Atmosférické vyobrazenia majú svoj význam
a sú predzvesťou udalostí,
ktoré nás v blízkom časovom horizonte zastihnú

* * *
Odraz oblačnosti na vodnej hladine vykreslujúci siluetu zvieraťa.
Dostatok až prebytok potravy pre celú komunitu.