Atmosférické vyobrazenia majú svoj význam
a sú predzvesou udalostí,
ktoré nás v blízkom časovom horizonte zastihnú

* * *
Bobužovito hžúzovité mračná.
Jedovatá bude správa, ktorá ukončí nádeje vkladané do najlepších priatežov.