KRMENÁR,
alebo zoznam krstných mien a ich charakteristických čŕt
zapísaných v Notesu školníka Rambajska

*
 Táto kapitola Notesu prezrádza, aké charakterové vlastnosti prislúchajú jednotlivým krstným menám. Výsledné znenie je dielom historicko-lingvistickej skupiny a zásahy do textov si nedovolí ani sám pán školník, ktorý si Vás týmto dovoľuje požiadať o zhovievavosť a toleranciu pri aktualizácii.
*
Krstné meno Vám zväčša pridelili Vaši rodičia. V ojedinelých prípadoch ste si ho vybrali sami a tým ste prejavili vôľu zmeniť rodičovské rozhodnutie. Ak sa preto domnievate, že charakteristiky uvedené v tomto Krmenári nie sú pre Vás tie pravé, reklamujte prosím svoje krstné meno u jeho autora. Pán školník Rambajsek sa necíti byť zodpovedný za nekorektné údaje vo svojom Notese.
*
Celkom iná je situácia je s priezviskami. Ich význam sa dá odvodiť od slovných základov a sú dedičné. Podľa tejto informácie sa dá zistiť akou činnosťou sa Vaši predkovia zaoberali, alebo živili. Ak by Vás však zaujímalo, koľko bolo na Slovensku v roku 1995 narátaných ľudí s Vaším priezviskom, kliknite na tento link, napíšte Vaše priezvisko a potvďte klávesom Enter...
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Do ostatných kapitol Notesu školníka Rambajska
môžete prispieť formou e-mailu na adrese
rambajsek@kamdoskoly.sk
Do KRMENÁRa prosím neprispievajte