Vitajte na portáli "Kam do školy?"

V ponuke stránok nájdete vzdelávacie zariadenia od jaslí cez štandardné školy povinnej školskej dochádzky až po alternatívne formy vzdelávania.

Veríme, že tu získate informácie, ktoré Vám pomôžu pri správnom rozhodnutí na ktorú školu, alebo vzdelávaciu inštitúciu sa prihlásiť. Zároveň veríme, že nám oznámite i Vaše skúsenosti s konkrétnymi akademickými inštitúciami a vzdelávacími zariadeniami.
Aukro.skProtóny a neutróny sú v strede atómu a tvoria jeho jadro. Častice, ktoré obiehajú okolo jadra sa nazývajú elektróny.

Atómy sú veľmi malé častice. Ak si predstavíš atóm ako svoj necht, tvoja ruka by potom mohla zodvihnúť Zem.

V tuhej látke sú atómy usporiadané do pravidelnej štruktúry, ktorú nazývame mriežka. V mnohých tuhých látkach sa daná štruktúra veľakrát opakuje. Tieto látky sa nazývajú kryštály.

V 5. stor. p. n. l. pomenoval grécky vedec Demokritos najmenšiu čiastočku látky „atóm“.

V roku 1818 klasifikoval švédsky chemik Jons Berzelius 45 rôznych substancií podľa ich atómových hmotností.

Berzelius navrhol označenie prvkov pomocou prvého písmena, prípadne prvých dvoch ich názvov, napríklad O = oxygen = kyslík; He = Helium = Hélium.

Atómy sú nepredstaviteľne ľahké častice. V jednom grame vodíka je asi 602 miliárd biliónov atómov.

Elektróny obiehajú okolo jadra v atóme úžasnou rýchlosťou. Za milióntinu sekundy stihnú vykonať miliardy obehov.

V roku 1919 sa vedcovi Ernestovi Rutherfordovi podarilo „rozbiť“ atóm. Premenil dusík na kyslík, tak že ostreľoval dusík alfa časticami. To bol významný krok k využitiu jadrovej energie.

V prípade štiepenia jadier rozbije neutrón atóm, čím sa spustí reťazová reakcia. Pri syntéze jadier sa spájajú ľahké jadrá spolu, čím sa vytvorí nový atóm a neutrón.

Jadro tepelného atómového reaktora obsahuje uránové palivové tyče. Teplo zo štiepenia paliva premieňa vodu na paru, ktorá poháňa turbínové generátory, a tie následne vyrábajú energiu.

Moderným zriadením, využívajúcim röntgenové lúče, je snímač tela, nazývaný tomograf alebo aj CAT-scaner. Je to prístroj, ktorý obieha okolo tela pacienta, pričom vysiela zväzok röntgenových lúčov, tenký ako ceruza. Na monitore počítača sa potom zobrazí požadovaná vrstva vo vnútri tela.

Reaktor jadrovej ponorky ohrieva vodu a mení ju na paru, ktorá potom poháňa turbínové motory ponorky.

Skúškami v plameni možno určiť niektoré chemické prvky. Ak sa drôty vyrobené z týchto prvkov ohrievajú Bunsenovým horákom, dodatočné sfarbenie plameňa je rôzne, čím sa dajú odlíšiť.

Prvky v periodickej sústave prvkov sú usporiadané podľa narastajúceho atómového čísla. Prvky, ktorých atómy majú podobnú štruktúru a vlastnosti sú zoskupené spolu. Hlavnými skupinami sú nekovy, alkalické kovy, prechodné kovy, lantanoidy a aktinoidy.

Keď si sušíš vlasy fénom, teplý vzduch vychádzajúci z neho mení vodu vo vlasoch na vodnú paru a absorbuje ju do seba. Podobne to funguje aj s vypratou bielizňou, ktorá je zavesená na šnúre.

Ak vyleješ horúcu vodu na ľad, uvidíš stúpajúcu vodnú paru.

Železná reťaz na vzduchu alebo vo vode zhrdzavie. Vzduch aj voda obsahujú kyslík, ktorý veľmi účinne odoberá elektróny atómom železa a vytvára zlúčeniny – oxidy, ktoré vidíme ako hrdzu.

Zinok je kov. Kyselina chlórovodíková je kvapalina, keď sa tieto dve látky zmiešajú, kyselina zreaguje s kovom a vytvorí soľ – chlorid zinočnatý.

Soľ urýchľuje hrdzavenie. Môžeš sa o tom presvedčiť tak, že do jednej nádoby naleješ obyčajnou vodou z vodovodu, do druhej nádoby primiešaj do vody aj soľ. Potom do oboch nádob dáš tenký drôtik. Teraz môžeš sledovať, ktorý z drôtikov zhrdzavie skôr. Pokus môžeš zopakovať aj s prevarenou vodou. Var odstráni z vody vzduch.

Uhlík sa vyskytuje v troch formách. V diamante sú atómy uhlíka usporiadané do pravidelnej mriežky. V grafite sú atómy vo vrstvách. Amorfný uhlík nemá pravidelnú štruktúru.

Niektoré kyseliny dokážu rozleptať aj sklo, preto sa musia skladovať v špeciálnych nádobách.

Ľudské telo si samo vytvára slabú kyselinu chlórovodíkovú, pomocou ktorej sa v procese trávenia rozkladá potrava.

Dôležitou chemickou zlúčeninou je kyselina sírová. Má stovky využití, napríklad pri výrobe umelých hnojív a liečiv.

Keď sa v roku 1914 začala prvá svetová vojna, na výrobu výbušnín, napríklad nitroglycerínu, bolo treba veľké množstvo kyseliny dusičnej. Vtedy nemecký chemik Fritz Haber vypracoval novú technológiu jej výroby, ktorá bola založená na ohrievaní čpavku a vzduchu.

Teplo nikdy nezostáva na mieste, ale stále sa premiestňuje. Ak si pomiešaš horúci čaj kovovou lyžičkou, časť tepelnej energie sa presunie z čaju na lyžičku. To spôsobí, že lyžička sa zohreje.

Tí, čo vyrábajú ohňostroj vedia, že určité kovy vytvárajú v plameni ohňostroja rôzne farby.

Moderná vzducholoď je naplnená héliom. Hélium síce, nie je najľahší prvok (najľahší je vodík), ale je bezpečnejšie, pretože nehorí.

Kladne nabité (+) – protóny priťahujú záporne nabité častice (-) – elektróny. Elektrina tečie vtedy, keď sa môžu elektróny voľne pohybovať z jedného atómu na druhý.

Americký vedec Benjamin Franklin pri svojom pokuse dokázal, že elektrický náboj z blesku sa dostal po šnúre šarkana na kľúč a vznikla iskra.

Keď pošúchaš balón vlneným alebo nylónovým svetrom, na povrchu balóna sa nahromadí statická elektrina. Podrž balón  pri stene a uvidíš, ako sa k nej bude priťahovať.

Asi pred sto rokmi malo doma elektrinu len veľmi málo ľudí. Prvé elektrospotrebiče boli nebezpečné a pri ich používaní služobníctvo riskovalo život.

Guma je dobrý izolátor. Zle vedie elektrinu, lebo má málo voľných elektrónov. Umelé hmoty, sklo, keramika sú taktiež zlými vodičmi a preto sa používajú ako izolátory v elektrických zariadeniach.

Chemické procesy, ktoré prebiehajú v suchom článku, v baterke vyrobia dosť elektriny na to, aby rozsvietili malú žiarovku. Svetlo vytvorené žiarovkou sa potom šíri pomocou zrkadla a šošovky.

Magnetovec je prirodzene magnetický kameň. Kedysi sa tieto kamene považovali za zázračné, pretože dokázali pritiahnuť rôzne železné predmety.

Dynamá sú generátory, ktoré premieňajú mechanický pohyb na elektrický prúd.

Slovo magnetizmus začali používať Gréci podľa územia, ktoré sa volalo Magnézia a tu sa objavil magnetovec.

Hovorí sa, že starí Číňania používali magnetický kompas už asi v roku 2000 pred našim letopočtom.

Ak rozlomíš magnet napoly, dostaneš dva nové celé magnety, tzn. každý kus bude mať svoj severný a južný pól.

Turbogenerátor v hydroelektrárni premieňa energiu tečúcej vody na elektrickú energiu. Voda poháňa turbíny a tie otáčajú hriadeľ rotora generátora.

V žiarovke tečie prúd vláknom. Vlákno má veľký odpor a zohreje sa natoľko až vyžaruje jasné svetlo.

Čiarový kód sa dáva na mnoho tovarov, ktoré nakupujeme. Okamžite poskytne prehľad o stave zásob a o cenách.

Doštičky plošných spojov možno nájsť vo všemožných veciach okolo nás, napríklad v počítačoch, v autách aj v práčkach. Doštička obvodu prepája súčiastky, ako sú mikročipy, diódy, kondenzátory a tranzistory.

Bit znamená Binary digit – číslica v dvojkovej sústave (0 a 1)

Byte je objem v pamäti počítača, ktorý zaberá jedno písmeno alebo číslica.

Dáta sú informácie, ktoré spracováva počítač.

Hardvér je fyzická časť počítačovej sústavy.

Sieť je niekoľko počítačov poprepájaných navzájom, napríklad modemom.

Softvér je programové vybavenie pre počítač.

Najkratšie vlnové dĺžky, ktoré sú voľným okom pozorovateľné, zodpovedajú modrému a fialovému svetlu. Najdlhšie vlnové dĺžky zodpovedajú zasa červenému svetlu.

Existujú aj vlnové dĺžky, ktoré ľudia nevidia, niektoré zvieratá však áno. Napríklad včely vidia farby aj za fialovou oblasťou, no červenú farbu vnímajú už ako čiernu.

Svetlo je druh elektromagnetického žiarenia. Šíri sa ako vlna, ktorá pozostáva z elektrického a magnetického poľa, pričom tieto polia sú kolmé jedna navzájom a tiež aj na smer šírenia sa vlny.

Tri základné farby pri miešaní svetla sú červená, modrá a zelená. Ak sa zložia dokopy, dávajú biele svetlo. Farby na maľovanie sa miešajú inak. Ich základnými farbami sú žltá, modrá a červená, dokopy dávajú hnedú.

Ak sa pozeráš na niekoho oproti sebe, vidíš jeho ľavú stranu na svojej pravej strane. Ak sa chceš pozrieť na seba, musíš sa dívať do zrkadla. Tvoj obraz v ňom je zvláštny tým, že svoju ľavú stranu vidíš vľavo. Je to spôsobené tým, že zrkadlo odrazilo lúče priamo späť na tú istú stranu.

Prvé zrkadlá zhotovovali z vysoko leštených kovov, napríklad z bronzu.

K zdokonalenie výroby zrkadiel došlo až v 17. storočí. Vtedy sa začali vyrábať tak, že jedna strana skla sa pokryla tenkou vrstvou striebra, čím sa dosiahol výborný odraz svetla.

Šošovka, ktorá je v strede tenšia ako na okraji, sa volá dutá (konkávna).

Šošovka, ktorá je v strede hrubšia ako na okraji sa volá vypuklá (konvexná).

Dutá šošovka rozptyľuje svetelné lúče, ktoré do nej vstupujú a predmety sa pri pohľade cez ňu zdajú menšie. Vo vypuklej šošovke sa naopak, vstupujúce lúče zbiehajú a predmety vyzerajú byť väčšie.

Arabi poznali zväčšovacie sklo už okolo roku 1000. Krátko na to boli vyrobené prvé okuliare.

Keď sklo prechádza cez sklený hranol rozkladá sa na farby dúhy, čiže na červenú, oranžovú, žltú, zelenú, modrú, indigovú a fialovú. Toto sa nazýva spektrum.

Ponorky majú periskopy, preto môžu ľudia vo vnútri ponoriek pozorovať to, čo sa deje nad hladinou, pričom ponorka zostáva ponorená pod hladinou. Ponorky často plávajú tak, že im nad hladinou vidieť iba periskop.

Najdlhší periskop sa nachádza na súši. Meria 27 metrov a nachádza sa v laboratóriu v Spojených štátoch. Vedci ho používajú na pozorovanie jadrového reaktora, aby sa nevystavovali riziku  nebezpečného ožiarenia.

Koncom 19. storočia trvalo fotografovanie tak dlho, že na udržanie ľudí bez pohnutia bola potrebná opierka chrbta. Ak osoba, ktorú fotografovali žmurkla, oči na fotografii boli rozmazané.

Spektrum elektromagnetických vĺn siaha od dlhých rádiových vĺn cez svetlo až ku krátkovlnným gama lúčom. Všetky elektromagnetické vlny sa šíria rýchlosťou svetla.

Keďže je Venuša zakrytá hustými mrakmi, na zmapovanie jej povrchu bolo treba použiť radar. V roku 1990 odoslala kozmická loď Magellan na Zem radarové zábery povrchu Venuše, ktoré na nej odhaľujú aktívne sopky a krátery.

Infračervené fotografie Zeme môžu odhaliť na poliach úrodu postihnutú chorobami, alebo tiež aj zaznamenať pohyb teplých a studených morských prúdov.

Bankové a kreditné karty obsahujú hologramy, čo sťažuje prácu falšovateľom. Hologramy sa používajú aj na výrobu klenotov a taktiež aj v reklame. Môžu tiež odhaliť chyby v šošovkách, pneumatikách a krídlach lietadiel.

Hlučnosť zvuku znamená to, akým silným sa zdá byť zvuk, keď dopadne do ucha.

Hluk sa meria v decibeloch.

Zvuky, ktorých hlučnosť presahuje 140 decibelov, spôsobujú bolesť.

Hlučnosť padania listov je 20 decibelov, šepkania je 20 – 30 decibelov, rozhovoru je 30 – 60 decibelov, vysávača je 60 – 80 decibelov, motocykla je 70 – 90 decibelov, hromu je 95 – 115 decibelov a štart prúdového lietadla má hlučnosť 120 – 140 decibelov.

Lode používajú sonár na určenie hĺbky morského dna. Ozvena sa odráža od dna. Touto technikou môže výskumná loď mapovať morské dno.

Frekvencia zvuku je počet kmitov za sekundu. Meria sa v Hertzoch (Hz).

Ľudia počujú zvuky s frekvenciami od 16 Hz do 20 000 Hz. Niektoré zvieratá vysielajú a prijímajú frekvencie, ktoré sú ďaleko za ľudskou hranicou vnímania zvuku.

Ultrazvukový prehliadač ukazuje, ako sa vyvíja nenarodené dieťa v maternici tehotnej ženy.

Edisonov fonograf z roku 1877 zaznamenával zvuky vo forme rýh na valci, ktorý bol pokrytý staniolom. Ploché platne boli vynájdené v roku 1887.

Pri digitálnom zázname sa signály premenia na elektrické impulzy s dvoma hodnotami. Analógový záznam vytvára spojitý „obraz“ zvuku.

Energia a hmota sú nezničiteľné, pretože hmota, ani energia nevzniká, nezaniká, len sa mení na iné formy.

Na Celziovej teplotnej stupnici zodpovedá varu vody teplota 100 stupňov. Vedci však používajú inú škálu – Kelvinovu stupnicu – v ktorej bodu varu vody zodpovedá 373 °C. v tejto stupnici voda mrzne pri 273 °C.

Ľad v ľadovci má menšiu hustotu ako voda naokolo, preto v nej pláva. Ak sa voda ochladí pod 4°C, rozpína sa, preto jej hustota klesá.

Slaná voda mrzne pri nižšej teplote ako čistá voda.

Najhrubšia ľadová vrstva na svete je v Antarktíde a dosahuje hrúbku až 4 800 metrov.

Z plávajúceho ľadovca vidieť len jeho vrchol. Okolo 80 % ľadovca sa skrýva pod hladinou.

Najmohutnejšie ľadovce sa odlamujú z antarktickej ľadovej čiapky. Najväčší z nich mal dĺžku asi 320 km a šírku 97 km.

Na miestach, kde sa niečo stavia, možno vidieť tri jednoduché nástroje. Páčidlo – páka. Pákou je aj fúrik, a aj kladivo funguje ako páka. Oporou sú v tomto prípade robotníkove kĺby ramien a bremenom je hlava kladiva.

Pred viac ako 2 000 rokmi vyzval kráľ Hieron zo Syrakúz Archimeda, aby predviedol, čo dokážu jednoduché stroje. Grécky vedec skonštruoval sústavu kladiek. Pomocou nej bez pomoci kohokoľvek ďalšieho zodvihol z vody loď a vytiahol ju na pevninu.

Taliansky vedec Galileo Galilei (1564 – 1642) urobil veľa objavov. Jedným z nich bolo aj poznanie, že perióda kmitov kyvadla nezávisí od jeho hmotnosti, ale len od jeho dĺžky. Hovorí sa, že Galileo urobil tento objav pozorovaním kmitov lustra zaveseného na dlhom závese.

Prúdový motor nasáva vzduch cez ventilátor. Vzduch sa potom pod tlakom vháňa do spaľovacej komory, kam sa vstrekuje palivo, a jeho zmes so vzduchom začne horieť. Horúce rozpínajúce sa plyny roztáčajú zadnú turbínu, ktorá poháňa kompresor a ventilátor. Napokon sa plyny vypúšťajú cez výfuk, čo vyvoláva ťah smerom dopredu.

Hračkársky gyroskop zostane v rovnováhe dovtedy, kým sa krúti dostatočne rýchlo. Os kolieska je orientovaná stále tým istým smerom, ako sa nastavila na začiatku.

Keďže kozmonauti unikli zemskej gravitačnej sile, stratili tiaž. Na Mesiaci je veľmi slabá gravitácia, preto tam môžu kozmonauti bez námahy skákať. V kozmickom priestore sa kozmonauti vznášajú.

V staroveku sa ako jednotky dĺžky používali časti ľudského tela, ako palec, dlaň a lakeť.

Podľa Biblie meral Goliáš 6 lakťov a 1 piaď, tzn. 3,25 metra.

Od palca po malíček bola jedna piaď.

Jeden yard bola dĺžka ramena dospelého muža meraná od nosa po končeky prstov.

Lakeť bol vzdialenosť od prstov po lakťový kĺb.

Siaha bola dĺžka rozpätia ramien muža.

Šírka palca sa stala jednotkou dĺžky – palcom.

Jeden krok sa rovná jeden yard.

Euklides považoval číslo 6 za „dokonalé“ číslo. Šestka je deliteľná číslicami 1, 2, 3 a súčet aj súčin týchto troch čísel dáva výsledok 6. Euklides poznal aj iné 3 dokonalé čísla – 28, 496 a 8 128. Existujú ešte aj ďalšie, ale tie sú už naozaj obrovské.

Už v roku 3 000 pred našim letopočtom používali Egypťania na rozmeriavanie pôdy a na stavby geometriu.

Arabi vynašli algebru v 9. storočí nášho letopočtu.

Záporné čísla, ako napríklad -1, -2, -3, v Európe nepoznali až do 16. storočia, hoci Číňania ich používali už dávno predtým.

Mnoho farmárov dodnes používa aker ako jednotku na meranie plochy pôdy. V stredoveku bol v Anglicku aker takou plochou pôdy, ktorú dokázal poorať jeden vôl za jeden deň = 22 brázd (na dĺžku).

Francúzsky matematik Pierre  Fermat, žijúci v 17. storočí, poznal tajný test na overenie, či dané číslo je prvočíslom. Odpoveď vedel dať takmer okamžite.

Prvočísiel existuje nekonečne veľa. Medzi 1 a 10 000 000 ich je viac ako 660 000.

Pred mnohými storočiam zhotovili Aztékovia v Strednej Amerike kalendár. Bol z kameňa a mal tvar Slnka. Po jeho obvode boli vyryté znaky pre jednotlivé dni.

Ľudia, ktorí sa narodili v prestupnom roku 29. februára, sa dočkajú svojich „výnimočných“ narodenín len raz za štyri roky. Číslo zodpovedajúce priestupnému roku možno vždy bezo zvyšku deliť štyrmi. Napríklad roky 2012, 2016, 2020 sú priestupné.

V egyptských vodných hodinách sa prelievala voda pomaličky z jednej nádoby do druhej. Egypťania mali aj slnečné hodiny. V Babylone vyznačili na ich prednej časti 12 hodín.

V 18. storočí vyrobil John Harrison prvý spoľahlivý chronometer – lodné hodiny. Vo vnútri mali pružinu, ktorá sa pomaly uvoľňovala, preto si udržiavali presný čas.

Jakubova palica a kvadrant boli prvé navigačné pomôcky.

Na mapách existujú rôzne druhy projekcií. Často sa na mapách v atlase používa Mercatorova projekcia.

Od roku 1884 exituje štandardný svetový čas – greenwichský stredný čas (GMT). V každom ďalšom pásme sa čas líši o 1 hodinu. Cestujúci, ktorí prekračujú Medzinárodnú dátumovú hranicu strácajú, alebo získavajú jeden deň.

Atómové hodiny registrujú počet svetelných vibrácií, ktoré vydávajú atómy. Môžu sa pomýliť o menej ako jednu sekundu za milión rokov.

Na 24- hodinových hodinkách sa zobrazí 9 hodín ráno ako 09.00 a 9 hodín večer ako 21.00. tento spôsob zápisu používajú napríklad vlakové alebo autobusové cestovné poriadky, aby sa vyhlo možnosti poplieť si ráno a večer.

Väčšina vedcov verí, že rozpínanie vesmíru sa začalo obrovským výbuchom, ktorý sa nazýva veľký tresk. Jednotlivé galaxie sa od seba stále vzďaľujú a vesmír na neprestajne zväčšuje.

Nad časmi a dĺžkami vo vesmíre sa jednoducho „zastavuje rozum“.

Priemer slnečnej sústavy, ktorú tvorí Slnko a jeho planéty, je asi miliónkrát väčší než je priemer Zeme.

Priemer našej Galaxie – Mliečnej cesty – je asi stomiliónkrát väčší než je priemer slnečnej sústavy.

Najvzdialenejším zhlukom hviezd, ktorý možno vidieť bez ďalekohľadu, je galaxia v súhvezdí Andromeda.

Andromeda je od nás vzdialená 2 milióny svetelných rokov. Znamená to, že svetlo, ktoré vidíme, k nám z nej vyrazilo pred dvoma miliónmi rokov.

Astronómovia používajú jednotku času, ktorá sa volá kozmický rok. Je to čas, ktorý potrebuje Slnko a jeho planéty na jeden obeh okolo stredu Mliečnej cesty – 225 miliónov rokov.

Pred vynájdením kolesa sa na presúvanie ťažkých balvanov používali brvná, po ktorých sa gúľali. Preto neprekvapujem že prvé kolesá boli drevené.

Dávni ľudia používali na výrobu nástrojov, ako sú nôž, škrabadlo, hrot na šíp, či vrták pazúrik. Ihly si vyrábali z kostí zvierat.

Oheň sa zakladal pomocou vrtáka z luku. Keď sa hrot šípu rýchlo otáčal, trením vzniklo dostatočné množstvo tepla na to, aby vlna alebo suchý mach začali tlieť.

Medzi najvýznamnejšie objavy všetkých čias patria okuliare. Prvý záznam je od Rogera Bacona z roku 1268, keď píše o používaní šošoviek do okuliarov.

Viac ako polovica svetovej produkcie ocele sa vyrába základným kyslíkovým procesom. Inými dvoma bežnými postupmi sú elektrický oblúk a otvorené ohnisko.

Všetky kovy pochádzajú z rúd vykopaných zo zeme. Ruda sa ohrieva, až kým sa kov neroztaví. Potom sa vylieva do formy, kde vychladne a stvrdne.

Len málo ľudí navštevovalo v starom Egypte školu. Niektorí chlapci sa učili za pisárov. Prácou pisára bolo písanie. Musel sa naučiť viac než 700 hieroglyfov. Postrachom boli skúšky z gramatiky.

Papyrus sa vyrába zo špeciálnej trstiny. Jednotlivé štádiá výrobného procesu je premenia do mäkkej hmoty, ktorá sa podobá na papier.

Prehistorický ľudia si posielali odkazy pomocou zvukov bubnov, ohňovými a dymovými signálmi.

Najstaršie písma boli obrázkové, takže ak chceli ľudia zachytiť nejaký príbeh, kreslili obrázky.

Istý druh obrázkového písma vynašli Sumeri okolo roku 3500 pred našim letopočtom.

Prenášať dlhé zvitky bolo nepohodlné, preto sa na posielanie odkazov používali voskové tabuľky. Písalo sa na ne zahrotenou paličkou.

Ľudia v starom Ríme mali možnosť čítať si novinky. Ručne písaná papierová stránka s čerstvými správami z roku 59 p. n. l. je predchodcom dnešných novín.

V roku 1482 napísal Leonardo da Vinci vojvodovi z Milána, že vie vytvoriť prenosné mosty, delá, lode, obrnené vozidlá a katapulty.

James Watt zlepšil Newcomenov parný pumpovací stroj, čím sa zvýšil jeho výkon. Jeho verzia z roku 1775 sa rýchlo rozšírila do tovární v celej Británii.

Najnavštevovanejšou jednodňovou športovou udalosťou na svete sú automobilové preteky Indianapolis 500. číslo 500 znamená, že autá musia prejsť 500 míľ. Oválna dráha bola vybudovaná z 3,2 milióna tehál, čím si vyslúžila meno Brickyard (brick = tehla), ktoré jej ostalo dodnes.

Ford Model T sa prvýkrát objavil v roku 1908. stal sa najpopulárnejším americkým autom.

Ponorka klesá, keď voda vteká dovnútra a vzduch ide von. Keď vzduch vytlačí vodu von, ponorka začne stúpať.

Bez výťahu by sa nepostavil ani jeden moderný mrakodrap.

Potápač nosí gumenný oblek, plutvy a masku na tvár. Tenká vrstva vody zachytená medzi oblekom a telom mu pomáha udržiavať teplo.

Alexander Graham Bell vynašiel telefón, ale zhotovil aj šarkana, ktorý uniesol človeka. V roku 1917 skonštruoval čln s nosnými krídlami, ktorý dosiahol rýchlosť 113 km/hodinu.

V čase, keď ešte neboli chladničky a mrazničky, ste mohli bežne vidieť predavačov ľadu, ktorí ich rozvážali po kusoch.

Stephensonova Rocket bola najrýchlejšou parnou lokomotívou svojich čias. V jej kotle bolo päť rúrok, takže sa ohrievalo viac vody naraz, a to znamenalo, že jej valce poháňalo viac vody.

Pohyb piestu štvortaktného benzínového motora smerom hore-dolu sa transformuje na otáčavý pohyb hnacieho hriadeľa, a ten sa prenáša na kolesá.

V roku 1865, krátko po tom, čo sa objavili prvé koče poháňané parnými strojmi, schválil Parlament „Zákon o červenej vlajke“. Podľa neho musela pred každým autom kráčať osoba so vztýčenou červenou vlajkou.

Úplne prvým autom, ktoré prekročilo rýchlostnú hranicu 100 km/h bolo vozidlo, ktoré nemalo benzínový motor, ale bolo napájané z elektrickej batérie. Volalo sa La Jamais Contente. A predstavte si, že to bolo pred viac ako sto rokmi – v roku 1899.

Čln s nosnými krídlami sa môže kĺzať po vode rýchlosťou vyše 110 km/h. podľa tvaru krídel sa rozlišujú dva rôzne typy takýchto člnov – krídla, ktoré sa zarezávajú do vodnej hladiny a naplno ponorené krídla.

Prvý balón na horúci vzduch na svete, ktorý vyniesol do vzduchu ľudí, vyrobili bratia Joseph a Etienne Montgolfierovci. Oni sami sa na let pozerali zo zeme.

Padák sa možno používal už v 15. storočí. Kresby z tých čias zobrazujú baldachýny tvaru kužeľa, pod ktorými sa hojdajú ľudia.

Lietadlo Harrier vzlieta a visí pomocou svojich prúdových kormidiel nasmerovaných dolu. Ak chce pilot letieť dopredu, otočí jednoducho kormidlá tak, aby smerovali dozadu.

Vynálezca telefónu Alexander Graham Bell prvýkrát použil tento prístroj na to, aby privolal na pomoc svojho asistenta z vedľajšej miestnosti.

V roku 1826 – vynález fotografie, Joseph Niepce (Francúzsko).

V roku 1837 – elektrický telegraf, Samuel Morse (USA).

V roku 1876 – telefón, Alexander Graham Bell (Škótkso/USA).

V roku 1878 – mikrofón, David Edward Hughes (Anglicko/USA).

V roku 1888 – aparát Kodak, George Eastman (USA).

V roku 1895 – bezdrôtové spojenie, Gulielmo Marconi (Taliansko/Anglicko).

V roku 1927 – prvý hovorený film, Džezový spevák (USA).

V roku 1929 – elektronický televízny systém, Vladimir Zworikyn (USA).

V roku 1956 – záznam na videopásku, A. Poniatoff (USA).

V roku 1962 – prvé televízne zábery ponad Atlantik, Telsar (USA).

V roku 1979 – kompaktný disk, Sony (Japonsko) a Philips (Holandsko).