Atmosférické vyobrazenia majú svoj význam
a sú predzvesťou udalostí,
ktoré nás v blízkom časovom horizonte zastihnú

* * *
Mohutný mrak v tvare prázdneho taniera nad Slnkom zaliatou horou.
Zlato, peniaze, ani majetok Ti k pokoju v duši nepomôžu!