Galéria študentských výtvorov z oblasti kresieb obsahuje obrázky vytvorené v školských laviciach počas veľmi nudných vyučovacích hodín. Podmienkou je, aby sa jednalo o originály vyhotovené autorom, ktorý perokresbu zaslal a aby na tejto grafike neboli zobrazené neslušné,
alebo zákonom zakázané výjavy.


1 2 3 4
5 6 7 8
9 10 11 12
13 14 15 16
17 18 19
Do GALÉRIE študentských výtvorov môžete prispieť formou
e-mailu na adrese
galeria@kamdoskoly.sk