851 07    Bratislava-Petržalka      
Súkromná MŠ    Vavilovova 18    851 01    Bratislava-Petržalka      
ZŠi pre žiak. s ch.reči    Vlastenecké námestie 1    851 01    Bratislava-Petržalka      
Súkr. SPŠ animov.tvorby    Vlastenecké námestie 1    851 01    Bratislava-Petržalka 
Evanjelické lýceum    Vranovská 2    851 01    Bratislava-Petržalka      
SOŠ strojárska    Vranovská 4    851 01    Bratislava-Petržalka      
Súkromná SOŠ    Vranovská 4    851 01    Bratislava-Petržalka      
Stredná odborná škola    Vranovská 4    851 01    Bratislava-Petržalka      

Súkromné gymnázium Mercury, Zadunajská cesta 27, 851 01 Bratislava-Petržalka
tel.: 02/62 25 00 07, 02/62 24 46 06; e-mail: sgm@sgm.sk; web: www.sgm.sk
 
Súkr. MŠ Christa Boteva    Záporožská 8    851 01    Bratislava-Petržalka      
Súkromná bulharská ZŠ    Záporožská 8    851 01    Bratislava-Petržalka      
Bulharské gymnázium    Záporožská 8    851 01    Bratislava-Petržalka      
Stredná odborná škola    Znievska 2    851 06    Bratislava-Petržalka      

Súkr. hotelová akadémia, Žehrianska 6, 851 07 Bratislava-Petržalka
tel.: 02/68 20 28 00-1; e-mail: gasmo.hotak@post.sk; web: www.shagasmo.sk
      
SOŠ GASMO, Žehrianska 6, 851 07 Bratislava-Petržalka   
tel.: 02/68 20 28 00-1; e-mail: ssos.gasmo@post.sk; web: www.ssosgasmo.sk

Špeciálna základ. škola    Žehrianska 9    851 07    Bratislava-Petržalka      
Súkromná SOŠ    Bieloruská 9    821 06    Bratislava-Pod.Biskupice      
Základná škola    Bieloruská 1    821 06    Bratislava-Podunaj.Biskup      
Súkr. hotelová akadémia    Biskupická 21    821 06    Bratislava-Podunaj.Biskup      
Základná škola    Biskupická 21    821 06    Bratislava-Podunaj.Biskup      
Súkromné gymnázium    Dudvažská 6    824 12    Bratislava-Podunaj.Biskup      
Súkr. obchodná akadémia    Dudvážska 6    821 07    Bratislava-Podunaj.Biskup      
Súkr. šport. gymnázium    Dudvážska 6    821 07    Bratislava-Podunaj.Biskup      
Súkromná ZŠ Galileo    Dudvážska 6    824 12    Bratislava-Podunaj.Biskup      
Súkromná MŠ GALILEO    Dudvážska 6    824 12    Bratislava-Podunaj.Biskup      
Materská škola    Estónska 3    821 06    Bratislava-Podunaj.Biskup      

Gymnázium F. G. Lorcu, Hronská 3, 821 07 Bratislava-Podunaj.Biskup      
tel.: 02/45 24 25 85, 02/45 52 05 72, 02/45 25 79 31,
e-mail: gymhron@gymhron.edu.sk; web: www.gymhron.sk

Materská škola    Linzbothova 18    821 06    Bratislava-Podunaj.Biskup      
Základná škola    Podzáhradná 51    821 07    Bratislava-Podunaj.Biskup      
Materská škola pri ZŠ    Staromlynská 51    821 06    Bratislava-Podunaj.Biskup      
Základná škola s MŠ    Vetvárska 7    821 06    Bratislava-Podunaj.Biskup      
Materská škola    Barónka 17    831 06    Bratislava-Rača      
Materská škola    Cyprichova 74    831 54    Bratislava-Rača      
Gymnázium škol. bratov    Čachtická 14    831 06    Bratislava-Rača      
Cirkevná základná škola    Detvianska 24    831 06    Bratislava-Rača      
Materská škola    Gelnická 34    831 06    Bratislava-Rača      
SOŠ pôšt a telekomunik.    Hlinícka 1    834 01    Bratislava-Rača      
Gymnázium    Hubeného 23    834 08    Bratislava-Rača      
Základná škola s MŠ    Hubeného 25    831 53    Bratislava-Rača      
Materská škola pri ZŠ    Hubeného 25    831 54    Bratislava-Rača      
SOŠ knih.a inf.štúdií    Kadnárova 7    834 14    Bratislava-Rača      
SOŠ kadernícka    Karpatské námestie 9    831 06    Bratislava-Rača      
SOŠ železničná    Na pántoch 7    831 06    Bratislava-Rača      
SOŠ obchodná    Na pántoch 9    831 06    Bratislava-Rača      
Materská škola    Plickova 16    831 06    Bratislava-Rača      
Materská škola    Pri Šajbách 14    831 06    Bratislava-Rača      
Materská škola    Tbiliská 2    831 06    Bratislava-Rača      
Základná škola    Tbiliská 4    831 06    Bratislava-Rača      
Základná umelecká škola    Vrbenského 1    831 53    Bratislava-Rača      
Súkromná ZUŠ    Gerulatská 2    851 10    Bratislava-Rusovce      
Materská škola pri ZŠ    Kovácsova 465    851 10    Bratislava-Rusovce      
Základná škola s MŠ    Vývojová 228    851 10    Bratislava-Rusovce      
Spojená škola-Gymnázium    Bachova 4    821 03    Bratislava-Ružinov      
Spojená škola - ZŠ    Bachova 4    821 03    Bratislava-Ružinov      

1. súkromné gymnázium v Bratislave, Bajkalská 20, 821 08 Bratislava-Ružinov
tel.: 02/50 20 46 11; e-mail: info@1sg.sk; web: www.1sg.sk

Súkromná ZŠ pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním, Bajkalská 20,
821 08 Bratislava-Ružinov
tel.: 02/50 20 46 11; e-mail: info@1sg.sk; web: www.1sg.sk - záložka SZŠ
 
Materská škola    Bancíkovej 2    821 03    Bratislava-Ružinov      
Základná škola    Borodáčova 2    821 03    Bratislava-Ružinov      
Základná škola    Drieňová 16    821 03    Bratislava-Ružinov      
SPŠ stavebná    Drieňová 35    826 64    Bratislava-Ružinov      
Základná umelecká škola    Exnárova 6    821 03    Bratislava-Ružinov      
Základná umelecká škola    Chlumeckého 10    821 03    Bratislava-Ružinov      
Gymnázium    Ivana Horvátha 14    821 03    Bratislava-Ružinov      

Stredná odborná škola, Ivanská cesta 21, 823 75 Bratislava-Ružinov
tel.: 02/43 42 50 86; e-mail: sou@sou.sk; web: www.sou.sk

Súkr. stred.odbor.praxe    Ivanská cesta 21    821 04    Bratislava-Ružinov      
Súkr.str.umelecká škola    Ivanská cesta 21    821 04    Bratislava-Ružinov      
Stredná odborná škola    Ivanská cesta 21    821 04    Bratislava-Ružinov      
Spojená škola - ZŠ    Jelačičova 5    821 08    Bratislava-Ružinov      
SOŠ pre SPM    Koceľova 26    821 08    Bratislava-Ružinov      
OU pre žiak. so SP    Koceľova 26    821 08    Bratislava-Ružinov      
SOŠ pre žiak. so SP    Koceľova 26    821 08    Bratislava-Ružinov      
Učilište int. pre SP    Koceľova 26    821 08    Bratislava-Ružinov      
Spojená škola - ZŠ    Košická    821 09    Bratislava-Ružinov      
Základná škola    Kulíškova 8    821 08    Bratislava-Ružinov 
SPŠ dopravná, Kvačalova 20, 821 08 Bratislava-Ružinov      
Základná škola    Medzilaborecká 11    821 01    Bratislava-Ružinov      

Spojená škola, Metodova 2, 821 08 Bratislava-Ružinov

tel.: 02/55 57 54 78, 02/50 10 24 50;
e-mail: office@gmet.sk; web: www.gmet.sk


Súkromná ZUŠ    Mierová 46    821 05    Bratislava-Ružinov      
Základná škola    Mierová 46    821 05    Bratislava-Ružinov      
Materská škola    Miletičova 37    821 09    Bratislava-Ružinov      
Základná škola    Nevädzová 2    821 01    Bratislava-Ružinov      

Obchodná akadémia, Nevädzová 3, P.O.Box 85, 820 07 Bratislava-Ružinov
tel.: 02/43 41 11 58, 02/43 41 01 22, 02/43 41 11 59;
e-mail: oanba@oanba.sk
 web: www.oanba.sk
 
Špeciálna ZŠ    Nevädzová 3    821 01    Bratislava-Ružinov      
Spojená škola - ZŠ(PYP)    Novohradská 3    821 09    Bratislava-Ružinov   
Spojená škola-Gym(MYP)    Novohradská 3    821 09    Bratislava-Ružinov   
Spojená škola-Gymnázium    Novohradská 3    821 09    Bratislava-Ružinov

Športové gymnázium, Ostredková 10, 821 02 Bratislava-Ružinov
tel.: 02/43 42 25 95, 02/43 42 03 05;
e-mail: sgostba@svsba.sk;
web: www.sportgymba.sk

Základná škola, Ostredková 14, 821 02 Bratislava-Ružinov
tel.: 02/43 41 53 77; e-mail: skola14ba@szm.sk;
web: www.zsostredkovaba.edu.sk


SOŠ drevárska    Pavlovičova 3    821 04    Bratislava-Ružinov      
Materská škola    Piesočná 2    821 04    Bratislava-Ružinov      
Materská škola    Pivonková 9    821 01    Bratislava-Ružinov      
Materská škola    Prešovská 28    821 08    Bratislava-Ružinov      

Súkromná stredná odborná škola, Exnárova 20, 826 01 Bratislava

Tel.:02/32118052, Tel./ Fax.: 02/43630023, Mobil: 0911 388 884
E-mail: sousba@sous-ruzinov.sk, Web: www.sous-ruzinov.sk

Súkr. DM pri súkr. SOŠ    Ružinovská 1    821 03    Bratislava-Ružinov      
Súkromná ZUŠ    Ružová dolina 29    821 09    Bratislava-Ružinov      

Súkromná základná škola, Ružová dolina 29, 821 09 Bratislava-Ružinov
tel.: 02/53 41 25 93, 0903 478 002, 0903 468 345;
e-mail: profkreatis@profkreatis.sk
 web: www.detieuropy.sk   

Súkr. pedagogická a soc. akadémia, Ružová Dolina 29,
821 09 Bratislava-Ružinov

tel.: 02/53 41 25 93, 0903 478 002, 0905 984 111;
e-mail: profkreatis@profkreatis.sk

web: www.pasa-ba.eu

Základná škola    Ružová dolina 29    821 09    Bratislava-Ružinov      

SOŠ obchodu a služieb S. Jurkoviča, Sklenárova 1,
821 09 Bratislava-Ružinov

tel.: 02/53 41 22 41, 02/53 41 36 21;
e-mail: souo-sj@stonline.sk;

web: http://sossklenarova.edupage.org

Základná umelecká škola    Sklenárova 5    821 09    Bratislava-Ružinov      
SOŠ scenic.vytvarnictva    Sklenárova 7    824 89    Bratislava-Ružinov  
SOŠ dopravná    Sklenárova 9    821 09    Bratislava-Ružinov      
Základná škola pri DC    Slovinská 1    821 04    Bratislava-Ružinov      
Špeciálna ZŠ pri DC    Slovinská 1    821 04    Bratislava-Ružinov      
Materská škola    Stálicová 2    821 02    Bratislava-Ružinov      
Súkromná MŠ    Stálicová 2    821 02    Bratislava-Ružinov      
Materská škola pri DC    Stálicová 2    821 02    Bratislava-Ružinov      
Stred. odborná škola    Svätoplukova 2    821 08    Bratislava-Ružinov      
Stredná odborná škola    Svätoplukova 2    821 08    Bratislava-Ružinov   
Spojená škola-Gymnázium    Tokajícka 24    821 03    Bratislava-Ružinov 
Spojená škola-SOŠ odev.    Tokajícka 24    821 03    Bratislava-Ružinov 

Gymnázium L.Novomeského, Tomášikova 2, 829 29 Bratislava-Ružinov
tel.: 02/43 42 25 52; e-mail: riaditel@gln.sk; web: www.gln.sk

Materská škola    Velehradská 24    821 08    Bratislava-Ružinov      
Spojená škola - SOŠCH    Vlčie Hrdlo 50    821 07    Bratislava-Ružinov      
Základná škola    Vrútocká 58    821 04    Bratislava-Ružinov      

Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka 44, 821 08 Bratislava-Ružinov
tel.: 02/55 42 20 28, 02/55 64 28 25;
e-mail: skola@szsbaza.sk;
 web: www.szsbaza.sk
      
Materská škola    Beskydská 7    811 05    Bratislava-Staré Mesto      
Materská škola    Búdková 21    811 04    Bratislava-Staré Mesto      
Materská škola    Dobšinského 2    811 05    Bratislava-Staré Mesto      
Súkromná materská škola    Drotárska 48    811 02  Bratislava-Staré Mesto
ZŠi pre žiakov so SP    Drotárska cesta 48    811 04 Bratislava-Staré Mesto
MŠi pre deti so SP    Drotárska cesta 48    811 04  Bratislava-Staré Mesto
Základná škola    Dubová 1    811 04    Bratislava-Staré Mesto      
Základná škola s VJM    Dunajská 13    814 84    Bratislava-Staré Mesto
Gymnázium s VJM    Dunajská 13    814 84    Bratislava-Staré Mesto      
SPŠ strojnícka    Fajnorovo nábrežie 5    814 75    Bratislava-Staré Mesto
Materská škola    Ferienčíkova 12    811 08    Bratislava-Staré Mesto      
Súkr. MŠ Funiversity    Gajova 21    811 09    Bratislava-Staré Mesto      
Súkr. ŠKD pri SŠZŠ    Galandova 7    811 03    Bratislava-Staré Mesto      
Súkr. ŠZŠ so ŠMŠ    Galandova 7    811 03    Bratislava-Staré Mesto      
Súkr. ŠMŠ pri ŠZŠ    Galandova 7    811 03    Bratislava-Staré Mesto      
Materská škola    Gorazdova 11    811 04    Bratislava-Staré Mesto      

Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej, Gorazdova 20, 811 04 Bratislava-Staré Mesto

tel.: 02/54 77 11 09, 02/54 78 83 54, 02/54 78 83 39, e-mail: tankonba@tankonba.sk
web: www.tankonba.sk

Materská škola    Gorazdova 6    811 04    Bratislava-Staré Mesto      
Gymnázium    Grösslingová 18    811 09    Bratislava-Staré Mesto      
Základná škola s MŠ    Grösslingová 48    811 09    Bratislava-Staré Mesto      
Materská škola pri ZŠ    Grösslingová 48    811 09    Bratislava-Staré Mesto      
Základná škola    Hlboká cesta 4    811 04    Bratislava-Staré Mesto      
Základná škola    Jelenia 16    811 05    Bratislava-Staré Mesto      
Gymnázium Matky Alexie    Jesenského 4/A    811 02    Bratislava-Staré Mesto      

Základná škola, Jesenského 6, 811 01 Bratislava-Staré Mesto
tel.: 02/54 43 38 62; e-mail: riaditelstvo@zsjesenba.edu.sk;
web: www.zsjesenskeho.sk

Základná umelecká škola    Jesenského 6    811 01    Bratislava-Staré Mesto      
Materská škola    Karadžičova 51    811 07    Bratislava-Staré Mesto      
Špeciálna ZŠ    Karpatská 1    811 05    Bratislava-Staré Mesto      
Materská škola    Kuzmányho 9    811 06    Bratislava-Staré Mesto      
Materská škola    Malá 6    811 02    Bratislava-Staré Mesto      
Materská škola    Medená 24    811 02    Bratislava-Staré Mesto      
Špec. materská škola    Mišíkova 19    811 06    Bratislava-Staré Mesto      
Základná škola    Mudroňova 83    811 03    Bratislava-Staré Mesto      
Materská škola    Myjavská 22    811 03    Bratislava-Staré Mesto      
Základ. škola sv.Uršule    Nedbalova 4    811 01    Bratislava-Staré Mesto      
Gymnázium Sv. Uršule    Nedbalova 6    811 01    Bratislava-Staré Mesto      
SZŠ Petra Fouriera    Palackého 1    811 02    Bratislava-Staré Mesto      
ZŠ Matky Alexie    Palackého 1    811 02    Bratislava-Staré Mesto      
Jazyková škola    Palisády 38    811 06    Bratislava-Staré Mesto      
Evanjelická ZŠ    Palisády 57    811 06    Bratislava-Staré Mesto      

Základná umelecká škola M. Ruppeldta, Panenská 11, 811 03 Bratislava-Staré Mesto
tel.: 02/54 41 46 61, 02/54 41 55 52, 02/54 41 46 61; e-mail: zus.ruppeldta@gmail.com
zus@zusruppeldta.eu; web: www.zusruppeldta.eu

Materská škola    Partizánska 12    811 03    Bratislava-Staré Mesto      
Základná umelecká škola    Podjavorinskej 9    811 03    Bratislava-Staré Mesto      
Materská škola    Radlinského 53    811 07    Bratislava-Staré Mesto      
Súkromná ZUŠ    Svoradova 2    811 03    Bratislava-Staré Mesto      
Materská škola pri ZŠ    Škarniclova 1    811 01    Bratislava-Staré Mesto      
Základná škola s MŠ    Škarniclova 1    811 01    Bratislava-Staré Mesto      
Materská škola    Špitálska 49    811 08    Bratislava-Staré Mesto      
Súkromná jazyková škola    Štefánikova 16    811 04    Bratislava-Staré Mesto      
Materská škola    Šulekova 35    811 03    Bratislava-Staré Mesto      
Materská škola    Tabaková 10    811 07    Bratislava-Staré Mesto      
Materská škola    Timravina 6    811 06    Bratislava-Staré Mesto      
Konzervatórium    Tolstého 11    811 06    Bratislava-Staré Mesto      
Materská škola    Ulica 29. augusta 6    811 07    Bratislava-Staré Mesto      

Cirk. SOŠ elektrotech. P.G. Frassatiho, Vazovova 12, 811 07 Bratislava-Staré Mesto
tel.: 02/55 57 59 79, 02/55 57 59 79; e-mail: csose@csose.sk; web: www.csose.sk

SOŠ geodetická    Vazovova 14    811 07    Bratislava-Staré Mesto      
Materská škola    Vazovova 16    811 07    Bratislava-Staré Mesto      
Základná škola    Vazovova 4    811 07    Bratislava-Staré Mesto      
Jazyková škola    Vazovova 6    811 07    Bratislava-Staré Mesto      
Gymnázium    Vazovova 6    811 07    Bratislava-Staré Mesto      
SPŠ elektrotechnická    Zochova 9    811 03    Bratislava-Staré Mesto      
Materská škola pri ZŠ    Koniarkova 9    831 07    Bratislava-Vajnory      
Súkromná ZUŠ    Osloboditeľská 1    831 07    Bratislava-Vajnory      
Základná škola s MŠ    Osloboditeľská 1    831 07    Bratislava-Vajnory      

ZŠ Jána Pavla II., Osloboditeľská 27, 831 07 Bratislava-Vajnory
tel.: 02/43 71 23 23, 0904 738 395; e-mail: zsjanapavla@gmail.com;
web: www.zsjanapavla.sk

SOŠ elektrotechnická, Rybničná 59, P.O.BOX 7, 831 07 Bratislava-Vajnory
tel.: 02/44 88 32 42, 02/44 88 34 11; e-mail: rsose@sose.sk; web: www.sose.sk

Materská škola    Kaméliová 10    821 07    Bratislava-Vrakuňa      
Materská škola    Kríková 20    821 07    Bratislava-Vrakuňa      
Základná škola    Rajčianska 3    821 07    Bratislava-Vrakuňa      
Základná škola    Železničná 14    821 07    Bratislava-Vrakuňa      
Súkromná ZUŠ    Železničná 14    821 07    Bratislava-Vrakuňa      
Súkromné gymnázium    Žitavská 1    821 07    Bratislava-Vrakuňa      
Základná škola    Žitavská 1    821 07    Bratislava-Vrakuňa      

Základná škola s MŠ, Hargašova 5, 841 06 Bratislava-Záhorská Bystrica
tel.: 02/65 95 61 15; web: www.zshargaba.edu.sk

Materská škola pri ZŠ    Hargašova 7    841 06    Bratislava-Záhorská Bystr      
Základná škola pri DCM    Trstínska 2    841 06    Bratislava-Záhorská Bystr      
Základná škola s MŠ    Ul. J. Rašu 430    900 86    Budmerice      
Materská škola pri ZŠ    Ul. J. Rašu 431    900 86    Budmerice      
SZŠ s MŠpri DO B. Skala    Biela Skala 1    900 89    Častá      
MŠ pri ZŠ Biela Skala    Biela Skala 1    900 89    Častá      
Základná škola s MŠ    Hlavná 293    900 89    Častá      
Materská škola pri ZŠ    Hlavná 65    900 89    Častá      
Materská škola pri ZŠ    Hlavná 111    900 83    Čataj      
Základná škola s MŠ    Hlavná 113    900 83    Čataj      

Cirkevná základná škola sv. Leonarda, Doľany 128, 900 88 Doľany
tel.: 033/649 91 25; e-mail: cirkevna@zsdolany.edu.sk

Materská škola    Hlavná 186    900 88    Doľany      
Materská škola    Hlavná 22    900 90    Dubová      
Základná škola    Hlavná 24    900 90    Dubová      
Materská škola    Brezová 787/27    900 42    Dunajská Lužná      
Základná škola    Školská 257    900 42    Dunajská Lužná      
Základná umelecká škola    Školská 257    900 42    Dunajská Lužná      
Materská škola    Hlavná 88    900 61    Gajary      
Základná škola    Skuteckého 438    900 61    Gajary      
Základná škola    Hamuliakovo 134    900 43    Hamuliakovo      
Materská škola    Hamuliakovo 239    900 43    Hamuliakovo      
Materská škola    Hrubá Borša 73    925 23    Hrubá Borša      
Základná škola s VJM    Hlavná 19    925 25    Hrubý Šúr      
Základná škola    Hlavná 19    925 25    Hrubý Šúr      
Materská škola    Hlavná 20    925 25    Hrubý Šúr      
Materská škola pri ZŠ    Pezinská 9    900 25    Chorvátsky Grob      
Základná škola s MŠ    Školská 4    900 25    Chorvátsky Grob      
Materská škola pri ZŠ    Školská 6    900 25    Chorvátsky Grob      
Materská škola    Igram 27    900 84    Igram      
Základná škola    Igram 30    900 84    Igram      
Materská škola    Hviezdoslavova 1    900 28    Ivanka pri Dunaji      
MŠ Kráľovnej Anjelov    Nám. padlých hrdinov 30    900 28    Ivanka pri Dunaji      
Materská škola    Slnečná 17    900 28    Ivanka pri Dunaji      
Základná umelecká škola    Štefánikova 27    900 28    Ivanka pri Dunaji      
Základná škola    Ul. SNP 3    900 28    Ivanka pri Dunaji      
Spojená škola SOŠP    ul. SNP 30    900 28    Ivanka pri Dunaji      
Materská škola    Jablonec 57    900 86    Jablonec      
Základná škola    Jablonec 59    900 86    Jablonec      
Základná škola    Jablonové 348    900 54    Jablonové      
Súkromná ZUŠ    Jablonové 348    900 54    Jablonové      
Materská škola    Jablonové 348    900 54    Jablonové      
Materská škola    Hlavná 406    900 63    Jakubov      
Základná škola    Jakubov 276    900 63    Jakubov      
Materská škola    Kalinkovo 194    900 43    Kalinkovo      
Základná škola    Kalinkovo 194    900 43    Kalinkovo      
Materská škola    Kaplna 174    900 84    Kaplna      
Materská škola    Kostolište 66    900 62    Kostolište      
Materská škola    Kostolná pri Dunaji 6    925 25    Kostolná pri Dunaji      
Materská škola    Kráľová pri Senci 560    900 50    Kráľová pri Senci      
Základná škola    Školská 190    900 50    Kráľová pri Senci      
Základná škola    Kuchyňa 551    900 52    Kuchyňa      
Materská škola    Kuchyňa 559    900 52    Kuchyňa      
Materská škola    Láb 223    900 67    Láb      
Základná škola    Láb 489    900 67    Láb      
Materská škola    Vinohradnícka 32    900 91    Limbach      
Základná škola    Vinohradnícka 70    900 91    Limbach      
Materská škola    Orechová 19    900 55    Lozorno      
Základná škola    Staničná 631    900 55    Lozorno      
Gymnázium    1. mája 8    901 01    Malacky      
Základná škola    Gen. M. R. Štefánika 7    901 01    Malacky      
ZŠ Mansveta Olšovského    Kláštorné nám. 1    901 01    Malacky      
Gymnázium sv.Fr.Assisk.    Kláštorné nám. 3    901 01    Malacky      
Materská škola    Kollárova 896    901 01    Malacky      
Špeciálna ZŠ    Pribinova 16/1    901 01    Malacky      
Praktická škola    Pribinova 16/1    901 01    Malacky      
Základná škola    Štúrova 142/A    901 01    Malacky      
Základná umelecká škola    Záhorácka 1918    901 01    Malacky      
Základná škola    Záhorácka 95    901 01    Malacky      
Základná škola    Malé Leváre 10    908 74    Malé Leváre      
Materská škola    Malé Leváre 411    908 74    Malé Leváre      
SOŠ záhradnícka    Bratislavská 44    900 45    Malinovo      
Škol. inter. ZSŠ záhr.    Bratislavská 44    900 45    Malinovo      
Materská škola    L. Svobodu 22    900 45    Malinovo      
Základná škola s VJM    Školská 11    900 45    Malinovo      
Základná škola    Školská 11    900 45    Malinovo      
Základná škola    Nám. 4. apríla 16    900 33    Marianka      
Materská škola    Nám. 4. apríla 16    900 33    Marianka      
Základná škola    Alžbetin dvor 81    900 42    Miloslavov      
Materská škola    Miloslavov 87    900 42    Miloslavov      
Základná škola    Komenského 1    900 01    Modra      
SOP pri SVOŠ    Kostolná 3    900 01    Modra      

SOŠ vinársko-ovocinárska, Kostolná 3, 900 01 Modra
tel.: 033/647 25 79; e-mail: info@svosmo.sk; web: www.svosmo.sk

Gymnázium K. Štúra, Nám. slobody 5, 900 01 Modra
tel.: 033/647 25 76; e-mail: ucitel@gymmo.edu.sk; web: www.gymmo.edu.sk

Pedagog.a kult.akadémia, Sokolská 6, 900 01 Modra      

tel.: 033/647 25 77, 033/647 25 67; e-mail: paka@pakamo.sk; web: www.pakamo.sk

Súkromná SOŠ, Sokolská 6, 900 01 Modra
tel.: 0905 769 646; e-mail: vinifera@zoznam.sk

Základná umelecká škola    Štúrova 54    900 01    Modra      
Materská škola    Ul. SNP 14    900 01    Modra      

Základná škola, Vajanského 93, 900 01 Modra
tel.: 033/647 25 82-3; e-mail: zipctres@zsvajmo.edu.sk; web: www.zsvajmo.edu.sk

Spojená škola - SOŠ les    Okružná 3194    900 01    Modra-Harmónia      

Základná škola, Športová 470, 900 46 Most pri Bratislave
tel.: 02/45 95 11 14, 0911 119 155; e-mail: riaditel@zsmost.edu.sk
web: www.zsmostpribratislave.sk

Materská škola    Ul. 29. augusta 384    900 46    Most pri Bratislave      
Základná škola    Hlavná 45    900 29    Nová Dedinka      
Materská škola    Hlavná 49    900 29    Nová Dedinka      
Materská škola pri ZŠ    Pernek 122    900 53    Pernek      
Základná škola s MŠ    Pernek 285    900 53    Pernek      
Materská škola    Bystrická 1    902 01    Pezinok      
Základná škola    Fándlyho 11    902 01    Pezinok      
Materská škola    Gen. Pekníka 2    902 01    Pezinok      
Materská škola    Holubyho 49    902 01    Pezinok      
Špeciál. MŠ pri ŠZŠ    Komenského 25    902 01    Pezinok      
Praktická škola pri ŠZŠ    Komenského 25    902 01    Pezinok      
Špeciálna základ. škola    Komenského 25    902 01    Pezinok      
Stred. odborná škola    Komenského 27    902 01    Pezinok      
Základná škola    Kupeckého 74    902 01    Pezinok      
Obchodná akadémia    Myslenická 1    902 03    Pezinok      
Základná škola    Na bielenisku 2    902 01    Pezinok      
Základná škola s MŠ    Orešie 3    902 03    Pezinok      
Materská škola pri ZŠ    Orešie 32    902 03    Pezinok      
Gymnázium    Senecká 2    902 01    Pezinok      
Materská škola    Svätoplukova 51    902 01    Pezinok      
Súkromná jazyková škola    Tehelná 1    902 01    Pezinok      
Základná umelecká škola    Trnavská 1    902 01    Pezinok      
Materská škola    Vajanského 16    902 01    Pezinok      
Cirkevná MŠ sv. Jozefa    Za Hradbami 1    902 01    Pezinok      
Materská škola    Za hradbami 1    902 01    Pezinok      
Materská škola    Záhradná 34    902 01    Pezinok      
Základná škola    Plavecké Podhradie 195    906 36    Plavecké Podhradie      
Materská škola    Plavecké Podhradie 196    906 36    Plavecké Podhradie      
Základná škola    Plavecký Mikuláš 297    906 35    Plavecký Mikuláš      
Materská škola    Plavecký Mikuláš 297    906 35    Plavecký Mikuláš      
Základná škola    Plavecký Štvrtok 351    900 68    Plavecký Štvrtok      
Materská škola    Plavecký Štvrtok 89    900 68    Plavecký Štvrtok      
Základná škola s VJM    Hlavná 181    925 26    Reca      
Základná škola    Hlavná 229    925 26    Reca      
Materská škola    Hlavná 24    925 26    Reca      
Základná škola    Rohožník 399    906 38    Rohožník      
Materská škola    Školská 408    906 38    Rohožník      
Materská škola    Rovinka 206    900 41    Rovinka      

Základná škola, Školská 266, 900 41 Rovinka
tel.: 02/45 98 52 19; e-mail: skola@zsrovinka.edu.sk

ZŠ pri súkr. LVS    Dialničná 1    903 01    Senec      
Súkromné LVS    Dialničná 1    903 01    Senec      
Materská škola    Fándlyho 2    903 01    Senec      
Materská škola    Fándlyho 20    903 01    Senec      
Základná umelecká škola    Fándlyho 20    903 01    Senec      
Súkromná materská škola    Fándlyho 21    903 01    Senec      
Materská škola    Kollárova 23    903 01    Senec      
Materská škola    Košická 40    903 01    Senec      
Stredná odborná škola    Kysucká 14    903 01    Senec      
Materská škola    Kysucká 9    903 01    Senec      

Gymnázium A. Bernoláka, Lichnerova 69, 903 01 Senec
e-mail: gabsenec@svsba.sk, gabsekretariat@zoznam.sk; web: www.gabsenec.sk

Spojená škola s VJM, Lichnerova 71, 903 01 Senec      
tel.: 02/45 92 34 24; e-mail: gymmadsc@stonline.sk
    
Súkromná materská škola    m. č. Svätý Martin 3    903 01    Senec      
Základná škola    Mlynská 50    903 01    Senec      
Súkromná ZUŠ    Nám. 1. mája 2    903 01    Senec      
Základná škola s VJM    Nám. A. Molnára 2    903 01    Senec      
Základná škola    Tajovského 1    903 01    Senec      
Špeciálna základ. škola    Trnavská 2    903 01    Senec      
Základná škola s MŠ    Školská 11    900 26    Slovenský Grob      
Materská škola pri ZŠ    Školská 13    900 26    Slovenský Grob      
Základná škola pri RDD    Sološnica 1    906 37    Sološnica      
Str.odb.učiliš. pri RDM    Sološnica 1    906 37    Sološnica      
Odbor. učilište pri RDM    Sološnica 1    906 37    Sološnica      
Materská škola    Sološnica 32    906 37    Sološnica      
Základná škola    Sološnica 7    906 37    Sološnica      
Materská škola pri ZŠ    Studienka 222    908 75    Studienka      
Základná škola s MŠ    Studienka 222    908 75    Studienka      
Základná umelecká škola    Cintorínska 2    900 31    Stupava      
Materská škola    Hviezdoslavova 674    900 31    Stupava      
Materská škola    J. Kráľa 1592/1    900 31    Stupava      
Materská škola    Marcheggská 58    900 31    Stupava      
Materská škola    Ružová 3    900 31    Stupava      
Základná škola    Školská 2    900 31    Stupava      
Špeciálna základ. škola    Záhumneská 50/A    900 31    Stupava      
Základná škola    Suchohrad 130    900 64    Suchohrad      
Materská škola    Suchohrad 130    900 64    Suchohrad      
Materská škola    Bratislavská 50    900 21    Svätý Jur      
Cirkevná materská škola    Dr. Kautza 4    900 21    Svätý Jur      
Materská škola    Felcánova 7    900 21    Svätý Jur      
Základná škola    Kollárova 2    900 21    Svätý Jur      
Základná umelecká škola    Kollárova 2    900 21    Svätý Jur      
Materská škola    Pezinská 1    900 21    Svätý Jur      
Materská škola    Horná 11    900 81    Šenkvice      
Základná škola    Vinohradská 62    900 81    Šenkvice      
Materská škola    Štefanová 100    900 86    Štefanová      
Materská škola    Mierová 1    900 44    Tomášov      
Materská škola    Mierová 1    900 44    Tomášov      
Základná škola    Školská 1    900 44    Tomášov      
Základná škola s VJM    Školská 1    900 44    Tomášov      
Základná škola    Tureň 200    903 01    Tureň      
Materská škola    Tureň 300    903 01    Tureň      
Základná škola s MŠ    Melíškova 650    908 73    Veľké Leváre      
Materská škola pri ZŠ    Mládežnícka 1009    908 73    Veľké Leváre      
Odbor. učilište pri RDM    Veľké Leváre 1106    908 73    Veľké Leváre      
Materská škola    Senecká 1    900 24    Veľký Biel      
Základná škola    Školská 4    900 24    Veľký Biel      
Materská škola    Hlavná 291    900 23    Viničné      
Základná škola    Hlavná 82    900 23    Viničné      
Základná škola    Školská 49    902 01    Vinosady      
Materská škola    Školská 50    902 01    Vinosady      
Materská škola pri ZŠ    Vištuk 123    900 85    Vištuk      

Základná škola s MŠ, Vištuk 44, 900 85 Vištuk
tel.: 033/644 61 12; e-mail: vistuk.zsms@post.sk; web: www.zsmsvistuk.edupage.org

Materská škola    Vlky 1    900 44    Vlky      
Základná škola s MŠ    Hlavná 37    900 66    Vysoká pri Morave      
Materská škola pri ZŠ    Nám. Oslobodenia 2    900 66    Vysoká pri Morave      
Základná škola    Hlavná 31    900 65    Záhorská Ves      
Materská škola    Hlavná 569    900 65    Záhorská Ves      
Materská škola    Malinovská 1    900 28    Zálesie      
Základná škola s MŠ    Sokolská 81    908 72    Závod      
Materská škola pri ZŠ    Štúrova 419    908 72    Závod      
Základná škola    Obchodná 7    900 51    Zohor      
Materská škola    Školská 2    900 51    Zohor      
Univerzita Komenského v Bratislave    Šafárikovo nám. 6    818 06    Bratislava      
Slovenská technická univerzita v Bratislave    Vazovova 5    812 43    Bratislava      
Ekonomická univerzita v Bratislave    Dolnozemská cesta 1    852 35    Bratislava      
Vysoká škola múzických umení v Bratislave    Ventúrska 3    813 01    Bratislava      
Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave  
 Hviezdoslavovo nám.18    814 37    Bratislava      
Akadémia Policajného zboru v Bratislave    Sklabinská č. 1    835 17    Bratislava      

Slovenská zdravotnícka univerzita, Limbová 12, 833 03 Bratislava
tel.: 02/59 37 01 11; web: www.szu.sk

Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave, n. o.
 Palackého č.1, P.O. Box 104    810 00    Bratislava      
Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave  
 Karloveská 64    841 04    Bratislava      
Bratislavská vysoká škola práva    Tomášikova 20    821 02    Bratislava      
Bratislavská medzinárodná škola liberálnych štúdií Grősslingova 53  811 09 Bratislava