Atmosférické vyobrazenia majú svoj význam
a sú predzvesťou udalostí,
ktoré nás v blízkom časovom horizonte zastihnú

* * *
Biely ale nepriedyšný mrak zakrývajúci Slnko na horizonte.
Tvoje vytúžené ciele budú oddialené príjemnými skutkami.