Atmosférické vyobrazenia majú svoj význam
a sú predzvesťou udalostí,
ktoré nás v blízkom časovom horizonte zastihnú

* * *
Čiernobiele, rozložité, nasiaknuté ťažké mraky.
Veľa možností na výber nemáš. Budúcnosť zostane v Tvojich rukách, ak sa jej nezľakneš.