*
Ďakujeme Vám za príspevky, ktoré zasielate do všetkých troch kabinetov galérie a môžeme pokojne konštatovať, že pôvodné obavy o naplnenie Galérie grafickými súbormi sa už rozplynuli.

Radi by sme Vás ale požiadali o identifikáciu Vašich zásielok. Máme na mysli predovšetkým jednoznačné označenie autora  a pomenovanie diela. Ďalej by nám pomohlo, keby ste grafické súbory posielali vo formáte JPG o rozmeroch 504 x 360px a s rozlíšením 150dpi. Naši grafici samozrejme vedia konvertovať grafiku do takéhoto formátu, no napriek tomu môže pri konverzii dôjsť ku strate dát, alebo "zdeformovaniu" pôvodného image.