*
Stredná odborná škola, Tajovského 30, Banská Bystrica
*
Konzervatórium J. L. Bellu, Skuteckého 27,
974 01    Banská Bystrica 

*
Základná škola Tatranská 10 Banská Bystrica
*
Súkromné gymnázium OE    Zvolenská cesta 18    974 04    Banská Bystrica
 
Materská škola pri ZŠ    Sládkovičova 7    976 32    Badín      
Základná škola s MŠ    Tajovského 2    976 32    Badín      
Materská škola    9. mája 26    974 01    Banská Bystrica      
Materská škola    Buková 22    974 01    Banská Bystrica      
Materská škola    Cesta k nemocnici 37    974 01    Banská Bystrica      
Súkr.obchodná akadémia    Dolná 54    974 01    Banská Bystrica      
Materská škola    Družby 3    974 04    Banská Bystrica      
Praktická škola    Ďumbierska 15    974 11    Banská Bystrica      
Špec.základná škola    Ďumbierska 15    974 11    Banská Bystrica      
Základná škola    Ďumbierska 17    974 11    Banská Bystrica      
Základná škola JGT    Gaštanová 12    974 09    Banská Bystrica      
Základná škola    Golianova 8    974 01    Banská Bystrica      
Materská škola    Horná 22    974 01    Banská Bystrica      
Základná škola    Hronská 47    974 06    Banská Bystrica      
Katolícke gymnázium ŠM    Hurbanova 9    974 01    Banská Bystrica      
Gymnázium AS    J.A Komenského 18    974 01    Banská Bystrica      
Stredná zdravot.škola    J.G.Tajovského 24    974 29    Banská Bystrica      

Gymnázium J. G. Tajovského, J.G.Tajovského 25, 974 01 Banská Bystrica
tel.: 048/413 52 37, 048/413 43 79; e-mail: gymnazium@gjgt.sk; web: www.gjgt.sk

Obchodná akadémia    J.G.Tajovského 25    974 01    Banská Bystrica      
SOŠ pôšt a telekomunik.    J.G.Tajovského 30    974 01    Banská Bystrica      
Materská škola    Jakubská cesta 77    974 01    Banská Bystrica      
Súkromná základná škola    Jána Bakossa 5    975 90    Banská Bystrica      
Základná škola    Jána Bakossa 5    974 01    Banská Bystrica      
Špeciálna MŠ pri DIC    Jána Kollára 55    974 01    Banská Bystrica      
Súkromná jazyková škola    Karola Kuzmányho 5    974 01    Banská Bystrica      
Materská škola    Karpatská 3    974 11    Banská Bystrica      
SOŠ stavebná    Kremnička 10    974 05    Banská Bystrica      
SOŠ stavebná    Kremnička 10    974 05    Banská Bystrica      
Materská škola    Kremnička 22    974 05    Banská Bystrica      
Materská škola    Lazovná 32    974 01    Banská Bystrica      
Stred.priem.škola JM    M.Hurbana 6    975 18    Banská Bystrica      
Materská škola    Magurská 14    974 11    Banská Bystrica      
Základná škola    Magurská 16    974 11    Banská Bystrica      
Súkromná základná škola    Magurská 16    974 01    Banská Bystrica      
Súkromná základná škola    Mládežnícka 51    974 04    Banská Bystrica      
Gymnázium MK    Mládežnícka 51    974 04    Banská Bystrica      
Základná škola    Moskovská 2    974 04    Banská Bystrica      
Materská škola    Na Lúčkach 2    974 09    Banská Bystrica      
Materská škola pri DFN    Nám. L.Svobodu 4    974 01    Banská Bystrica      
Základná škola pri DFN    Nám. L.Svobodu 4    974 09    Banská Bystrica      
MŠ pri ZŠ    Nám. Štefana Moysesa 23    974 01    Banská Bystrica      
Súkr.zákl.umel.škola    Nám.Slobody 3    974 01    Banská Bystrica      
ZŠ s ŠM    Nám.Štefana Moysesa 23    974 01    Banská Bystrica      
Materská škola    Nová 2    974 04    Banská Bystrica      
Materská škola    Odbojárov 9    974 11    Banská Bystrica      
Súkromná ZUŠ    Okružná 2    974 04    Banská Bystrica      
Základná škola    Okružná 2    974 04    Banská Bystrica      
Základná škola Nania    Okružná 2    974 04    Banská Bystrica      
Materská škola    Petra Jilemnického 8    974 04    Banská Bystrica      
Základná škola    Pieninská 27    974 11    Banská Bystrica      
Stredná odborná škola    Pod Bánošom 80    974 01    Banská Bystrica      
Základná škola    Radvanská 1    974 05    Banská Bystrica      
Materská škola    Radvanská 26    974 05    Banská Bystrica      
Materská škola    Radvanská 28    974 05    Banská Bystrica      
Materská škola    Sásovská cesta 21    974 11    Banská Bystrica      
Materská škola    Senická cesta 82    974 01    Banská Bystrica      
Základná škola    Sitnianska 32    974 11    Banská Bystrica      
SPŠ stavebná    Skuteckého 20    974 01    Banská Bystrica      
Konzervatórium JLB    Skuteckého 27    974 01    Banská Bystrica      
Evanjelické gymnázium    Skuteckého 5    974 01    Banská Bystrica      
Základná škola SSV    Skuteckého 8    974 01    Banská Bystrica      
Základná škola    Spojová 14    974 04    Banská Bystrica      
Materská škola    Stará tehelňa 7    974 01    Banská Bystrica      
Materská škola    Strážovská 3    974 11    Banská Bystrica      
Materská škola    Šalgotarjánska 5    974 01    Banská Bystrica      
Stredná odborná škola    Školská 5    974 01    Banská Bystrica      
Spojená stredná škola    Školská 7    974 01    Banská Bystrica      
SOŠ strojárska    Školská 7    974 01    Banská Bystrica      
Stredná odborná škola    Školská 7    974 01    Banská Bystrica      
Základná umel.škola    Štefánikovo nábrežie 6    974 01    Banská Bystrica      
SOŠ obchodná    Tajovského 30    974 01    Banská Bystrica      

Základná škola, Tatranská 10, 974 11 Banská Bystrica
tel. 048/417 48 27; 048/417 31 48; 048/417 17 26; e-mail: zstatranska@zoznam.sk
web: www.zstatranskabb.edu.sk
      
Materská škola    Tatranská 63    974 11    Banská Bystrica      
Základná škola    Trieda SNP 20    974 01    Banská Bystrica      
Jazyková škola    Trieda SNP 54    974 01    Banská Bystrica      
Športové gymnázium    Trieda SNP 54    974 01    Banská Bystrica      
Materská škola    Trieda SNP 77    974 01    Banská Bystrica      
Materská škola    Tulská 25    974 04    Banská Bystrica      
Materská škola    Ul.29.augusta 14    974 01    Banská Bystrica      
SOŠ elektrotechnická    Zvolenská cesta 18    974 05    Banská Bystrica      
Súkr.gymnázium OE    Zvolenská cesta 18    974 04    Banská Bystrica      
Materská škola    Hronská 18    974 06    Banská Bystrica - Šalková      
Materská škola    Ul.prof.Sáru 3    974 01    Banská Bystrica 1      
Odb.učilište inter. VG    Moskovská 17    974 04    Banská Bystrica 4      
Základná škola s MŠ    Brusno 622    976 62    Brusno      
Materská škola pri ZŠ    Brusno-Ondrej n/Hronom 89    976 62    Brusno      
Základná umelecká škola    Pod Dubinkou 212    976 62    Brusno      
Materská škola    Čerín 57    974 01    Čerín      
Základná škola    Čerín 57    974 01    Čerín      
Materská škola    Harmanec 10    976 03    Harmanec      
Základná škola    Harmanec 10    976 03    Harmanec      
Materská škola    Hiadeľ 14    976 61    Hiadeľ      
Základná škola    Hiadeľ 14    976 61    Hiadeľ      
Materská škola pri ZŠ    Hrochoť 332    976 37    Hrochoť      
Základná škola s MŠ    Hrochoť 332    976 37    Hrochoť      
Materská škola pri ZŠ    Králiky 62    976 34    Králiky      
Základná škola s MŠ    Králiky 98    976 34    Králiky      
Materská škola pri ZŠ    Ľubietová 4    976 55    Ľubietová      

Základná škola s MŠ T. G. Masaryka, Ľubietová 4, 976 55 Ľubietová
tel.: 048/419 53 09; e-mail: zslubietova@orangemail.com

Základná škola    Lučatín 176    976 61    Lučatín      
Materská škola    Lučatín 54    976 61    Lučatín      
Základná škola s MŠ    Banícka 52    974 05    Malachov      
Materská škola pri ZŠ    Banícka 52    974 05    Malachov      
Materská škola    Nám.Hrdinov SNP 24    976 96    Medzibrod      

Základná škola, Nám.hrdinov SNP 24, 976 96 Medzibrod
tel.: 048/418 44 46; e-mail: zsmedzibrod@gmail.com;
web: www.zsmedzibrod.edupage.sk
   
Materská škola    Nemčianska 130    974 01    Nemce      
Materská škola pri ZŠ    Podkonice 284    976 41    Podkonice
      
Základná škola s MŠ, Podkonice 284, 976 13 Podkonice
tel.: 048/419 68 49, 0915 988 100; e-mail: zs.podkonice@zoznam.sk;
web: www.podkonice.sk - záložká Inštitúcie - Základná škola
      
Základná škola s MŠ    Družstevná 201    976 33    Poniky      
Materská škola pri ZŠ    Horná 240    976 33    Poniky      
Základná škola s MŠ    Priechod 179    976 11    Priechod      
Materská škola pri ZŠ    Priechod 179    976 11    Priechod      
Materská škola    Riečka 57    974 01    Riečka      
Materská škola    Selčianska cesta 114    976 11    Selce      
Základná škola    Školská 4    976 11    Selce      
Materská škola    Osloboditeľov 2    976 13    Slovenská Ľupča      
Stred.odb.škola pre TPM    Príboj    976 13    Slovenská Ľupča      
Obch.akad. pre TPMI    Príboj    976 13    Slovenská Ľupča      
Spojená škola    Príboj    976 13    Slovenská Ľupča      
SOŠ farmaceutická    Príboj 554    976 13    Slovenská Ľupča      
Základná škola    Školská 14    976 13    Slovenská Ľupča      
Základná umelecká škola    Školská 16    976 13    Slovenská Ľupča      
Základná škola    Staré Hory 327    976 02    Staré Hory      
Materská škola    Staré Hory 396    976 02    Staré Hory      
Základná škola s MŠ    Strelníky 42    976 55    Strelníky      
Materská škola pri ZŠ    Strelníky 42    976 55    Strelníky      
Materská škola    Tajov 79    976 34    Tajov      
Materská škola pri ZŠ    Vlkanová 115    976 31    Vlkanová      
Základná škola s MŠ    Vlkanovská 68    976 31    Vlkanová      
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici    Národná 12    974 01    Banská Bystrica  
Akadémia umení v Banskej Bystrici    Jána Kollára 22    974 01    Banská Bystrica