Citáty z Notesu školníka Rambajska
Zápisy zo žiackych knižiek:
Klame a naschvál uvádza iné letopočty.
Uhryzol učiteľa do ruky, keď som ho karhal.
Ostrihať vlasy, lebo prekážajú na vyučovaní!
Hodil mokrú špongiu a tá po dopade na zem urobila kaluž.
Váš syn nevhodne dokazuje svoju silu pri pracovnej výchove tým, že uťahuje dievčatám zveráky.
Pozerá sa na mňa cez zelené priesvitné pravítko a smeje sa mi, že som zelený.
Dáva stále pozor, či dávam pozor, a keďi si myslí, že nedávam pozor, tak nedáva pozor.
Bez dovolenia padá zo stoličky.
Vytiahla na hodine telesnej výchovy bez dovolenia kozu a celá trieda cez ňu skákala.
Vedomosti vašej dcéry sa rovnajú nule. Pre postup do vyššieho ročníka je potrebné, aby ich minimálne zdvojnásobila.
Našepkáva nedovoleným spôsobom.
Zlomil zemepisnú mapu o hlavu spolužiaka. Plátno to vydržalo, ale treba opraviť rám.
Pravidelne chodí do školy nepravidelne.
Zjedla pomôcky na výtvarnú výchovu.
Olizuje temperové farby a diví sa, že potom zvracia.
Vyliezol do päťmetrovej výšky na dvojmetrový strom.
Nepíše si to, čo diktujem, ale len to, čo potrebuje.
Zakričal: „Nálet na blbcov,“ a pustil mi na nohu kovadlinu.
Cez prestávku kopal do dverí a kei bol napomenutý, kopol si drzo ešte raz.
Stále sa hlási.
Ohrozoval spolužiakov nožom, ktorý potreboval až na tretiu vyučovaciu hodinu.
Nechá sa od spolužiakov ohmatávať a nehlási to učiteľovi.
Svojím spevom úmyselne ruší spev.
Neustále sa baví a odmieta mi povedať, o čom.
Pri písomke vnucuje spolužiačke nápovedu.
Rozbil okno a vyhovára sa, že nemôže dýchať.
Výroky pedagógov:
Kto nemá derivovanie ako koníčka tak žije smutný život, pretože je ochudobnený o niektoré pôžitky.
Ako voláme cudzie slová, ktoré prešli do viacerých jazykov?       Miešance.
Zívate naprosto správne! Ten dôkaz je triviálny!
Ja som pán tvojich známok!
Ja to všetko evidujem, ja to všetko vnímam a mňa to nezaujíma...
Isto sa sardinky nemôžu bez žralokov exponenciálne množiť, lebo by by sa za chvíľu do toho mora nezmestili!
Bez vetrov sa ani hlísta na strome nepohne.  
Dal by som vám i zložitejší výpočet, aby sa to dalo jednoduchšie pochopiť.
Deti, tie kvety vám cez prázdniny zvädli.  Asi ste ne veľmi kričali!
Ja som neni systémový typ. Keby že som, tak tu nerozprávam takéto nezmysly.
Máte svoj prirodzený ľudský kapitál. Ja viem, že kapitál je silné slovo.
Pani učiteľka, ako dopadli písomky? - Dopadli na zem.
Povedzte jej to vašim slovníkom, mne asi nerozumie.
Riešenie diferenciálnych rovníc patrí k slušnému vychovaniu.
Pozrite sa za dvere, či tam nepočúvajú študenti nižších ročníkov...
Váš postup je neštandardný! Kto to kedy videl, aby sa písalo zľava do prava a zhora dolu!
Buď ticho! Tvoj hlas už poznám!"
Predstavte si päťrozmerný vektorový priestor...
Nič nebudem oznamovať, budem konať. Od stredy konám.
Newton dokázal, že keď autobus zabrzdí, tak sebou tresneme.
Nech vás sila F sprevádza životom!
Keby ste vy rozhodovali o vývojových etapách, tak nie sme ešte ani neandertálci.
Aby ste rozumeli. V prípade požiaru a následnej evakuácie idem prvý ja...
Memory máte! Len ju máte vyplnenú chybnými dátami.
Ja cítim to, čo ty cítiš ku mne...
Vedel si všetko. Máš trojku!
Keďže odbor školstva nevedel zabezpečiť novú silu, sami sme si našli dievča z Bratislavy
Vy ste gramotní, viete písať a čítať, aj ja viem, ak mám okuliare!
Toto si radšej nepíšte, aby ste neovracali zošit, keď sa to budete učiť.
Ja by som vás všetkých poslala do hinduistických kláštorov!
Verte tomu, že najlepšia literatúra, sú moje skriptá!
Deti, nehučte!   Ja nie som mp-trojka!
Teraz ma nenapadá žiadne rozumné využitie, preto Vám povim príklad zo života...
Správate sa ako ľudské embryá.
Fourierova transformácia je hneď po vynáleze kolesa najdôležitejším ľudským vynálezom. Možno že koleso je dôsledkom Fourierovej transformácie.
Ja sa k vám správam ako k mysliacim tvorom a vás myslenie bolí.
V živote to máte ako v elektrike: s Odporom chodíte do práce, s Napätím čakáte na výplatu a bojíte sa siahnuť na Vedenie.
Ja som v pohode, idem domov a bude mi dobre.
Fyziku nemusíte memorovať. Keď mi poviete peknú básničku, tak sa pokloním, ale fyziku nemusíte memorovať.
Drezúra zvierat je, keď ich krotiteľ plieska bičom a my sa bojíme.
Perličky zo školských lavíc:
Balada je báseň so zakončením.
Kultúrnou krajinou nazývame krajinu k využívanú na jedlo.
Mám rada svojich kamošov, aj niektorých učiteľov. Sú to výnimoční ľudia. Učím sa rôznym situáciám.
Boli traja Konštantín, Metod a Cyril
Bol to Mináč živý a mŕtvy.
Červy prežívajú svoju mladosť pod prírodou.
Ján Hus sa narodil v hostinci pri Prachaticiach.
Ako si mám zapamätať koľkého je, keď sa to každý deň mení?
Jednotka dutej miery je hrniec.
Najradšej mám matiku, tá by mohla mať aj 200 minút.
Amerika vznikla tak, že sa objavila India.
Zem meriame takto: Vezmeme si zemeguľu...
Praveký ľudia sa sťahovali z jaskýň na roviny, aby im nepadali na hlavu kamene.
Človek je neoddeliteľnou súčiastkou prírody.
Starý otec pracuje v uhoľných baniach a naša rodina z neho ťaží.
Divosi chodili pomaľovaní ako ženy, ale v skutočnosti boli ešte strašnejší.
Noc bola taká tmavá, že sme videli len tmu.
Anonym je človek, ktorý si môže dovoliť písať aj pravopisné chyby.
Megalitické stavby boli postavené bez lepidiel, len boli položené kamene na seba.
Holadsko je známe ako krajina vetrov a nízkych kopcov.
Samček od prasaťa je prasák.
Bez Konštantína a Metóda by svet nemal písmo.
Hrdina zomrel prirodzenou smrťou s nožom v chrbte.
Autorom textu slovenskej  hymny je Waldemar Matuška!
Jediné, čo som zatiaľ dostal od života zadarmo boli osýpky.
Bohatú vrstvu obyvateľstva v Ríme tvorili patriciovia a chudobný plejboji.
Nemecký kňazi hnali Cyrila a Metoda až do Ríma.
Kostra podopiera telo.
Babičky majú od starosti biele vlasy. Dedkovia plešinu.
Brat je oveľa starší než ja, už sa raz holil.
Bývalý iracký prezident sa volá Salám Husam.
Čo vieš  o dynastii Arpádovcov? Neviem  nič, nežila som v tej dobe.
Český štát sa nazýval Přemyslovci.
Kto šetrí, má vetry.
Knihy mi neposielajte. Miško hovorí zo spania, a to mi stačí.
Do pravekého hrnčiarstva patria všelijaké džbány, poháre, vázy, popolníky...
Elektrický prúd môže byť veľmi nebezpečný, predovšetkým, keď si z ničoho nič zhasne.
Obydlie mongolov je sťhovanie národov.
Hlavné mesto Kanady je Otrava
Hus domáca pochádza z husi divej, ktorú ľudia skrotili a zjedli.
Samo utiekol do kláštora.
Keby nám Konštantín a Metod nepriniesli reč...
Ročné obdobie poznáme podľa kalendára.
Človek neandrtálsky bol chlpatý, neumýval sa iba v potoku.
Konštantín-Cyril zostavil cyriliku, Metod  metodiku.
Slovania boli herci a žili na Olympe.
Smrtka mala dobrú kostru.
Keby si bol taký veľký ako hlúpy, tak na Uráne robíš výhybkára.
Čučoriedkový koláč mám rád, je dobrý aj na zafarbenie chlapcov.
Hodina je nekonečná, mohli by dať nad tabuľu hodiny, aby nás aspoň niečo tešilo.
Človek nemá piť neprevarenú vodu, lebo sa v nej nachádza hromada mikrobiológov.
Citát z básne "Mor ho! od Sama Chalúpku: "A vôl nebyť, ako byť otrokom!"
Slovania sa na našom území usadili, keď ich bolely nohy.
Krvácanie zastavíme zaškrtením.
Vynálezcom moreplavby bol Noe.
Dedičnosť je keď dcéra vyzerá ako otecko.
Pri založení rodiny mu pomáhali aj susedia.
Deťom v škôlke sa najviac páčila rozprávka Červená Kakulka.
Cyril prijal meno Konštantín až na smrteľnej posteli.
Budem zasa dobrý celý rok, ale budem zlostiť len tak na desať darčekov.
Mamut žil v jaskyni.
Moria vznikli tak, že stále pršalo a nechcelo prestať.
Šípkový čaj nechávam vždy vyhulovať asi päť minút.
Deti majú všetky práva a rodičia neznášajú žiadne obmedzenia svojich miláčikov
Dedkovi sme na Vianoce kúpili rádio s buzíkom.
Na Trenčianskom hrade vládol Old Herold.
Kozmetika je všeobecná náuka  o kozme a všetkých jeho družiciach.
Pred istou smrťou ho zachránil prd sebazáchovy. 
Konštantínopol premenovali na Turkov.
Tu vkĺzla pôvabná hlavička po špičkách do izby.
Človek sa od zvierat líši tým, že má reč. Kôň nemôže povedať "Ja som kôň!" to môže len človek.
Z domácich zvierat máme doma len potkanov.
Našli nálezisko, ktoré sa nazývalo striebro.
Monológ je to, keď to napíšem, dialóg, keď to aj poviem.
V čele univerzity stojí relektor, jeho zástupca je protektor.
Pri potápaní sa mi pokazili náramkové hydinky.
Keď včielke nedáme pokoj pustí nám švihadlo.
Keď počujete vôňu začnú sa vám tvoriť sliny.
Ľudovít Štúr bol tak národne uvedomelý, že sa ani neoženil.
Pred tancom sa najskôr partnerke ukloníme, a potom ju pozveme na tanečný perkelt.
Pohlavný akt sa zväčša začína milostnou prdohrou.
Gombík by som prišíval tak dlho až by som ho prišil.
Horúčka u pacienta sa vyháňa teplomerom.
Máme super triednu. Aj mojej mame sa páči.
Parohy sa líšia od rohov predponou.
Mladý cisár Odyseus bol kráľ.
Moja sestra v treťom ročníku na základnej škole po tom čo dostala 3 zo slovenčiny a bola z toho nešťastná :" Veď ale pani učiteľka každý má právo na omyl.
Keď kráčame, tak jedna noha je vpredu a druhá v zadu.
V krčmách lieta okríglený hmyz.
Telo mačky domácej sa skladá z trupu, hlavy, končatín a podobne.
Jána Husa uviazali o kolík a spieval Internacionalu.
Ešte predtým, ako ľudia vynašli pušný prach, zabíjali sa väčšinou rukami.
Hlavnú úlohu v mojom obľúbenom filme Armagedon stvárnil Bruce Sifylis.
Slnko zapadlo až po kolená.
Zo stôp som zistil, že pri studni bolo nejaké neobuté zvieratko.
Severný pól je studený a južný horúci.
Najviac sa mi nepozdáva, že existuje fyzika.
Malomocný dostávajú na narodeniny leporelo. 
Hviezdoslav už ako malý chlapec pochádzal zo zemianskeho rodu.
Húščava miloval Zuzu nie láskou obyčajnou, ale hlbokou láskou akej sa môže dopustiť len komunista.
V žalúdku sa vylučuje kyselina sírová.
Z Číny sa robí všetko.
Papsín rozpúšťa pepsi kolu.
Odtlačky prstov pomáhajú zlodeja dezinfikovať.
Nerád sa učím, ale slovenčinu mám rád. Najmä profesorku.
Presnosť je výsada krabov.
Kľúče máme na krúžku preto, aby sme ich nestrácali po jednom.
Mám jedného brata, ale ten je starší, a tak sa z toho už oženil.
Počet obyvateľov filipín neviem úplne presne, ale je to približne tak ako aj v Číne...
Najlepšie by bolo, keby hodiny mali 30 minút a prestávky 20 minút.
Nápadník je človek, ktorý dostane nápad oženiť sa s nejakou dámou.
Najužitočnejšie zviera je vôl, lebo sa z neho zúžitkuje mäso, koža, kosti a ešte aj to meno.
Som veľmi zodpovedný, iba niekedy som nezodpovedný.
Nenávidím naše zábradlie a schody, lebo sa šmýkajú.
Pračlovek skúsil veľa zimy. A mal na to iba kyjak.
Valec je tvar, ktorý sa podobá nafúknutému obdĺžniku.
Môj otec nemohol prísť na rodičovské združenie, lebo slúžil nočnú celý deň.
Nikdy sa nezmením, ale niekedy sa chcem zmeniť.
Prostitútky vo filme zabíjal maslový vrah.
Ľudia chodia v zime na hory získať zdravie, výrony a sádru.
Keď volám mame do práce, musím najskôr vytočiť predvoľbu, a potom šľapku 583.
Moje najobľúbenejšie jedlo je vyprážaný syn s hranolkami.
Ľudskému zdraviu škodí veľký hluk, preto v škole radšej mlčím.
Nad priebeh volieb dozerali sčítací kominári.
Prasa napadnuté rojom komárov sa volá oštípaná.
Náš pes žerie všetko, veľmi rád má deti.
Tie čierne mraky neveštia nič dobré, ten jeden sa dokonca podobá nášmu matikárovi.
Vo vagíne osobného vlaku som cestoval celkom sám.
V Uhorsku vládol Belo a Macko Pusík.
Korytnačky sú preto obrnené pancierom, aby sa mohli dožiť aj sto rokov.
Vyšším ročníkom chýba diskotéka alebo ples. Veď aj starší si zaslúžia oddych pred tým stresom, ktorý je pred Monitorom.
Na obed sme mali vypchatého zajaca. Plnka bola výborná!
V hrante sa nachádzajú hlasivky.
Môj brat, ktorý sa narodil len pred mesiacom, sa má u nás doma ako prsa v žite.
Šteniatko sa zhulilo do klbka.
V lese som zablúdil dva razy - raz, ako som šiel, a potom, keď som sa hľadal.
Vzduch je na pálenie sviečok.
Môj otec nachytal u nás suseda, ktorý na neho pozeral s údivom, ako teľa na nové varlata.
Najväčším problém tohto štátu je aj ináč povedané uchylová päta.
Študentky, nevydávajte sa! Vy síce budete šťastné, ale vaši manželia ženatí!
V pozadí vystupujú do popredia Karpaty.
Zo školských predmetov mám najradšej zvonec.
Toto dielo je veľmi zaujimavé, ale momentálne nič bližšie k tomu napísať neviem
Typy stredovekých hrdinov: inteligent a svalovec...
Rodičom doma pomáham tým, že upratujem byt, malú sestru a jej okolie.
Môj starší brat vydal minulý týždeň svoju autorskú prkotinu.
Vôbec sa mi nepáči, že cez pestovateľské práce musíme hrabať, rýľovať, trhať burinu. Veď by to mali robiť chlapci, nie?
Zatvorte okná, ideme spievať!
Žiaci Cyrila a Metoda vymysleli cyriliku a metodiku
Musíme s tou nástenkou niečo robiť, nemôže tu visieť taká holá.
Som priateľský. Ľahko si vytváram priateľstvá, a to nielen s ľuďmi.
Päťky by sa mali už konečne zrušiť, nie? Už ich mám dosť v zbierke!
Opera, keď chce niekto niečo predať, napríklad Marienku.
Riaditeľ a zástupca hospitovali toho roku menej, ako si priali
Základným prvkom džezu bol čierny ľud.
V Taliansku je poľnohospodársky priemysel.
Základnou zásadou v obliekaní je, aby sme  sa obliekali systematicky, pravidelne.
Pozorovaním som zistil, že najlepšie sa mi chodí, keď ma niekto nosí.
Moja sestra sa strašne rozčúlila, a tak môžem len konštatovať, že trafená hus zagrgala.
Teplomer zhotovíme tak, že vezmeme tenkú sklennú rúrku a nelejeme do nej trochu celzia.
Spisovná staroslovienčina bola uzákonená Konštantínom, Metodom a Štúrom v roku 1863.
V ruskej tajge je stále ukryté obrovské nerestné bohatstvo.
Pod stromček som si najviac želal kolobežku a magnetofón s autoperverzom
Naozaj som sa učil, lenže som bol skúšaný z látky, kde som ešte nedobehol.
Prvý ľudia získavali oheň, keď udrel blesk alebo keď sa chytilo od vlaku.
Na učiteľoch sa mi páči, že sa pekne obliekajú a vedia učiť, ale asi preto sú predsa učiteľmi.
Ženy žijú preto dlhšie ako muži, lebo sú veľmi zvedavé, čo bude ďalej.
Na svete je mnoho vojen. Napríklad ľudia sa tlačia v supermarketoch a dosť ma to rozčuľuje.
V spálni má mamička veľké zrkadlo a zásuvku plnú kozmonautov.
V Saudskej Arábii sa pasú stáda kočovných beduínov.
Z tela odchádza potrava von zadnou končatinou.
Staré porekadlo nám hovorí, že kto je bez viny, nech prvý hodí kamerou.
V stredoveku bolo Španielsko významným kontinentom, dnes je to opäť kráľovstvo...
Táto spisovateľka poznala váhu sedliaka, preto opisovala jeho osud!?
Zlomeniny poznáme zatvorené, otvorené a spotvorené.
Perfektný je aj náš učiteľ telesnej výchovy. Keď máme robiť sedy-ľahy, vždy sa flákame, no on si to ani nevšimne.
Z matematiky ste takí slabí, že 70% z vás z nej prepadá. -  Ale veď nás tu toľko ani nie je!
Veľká morava sa rozpadla po to, čo jeho nepriatelia dolámali jeho prúty.
Rozdiel medzi málo a mnoho je v tom, že napríklad jedna tehla na stavbu domu je málo, ale keď spadne niekomu na hlavu, tak je to mnoho.
Obyvatelia starého Egypta sa nazývali múmie a bývali v pyramídach. Živili sa rozvodňovaním Nílu a pestovaním krokodílov.
Na benefičnom koncerte vystúpili Linda Evangehlista,  Chmulio Iglesias, Robo Lopatovsky, Sagvan Foti, Lukás Vajculik, Eric Claptoman,  Simply Vred, Antonio Kamteraz, Anal Delon.
Do CITÁTOV uverejnených v Notese školníka Rambajska
môžete prispieť formou e-mailu na adrese
rambajsek@kamdoskoly.sk