Aukro.sk

Najmenšie mesto na Slovensku je Modrý Kameň

Najväčšie mesto na Slovensku je Bratislava

Najmenšia vidiecka obec na Slovensku je Havranec

Najväčšia vidiecka obec na Slovensku sú Tvrdošovce

Najmenší okres na Slovensku podľa počtu obyvateľov sú Medzilaborce

Najmenší okres na Slovensku podľa rozlohy je Bratislava I.

Najmenší okres na Slovensku podľa počtu obcí sú Košice III.

Najväčší okres na Slovensku podľa počtu obyvateľov je Prešov

Najväčší okres na Slovensku podľa rozlohy sú Levice

Najväčší okres na Slovensku podľa počtu obcí sú Košice – okolie

Najmenší kraj na Slovensku podľa počtu obyvateľov je Trnavský

Najmenší kraj na Slovensku podľa rozlohy je Bratislavský

Najmenší kraj na Slovensku podľa počtu obcí je Bratislavský

Najväčší kraj na Slovensku podľa počtu obyvateľov je Prešovský

Najväčší kraj na Slovensku podľa rozlohy je Banskobystrický

Najväčší kraj na Slovensku podľa počtu obcí je Prešovský

Najsevernejší bod na Slovensku je Babia hora (obec Oravská polhora)

Najjužnejší bod na Slovensku sú Patince

Najvýchodnejší bod na Slovensku je Nová Sedlica

Najzápadnejší bod na Slovensku je Záhorská Ves

Najväčšia dĺžka Slovenska je 428,8 km medzi obcami Záhorská Ves a Nová Sedlica

Najkratšia šírka Slovenska je medzi obcami Orlov a Hosťovce

Najkratšia vzdialenosť k moru zo Slovenska je 361 km k Rijeke pri Jadranskom mori

Najvyššie položené miesto na Slovensku je Gerlachovský štít, 2655 m nad morom

Najnižšie položené miesto je hladina rieky Bodrog, 94 m nad morom

Najvyššia kostolná veža sa nachádza v Spišskej Novej  Vsi (87 m)

Najväčší hrad na Slovensku je Pustý hrad

Najdlhšia slovenská rieka je Váh (403 km)

Najkratšia slovenská rieka je Čierna Voda (41 km)

Najvyššie položená obec je Štrbské pleso, 1355 m nad morom

Najnižšie položená obec je Klin nad Bodrogom

Najväčší riečny ostrov je Žitný ostrov na Južnom Slovensku, 132 612 ha

Najväčší prírodný park je Národný park Nízke Tatry, 81 000 ha

Najmenší prírodný park Pieninský národný park, 3 750 ha

Najstaršia chránená rastlina na Slovensku je plesnivec

Najväčšie i najhlbšie jazero na Slovensku je Veľké Hincovo pleso - 20,1 ha, hĺbka 53 m

Miesto s najnižšou ročnou priemernou teplotou je vrchol Lomnického štítu (2 632 m n.m.) –
3,7 °C

Najteplejšia oblasť Slovenska je juhovýchodná časť Podunajskej nížiny, južné a juhozápadné
svahy Kováčovských kopcov pri Štúrove

Absolútne maximum, najvyššia nameraná teplota na Slovensku je 40,3 °C,  Hurbanovo,
20.7.2007

Najvyššia priemerná ročná teplota na Slovensku je 12,1 °C, Hurbanovo, rok 2000

Najvyšší mesačný priemer teplôt na Slovensku je 26,0 °C, Bratislava, Petržalka, august 1992

Najchladnejšia oblasť na Slovensku sú vrcholové polohy Vysokých Tatier

Absolútne  minimum, najnižšia nameraná teplota na Slovensku je -41,0 °C, Vígľaš - časť
Pstruša, 11.2.1929

Najnižšia nameraná teplota v Bratislave je -36 °C,  Devínska Nová Ves, 11.2.1929

Najnižšia priemerná ročná teplota na Slovensku je -5,6 °C, Lomnický štít, rok 1956

Najnižší mesačný priemer teplôt na Slovensku je -18,1 °C, Lomnický štít, február 1965

Najvyšší priemerný ročný úhrn zrážok, najdaždivejšie miesto na Slovensku je 2130 mm v
priemere za rok (pozorovacie obdobie 1901-1950) - Zbojnícka chata vo Vysokých Tatrách

Najvyšší denný úhrn zrážok na Slovensku je 231,9 mm, Salka pri rieke Ipeľ, 12. až 13. júla
1957 (za 65 minút medzi 15.45 - 16.50  h spadlo 228.5 mm zrážok)

Najvyšší mesačný úhrn zrážok na Slovensku je 575 mm,  Zverovka,  júl 2001

Najvyššia snehová pokrývka v Bratislave, mestskej časti je 64 cm, 16  - 17. januára 1987

Najnižší priemerný ročný úhrn zrážok, najsuchšia oblasť na Slovensku je 483 mm zrážok v
priemere za rok, západná časť okresu Galanta  

Najnižší ročný úhrn zrážok, najsuchší rok na Slovensku je 281 mm zrážok,  Kravany nad
Dunajom, rok  2003

Najslnečnejšie miesto Slovenska je stred Podunajskej nížiny, Hurbanovo (2190 h ročnej sumy
slnečného svitu zo 4447 h astronomicky možného slnečného svitu)

Najmenej slnečné miesto na Slovensku je Orava  (Trstená - Ústie nad Priehradou, 1052 h
ročnej sumy slnečného svitu)

Najveternejšie miesto na Slovensku je Chopok  (2003 m n.m.), priemerná ročná rýchlosť
vetra okolo 10 m/s

Najvyššia nameraná rýchlosť vetra na Slovensku je 78,6 m/s , čo je 283 km/h,  Skalnaté
Pleso, 2. január 1949