Galéria študentských výtvorov z oblasti fotografie obsahuje zábery zachytené v školských zariadeniach, ako sú učebne, telocvične, školské pozemky, ale i na školských výletoch, na praxi, alebo výchovných koncertoch a výstavách. Podmienkou je, aby sa jednalo o originály vyhotovené autorom, ktorý snímku zaslal a aby na tejto snímke bol zachytený výjav so školskou tématikou, ktorý stojí za zverejnenie.


1 2 3 4
5 6 7 8
9 10 11 12
13 14 15 16
17 18 19 20
21 22 23 24
Do GALÉRIE študentských výtvorov môžete prispieť formou
e-mailu na adrese
galeria@kamdoskoly.sk