Atmosférické vyobrazenia majú svoj význam
a sú predzvesťou udalostí,
ktoré nás v blízkom časovom horizonte zastihnú

* * *












Rozložitý prstenec tvorený jednotlivými bielymi oblakmi.
Kolektív rovnocenných partnerov určí ďalšie dianie.