Atmosférické vyobrazenia majú svoj význam
a sú predzvesťou udalostí,
ktoré nás v blízkom časovom horizonte zastihnú

* * *
Biely oblak vytvárajúci klobúk nad vrcholom hory.
Vysoká hra zostane ukrytá pred očami zvedavcov, nepriateľov a protihráčov.