Atmosférické vyobrazenia majú svoj význam
a sú predzvesťou udalostí,
ktoré nás v blízkom časovom horizonte zastihnú

* * *
Hrdzavé mohutné mračno, ako keby poznamenané veternou eróziou.
Len mocný Čas vylieči telesné i duševné rany.