Testovanie 9

Harmonogram testovania
Matematika
8.30 – 8.40 hod. – úvodné pokyny a rozdanie odpoveďových hárkov
8.40 – 8.45 hod. – rozdanie testov
8.45 – 9.30 hod. – 45 minút na riešenie
9.30 – 9.35 hod. – zozbieranie testov a odpoveďových hárkov

9.35 – 9.55 hod. – prestávka

Slovenský jazyk a literatúra/slovenský jazyk a slovenský literatúra 
9.55 – 10.05 hod. – úvodné pokyny a rozdanie odpoveďových hárkov
10.05 – 10.10 hod. – rozdanie testov
10.10 – 10.55 hod. – 45 minút na riešenie
10.55 – 11.00 hod. – zozbieranie testov a odpoveďových hárkov

11.00 – 11.30 hod. – prestávka

Vyučovací jazyk (žiaci s vyučovacím jazykom maďarským alebo ukrajinským)
11.30 – 11.40 hod. – úvodné pokyny a rozdanie odpoveďových hárkov
11.40 – 11.45 hod. – rozdanie testov
11.45 – 12.30 hod. – 45 minút na riešenie
12.30 – 12.35 hod. – zozbieranie testov a odpoveďových hárkovŽiaci so zdravotným znevýhodnením zaradení do I. skupiny obmedzenia

Matematika
8.30 – 8.40 hod. – úvodné pokyny a rozdanie odpoveďových hárkov
8.40 – 8.45 hod. – rozdanie testov
8.45 – 9.45 hod. – 60 minút na riešenie
9.45 – 9.50 hod. – zozbieranie testov a odpoveďových hárkov

9.50 – 10.10 hod. – prestávka

Slovenský jazyk a literatúra/slovenský jazyk a slovenská literatúra (žiaci s VJM)
10.10 – 10.20 hod. – úvodné pokyny a rozdanie odpoveďových hárkov
10.20 – 10.25 hod. – rozdanie testov
10.25 – 11.25 hod. – 60 minút na riešenie
11.25 – 11.30 hod. – zozbieranie testov a odpoveďových hárkov

11.30 – 12.00 hod. – prestávka

Vyučovací jazyk (žiaci s VJM a VJU)
12.00 – 12.10 hod. – úvodné pokyny a rozdanie odpoveďových hárkov
12.10 – 12.15 hod. – rozdanie testov
12.15 – 13.15 hod. – 60 minút na riešenie
13.15 – 13.20 hod. – zozbieranie testov a odpoveďových hárkovŽiaci so zdravotným znevýhodnením zaradení do II. skupiny obmedzenia
Matematika
8.30 – 8.40 hod. – úvodné pokyny a rozdanie odpoveďových hárkov
8.40 – 8.45 hod. – rozdanie testov
8.45 – 10.05 hod. – 80 minút na riešenie
10.05 – 10.10 hod. – zozbieranie testov a odpoveďových hárkov

10.10 – 10.30 hod. – prestávka

Slovenský jazyk a literatúra/slovenský jazyk a slovenská literatúra (žiaci s VJM)
10.30 – 10.40 hod. – úvodné pokyny a rozdanie odpoveďových hárkov
10.40 – 10.45 hod. – rozdanie testov
10.45 – 12.05 hod. – 80 minút na riešenie
12.05 – 12.10 hod. – zozbieranie testov a odpoveďových hárkov

12.10 – 12.40 hod. – prestávka

Vyučovací jazyk (žiaci s VJM a VJU)
12.40 – 12.50 hod. – úvodné pokyny a rozdanie odpoveďových hárkov
12.50 – 12.55 hod. – rozdanie testov
12.55 – 14.15 hod. – 80 minút na riešenie
14.15 – 14.20 hod. – zozbieranie testov a odpoveďových hárkov
Aukro.sk