Študentsko - Slovenský
výkladový slovník
z Notesu školníka Rambajska

*
 Táto kapitola Zápisníku Vám napomôže orientovať sa v študentskom žargóne. Súčasne je jej poslaním ujednotiť terminológiu študentskej slovnej zásoby na vzdelávacích ústavoch bez rozdielu regionálneho dialektu.
*
Termíny použité v tomto slovníku sú prebraté z reálnej a používanej študentskej terminológie. Pán školník Rambajsek nikoho nenúti tieto výrazy používať a necíti sa byť zodpovedný za nekorektné údaje vo svojom Zápisníku.
*
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Do SLOVNÍKa z Notesu školníka Rambajska môžete prispieť formou
e-mailu na adrese
rambajsek@kamdoskoly.sk