*
Súkromná ZŠ s MŠ Montessori, Zlatohorská 18, Bratislava-Lamač
*
ZŠ Sokolíkova ul.2, 841 01 Bratislava
*
ZŠ Dr. Milana Hodžu s MŠ Palisády, Škarniclova 1, 81101 Bratislava 
*
Cirkevná základná škola Narnia, Beňadická 38, 851 06 Bratislava
* 
Materská škola    Hraničiarska 101    851 10    Bratislava-Čunovo      
Súkr. ŠSZŠ FIS    Kremeľská 2    841 10    Bratislava-Devín      
Základná škola    Kremeľská 2    841 10    Bratislava-Devín      
Súkromné 8-r. gymnázium    Kremeľská 2    841 10    Bratislava-Devín      
Súkromná MŠ FIS    Kremeľská 2    841 10    Bratislava-Devín      
Materská škola    Kremeľská 36    841 10    Bratislava-Devín      
Základná umelecká škola    Istrijská 22    841 07    Bratislava-Devínska Nová      
Základná škola    Ivana Bukovčana 3    841 08    Bratislava-Devínska Nová      
SOŠ strojárska    Jána Jonáša 5    843 06    Bratislava-Devínska Nová      
Materská škola    Milana Marečka 20    841 08    Bratislava-Devínska Nová      

Súkromná ZŠ FINESA, P. Horova 16, 841 09 Bratislava-Devínska Nová Ves
tel.: 0903 722 530, 0905 474 900; e-mail: finesa@skolafinesa.sk;
web: www.skolafinesa.sk
      
Základná škola, Pavla Horova 16, 841 08 Bratislava-Devínska Nová Ves
tel.: 02/64 77 90 56, 02/64 53 84 61/3; e-mail: skolahorova@mail.t-com.sk;
web: www.zshorova.sk

Materská škola    Pavla Horova 3    841 08    Bratislava-Devínska Nová      
Súkr. stred.odbor.praxe    Vápenka 15    841 07    Bratislava-Devínska Nová      
Súkromná jazyková škola    Batkova 2    841 01    Bratislava-Dúbravka      
Súkromná základná škola    Batkova 2    841 01    Bratislava-Dúbravka      
Súkromná ZUŠ ALKANA    Batkova 2    841 01    Bratislava-Dúbravka      
Základná umelecká škola    Batkova 2    841 01    Bratislava-Dúbravka      
Súkromné gymnázium    Batkova 2    841 01    Bratislava-Dúbravka      
Súkr. konzervatórium AL    Batkova 2    841 01    Bratislava-Dúbravka      
Súkr. gymnázium ALKANA    Batkova 2    841 01    Bratislava-Dúbravka      
Súkromná materská škola    Bazovského 2    841 01    Bratislava-Dúbravka      
Základná škola    Beňovského 1    841 01    Bratislava-Dúbravka      
Cirkevná materská škola    Bilíkova 1    841 01    Bratislava-Dúbravka      

Gymnázium, Bilíkova 24, 844 19 Bratislava-Dúbravka
tel.: 02/ 64 46 12 00, 02/64 46 12 00; e-mail: gymbil@gymbilba.sk;
web: www.gymbilba.sk

Súkr. pedagogická škola    Bullova 2    845 18    Bratislava-Dúbravka      

Súkromná SOŠ veterinárna, Bullova 2, 844 20 Bratislava-Dúbravka
tel.: 02/64 5 3 31 74/5; e-mail: svsbuba@szm.sk; web: www.ssvsbabu.szm.sk

Pedagogická a sociálna akadémia, Bullova 2,  844 11 Bratislava-Dúbravka
tel.: 02/64 36 59 40; e-mail: psabullova2@pobox.sk; web: www.psabuba.edu.sk

Materská škola    Cabanova 44    841 02    Bratislava-Dúbravka      
Materská škola    Damborského 3    841 01    Bratislava-Dúbravka      
Materská škola    Galbavého 5    841 01    Bratislava-Dúbravka      
SOŠ potravinárska    Harmincova 1    841 01    Bratislava-Dúbravka      
Súkromná MŠ pri ZŠ    J. Valašťana Dolinského 1    841 02    Bratislava-Dúbravka      
Špeciálna základ. škola    J. Valašťana-Dolinského 1    841 01    Bratislava-Dúbravka 
Špeciálna MŠ    J. Valašťana-Dolinského 1    841 01    Bratislava-Dúbravka      
Súkromná ZŠ s MŠ    J. Valašťana-Dolinského 1    841 02    Bratislava-Dúbravka      
Praktická škola    J. Valašťana-Dolinského 1    841 01    Bratislava-Dúbravka      

SPŠ elektrotechnická, Karola Adlera 5, 841 02  Bratislava-Dúbravka
tel.: 02/64 36 10 41, 02 64 36 65 26, 02/64 36 48 63, e-mail: office@adlerka.sk
web: www.adlerka.sk
     
Základná škola    Nejedlého 8    841 02    Bratislava-Dúbravka      
Materská škola    Ožvoldíkova 15    841 02    Bratislava-Dúbravka      
Súkromná MŠ    Pekníkova 4    841 02    Bratislava-Dúbravka      
Materská škola    Pekníkova 4    841 02    Bratislava-Dúbravka      
Základná škola    Pri kríži 11    841 02    Bratislava-Dúbravka      
Súkr. ZUŠ ART PEGAS    Pri Kríži 11    841 02    Bratislava-Dúbravka      
Materská škola    Pri kríži 2    841 02    Bratislava-Dúbravka      
Materská škola    Sekurisova 10    841 02    Bratislava-Dúbravka      
Základná škola    Sokolíkova 2    841 01    Bratislava-Dúbravka      
Materská škola    Švantnerova 1    841 02    Bratislava-Dúbravka      
Materská škola    Ušiakova 1    841 01    Bratislava-Dúbravka      
Základná škola s MŠ    Trnková 1    851 10    Bratislava-Jarovce      
Materská škola pri ZŠ    Trnková 4    851 10    Bratislava-Jarovce      
Materská škola    Adámiho 11    841 05    Bratislava-Karlova Ves      
Materská škola    Borská 4    841 04    Bratislava-Karlova Ves      
Špeciálna ZŠ pre TP    Dúbravská cesta 1    845 25    Bratislava-Karlova Ves      
Odborné učilište    Dúbravská cesta 1    845 29    Bratislava-Karlova Ves      
Praktická škola pre TP    Dúbravská cesta 1    845 25    Bratislava-Karlova Ves      
Škola úžit.výtvarníctva    Dúbravská cesta 11    842 56    Bratislava-Karlova Ves      
Základná umelecká škola    Karloveská 3    841 04    Bratislava-Karlova Ves      
Cirkevná základná škola    Karloveská 32    841 04    Bratislava-Karlova Ves      
Súkromná SOŠ    Karloveská 32    841 04    Bratislava-Karlova Ves      
Základná škola    Karloveská 61    841 04    Bratislava-Karlova Ves      
Materská škola    Kolískova 14    841 05    Bratislava-Karlova Ves      
Gymnázium    Ladislava Sáru 1    841 04    Bratislava-Karlova Ves      
Materská škola    Ladislava Sáru 3    841 04    Bratislava-Karlova Ves      
Materská škola    Ľudovíta Fullu 12    841 05    Bratislava-Karlova Ves      
Materská škola    Majerníkova 11    841 05    Bratislava-Karlova Ves      
Súkromné gymnázium    Majerníkova 62    841 05    Bratislava-Karlova Ves      
Základná škola    Majerníkova 62    841 05    Bratislava-Karlova Ves      
Súkromná ZŠ    Majerníkova 62    841 05    Bratislava-Karlova Ves      
SOŠ pre TP mládež    Mokrohájska cesta 1    842 40    Bratislava-Karlova Ves      
Základná škola pre TP    Mokrohájska cesta 3    844 13    Bratislava-Karlova Ves      
Gymnázium pre TP    Mokrohájska cesta 3    844 13    Bratislava-Karlova Ves      
Obchodná akadémia preTP    Mokrohájska cesta 3  844 13    Bratislava-Karlova Ves 
Obchodná škola pre TP    Mokrohájska cesta 3    844 13    Bratislava-Karlova Ves      
Materská škola pre TP    Mokrohájska cesta 3    844 13    Bratislava-Karlova Ves      
Materská škola    Pod Rovnicami 1    841 04    Bratislava-Karlova Ves      
Materská škola    Suchohradská 3    841 04    Bratislava-Karlova Ves      
ŠZŠI pre zrak.postih.    Svrčia 6    842 11    Bratislava-Karlova Ves      
ZŠI pre zrak.postih.    Svrčia 6    842 11    Bratislava-Karlova Ves      
ZŠ int. pre nevidiacich    Svrčia 6    842 11    Bratislava-Karlova Ves      
ŠMŠ int. pre deti so ZP    Svrčia 6    842 11    Bratislava-Karlova Ves      
ŠZŠI pre slabozrakých    Svrčia 6    842 11    Bratislava-Karlova Ves      
ZUŠ pre žiakov so ZP    Svrčia 6    842 11    Bratislava-Karlova Ves      
Spojená škola-Gymnázium    Tilgnerova 14    841 05    Bratislava-Karlova Ves      
Spojená škola - ZŠ    Tilgnerova 14    841 05    Bratislava-Karlova Ves      
Základná škola    Veternicova 20    841 05    Bratislava-Karlova Ves      
Súkr. obchodná akadémia    Borinská 23    841 03    Bratislava-Lamač      
Materská škola pri ZŠ    Heyrovského 4    841 03    Bratislava-Lamač      
Základná škola s MŠ    Malokarpatské nám. 1    841 03    Bratislava-Lamač      
Súkromná ZŠ s MŠ    Zlatohorská 18    841 03    Bratislava-Lamač      
Súkromná MŠ pri ZŠ    Zlatohorská 18    841 03    Bratislava-Lamač      
Materská škola pri ZŠ    Cádrova 15    831 01    Bratislava-Nové Mesto      
Základná škola s MŠ    Cádrova 23    831 01    Bratislava-Nové Mesto      
Súkromné gymnázium    Česká 10    831 03    Bratislava-Nové Mesto      
Súkr. obchodná akadémia    Česká 10    831 03    Bratislava-Nové Mesto      
Základná škola s MŠ    Česká 10    831 03    Bratislava-Nové Mesto      
Špeciálna základ. škola    Hálkova 54    831 03    Bratislava-Nové Mesto      
ŠZŠ pre žiakov s autizm    Hálkova 54    831 03    Bratislava-Nové Mesto      

Základná umelecká škola, Hálkova 56, 831 03 Bratislava-Nové Mesto
tel.: 02/44 63 21 17-9; e-mail: zus-riaditelka@stonline.sk; web: www.zushalkova.eu

ZŠ pre sluch.post.-int.    Hrdličkova 17    833 20    Bratislava-Nové Mesto      
Špeciálna ZŠi pre sl.p.    Hrdličkova 17    831 01    Bratislava-Nové Mesto      
ZŠI pre nehovoriacich    Hrdličkova 17    831 01    Bratislava-Nové Mesto      
ŠMŠ int. pre deti so SP    Hrdličkova 17    831 01    Bratislava-Nové Mesto      
Základná škola pri LVS    Hrdličkova 21    831 01    Bratislava-Nové Mesto      

Základná škola s MŠ, Jeséniova 54, 831 01 Bratislava-Nové Mesto
tel.: 02/54 65 45 94, 0911 739 645; e-mail: saliniova@zsjeseniovaba.edu.sk
web: www.zsjeseniovaba.edu.sk

Materská škola pri ZŠ    Jeséniova 61    831 01    Bratislava-Nové Mesto      
Základná škola    Kalinčiakova 12    831 04    Bratislava-Nové Mesto      
Materská škola pri ZŠ    Legerského 18    831 02    Bratislava-Nové Mesto      
Materská škola pri ZŠ    Letná 7    831 03    Bratislava-Nové Mesto      
Materská škola pri DFN    Limbová 1    833 40    Bratislava-Nové Mesto      
Základná škola pri DFN    Limbová 1    833 40    Bratislava-Nové Mesto      
SOŠ hotelová akadémia    Mikovíniho 1    831 02    Bratislava-Nové Mesto      
Súkromná MŠ Felix    Mikovíniho 3    831 03    Bratislava-Nové Mesto      
Materská škola pri ZŠ    Na Revíne 14    831 01    Bratislava-Nové Mesto      
Základná škola s MŠ    Odborárska 2    831 02    Bratislava-Nové Mesto      
Materská škola pri ZŠ    Odborárska 2    831 02    Bratislava-Nové Mesto      
Materská škola pri ZŠ    Osadná 5    831 03    Bratislava-Nové Mesto      
Stredná odborná škola    Račianska 105    831 02    Bratislava-Nové Mesto      
Obchodná akadémia    Račianska 107    831 02    Bratislava-Nové Mesto      
SOŠ polygrafická    Račianska 190    835 26    Bratislava-Nové Mesto      
Spojená škola - SOŠCH    Račianska 78    836 02    Bratislava-Nové Mesto      
Materská škola pri ZŠ    Rešetkova 6    831 03    Bratislava-Nové Mesto      
Základná škola s MŠ    Riazanská 75    831 03    Bratislava-Nové Mesto      
Súkromná SOŠ HOST    Riazanská 75    831 03    Bratislava-Nové Mesto      
Základná škola s MŠ    Sibírska 39    831 02    Bratislava-Nové Mesto      
Materská škola pri ZŠ    Šancová 65    831 04    Bratislava-Nové Mesto      
Materská škola pri ZŠ    Šuňavcova 13    831 02    Bratislava-Nové Mesto      
Materská škola pri ZŠ    Teplická 5    831 02    Bratislava-Nové Mesto      
ZŠ pre nadané deti    Teplická 7    831 02    Bratislava-Nové Mesto      
Gymn. pre nadané deti    Teplická 7 (Skalická 1)    831 02    Bratislava-Nové Mesto      
Súkromná ZUŠ    Vajnorská 19    831 03    Bratislava-Nové Mesto      
Súkromná základná škola    Vihorlatská 10    831 04    Bratislava-Nové Mesto      
Základná škola s MŠ    Za kasárňou 2    831 03    Bratislava-Nové Mesto      
Základná škola pri nem.    Antolská 11    851 07    Bratislava-Petržalka      
Materská škola pri nem.    Antolská 11    851 07    Bratislava-Petržalka      
Cirkevné konzervatórium    Beňadická 16    851 06    Bratislava-Petržalka      
Bilingválne gymnázium    Beňadická 38    851 06    Bratislava-Petržalka      
Cirkevná ZŠ Narnia    Beňadická 38    851 06    Bratislava-Petržalka      
Materská škola    Bohrova 1    851 01    Bratislava-Petržalka      
Materská škola    Bradáčova 4    851 02    Bratislava-Petržalka      
Základná škola    Budatínska 61    851 06    Bratislava-Petržalka      
Materská škola    Bulíkova 25    851 04    Bratislava-Petržalka      
Materská škola    Bzovícka 6    851 07    Bratislava-Petržalka      
Základná škola    Černyševského 8    851 01    Bratislava-Petržalka      
Základná umelecká škola    Daliborovo námestie 2    851 01    Bratislava-Petržalka      

Základná škola, Dudova 2, 851 02 Bratislava-Petržalka      
tel.: 02/63 82 09 09, e-mail: zsdudova@zsdudovaba.edu.sk, web: www.zsdudova.sk

Obchodná akadémia    Dudova 4    851 02    Bratislava-Petržalka      
Gymnázium A. Einsteina    Einsteinova 35    852 03    Bratislava-Petržalka      
SOŠ potravinárska    Farského 9    851 01    Bratislava-Petržalka      
Súkromná MŠ    Fedinova 7    851 01    Bratislava-Petržalka      

Gymnázium Sv. Rodiny, Gercenova 10, 851 01 Bratislava-Petržalka
tel.: 02/63 45 16 22; e-mail: gsrge@zoznam.sk; web: www.gsr.edupage.sk

Cirkevná základná škola    Gercenova 10    851 01    Bratislava-Petržalka      
Základná škola    Gessayova 2    852 66    Bratislava-Petržalka      
Materská škola    Gessayova 31    851 03    Bratislava-Petržalka      
Gymnázium    Haanova 28    851 04    Bratislava-Petržalka      
Materská škola    Haanova 9    851 04    Bratislava-Petržalka      

SPŠ elektrotechnická, Hálova 16, 851 01 Bratislava-Petržalka
tel.: 02/63 82 34 02; e-mail: skola@spsehalova.sk; web: www.spsehalova.sk 

Súkromná obchodná akadémia AMOS, Holíčska 2, 851 05 Bratislava-Petržalka      
tel.: 02/63 81 56 88; e-mail: soa@soa-amos.sk; web: www.soa-amos.sk

Materská škola    Holíčska 30    851 05    Bratislava-Petržalka      
Základná škola    Holíčska 50    851 05    Bratislava-Petržalka      
Obchodná akadémia    Hrobákova 11    851 02    Bratislava-Petržalka      
Materská škola    Iľjušinova 1    851 01    Bratislava-Petržalka      
Materská škola    Jankolova 8    851 04    Bratislava-Petržalka      
Súkromné SOP    Kremnická 26    851 01    Bratislava-Petržalka      
Súkromná ZUŠ    Kremnická 26    851 01    Bratislava-Petržalka      
Súkromná jazyková škola    Kremnická 26    851 01    Bratislava-Petržalka      
Súkr. hotelová akadémia    Kremnická 26    851 01    Bratislava-Petržalka      
Súkr. obchodná akadémia    Kremnická 26    851 01    Bratislava-Petržalka      
Súkromné gymnázium    Kremnická 26    851 01    Bratislava-Petržalka      
Súkromná základná škola    Kremnická 26    851 01    Bratislava-Petržalka      
Základná škola    Lachova 1    851 03    Bratislava-Petržalka      
Materská škola    Lachova 31    851 03    Bratislava-Petržalka      
Cirkevná materská škola    Lachova 33    851 03    Bratislava-Petržalka      
Materská škola    Lietavská 1    851 06    Bratislava-Petržalka      
Súkr. ZŠ pre intel.nad.    M. Curie-Sklodowskej 1    851 04    Bratislava-Petržalka      
Súkromná SOŠ    M. Curie-Sklodowskej 1    851 04    Bratislava-Petržalka      
Materská škola    Macharova 1    851 01    Bratislava-Petržalka      
Súkromná ZUŠ    Macharova 1    851 01    Bratislava-Petržalka      
Základná škola    Nobelovo námestie 6    851 01    Bratislava-Petržalka      
Základná škola    Pankúchova 4    851 04    Bratislava-Petržalka      
Gymnázium    Pankúchova 6    851 04    Bratislava-Petržalka      
Materská škola    Pifflova 10    851 01    Bratislava-Petržalka      
Základná škola    Prokofievova 5    851 01    Bratislava-Petržalka      
Súkromná ZUŠ    Prokofievova 5    851 01    Bratislava-Petržalka      
Materská škola    Röntgenova 16    851 01    Bratislava-Petržalka      
Materská škola    Rovniankova 8    851 02    Bratislava-Petržalka      
SOŠ zdravotnícka    Strečnianska 18    850 07    Bratislava-Petržalka      
Materská škola    Strečnianska 2    851 05    Bratislava-Petržalka      
Materská škola    Ševčenkova 35    851 01    Bratislava-Petržalka      
Materská škola    Šustekova 33    851 04    Bratislava-Petržalka      
Praktická škola    Švabinského 7    851 01    Bratislava-Petržalka      
Odborné učilište    Švabinského 7    851 01    Bratislava-Petržalka      
Základná umelecká škola    Topoľčianska 15    851 05    Bratislava-Petržalka      
Spojená škola - CMŠ    Tupolevova 20    851 01    Bratislava-Petržalka      
Spojená škola - Ev.Gym.    Tupolevova 20    851 05    Bratislava-Petržalka      
Spojená škola - CZŠ    Tupolevova 20    851 01    Bratislava-Petržalka      
Základná škola    Tupolevova 20    851 01    Bratislava-Petržalka      
Základná škola    Turnianska 10    851 07    Bratislava-Petržalka      
Materská škola    Turnianska 6    851 07    Bratislava-Petržalka      
Súkromná MŠ    Vavilovova 18    851 01    Bratislava-Petržalka      
ZŠi pre žiak. s ch.reči    Vlastenecké námestie 1    851 01    Bratislava-Petržalka      
Súkr. SPŠ animov.tvorby    Vlastenecké námestie 1    851 01    Bratislava-Petržalka 
Evanjelické lýceum    Vranovská 2    851 01    Bratislava-Petržalka      
SOŠ strojárska    Vranovská 4    851 01    Bratislava-Petržalka      
Súkromná SOŠ    Vranovská 4    851 01    Bratislava-Petržalka      
Stredná odborná škola    Vranovská 4    851 01    Bratislava-Petržalka      

Súkromné gymnázium Mercury, Zadunajská cesta 27, 851 01 Bratislava-Petržalka
tel.: 02/62 25 00 07, 02/62 24 46 06; e-mail: sgm@sgm.sk; web: www.sgm.sk

Súkr. MŠ Christa Boteva    Záporožská 8    851 01    Bratislava-Petržalka      
Súkromná bulharská ZŠ    Záporožská 8    851 01    Bratislava-Petržalka      
Bulharské gymnázium    Záporožská 8    851 01    Bratislava-Petržalka      
Stredná odborná škola    Znievska 2    851 06    Bratislava-Petržalka      

Súkr. hotelová akadémia, Žehrianska 6, 851 07 Bratislava-Petržalka
tel.: 02/68 20 28 00-1; e-mail: gasmo.hotak@post.sk; web: www.shagasmo.sk
      
SOŠ GASMO, Žehrianska 6, 851 07 Bratislava-Petržalka   
tel.: 02/68 20 28 00-1; e-mail: ssos.gasmo@post.sk; web: www.ssosgasmo.sk

Špeciálna základ. škola    Žehrianska 9    851 07    Bratislava-Petržalka      
Súkromná SOŠ    Bieloruská 9    821 06    Bratislava-Pod.Biskupice      
Základná škola    Bieloruská 1    821 06    Bratislava-Podunaj.Biskup      
Súkr. hotelová akadémia    Biskupická 21    821 06    Bratislava-Podunaj.Biskup      
Základná škola    Biskupická 21    821 06    Bratislava-Podunaj.Biskup      
Súkromné gymnázium    Dudvažská 6    824 12    Bratislava-Podunaj.Biskup      
Súkr. obchodná akadémia    Dudvážska 6    821 07    Bratislava-Podunaj.Biskup      
Súkr. šport. gymnázium    Dudvážska 6    821 07    Bratislava-Podunaj.Biskup      
Súkromná ZŠ Galileo    Dudvážska 6    824 12    Bratislava-Podunaj.Biskup      
Súkromná MŠ GALILEO    Dudvážska 6    824 12    Bratislava-Podunaj.Biskup      
Materská škola    Estónska 3    821 06    Bratislava-Podunaj.Biskup      

Gymnázium F. G. Lorcu, Hronská 3, 821 07 Bratislava-Podunaj.Biskup      
tel.: 02/45 24 25 85, 02/45 52 05 72, 02/45 25 79 31,
e-mail: gymhron@gymhron.edu.sk; web: www.gymhron.sk

Materská škola    Linzbothova 18    821 06    Bratislava-Podunaj.Biskup      
Základná škola    Podzáhradná 51    821 07    Bratislava-Podunaj.Biskup      
Materská škola pri ZŠ    Staromlynská 51    821 06    Bratislava-Podunaj.Biskup      
Základná škola s MŠ    Vetvárska 7    821 06    Bratislava-Podunaj.Biskup      
Materská škola    Barónka 17    831 06    Bratislava-Rača      
Materská škola    Cyprichova 74    831 54    Bratislava-Rača      
Gymnázium škol. bratov    Čachtická 14    831 06    Bratislava-Rača      
Cirkevná základná škola    Detvianska 24    831 06    Bratislava-Rača      
Materská škola    Gelnická 34    831 06    Bratislava-Rača      
SOŠ pôšt a telekomunik.    Hlinícka 1    834 01    Bratislava-Rača      
Gymnázium    Hubeného 23    834 08    Bratislava-Rača      
Základná škola s MŠ    Hubeného 25    831 53    Bratislava-Rača      
Materská škola pri ZŠ    Hubeného 25    831 54    Bratislava-Rača      
SOŠ knih.a inf.štúdií    Kadnárova 7    834 14    Bratislava-Rača      
SOŠ kadernícka    Karpatské námestie 9    831 06    Bratislava-Rača      
SOŠ železničná    Na pántoch 7    831 06    Bratislava-Rača      
SOŠ obchodná    Na pántoch 9    831 06    Bratislava-Rača      
Materská škola    Plickova 16    831 06    Bratislava-Rača      
Materská škola    Pri Šajbách 14    831 06    Bratislava-Rača      
Materská škola    Tbiliská 2    831 06    Bratislava-Rača      
Základná škola    Tbiliská 4    831 06    Bratislava-Rača      
Základná umelecká škola    Vrbenského 1    831 53    Bratislava-Rača      
Súkromná ZUŠ    Gerulatská 2    851 10    Bratislava-Rusovce      
Materská škola pri ZŠ    Kovácsova 465    851 10    Bratislava-Rusovce      
Základná škola s MŠ    Vývojová 228    851 10    Bratislava-Rusovce      
Spojená škola-Gymnázium    Bachova 4    821 03    Bratislava-Ružinov      
Spojená škola - ZŠ    Bachova 4    821 03    Bratislava-Ružinov      

1. súkromné gymnázium v Bratislave, Bajkalská 20, 821 08 Bratislava-Ružinov
tel.: 02/50 20 46 11; e-mail: info@1sg.sk; web: www.1sg.sk

Súkromná ZŠ pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním, Bajkalská 20,
821 08 Bratislava-Ružinov
tel.: 02/50 20 46 11; e-mail: info@1sg.sk; web: www.1sg.sk - záložka SZŠ
 
Materská škola    Bancíkovej 2    821 03    Bratislava-Ružinov      
Základná škola    Borodáčova 2    821 03    Bratislava-Ružinov      
Základná škola    Drieňová 16    821 03    Bratislava-Ružinov      
SPŠ stavebná    Drieňová 35    826 64    Bratislava-Ružinov      
Základná umelecká škola    Exnárova 6    821 03    Bratislava-Ružinov      
Základná umelecká škola    Chlumeckého 10    821 03    Bratislava-Ružinov      
Gymnázium    Ivana Horvátha 14    821 03    Bratislava-Ružinov      

Stredná odborná škola, Ivanská cesta 21, 823 75 Bratislava-Ružinov
tel.: 02/43 42 50 86; e-mail: sou@sou.sk; web: www.sou.sk

Súkr. stred.odbor.praxe    Ivanská cesta 21    821 04    Bratislava-Ružinov      
Súkr.str.umelecká škola    Ivanská cesta 21    821 04    Bratislava-Ružinov      
Stredná odborná škola    Ivanská cesta 21    821 04    Bratislava-Ružinov      
Spojená škola - ZŠ    Jelačičova 5    821 08    Bratislava-Ružinov      
SOŠ pre SPM    Koceľova 26    821 08    Bratislava-Ružinov      
OU pre žiak. so SP    Koceľova 26    821 08    Bratislava-Ružinov      
SOŠ pre žiak. so SP    Koceľova 26    821 08    Bratislava-Ružinov      
Učilište int. pre SP    Koceľova 26    821 08    Bratislava-Ružinov      
Spojená škola - ZŠ    Košická    821 09    Bratislava-Ružinov      
Základná škola    Kulíškova 8    821 08    Bratislava-Ružinov
SPŠ dopravná, Kvačalova 20, 821 08 Bratislava-Ružinov
Základná škola    Medzilaborecká 11    821 01    Bratislava-Ružinov      

Spojená škola, Metodova 2, 821 08 Bratislava-Ružinov
tel.: 02/55 57 54 78, 02/50 10 24 50;
e-mail: office@gmet.sk; web: www.gmet.sk


Súkromná ZUŠ    Mierová 46    821 05    Bratislava-Ružinov      
Základná škola    Mierová 46    821 05    Bratislava-Ružinov      
Materská škola    Miletičova 37    821 09    Bratislava-Ružinov      
Základná škola    Nevädzová 2    821 01    Bratislava-Ružinov      

Obchodná akadémia, Nevädzová 3, P.O.Box 85, 820 07 Bratislava-Ružinov
tel.: 02/43 41 11 58, 02/43 41 01 22, 02/43 41 11 59;
e-mail: oanba@oanba.sk
 web: www.oanba.sk
 
Špeciálna ZŠ    Nevädzová 3    821 01    Bratislava-Ružinov      
Spojená škola - ZŠ(PYP)    Novohradská 3    821 09    Bratislava-Ružinov   
Spojená škola-Gym(MYP)    Novohradská 3    821 09    Bratislava-Ružinov   
Spojená škola-Gymnázium    Novohradská 3    821 09    Bratislava-Ružinov      

Športové gymnázium, Ostredková 10, 821 02 Bratislava-Ružinov
tel.: 02/43 42 25 95, 02/43 42 03 05;
e-mail: sgostba@svsba.sk;
 web: www.sportgymba.sk

Základná škola, Ostredková 14, 821 02 Bratislava-Ružinov
tel.: 02/43 41 53 77;
e-mail: skola14ba@szm.sk; web: www.zsostredkovaba.edu.sk

      
SOŠ drevárska    Pavlovičova 3    821 04    Bratislava-Ružinov      
Materská škola    Piesočná 2    821 04    Bratislava-Ružinov      
Materská škola    Pivonková 9    821 01    Bratislava-Ružinov      
Materská škola    Prešovská 28    821 08    Bratislava-Ružinov      

Súkromná stredná odborná škola, Exnárova 20, 826 01 Bratislava
Tel.:02/32118052, Tel./ Fax.: 02/43630023, Mobil: 0911 388 884
E-mail: sousba@sous-ruzinov.sk, Web: www.sous-ruzinov.sk

Súkr. DM pri súkr. SOŠ    Ružinovská 1    821 03    Bratislava-Ružinov      
Súkromná ZUŠ    Ružová dolina 29    821 09    Bratislava-Ružinov  
    

Súkromná základná škola, Ružová dolina 29, 821 09 Bratislava-Ružinov
tel.: 02/53 41 25 93, 0903 478 002, 0903 468 345;
e-mail: profkreatis@profkreatis.sk

web: www.detieuropy.sk

Súkr. pedagogická a soc. akadémia, Ružová Dolina 29, 821 09 Bratislava-Ružinov
tel.: 02/53 41 25 93, 0903 478 002, 0905 984 111;
e-mail: profkreatis@profkreatis.sk

web: www.pasa-ba.eu
 
Základná škola    Ružová dolina 29    821 09    Bratislava-Ružinov      

SOŠ obchodu a služieb S. Jurkoviča, Sklenárova 1, 821 09 Bratislava-Ružinov
tel.: 02/53 41 22 41, 02/53 41 36 21; e-mail: souo-sj@stonline.sk;
web: http://sossklenarova.edupage.org

Základná umelecká škola    Sklenárova 5    821 09    Bratislava-Ružinov      
SOŠ scenic.vytvarnictva    Sklenárova 7    824 89    Bratislava-Ružinov      
SOŠ dopravná    Sklenárova 9    821 09    Bratislava-Ružinov      
Základná škola pri DC    Slovinská 1    821 04    Bratislava-Ružinov      
Špeciálna ZŠ pri DC    Slovinská 1    821 04    Bratislava-Ružinov      
Materská škola    Stálicová 2    821 02    Bratislava-Ružinov      
Súkromná MŠ    Stálicová 2    821 02    Bratislava-Ružinov      
Materská škola pri DC    Stálicová 2    821 02    Bratislava-Ružinov      
Stred. odborná škola    Svätoplukova 2    821 08    Bratislava-Ružinov      
Stredná odborná škola    Svätoplukova 2    821 08    Bratislava-Ružinov      
Spojená škola-Gymnázium    Tokajícka 24    821 03    Bratislava-Ružinov      
Spojená škola-SOŠ odev.    Tokajícka 24    821 03    Bratislava-Ružinov      

Gymnázium L.Novomeského, Tomášikova 2, 829 29 Bratislava-Ružinov
tel.: 02/43 42 25 52; e-mail: riaditel@gln.sk; web: www.gln.sk

Materská škola    Velehradská 24    821 08    Bratislava-Ružinov      
Spojená škola - SOŠCH    Vlčie Hrdlo 50    821 07    Bratislava-Ružinov      
Základná škola    Vrútocká 58    821 04    Bratislava-Ružinov      

Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka 44, 821 08 Bratislava-Ružinov
tel.: 02/55 42 20 28, 02/55 64 28 25; e-mail: skola@szsbaza.sk;
web: www.szsbaza.sk

Materská škola    Beskydská 7    811 05    Bratislava-Staré Mesto      
Materská škola    Búdková 21    811 04    Bratislava-Staré Mesto      
Materská škola    Dobšinského 2    811 05    Bratislava-Staré Mesto      
Súkromná materská škola    Drotárska 48    811 02    Bratislava-Staré Mesto      
ZŠi pre žiakov so SP    Drotárska cesta 48    811 04    Bratislava-Staré Mesto      
MŠi pre deti so SP    Drotárska cesta 48    811 04    Bratislava-Staré Mesto      
Základná škola    Dubová 1    811 04    Bratislava-Staré Mesto      
Základná škola s VJM    Dunajská 13    814 84    Bratislava-Staré Mesto      
Gymnázium s VJM    Dunajská 13    814 84    Bratislava-Staré Mesto      
SPŠ strojnícka    Fajnorovo nábrežie 5    814 75    Bratislava-Staré Mesto      
Materská škola    Ferienčíkova 12    811 08    Bratislava-Staré Mesto      
Súkr. MŠ Funiversity    Gajova 21    811 09    Bratislava-Staré Mesto      
Súkr. ŠKD pri SŠZŠ    Galandova 7    811 03    Bratislava-Staré Mesto      
Súkr. ŠZŠ so ŠMŠ    Galandova 7    811 03    Bratislava-Staré Mesto      
Súkr. ŠMŠ pri ŠZŠ    Galandova 7    811 03    Bratislava-Staré Mesto      
Materská škola    Gorazdova 11    811 04    Bratislava-Staré Mesto      

Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej, Gorazdova 20, 811 04 Bratislava-Staré Mesto
tel.: 02/54 77 11 09, 02/54 78 83 54, 02/54 78 83 39, e-mail: tankonba@tankonba.sk
web: www.tankonba.sk

Materská škola    Gorazdova 6    811 04    Bratislava-Staré Mesto      
Gymnázium    Grösslingová 18    811 09    Bratislava-Staré Mesto      
Základná škola s MŠ    Grösslingová 48    811 09    Bratislava-Staré Mesto      
Materská škola pri ZŠ    Grösslingová 48    811 09    Bratislava-Staré Mesto      
Základná škola    Hlboká cesta 4    811 04    Bratislava-Staré Mesto      
Základná škola    Jelenia 16    811 05    Bratislava-Staré Mesto      
Gymnázium Matky Alexie    Jesenského 4/A    811 02    Bratislava-Staré Mesto      

Základná škola, Jesenského 6, 811 01 Bratislava-Staré Mesto
tel.: 02/54 43 38 62; e-mail: riaditelstvo@zsjesenba.edu.sk;
web: www.zsjesenskeho.sk

Základná umelecká škola    Jesenského 6    811 01    Bratislava-Staré Mesto      
Materská škola    Karadžičova 51    811 07    Bratislava-Staré Mesto      
Špeciálna ZŠ    Karpatská 1    811 05    Bratislava-Staré Mesto      
Materská škola    Kuzmányho 9    811 06    Bratislava-Staré Mesto      
Materská škola    Malá 6    811 02    Bratislava-Staré Mesto      
Materská škola    Medená 24    811 02    Bratislava-Staré Mesto      
Špec. materská škola    Mišíkova 19    811 06    Bratislava-Staré Mesto      
Základná škola    Mudroňova 83    811 03    Bratislava-Staré Mesto      
Materská škola    Myjavská 22    811 03    Bratislava-Staré Mesto      
Základ. škola sv.Uršule    Nedbalova 4    811 01    Bratislava-Staré Mesto      
Gymnázium Sv. Uršule    Nedbalova 6    811 01    Bratislava-Staré Mesto      
SZŠ Petra Fouriera    Palackého 1    811 02    Bratislava-Staré Mesto      
ZŠ Matky Alexie    Palackého 1    811 02    Bratislava-Staré Mesto      
Jazyková škola    Palisády 38    811 06    Bratislava-Staré Mesto      
Evanjelická ZŠ    Palisády 57    811 06    Bratislava-Staré Mesto      

Základná umelecká škola M. Ruppeldta, Panenská 11, 811 03 Bratislava-Staré Mesto
tel.: 02/54 41 46 61, 02/54 41 55 52, 02/54 41 46 61; e-mail: zus.ruppeldta@gmail.com
zus@zusruppeldta.eu; web: www.zusruppeldta.eu

Materská škola    Partizánska 12    811 03    Bratislava-Staré Mesto      
Základná umelecká škola    Podjavorinskej 9    811 03    Bratislava-Staré Mesto      
Materská škola    Radlinského 53    811 07    Bratislava-Staré Mesto      
Súkromná ZUŠ    Svoradova 2    811 03    Bratislava-Staré Mesto      
Materská škola pri ZŠ    Škarniclova 1    811 01    Bratislava-Staré Mesto      
Základná škola s MŠ    Škarniclova 1    811 01    Bratislava-Staré Mesto      
Materská škola    Špitálska 49    811 08    Bratislava-Staré Mesto      
Súkromná jazyková škola    Štefánikova 16    811 04    Bratislava-Staré Mesto      
Materská škola    Šulekova 35    811 03    Bratislava-Staré Mesto      
Materská škola    Tabaková 10    811 07    Bratislava-Staré Mesto      
Materská škola    Timravina 6    811 06    Bratislava-Staré Mesto      
Konzervatórium    Tolstého 11    811 06    Bratislava-Staré Mesto      
Materská škola    Ulica 29. augusta 6    811 07    Bratislava-Staré Mesto      

Cirk. SOŠ elektrotech. P.G. Frassatiho, Vazovova 12, 811 07 Bratislava-Staré Mesto
tel.: 02/55 57 59 79, 02/55 57 59 79; e-mail: csose@csose.sk; web: www.csose.sk

SOŠ geodetická    Vazovova 14    811 07    Bratislava-Staré Mesto      
Materská škola    Vazovova 16    811 07    Bratislava-Staré Mesto      
Základná škola    Vazovova 4    811 07    Bratislava-Staré Mesto      
Jazyková škola    Vazovova 6    811 07    Bratislava-Staré Mesto      
Gymnázium    Vazovova 6    811 07    Bratislava-Staré Mesto      
SPŠ elektrotechnická    Zochova 9    811 03    Bratislava-Staré Mesto      
Materská škola pri ZŠ    Koniarkova 9    831 07    Bratislava-Vajnory      
Súkromná ZUŠ    Osloboditeľská 1    831 07    Bratislava-Vajnory      
Základná škola s MŠ    Osloboditeľská 1    831 07    Bratislava-Vajnory      

ZŠ Jána Pavla II., Osloboditeľská 27, 831 07 Bratislava-Vajnory
tel.: 02/43 71 23 23, 0904 738 395; e-mail: zsjanapavla@gmail.com;
web: www.zsjanapavla.sk

SOŠ elektrotechnická, Rybničná 59, P.O.BOX 7, 831 07 Bratislava-Vajnory
tel.: 02/44 88 32 42, 02/44 88 34 11; e-mail: rsose@sose.sk; web: www.sose.sk

Materská škola    Kaméliová 10    821 07    Bratislava-Vrakuňa      
Materská škola    Kríková 20    821 07    Bratislava-Vrakuňa      
Základná škola    Rajčianska 3    821 07    Bratislava-Vrakuňa      
Základná škola    Železničná 14    821 07    Bratislava-Vrakuňa      
Súkromná ZUŠ    Železničná 14    821 07    Bratislava-Vrakuňa      
Súkromné gymnázium    Žitavská 1    821 07    Bratislava-Vrakuňa      
Základná škola    Žitavská 1    821 07    Bratislava-Vrakuňa      

Základná škola s MŠ, Hargašova 5, 841 06 Bratislava-Záhorská Bystrica
tel.: 02/65 95 61 15; web: www.zshargaba.edu.sk

Materská škola pri ZŠ    Hargašova 7    841 06    Bratislava-Záhorská Bystr      
Základná škola pri DCM    Trstínska 2    841 06    Bratislava-Záhorská Bystr      
Univerzita Komenského v Bratislave    Šafárikovo nám. 6    818 06    Bratislava      
Slovenská technická univerzita v Bratislave    Vazovova 5    812 43    Bratislava      
Ekonomická univerzita v Bratislave    Dolnozemská cesta 1    852 35    Bratislava      
Vysoká škola múzických umení v Bratislave    Ventúrska 3    813 01    Bratislava      
Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave  
 Hviezdoslavovo nám.18    814 37    Bratislava      
Akadémia Policajného zboru v Bratislave    Sklabinská č. 1    835 17    Bratislava      

Slovenská zdravotnícka univerzita, Limbová 12, 833 03 Bratislava
tel.: 02/59 37 01 11; web: www.szu.sk

Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave, n. o.    Palackého č.1, P.O. Box 104    810 00    Bratislava      
Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave  
 Karloveská 64    841 04    Bratislava      
Bratislavská vysoká škola práva    Tomášikova 20    821 02    Bratislava      
Bratislavská medzinárodná škola liberálnych štúdií Grősslingova 53  811 09  Bratislava