*
Kam do školy?
Náš portál Vám ponúka informácie z oblasti vzdelávania na Slovensku. Nájdete tu vzdelávacie zariadenia od jaslí cez štandardné školy povinnej školskej dochádzky až po alternatívne formy vzdelávania.
* 
Materská škola    Abrahámovce 26    086 41    Abrahámovce      
Základná škola    Abrahámovce 6    086 41    Abrahámovce      
Materská škola    Bardejovské kúpele 13    085 01    Bardejov      
ZŠ s MŠ pri ZZ    Bardejovské kúpele 13    085 01    Bardejov      
Materská škola    Gorkého 13    085 01    Bardejov      
Základná umelecká škola    Hurbanova 10    085 44    Bardejov      
Súkromná SOŠ    Hviezdoslavova 14    085 84    Bardejov      
SOŠ služieb SZVD    Hviezdoslavova 14    085 84    Bardejov      
Gymnázium    Jiráskova 12    085 70    Bardejov      
Súkr.jazyková škola ICJ    Jiráskova 12    085 01    Bardejov      
Cirkevná ZŠ sv. Egídia    Jiráskova 5    085 27    Bardejov      
Základná škola    Komenského 23    085 01    Bardejov      
Materská škola    Komenského 24    085 01    Bardejov      
Materská škola    Komenského 47    085 01    Bardejov      
Stred.priemyselná škola    Komenského 5    085 42    Bardejov      
Gymnázium sv. J. Bosca    Komenského 5    085 01    Bardejov      
ŠSZČ sv. Jána Bosca    Komenského 5    085 78    Bardejov      
CZUŠ sv. Jána Bosca    Komenského 5    085 01    Bardejov      
Materská škola    Kukorelliho 47    085 01    Bardejov      
Súkromná ZUŠ    Kutuzovova 3629    085 01    Bardejov      
Materská škola    Nábrežná 2    085 01    Bardejov      
Materská škola    Nám.arm.gen. L.Svobodu 15    085 01    Bardejov      
Základná škola    Nám.arm.gen. L.Svobodu 15    085 01    Bardejov      
Materská škola    Nový Sad 24    085 01    Bardejov      
Spojená škola - PŠ    Pod papierňou    085 01    Bardejov      
Spojená škola - ŠZŠ    Pod papierňou    085 01    Bardejov      
Súkromné gymnázium    Pod Papierňou 1    085 01    Bardejov      
Základná škola s MŠ    Pod Papierňou 1    085 01    Bardejov      
Materská škola    Pod Papierňou 2    085 01    Bardejov      
Súkr. hotelová akadémia    Pod Vinbargom 1    085 01    Bardejov      
Súkromná ZUŠ    Pod Vinbargom 1    085 01    Bardejov      
Základná škola s MŠ    Pod Vinbargom 1    085 01    Bardejov      
Stredná odborná škola    Pod Vinbargom 3    085 98    Bardejov      
MŠ pri ZŠ bl. Zefyrína    Poštárka 12    085 01    Bardejov      
ZŠ s MŠ bl. Zefyrína    Poštárka 12    085 01    Bardejov      

Spojená škola Juraja Henischa - gym. + SOŠ polytech., Slovenská 5, 085 01 Bardejov
tel.: 054/486 19 50; e-mail: ssjhbj@slovanet.sk; web: www.ssjh.sk

Obchodná akadémia    Stöcklova 24    085 28    Bardejov      
Spojená škola - SOŠ    Štefánikova 64    085 01    Bardejov      
Spojená škola - SOŠ    Štefánikova 64    085 14    Bardejov      
Spojená škola - SOŠ    Štefánikova 64    085 01    Bardejov      
Základná škola    T. Ševčenku 3    085 01    Bardejov      
Súkr. jazyková škola BL    V. M. Miškovského 3    085 01    Bardejov      
Základná škola    Wolkerova 10    085 01    Bardejov      
CZŠ s MŠ sv. Faustíny    Majer 5    085 01    Bardejov - Dlhá lúka      
MŠ pri CZŠ sv. Faustíny    Majer 5    085 01    Bardejov - Dlhá lúka      
Materská škola    Lipová 37    085 01    Bardejovská Nová Ves      
Základná škola    Bartošovce 17    086 42    Bartošovce      
Materská škola    Bartošovce 18    086 42    Bartošovce      
Materská škola    Beloveža 102    086 14    Beloveža      
Základná škola    Beloveža 16    086 14    Beloveža      
Materská škola    Brezov 22    087 01    Brezov      
Základná škola    Brezov 48    087 01    Brezov      
Základná škola    Cigeľka 59    086 02    Cigeľka      
Materská škola    Dubinné 2    086 12    Dubinné      
Materská škola    Fričkovce 117    086 42    Fričkovce      
Základná škola    Fričkovce 32    086 42    Fričkovce      
Materská škola pri ZŠ    Gaboltov 26    086 02    Gaboltov      
Základná škola s MŠ    Gaboltov 50    086 02    Gaboltov      
Materská škola    Gerlachov 182    086 04    Gerlachov      
Základná škola    Gerlachov 5    086 04    Gerlachov      
Materská škola    Hankovce 1    086 46    Hankovce      
Základná škola    Hankovce 24    086 46    Hankovce      
Materská škola    Harhaj 47    086 45    Harhaj      
Základná škola    Harhaj 47    086 45    Harhaj      
Materská škola    Hlavná 53    086 14    Hažlín      
Základná škola    Majerová 30    086 14    Hažlín      
Materská škola pri ZŠ    Hertník 260    086 42    Hertník      
Základná škola s MŠ    Hertník 261    086 42    Hertník      
Súkromná ŠZŠ pri IZ    Hertník 85    086 42    Hertník      
Základná škola    Hervartov 112    086 22    Hervartov      
Materská škola    Hervartov 70    086 22    Hervartov      
Materská škola    Hrabovec 104    086 11    Hrabovec      
Základná škola    Hrabovec 25    086 11    Hrabovec      
Základná škola    Hrabské 42    086 06    Hrabské      
Materská škola    Hrabské 60    086 06    Hrabské      
Základná škola    Chmeľová 136    086 35    Chmeľová      
Materská škola    Chmeľová 89    086 35    Chmeľová      
Materská škola    Janovce 18    086 41    Janovce      
Základná škola    Janovce 18    086 41    Janovce      
Materská škola pri ZŠ    Kľušov 170    086 22    Kľušov      
Základná škola s MŠ    Kľušov 170    086 22    Kľušov      
Základná škola    Kobyly 53    086 22    Kobyly      
Materská škola    Kobyly 53    086 22    Kobyly      
Materská škola    Kochanovce 12    086 46    Kochanovce      
Základná škola    Kochanovce 12    086 46    Kochanovce      
Materská škola    Komárov 56    086 11    Komárov      
Materská škola    Koprivnica 124    086 45    Koprivnica      
Základná škola    Koprivnica 83    086 45    Koprivnica      
Materská škola    Kružlov 1    086 04    Kružlov      
Základná škola    Kružlov 94    086 04    Kružlov      
Základná škola    Kučín 1    086 12    Kučín      
Materská škola    Kučín 57    086 12    Kučín      
Základná škola    Družstevná 222    086 12    Kurima      
Materská škola    Nižná 11    086 12    Kurima      
Základná škola    Kurov 127    086 04    Kurov      
Materská škola    Kurov 52    086 04    Kurov      
Základná škola    Lascov 11    086 45    Lascov      
Materská škola    Lascov 4    086 45    Lascov      
Materská škola    Lenartov 38    086 06    Lenartov      
Základná škola    Lenartov 42    086 06    Lenartov      
Materská škola    Lopúchov 85    086 43    Lopúchov      
Základná škola    Lopúchov 85    086 43    Lopúchov      
Materská škola    Lukavica 30    086 21    Lukavica      
Základná škola    Lukavica 87    086 21    Lukavica      
Materská škola    Lukov 99    086 05    Lukov      
Základná škola    Lukov 99    086 05    Lukov      
Materská škola    Malcov 133    086 06    Malcov      
Základná škola    Malcov 16    086 06    Malcov      
Základná škola    Marhaň 115    086 45    Marhaň      
Materská škola    Marhaň 98    086 45    Marhaň      
Materská škola pri ZŠ    Toplianska 130    086 01    Mokroluh      
Základná škola s MŠ    Toplianska 130    086 01    Mokroluh      
Materská škola    Nemcovce 27    086 12    Nemcovce      
Materská škola pri ZŠ    Nižná Polianka 46    086 36    Nižná Polianka      
Základná škola s MŠ    Nižná Polianka 50    086 36    Nižná Polianka      
Základná škola    Nižná Voľa 2    086 21    Nižná Voľa      
Materská škola    Nižný Tvarožec 27    086 02    Nižný Tvarožec      
Základná škola    Nižný Tvarožec 87    086 02    Nižný Tvarožec      
Základná škola    Osikov 102    086 42    Osikov      
Materská škola    Osikov 103    086 42    Osikov      
Materská škola    Petrová 7    086 02    Petrová      
Základná škola    Petrová 7    086 02    Petrová      
Základná škola    Poliakovce 47    086 11    Poliakovce      
Materská škola    Poliakovce 55    086 11    Poliakovce      
Materská škola    Alejová 504    086 41    Raslavice      
Materská škola    Raslavice 152    086 41    Raslavice      
Základná umelecká škola    Toplianska 144    086 41    Raslavice      
Základná škola    Toplianska 144    086 41    Raslavice      
Základná škola    Rešov 35    086 21    Rešov      
Materská škola    Rešov 36    086 21    Rešov      
Materská škola pri ZŠ    Richvald 82    085 01    Richvald      
Základná škola s MŠ    Richvald 85    085 01    Richvald      
Základná škola s MŠ    Rokytov 4    086 01    Rokytov      
Materská škola pri ZŠ    Rokytov 4    086 01    Rokytov      
Základná škola s MŠ    Smilno 205    086 33    Smilno      
Materská škola pri ZŠ    Smilno 64    086 33    Smilno      
Materská škola    Snakov 49    086 06    Snakov      
Základná škola    Snakov 86    086 06    Snakov      
Materská škola    Stebník 12    086 33    Stebník      
Základná škola    Stebník 12    086 33    Stebník      
Základná škola    Stuľany 43    086 45    Stuľany      
Materská škola    Stuľany 44    086 45    Stuľany      
Materská škola    Sveržov 36    086 02    Sveržov      
Základná škola    Sveržov 52    086 02    Sveržov      
Materská škola    Šarišské Čierne 81    086 37    Šarišské Čierne      
Základná škola    Šarišské Čierne 90    086 37    Šarišské Čierne      
Materská škola    Šašová 32    086 13    Šašová      
Základná škola    Šiba 116    086 22    Šiba      
Materská škola    Šiba 142    086 22    Šiba      
Základná škola    Tarnov 13    086 01    Tarnov      
Materská škola    Tarnov 6    086 01    Tarnov      
Materská škola    Tročany 63    086 41    Tročany      
Základná škola    Tročany 63    086 41    Tročany      
Materská škola    Vaniškovce 49    086 41    Vaniškovce      
Materská škola    Vyšná Voľa 88    086 21    Vyšná Voľa      
Materská škola pri ZŠ    Lesná 417    086 33    Zborov      
Špec. základná škola    Školská 478    086 33    Zborov      
Základná škola s MŠ    Školská 478    086 33    Zborov      
Základná škola s MŠ    Zlaté 184    086 01    Zlaté      
Materská škola pri ZŠ    Zlaté 185    086 01    Zlaté